Gå til innhold
Arkivverket
Kjell Fredly Smøla

Daniel Augustinussen Halse død ca. 1658

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Ved sagskatten 1658 er det Daniel Augustinussen Halse som skatter, men sagskatten året etter (i 1659) viser at det nå er "Daniell Augustinussens Enche" som skatter for Nedre Vassdal sag:

 

http://arkivverket.n...ize=full&mode=0

 

Se ca. midt på venstre side.

 

Når det ved skiftet etter hennes andre mann, lensmann Christen Sørensen i 1693 nevnes at hennes to barn med sin første mann var Daniel Danielsen som bodde på Hitra (Strøm) og Marit Danielsdatter (gift med lensmann Hans Halvorsen Todal)så er det vel klart at Daniel må ha vært gift med en annen før Gjertrud. Han hadde jo flere barn, bl.a. Isak Danielsen Hals. Daniel Augustinussen døde altså en gang mellom 1658 og 59. Marit Danielsdatter skal ha vært født ca. 1655 (trolig oppkalt etter Marit, som er nevnt ved sagskatten 1636 som enke etter Augustinus Jonsen Halse, og som trolig var Daniel Augustinussens mor) og Daniel Danielsen skal ha vært født ca. 1658 (trolig etter farens død, siden han ble oppkalt etter ham). Det må da formodes at Gjertrud Henriksdatter var en forholdsvis ung enke da hun ble gift med Christen Sørensen, med hvem hun også hadde to barn som er nevnt ved skiftet etter Christen i 1693, nemlig Richard og Marit.

 

Dette emnet var også diskutert noe på det gamle brukerforumet, men uten å komme med noen nye synspunkter på dette.

 

Daniel Augustinussen må da ha ha blitt enkemann engang i første halvdel av 1650-tallet, og så oppattgift med Gjertrud Henriksdatter.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olav Bonesmo

Hallo Kjell!

 

Jeg har ikke noe å bidra med mht. ditt spørsmål, men ville gjerne vite om du har noe om en fenrik Augustinus, ukjent farsnavn, som i prestens manntall for 1666 i Isfjord sogn på gården Heen i Romsdal otting har en fire uker gammel sønn ved navn Augustinus Augustinussen som han har fått utenom ekteskap. Augustinus navnet finnes på Heen i et par tre generasjoner før det forsvinner.

 

Et såvidt uvanlig navn kan muligens spores?

 

Hilsen Olav Bonesmo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Hei Olav!

 

Beklager, men jeg vet nok ikke noe om fenriken Augustinus, desverre. Jeg ser at Daniel Augustinussen Halse skal ha hatt en sønn Augustinus Danielsen, men han er oppgitt å være død i 1704 uten at jeg kan svare på hvor kilden til dette årstallet er fra. Han må være født ca. 1640 og kan jo for den del passe med den Augustinus du nevner, men desverre, her er jeg blank. Kanskje andre kan bidra med noe her?

 

Når det gjelder Daniel Augustinussens Halses oppgitte dødsår, så ser jeg at det er mange som har 1662 på ham (andre dødsår er også oppgitt, lurer på hvor de kommer fra?), uten at noen kilder er oppgitt. Jeg mener sikkert at han må være død engang rundt 1658-59 som jeg skrev tidligere, og ved Fogderegnskapet i 1658-59 står også "Enchen Halse" nevnt:

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/19689/9/?size=big&mode=0

 

Se helt nederst på venstre side. Dette må jo være enken Gjertrud Henriksdatter.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Her er forresten skiftet fra 1693 som jeg henviste til i mitt første innlegg. Her går det jo klart fram at Gjertrud hadde "tvende børn" med sin første mann, Daniel, altså Marit Danielsdatter og Daniel Danielsen:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24638/211/?size=full&mode=0

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Er det noen som kan sitte inne med mere korrekte opplysninger om Daniel Augustinussen Halse og hans første kones barn?

