Jump to content
Arkivverket
Tore G

Manglende sider i skannet kirkebok

Recommended Posts

Tore G

Til Digitalarkivet

 

Da jeg ønsket og sjekke opp en referanse til et dødsfall i Sem/Slagen kirke MINI II 6 (1905-1918) så finner jeg ikke den ønskede siden.

Jeg har en referanse til folio 255. Det at det står folio og ikke side forteller meg at dette er fra den gangen man brukte microfisch.

 

Da jeg også har et dødsfall fra 1915 som jeg ikke finner så lurer jeg på om det kan være flere manglende sider her. Disse dødsfallene har jo ingen naturlig plassering i protokolle, men?

 

mvh

Tore Gilbø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen

Er det sånn å forstå at du har tittet på de to sidene som gjelder døde og begravde i 1915 i den protokollen og ikke funnet den du leter etter?

 

Sidenumrene er fortløpende så det skal være greit å kontrollere om det mangler sider, og jeg klarer ikke se at det er noen tydelige mangler her. 1915-dødsfall starter på side 538 og slutter på side 543, mens 1916 starter på side 544.

 

Kan referansen du har til folio 255 være til en annen kilde enn kirkebøker - dødsfallsprotokoll fra sorenskriverarkivet f.eks.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Er det sånn å forstå at du har tittet på de to sidene som gjelder døde og begravde i 1915 i den protokollen og ikke funnet den du leter etter?

 

Sidenumrene er fortløpende så det skal være greit å kontrollere om det mangler sider, og jeg klarer ikke se at det er noen tydelige mangler her. 1915-dødsfall starter på side 538 og slutter på side 543, mens 1916 starter på side 544.

 

Kan referansen du har til folio 255 være til en annen kilde enn kirkebøker - dødsfallsprotokoll fra sorenskriverarkivet f.eks.?

 

Både mikrofiche og skanna kirkebøker er basert på mikrofilmingen av kirkebøkene. I likhet med Anette kan jeg ikke se at noe mangler her. Kirkeboka er for øvrig paginert (sidetallsnummerert) og ikke foliert (folionummerert).

 

Det er fristende å spørre hvilken person og dato du ser etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore G

Den personen jeg etterlyser heter Christian Mathiesen og skal i følge mine notater ha død 3 april 1913, begravd 8 april 1913.

Når jeg snakker om folie så var det utrykket jeg anvendte som sidebetegnelse i forbindelse med lesningen av microfisch.

 

Legg også merke til at side tallet spretter fra 252-253 til 262-263. Fotograferte man ikke blanke sider? Eller fantes de ikke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Den personen jeg etterlyser heter Christian Mathiesen og skal i følge mine notater ha død 3 april 1913, begravd 8 april 1913.

Når jeg snakker om folie så var det utrykket jeg anvendte som sidebetegnelse i forbindelse med lesningen av microfisch.

 

Han er gravlagt i Sem. Sidetallet er korrekt nok 255, men kirkeboka er Sem ministerialbok nr. I 12.

 

Folio er vanligvis en betegnelse som brukes om folierte blad, uavhengig av om de studeres i original eller på mikrofiche.

 

Legg også merke til at side tallet spretter fra 252-253 til 262-263. Fotograferte man ikke blanke sider? Eller fantes de ikke?

 

Sidene 252-253 er filmet med en plakat om at de etterfølgende sidene er blanke. Derfor er de ikke filmet. Filmingen er gjenopptatt ved første beskrevne oppslag, sidene 262-263.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore G

Bare en ting å si. Beklager dette og takk for all hjelp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Bare en ting å si. Beklager dette og takk for all hjelp

 

Alt i orden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.