Gå til innhold
Arkivverket
Svein Arnolf Bjørndal

Bertel-navnet i Fron, Oppland

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

I et skifte på Byre i Fron 19. okt. 1675 fol. 21 etter Lauritz Bertilsen Byre, blir Gunder Jonsen Nordre Kråbøl formynder for mannens brorbarn Guro og Lisbeth Jonsdøtre. Gunder var gift med Lisbeth, og Ingebret Ingebretsen Fougner (III) med Guro. Ved skiftet etter Ingebret Fougner 23.11.1699 ble Gulbrand Austreng og Gunder Jonsen Kråbøl oppnevnt til formyndere for barna Ingebret og Marit; Gulbrand som farbror og Gunder som gift med morssøsteren deres. (Etter NST XXVII s. 379).

 

2/4 1668 er det en leiermålssak i Fron mot Ole Halvorsen Sunde, som hadde begått leiermål med Marit Pedersdatter, og han hadde også begått leiermål med hennes farsøster Lisbeth Bertelsdatter. Oles bror Ingebret møtte og sa at kvinnene ikke var beslektet, for Peder Bertelsen var aldri beskyldt for det (dvs. utlagt som Marits far) i levende live. Det ser ut til at Peder Bertelsen bodde på Brandvall. - Bertel-navnet virker sjeldent på Fron, så det kan tenkes å være en sammenheng med Lars og Jon Bertilssønner.

 

Er det noen som kjenner til noen Bertel i Fron på 1600-tallet, eller kom disse personene (enten de nå alle var søsken eller ei) Lars, Jon og Peder Bertelssønner og Lisbeth Bertelsdatter utenfra? Jeg vet ellers at Bertel-navnet finnes på Lilleulland i Fåberg gj. 1600-tallet, men de er i hvert fall ikke barn av Bertel Lilleulland som det var skifte etter i 1691.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Det var en Bertel Lauritzen som var sogneprest i Gausdal 1625-1643. Vites det om han hadde familie?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hans Petter Engh

I mitt slektstre har jeg registrert en ane i Danmark med etternavnet Berthelsdatter født i 1763 i Svendborg på Fyn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Navnet Bertel var kanskje mer vanlig i Danmark, men det finnes spredte forekomster av navnet i Norge også, i det minste fra 1650-60-årene. På Toten, i Vardal og Land var det for eksempel noen få bønder ved navn Bertel i mt. 1664/66, men de er nok for unge til å ha noe med Bertel-folkene i Fron å gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

I følge Thor B. http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/130571-45109-jordeiere-paa-1600-tallet-bertel-lauritsen-eide-jord-i-roesbak-furnes/page__p__1072921__hl__%2Bbertel+%2Bgausdal__fromsearch__1#entry1072921 fantes det ca. 1616 en Bertel Lauritzen som eide Røsbak i Furnes. Jeg har ikke sjekket i skattelistene, men dersom han skulle ha vært hjemmehørende på Hedemarken på den tid, er han vel neppe identisk med den senere sognepresten i Gausdal ved samme navn. Han ble nemlig 22/5 1619 innskrevet ved København universitet som Bartolus Laurentij Norwegus ex Asloensi, altså at han var fra Oslo. (Navnet Bertel er, som det her sees tydelig, en dansk form av det tyske Barthold. I kirkeregnskapene 1628 skrev han seg ellers Berthell Lauritz, og han hadde et segl med omskriften BERTIL LAVRISSEN).

 

Sognepresten var gift med Birgitte Madsdatter, d. omkring 1657. Hun ble gift etter Hr. Bertels død (ca. 1643) 31/3 1644 i Gausdal med sogneprest til Gausdal, Hr. Christoffer Jensen (1610-69). Det synes ikke å være kjent om Hr. Bertel hadde barn. Kanskje hadde han det, kanskje ikke. Han eide tydeligvis ikke jordegods, og da blir det jo vanskelig å finne etterkommere i det sparsomme kildematerialet på denne tiden. Hr. Christoffer hadde i hvert fall tydeligvis ikke barn med Birgitte. Derimot er det kjent at han hadde barn med sin neste kone, Sophie Ottesdatter Gyldenaar (som ennå levde 1682), som han giftet seg med 28/8 1659 på Hol, Nes, Hedmark. (Opplysninger etter Norsk personalhistoisk tidsskrift II).