 

Ved søk så kommer det opp en del forvirrende årstall, regner med at dette har å gjøre med at dette er høyst usikre tall. Jeg finner at Isak Danielsen skal ha vært født ca. 1640, Augustinus Danielsen også i ca. 1640 (el. 1643 hos noen). Ole Danielsen skal ha vært født ca. 1650 og det samme gjelder Ingeborg Danielsdatter, hun har også årstallet ca. 1650. Det er vel høyst tvilsomt at dette er to par tvillinger, selv om det selvsagt ikke kan utelukkes. Det kan vel heller ikke utelukkes at det kan være flere barn med i denne søskenflokken.

 

Litt høyttenkning: Siden Daniel Augustinussen Halse giftet seg igjen ca. 1654, (dersom Marit ble født i 1655), kan det vel heller ikke utelukkes at Daniels første kone kan ha dødd på barselseng.

 

Ei sølvskei datert 1657 og med initialene til Daniel Augustinussen og Gjertrud Henriksdatter trodde jeg tidligere antydet at dette var året de giftet seg. Men da må i tilfelle Marit ha blitt født senere dette året og ikke i 1655 (det skulle jeg i såfall ha funnet i sakefallslistene dersom hun ble født før de ble gift). Allikevel kan de ha vært gift i 1657, fått Marit senere dette året og så har Gjertrud født Daniel etter farens død i 1659 (han fikk jo også farens navn, noe som var helt naturlig dersom faren da var død).

 

Jeg skjønner at dette bare blir strøtanker, men allikevel......

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Og her er det "Augustinus Jonsen" som skatter for en sag i Vassdals bekk i 1632-33:

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/17501/5/?size=full&mode=0

 

Da vil det si at han sannsynligvis døde engang mellom 1632 og 1633, og at det fra 1633 og noen år framover var enken Marit som skattet for den samme saga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Da er det vel ganske så sikkert at Augustinus døde ca. 1632, for her har vi Marit Halse som skatter for sagen i 1633:

 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/17601/36/?size=full&mode=0

 

(Se den første som er nevnt her under Halse sogn).

 

Kanskje kan dette være flisespikkeri, for jeg har jo sett at 1632 er nevnt som Augsutinus Halses dødsår, men jeg har etter mange år i dette gamet funnet ut at jeg alltid må sjekke primærkildene for å se om det som er skrevet stemmer. Og noen steder står det jo at han døde i 1626 - hvor nå det kommer fra? Derfor synes jeg det er viktig å få dette verifisert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Steinar Hansen

Flott at du gjør en slik verifiseringsjobb!

 

Når det gjelder hvor diverse årstall kommer fra, kan jeg bidra med følgende:

Daniel Augustinussen Halse, f. 1610 (Halsaboka I s. 276), d. ca. 1660 (NST XVII s. 23)

Isak Danielsen, f. 1640 (Halsaboka I s. 278, Halsaboka II s. 143), f. ca. 1640 (NST XVII s. 23), d. 1687 (Halsaboka I s. 278, Halsaboka II s. 143), d. ca. 1687 (NST XVII s. 23) (samme sted opplyses det at skiftet begynte 10.1.1688).

Marit Danielsdatter, f. ca. 1655 (Halsaboka I s. 277)

Daniel Danielsen, f. 1658 (Halsaboka I s. 276), f. ca. 1658 (NXT XVII s. 26), d. 1715 (NST XVII s. 26, Halsaboka I s. 276) (NST opplyser at det var skifte 24.8.1715)

Laurits Danielsen, f. 1660 (Halsaboka I s. 278)

Hans Danielsen, f. 1663 (Halsaboka 1. 278)

 

Jeg har ikke gått etter hva disse eventuelt oppgir som sne kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Vet ikke om det er av interesse for noen, men ved å sjekke div. skattelister, fant jeg ut at Marit/Maritte Halse skattet for Nedre Vassdals sag fram til 1642, hun er å finne for den som vil se det under Unionsskatten 1642, fastelavn og jonsok. Senere samme året er det i "Martini" tider Daniel Halse som skatter (Unionsskatt) for den samme saga. Enten døde enken Marit Halse i første halvdel av 1642, eller så har sønnen Daniel overtatt den mens moren var i live. Ei Kirsten Nielsdatter står nevnt like etter Marit, hun skatter også for en flomsag i flere år på 1630-40-tallet.

