Jump to content
Arkivverket
Ronny Folkvord

Per Rasmussen Vardal (Per-Hjelm) - omreisende

Recommended Posts

Ronny Folkvord

I følge Eilert Sundts telling 1865 ble Per Rasmussen Vardal kalt Per-Hjelm. Det står at han er død i Fana ved Bergen og at han var sønn av Lille-Rasmus Vardal og Fylle-Sara.

 

Per-Hjelm står som død i Fana i 1815, 54 år gammel. Han skal da være født ca. 1761.

 

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=FANA1800&gardpostnr=773&merk=773#ovre

 

Hans far, Lille-Rasmus er født 1753 og Sara ca.1745. Med disse fødselsårene kan vel disse neppe være hans foreldre.

Av barna deres ser jeg at de har en sønn Per, født 1785.

 

Er det noen som vet noe om denne Per-Hjelm, og barna til Lille-Rasmus Vardal og Fylle-Sara ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
arnvid lillehammer

Ronny.

Per Hjelm er eldste son og første barnet til Litle-Rasmus og Sara, født og døypt (som Peder etter kyrkjeboka) under eit opphald i Hjelmelandsvågen i Ryfylke i 1774. Difor vart han kalla Per Hjelm, etter den markerte åsen - hjelmen - som har gitt namn til garden Hjelmeland. Alderen hans er altfor høg i 1815. Litle-Rasmus og Sara hadde åtte born: 1. Peder f 1774 (Per Hjelm); 2. Margrete f 1776, d 1777; 3. Jan f 1779; 4. Anna Margrete f 1782; 5. Pernille f 1784; 6. Karen f 1787; 7. Inger Marie f 1791 og 8. Anna f 1794.

1. PederRasmussen (Per-Hjelm), g 1 m mostera Pernille Jansdatter, g 2 m dotter til Pernille, Gunnvor Marie Knutsdatter, g 3 m Anna Hansdatter (Arendals-Anne)

2. Margrete Rasmusdatter,død lita.

3. Jan Rasmussen, g 1 m Anna Maria Jakobsdatte,g 2 m Gunnvor Marie Knutsdatter.

4. Anna Margrete Rasmusdatter,g m Ola Olsen

5. Pernille Rasmusdatter, g 1 m Nils Gundersen,g 2 m Kristian Kristiansen, g 3 m Jan Simonsen

6. Karen Rasmusdatter,g m Hans Olsen

7. Inger Maria Rasmusdatter.likte ikkje menn, etter det Sundt fortel.

8. Anna Rasmusdatter,g m Halvor Nilsen Skauen.

Det er ennå noko uklart om den endre søstera Anna Margrete også kan ha hatt eit forhold til Halvor Skauen. Det er noko eg arbeider med for å finna klarhet i.

I von omat dette var av interesse.

Vennleg helsing

Arnvid L.

PS: Når eg skriv g m, betyr det sjølvsagt reiste med,sidan dei knapt var kyrkjeleg vigde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
John Aalen

Ein liten historie om Inger som Arnvid Lillehammer nevner i sitt innlegg.

Martin Johan Mathiassen Schau skriver i boka si "På Fantestien"

Jeg kan nevne et eksempel min gamle Farmors søster, som het Inger og ble 108 år gammel, er det meg fortalt, da døde hun på gården Gausel mellom Stavanger og Sandnes. Hun hadde i alderdommen mistet synet på det ene øyet, og så i det hele tatt meget lite, folk måtte følge henne fra gård til gård i de siste leveår. Dette var brysomt, og Amtmann Mogenstjerne i Stavanger ble underrettet om dette gjennom Amt-Formannskapet. Så lot han henne utsatt på Gausel for betaling av Kirkedepartementet understøttelsefond. Gamle Inger syntes da, hun var meget ulykkelig. Hun følte seg arrestert og visste ikke hva hva vondt hun hadde gjort. Min far ble hentet, han måtte love henne å gå til Amtmannen og be om å få henne fri fra arresten. Og han gikk, det var helt umulig å forklare Inger at hun ikke var arrestert. Amtmannen ga da sitt samtykke til, at gamle Inger skulle få fortsette sitt reiseliv på sin måte. Far fortalte så Inger, at hun nå var fri, og hun ble ganske lykkelig. Om morgenen la hun i posen, tok den på ryggen og gikk ut på kjøkkenet til husets matmor, hun sa da farvel og takket for seg, og spurte samtidig om de ville vise henne veien til neste gård. Joda, konen ber sin datter følge gamle Inger til nabogården. De gikk ut igjennom bakdøren forbi Låven, over ett steingjerde og ut i utmarken, de gikk et stykke rundt og så tilbake igjen og inn på framsiden av huset. Dette var på forhånd avtalt. Da Inger kommer inn, sier hun til husmoren, kan du låne meg huset i natt?, å joda, du gamle kryp, du skal få ligge i kakkel----ovnskroken til i morgen, svarte konen. Inger rusler bort og setter seg ved ovnen. I det hun ser oppover veggen syntes hun å kjenne seg igjen. Jeg tror, jeg har vært i dette hus før jeg, ja, ja. Men hun slår seg til ro. Neste dag samme historie, og man holdt på med dette i noen få dager, før hun døde. Hun fikk reise og------var lykkelig.. Hun vandret alltid alene og kan ikke fordra menn ifølge ES.

Inger ble nok ikke så gammel som Martin Johan skriver i boka si, hun døde 10 mai 1875 og ble gravlagt 14 mai ved Vår Frues kirkegård, 84 år gammel.

Hilsen John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ronny Folkvord

Tusen takk for utfyllende svar om Per Hjelm og hans søsken, Arnvid, og til John for denne historien om Inger. Fint når det finnes noe mer om disse personene enn bare navn og årstall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.