 

Når det gjelder det jeg skrev at Bertel'ene jeg har funnet i det forholdsvise nærområdet på Toten, i Vardal og Land i 1664/66 må være for unge til å ha noe med de i Fron å gjøre, så grunner det seg på følgende:

 

Jon Bertelsens datter Lisbeth Jonsdatter, gift med Gunder Jonsen Nordre Kråbøl i Gausdal (ca. 1631-1699), skulle i følge aldersoppgaven da hun døde i 1710, ha vært f. ca. 1645. Hun hadde to døtre, f. ca. 1670 og 1672, som giftet seg i 1690-årene. Hun hadde også minst 1 sønn, men jeg vet ikke når han skal ha vært født. Men alderen på Lisbeth kan vel dermed stemme ganske bra. Siden søsteren Guro nevnes først i skiftet i 1675, var vel hun litt eldre. Det betyr at Jon Bertelsen antagelig neppe er født senere enn 1625, heller noe før, og Bertel må dermed være født rundt 1600, eller helst noe tidligere.

 

I følge Norsk personnamnleksikon var navnet Bertel "en del brukt fra 1600-tallet", og kommer vi til midten av 1600-tallet kan nok det stemme, men etter det jeg kan se er det heller få navnebærere som er født så tidlig som rundt 1600, de fleste ser ut til å være født i 1630-40-årene eller senere. Det er altså ikke overveldende mange å velge i som farskandidater til brødrene Jon og Lauritz Bertelssønner.

 

Det er tilsynelatende ingen som heter Bertel hverken i Fron eller Gausdal i koppskatten 1645.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Når det gjelder tidlige Bertel'er i området kan jeg også for fullstendighetens skyld nevne tingskriver Bertel Christensen, sønn av sogneprest til Gausdal, Hr. Christen Eskildssøn. Bertel Christensen var tingskriver i Nedre Romerike i 1622, i Vågå og Lesja 1622-28, i Numedal og Sandsvær 1629, i Hallingdal 12/1 1630 og atter i Numedal og Sandsvær 1631-40. Han døde i 1641. Han hadde i hvert fall 1 kjent sønn: Christen Bertelsen Haue (Have), som 1654-62 var sorenskriver i Sunnhordland, i 1681 rådmann i Bergen.

 

Men selv om Bertel Christensen hadde sitt opphav i Gudbrandsdalen, virket han jo ikke så lenge der, og har nok tatt med seg familien når han dro.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Når det gjelder eiendomsforholdet til Røsbak i Furnes, er det i hvert fall ikke nevnt noen Bertel Lauritzen i landskatten 1613, 1618 og 1624 (1616 eksisterer ikke). Det er jo mulig at det kan være noe å finne i odelsskatten 1615, men den er vel ennå ikke tilgjengelig på nettet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Blant mine aner har jeg Nils Bertilsen Gran på Toten, begravet 26.november 1709, 66 år gammel. Han bør følgelig være født på 1640-tallet, og hans far Bertil antagelig en gang i løpet av 1600-tallets to første tiår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Blant mine aner har jeg Nils Bertilsen Gran på Toten, begravet 26.november 1709, 66 år gammel. Han bør følgelig være født på 1640-tallet, og hans far Bertil antagelig en gang i løpet av 1600-tallets to første tiår.

 

Nils er kanskje identisk med sønnen på Opsal 7/9 1659? Da var det skifte etter Bertel Olsen, som hadde barna: Nils, Rasmus, Ole og Kari.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Det kan tenkes, for i skiftet etter Nils Bertilsen på Østre Gran den 16.januar 1710 får vi vite at han hadde en bror Ole Holte, og det passer jo med denne søskenflokken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thor

Det er nok en del Bertel i Ringsaker og Furnes. Jeg reffererer dem til Bertel Eilertsen født på Opsal i samme bygd. Etter min oppfatnine er de aller fleste i slekt. Hvordan navnet kom inn og fra hvem har vi neppe kilder som kan si noe om.