 

Første gangen jeg finner Augustinus Jonsen Halse som skattebetaler for "een flomsaug udj Vatsdals elf" er i året 1621 (skatt av ødegårdsmenn, drenger, kverner og sager Nordmøre). Året før finner jeg for første gang Arne Michelsen (Megård) som skattebetaler for en sag i Vassdal elv (øvre).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Flott at du gjør en slik verifiseringsjobb!

 

Når det gjelder hvor diverse årstall kommer fra, kan jeg bidra med følgende:

Daniel Augustinussen Halse, f. 1610 (Halsaboka I s. 276), d. ca. 1660 (NST XVII s. 23)

Isak Danielsen, f. 1640 (Halsaboka I s. 278, Halsaboka II s. 143), f. ca. 1640 (NST XVII s. 23), d. 1687 (Halsaboka I s. 278, Halsaboka II s. 143), d. ca. 1687 (NST XVII s. 23) (samme sted opplyses det at skiftet begynte 10.1.1688).

Marit Danielsdatter, f. ca. 1655 (Halsaboka I s. 277)

Daniel Danielsen, f. 1658 (Halsaboka I s. 276), f. ca. 1658 (NXT XVII s. 26), d. 1715 (NST XVII s. 26, Halsaboka I s. 276) (NST opplyser at det var skifte 24.8.1715)

Laurits Danielsen, f. 1660 (Halsaboka I s. 278)

Hans Danielsen, f. 1663 (Halsaboka 1. 278)

 

Jeg har ikke gått etter hva disse eventuelt oppgir som sne kilder.

 

Hei!

 

Interessant! Takk skal du ha!

 

Dersom fødselsårene til de to siste (Laurits og Hans) er noenlunde korrekte, så kan de ikke være barn av Daniel Augustinussen Halse, siden han døde ca. 1658-59. I 1663 var vel enken oppattgift med Christen Sørensen.

 

Igjen, tusen takk skal du ha!

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Trond Arild Hansen

Uten å ha sett etter så kan vel fødselsårene til Isak og Daniel jr. ha vært hentet fra manntallet 1663-66?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Ja, når det gjelder Isak så er det nok det. Han er oppgitt å være 24 år og gjestgiver på Korsnes i dette manntallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Trond Arild Hansen

Jeg har fortsatt ikke sjekket MT 1663-66 for Daniel jr., men vet jeg har funnet yngre folk enn ham der. Manntallet er kanskje ikke komplett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Jeg har fortsatt ikke sjekket MT 1663-66 for Daniel jr., men vet jeg har funnet yngre folk enn ham der. Manntallet er kanskje ikke komplett?

 

Tja, hvor komplett eller ikke manntallet er, vet jeg ikke, men når det gjelder de oppgitte aldrene, så må de oftest tas med en klype salt, for de kan variere mye.

 

Ole Danielsen bør jo også finnes i manntallet, likeens Augustinus Danielsen. De kan godt ha vært tjenere el. drenger andre steder enn i sin hjembygd.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Det foresvever meg at det er en del feil ute og går når det gjelder Halse- og Hals-slekta. At Daniel Augustinussen Halse har fått dødsåret satt til 1662 kommer vel av at de to såkalte "sønnene" Hans og Laurits som er lagt til, etter aldrene som er oppgitt i manntallet 1701 da må være født på begynnelsen av 1660-tallet, og da bør jo sannelig det faderlige opphavet også leve, i alle fall lenge nok til at enken er svanger ved hans død! Det spørs om det ikke er slik dette feilaktige sammensuriumet "død 1662" er kommet på bordet. Jeg får si det slik som Aase R. Sæther så treffende sa det i en annen debatt, vi godtar for lett slike stunt, vi skriver det bare av "og ser glade ut!" Og så blir det desverre liggende trygt og godt på slektstavlene lenge etter at feilen(e) er oppdaget.

