Jump to content
Arkivverket
Aase R Sæther - Gloppen

Balchen-spørsmål

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Eg viser til mitt tema i Brukarforum og lurer på om denne publikasjonen frå 1945 er å finne hos dykk, eller kvar eg elles kan forvente å finne han.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Den er å finne i biblioteket ved Statsarkivet i Bergen både i form av et særtrykk, og i det ordinære heftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mange takk - då får ein gjere seg eit ærend dit. Det ville vere interessant å vite om denne forfattaren kjenner til skilsmissa mellom Berent Janson og Malene Vereide i 1667.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yngve Nedrebø

Her er teksten til Wiesener:

post-286-0-19471900-1306936173_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk igjen! Dette viser at heller ikkje Wiesener har vore klar over skilsmissa - og han er heller ikkje i samsvar med kronologien når han utnemner Malene som mor til desse borna, endå dei alle er fødde før Malene blei enkje etter sin fyrste mann ca 1659.

 

Det er nok rett at Berent Janson kan ha gifta seg rundt 1640, men det var nok ikkje med Malene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.