 

Bertel Opsal er nok etterkommer av presten Jens Hansen (Lauritsen) Bugge, men hvordan kan jeg ikke forklare. Bertel ble "fordrevet" fra Opsal og kom til Mælum Furnes. Det er et par Bertei i Ringsak (altså hovedsognet) som vi ikke kan forklare. Bl a på Storstav.

 

Bertel Røsbak har jeg ikke laget noe register på og vet derfor intet mere. I kretsen til Bertel Eilertsen er jo også nødvendig vis navnet Eilert nyttet. Like så navnet Samuel. Dette var opprindelig ikke bondenavn i Ringsaker og Furnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Det er nok en del Bertel i Ringsaker og Furnes. Jeg reffererer dem til Bertel Eilertsen født på Opsal i samme bygd. Etter min oppfatnine er de aller fleste i slekt. Hvordan navnet kom inn og fra hvem har vi neppe kilder som kan si noe om.

 

Bertel Opsal er nok etterkommer av presten Jens Hansen (Lauritsen) Bugge, men hvordan kan jeg ikke forklare. Bertel ble "fordrevet" fra Opsal og kom til Mælum Furnes. Det er et par Bertei i Ringsak (altså hovedsognet) som vi ikke kan forklare. Bl a på Storstav.

 

Bertel Røsbak har jeg ikke laget noe register på og vet derfor intet mere. I kretsen til Bertel Eilertsen er jo også nødvendig vis navnet Eilert nyttet. Like så navnet Samuel. Dette var opprindelig ikke bondenavn i Ringsaker og Furnes.

 

Bertel Eilertsen var vel født rundt 1620, eller der omkring, etter det jeg kan se av tidligere debatt der han nevnes? Mange som gjenfinnes i 1665/66 synes å være født på 1620-30-tallet, og det er litt i seneste laget for "mine" Bertelssønner Lauritz og Jon, som selv må være født på 1620-tallet eller før. Men det kunne helt klart vært nyttig å finne ut av hvilken kilde Berthel Lauritzen, som eide Røsbak, er nevnt, for han må i hvert fall være gammel nok til å være en farskandidat, dersom han finnes nevnt i en kilde før 1620.

 

Når det gjelder navnet Samuel, så er jo det fra gammelt av et mye brukt navn i Øyer, og synes der å ha hatt to eller tre opphav, nemlig i Samuel Olsen Mo, som hadde en sønn Bonde Mo f. ca. 1615, Samuel Mogensen Mo, overtok der ca. 1633 etter sin far, og Samuel Frantzen Bø f. ca. 1616. Se: http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/137394-51962-samuel-frantsen-boe-fomkr1616-i-oeier/page__st__100

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Nils er kanskje identisk med sønnen på Opsal 7/9 1659? Da var det skifte etter Bertel Olsen.

 

Har du en kildereferanse til dette skiftet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Har du en kildereferanse til dette skiftet?

 

Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift har gjennom mange år gjengitt skiftene i sitt område (navnene som finnes, ikke hele skiftets innhold), og er nå kommet til begynnelsen av 1700-tallet. Avskriftene av de to første bindene 1657-59 og 1673-89 finnes utlagt på Gjøvik og Toten Slektshistorielags sider, her: http://www.slektshistorielaget.no/ Og selvfølgelig kan det aktuelle skiftet leses her: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25264/108/ (fol. 105-105a)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Takk for kjapt svar!

(- Litt sløvt av meg siden jeg jo har VSHL-tidsskriftene hjemme og selvfølgelig også burde ha sett at denne første skifteprotokollen fra Toten var digitalisert.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Bertel Eilertsen var vel født rundt 1620, eller der omkring, etter det jeg kan se av tidligere debatt der han nevnes?

 

På Opsal i Veldre, Ringsaker, nevnes i 1664 Eiler(t) 80 år og hans sønner Bertel, 29 og Samuel, 26. Det betyr at Bertel Eilertsen var f. ca. 1635. Dette er forøvrig den eneste Bertel jeg ser i Ringsaker i manntallet 1664. Ellers ser jeg at en Eilert Torbensen bodde til leie et sted, og en Samuel Christensen var tjenestedreng.

 

I 1645 finner jeg en Bertel Hauger i Ringsaker. Han nevnes under "Husfolk som haver deres verelse udi nogle øde- og rødningspladser". Bertel Hauger nevnes ikke med noen kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.