 

Vel, nå blir det ferie, drar i morgen! God sommer til alle meddebattanter! :)

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

I Gardtales i Valsøyfjord av Anders Todal, skriver han under Kråknes laksevorpe på s. 114:

 

"I 1642 ferda denne Jon (Baardsen) Kråknes ut eit skøyte til Daniel Augustinusson Yttergard - Halsa, og Erling Bårdson Torjul på 40 famner fjøregrunn, rekna frå den gamle Kråknes-vorpa og nordover til det "andre neset", står det; dermed må vel Henset-klubbå vera meint."

 

Jon Bårdsen er antydet å kunne være en sønn av Bård Andersen Henset. Spørsmålet er: Kan disse to Bårdsønnene være brødre, og Daniel Augustinussen være deres svoger? Det står mere interessante ting under Kråknes laksevorpe når det gjelder slektsskap. "Erling" Torjul er vel egentlig Elling Bårdsen Torjul.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Ved søk på Gjertrud Henriksdatter Halse på nettet finner jeg at hun døde på Halse gård. Dette tror jeg ikke stemmer, hun døde nok heller hos sin sønn Richard Christensen i Karlsvika på Tustna:

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514670104.jpg

 

Her stevner Gjertrud Henriksdatter Karlsvigen Jens Hals for en regning, men han møtte ikke, og må møte neste gang, dette er i 1695.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Og den 4. febr.(?) 1699 er det ting på Halse, og der (øverst til venstre) står det omtrent slik:

 

"Publicered Lensmanden Richert Chistensens meddelte schiøde paa 1 øre 1 1/3 marchl. i Karlsvig foruden 16 2/3 marchl: hand self tilforne ejede, oc arved haver, Skiøded af Daniel Danielsen, Hans Halversen oc Knud Joensen under Deris hand meddelt d: 25 octbr Anno 1697."

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514670291.jpg

 

Daniel Danielsen og Hans Halvorsen Todal var Richerts svogre, men hvem var Knud Jonsen?

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Siden dette temaet aktualiseres, kan jeg tenke meg å komme med noen tilleggsopplysninger ang. opphavet til hyttemester Henrik Anderssen Flor i Tolga, som synes å ha slektskontakt med dette personmiljøet på Nordmøre:

 

Han hevdes bestemt å være sønn av en Anders Christophersen, som muligens heter Flor og er født i Kristiansund rundt 1640:

 

I den forbindelse er det verd å merke seg at lensmann Halvard Nilssen Todal i Aure i manntallet 1663-66 oppgis å ha Anders Christoffersen som sagmester. Som nr. 2549 og 3305 i Nordmøre Prosti II er han hhv. "29" og "20" år gammel. (I lensmannens familie er det enkelte forbindelser til prestemiljøet i Hemne.)

 

I skiftet etter Isak Danielsen Halse i januar 1688 er Anders Christophersen formynder for en datter av avdøde, mens Hans Halvardsen Todal (g.m. en halvsøster av avdøde) er det for to barn av samme.To andre av i alt fire formyndere, hvorav den ene er avdødes helbror Ole, er det for to barn hver, kun Anders er det for ett. Viser til innlegg 2 her: http://forum.arkivve...t-flere-ganger/

 

Alt i alt tyder dette på at de to Anders Christoffersen er en og samme person, særlig siden kun en eneste aktuell med dette navnet finnes i distriktet på 1660-tallet. Mye (også personmiljø ellers) taler for at dette er hytteskriver Henrik Flors far, som i så fall også er farfar til overstiger Henning Henriksen Flor d.y., byggesjefen for velkjente Bergstadens Ziir. (Han har da to byggmestere som sine underordnede, bl.a. Aspaas.)

 

En kan merke seg at Henrik Flors eldste barn, datteren Sara Kjerstina, er gift på Gjevik i Fillfjorden på Hitra. Hennes datter Cornelia Jacobsd. Gjevik er svigermor til Daniel Eriksen Strøm på Hitra, som via sin mor og morfar er oldebarn av Daniel Augustinussen Halsa her i temaet. Sistnevnte har tre sønner på Hitra, Daniel Danielsen Strøm, Lars Danielsen Henriksøy og Hans Danielsen Steinsøy. Sistnevnte er i 1701 stefar til to sønner av Melkior Adriansen Falck Vikstrøm (med mor som antagelig er av Aspa-slekten på Nordmøre og Gudbrand-slekten på Sunnmøre ), og er nok da gift med dennes enke.

 

Isak Danielsen Halsa har Gjertrud Henriksd. som sin stemor og Anne Henriksd. som sin andre kone og enke. Sistnevnte benevnes "Aksetvik" og påstås å være fra Hitra, i så fall fra et sted like ved Gjevik. Jeg holder det for litt sannsynlig at navnet til Anders Kristoffersens antatte sønn Henrik muligens kan være hentet fra slekten til en av de to ovennevnte Henriksdøtre. En må jo regne med at Anders som formynder på et eller annet vis ganske nært tilhører familien rundt Halsa.

 

PÅ Hitra ætter jeg fra handelsmann Mogens Henriksen på Burøy og Grefsnes (g.m. Barbro Paulsd.), som i tid passer bra til å være en tidlig sønn av tømmerhandler, sagbrukseier og godseier Henrik Mogensen Rytter / Herdal i Stangvik. Mogens kan også meget vel tenkes være bror av Hans Henriksen Smågestrømmen på Hitra, som i sitt andre ekteskap er gift i Holck-familien i Åfjord. Interessant nok er Mogens Henriksens dattersønn, Mogens Jonsen Hjertøy, g.m. en Helvig Nilsd., som jeg antar kan være datter av kapellan Nils Pedersen og Maria Sørensd. i Dolm på Hitra. (Som enke er Maria g.m. handelsmann Anders Andorsen på Svellingen på Frøya. Hun har en eldste sønn kalt Søren Krumpen, som tyder på at hun kan ætte fra den jyske adelsslekten Krumpen. Jeg gjetter på at hun kan være kapellandatter fra Bjørnør.) Denne Nils Pedersen har tilknytning til Jemtland og er bl.a. bror av en Faste og en Erik. Skanke-aner er da litt sannsynlig.

 

Har tenkt tanken at også Daniel Augustinussen Halsas andre kone kan være en hittil ukjent datter av Henrik Mogensen Rytter, men noe slikt er jo ikke dokumentert. Henrik påstås gift inntil 5X, så de kjente skiftene nevner kanskje bare barn av de seneste ekteskapene?

 

Synes det passer å omtale dette i herværende tema, selv om saksfeltet vel gjerne kan skilles ut i et eget slikt. En del av det jeg nevner her er "oppdagelser" fra i år, og jeg forbeholder meg opphavsretten hvis noe av det senere viser seg å stemme. Tror også en del kan utledes ved indisier her, men persongalleriet er omfattende, så det krever nok litt arbeid. Med så mye etterslekt som det i dag finnes etter dette personmiljøet bør en generell interesse for dette være rimelig å forvente.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Interessant! Jeg mener at denne Anders Christophersen var gift med Ingeborg Danielsdatter Halse, datter til Daniel Augustinussen Halse. De var bosatt i Lervika i Valsøyfjord og hadde sønnen Daniel Anderssen Lervik.

 

Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Takk for en meget nyttig opplysning! Han er for øvrig å finne her: http://hemneslekt.in...8933&tree=Hemne

 

Her http://www.myheritag...r-lervi hevdes Anders å være sønn av Kristoffer Nilssen Todal på Lervik, f. ca. 1605., som er bror av lensmann Halvard N. Todal i Aure og sokneprest Jon N. Todal i Rødøy, se nedenfor.

 

At en Anders Christophersen på Nordmøre er far til hytteskriveren i Tolga er oppgitt diverse steder, og jeg finner ingen andre mulige i distriktet enn den her nevnte. Hos mormonerne angis det at en Christopher i Kristiansund har to sønner, Anders (f. 1640) og Christopher Christophersen Flor. Ikke godt å vite hvor denne opplysningen egentlig kommer fra. Dette er jo lenge før kirkebøkenes tid.

 

Skal Henrik Anderssen Flor ha en far med dette navnet på Nordmøre, så må jo i alle fall denne leve til omtrent når Henrik blir født (senest rundt 1670), og siden ingen andre passende er nevnt i tellingen på 1660-tallet, må en fokusere på sagmester Anders Christoffersen. Diverse personforbindelser til Røros finnes i området: Henrik Flor oppkaller en av sine sønner etter da (en del år tidligere) avdøde hr. Jens Hanssen Tausan fra Tingvoll, som er sokneprest på Røros. Dennes far er gift 2X, og hans andre kone er enke etter hr. Jon Nilssen Todal i Rødøy, som er svigersønn av hr. Peder Krabbe i Aure og som nevnt bror av lensmann Halvard Nilssen Todal. Sistnevnte har altså Anders Christoffersen som sagmester! Det virker jo faktisk ikke helt usannsynlig at Anders da kan være lensmannens nevø og dermed fetter av Hans Todal i skiftet i 1688. Men i så fall må en jo spørre seg om hvor navnet Flor kommer fra - kan det evt. være fra en ektefelles slekt?

 

Hr. Jens H. Tausan er svigersønn av lagmann Hans M. Wesling i Trondheim, som også er morfar til Henrik Anderssen Flors første kone og dertil svigerfar til Auden Torsteinsen With på Nordmøre. (En del av mine data hentes fra de meget nyttige bøkene til Svein Tore Dahl.)

 

Hr. Jens kommer til Røros i 1689. Det er et par år før Henrik Anderssen Flor får sine første barn, vel antagelig født på Røros. Det skulle ikke forundre meg mye om den unge Henrik her nærmest "følger med på lasset". De er vitterlig i nær familie, men kanskje på mer enn ett vis. (Ikke helt uvanlig i slikt sosialt sjikt på den tid.)

 

Hvis Henrik Flor skulle være sønn av Ingeborg Halsa, vil vel det kunne forklare hvorfor han heter Henrik. (Ellers gjettes det naturlig nok en del på en Henriksd. som mor.) Imidlertid finner jeg ikke navn som Ingeborg eller Daniel brukt i den meget store barneflokken til Henrik Flor med to koner som er kusiner, hhv. f. (Wesling) Irgens og (Irgens) Hagerup. Det bør en jo forvente hvis Ingeborg Danielsd. er moren. En oversikt finnes her: http://www.hemneslek...4357&tree=Hemne

 

En mulighet: Det at Anders Kristoffersen tilhører familien på Halsa i 1688 må ikke nødvendigvis bety at han gjør det allerede når evt. sønn Henrik blir født nær 20 år før. Kan kanskje Ingeborg Danielsd. være hans andre kone, og en sønn Henrik være av et tenkelig første ekteskap? (Indikasjonen ovenfor via Tausan virker jo ganske overbevisende - det er det eneste barnet som får et slikt navn!) En bør merke seg at navnet Sara til den førstefødte ikke synes å være brukt ellers i miljøet Irgens / Wesling / Arnisæus. Kan det muligens være en nordmørsk oppkalling? Det kan i så fall være en pekepinn mot en evt. første svigerfamilie til Anders Christoffersen. Navnet Sara er neppe svært utbredt i distriktet på den tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.