Gå til innhold
Arkivverket
Stian Høiset

Danmark - og - Hans Eidorff i Skien

Recommended Posts

Stian Høiset

Byskriver Hans Eidorff i Skien døde 18/3-1788 (Skien mini 1755-1791, s. 368-369) og ble begravet etterfølgende dag: "Byeskriver Eidorph med fuld Ceremoni". Det er flere kilder som beskriver hans tiltredelse i stillingen. Finne-Grønn (S.H. Finne-Grønn: Norges Prokuratorer, Sakfører og Advokater 1660-1905, bd. 1, s. 60, Oslo, 1932) skriver at han 20/4-1770 fikk kongelig bevilling som prokurator i Bratsberg amt samt Jarlsberg og Larvik grevskaper, og at han deretter slo seg ned i Skien. Schneider nevner at han avholdt "takstsforretning" i Skien etter bybrannen i 1777 (J.A. Schneider: Fra det gamle Skien, bd. III, s. 108. Erik St. Nilssens forlag, 1924), og foreslås som aktor på Skiens vegne i et etterfølgende promemoria, fordi han "tidligere hadde været prokurator og bør kiende Byens Leylighet" (J.A. Schneider: Fra det gamle Skien, bd. III, s. 125. Erik St. Nilssens forlag, 1924.). Men hva var opphavet til byskriver Eidorff? Finne-Grønn forteller at han var født 14/11-1738 i Odense, Danmark, som sønn av snekker Rasmus Eidorff i hans 2. ekteskap med Birthe Rasmusdatter. Men det opptrer flere Eidorff i Skien i denne perioden. Hvordan var de familiært forbundet?

 

I det siste har det dukket opp mange nye mikrofilmer på det danske arkivverkets sider, men jeg trenger litt hjelp til å lete.

 

Rasmus' 1. ekteskap finner jeg ikke i kirkebøkene, og jeg vet ikke hva kona heter. Rasmus' 2. kone, het, i følge Finne-Grønn, Birthe Rasmusdatter. Jeg har heller ikke funnet vielsen mellom dem. Det jeg finner i kirkebøkene i Danmark (Odense/Odense, Vor Frue), som trolig da er barn av Rasmus og Birthe er:

 

Opslag 284: 20/11-1738: "Rasmus Edous barn døbt Hans." Si "Eidorff" på dansk, så regner jeg med at det er korrekt nok, og samsvarer med Finne-Grønns fødselsopplysning. Hans blir viet i Stavern 4/1-1771 med Cidse Torup (Stavern mini 1756-1782 s. 73.) De døper Birthe Maria i Stavern 19/4-1771 (Stavern mini 1756-1782, s. 39). 'Sidse Torup' er enke og 77 år ved FT1801 i Skien. Birthe Maria vet jeg ikke noe mer om.

 

Opslag 295: 11/12-1740: "Rasmus Snedkers Barn døbt Maria Catharina." Dette er litt flertydig mht. farens etternavn, men Maria Catharina er senere assisterende gudmor til sin halvsøster, så jeg regner det som korrekt etterkommer.

 

Opslag 311: 8/2-1743: "Rasmus Snedkers Daatter i Nedergade(?) døbt og kaldet Anne Kiestine". Henne finner jeg ikke igjen, siden.

 

Opslag 330: 14/4-1745: "Rasmus Eidorffs barn tildaaben med nafn Citzel." Videre skjebne uviss for meg.

 

Opslag 775: 12/5-1747: "Rasmus Eidorffs dødfødte Søn jordet".

 

Så dør kona (presumptivt Birthe Rasmusdatter), sikkert i forbindelse med fødselen: Opslag 775: 18/5-1747: "Rasmus Eidorffs hustru begravet."

 

Rasmus gifter seg på nytt til sitt 3. ekteskap 14/12-1747 i Odense/Dalum med Anne Margrethe Jensdatter (ikke på www.sa.dk, men fra familysearch, men hun er også å finne som sin manns kone i fadderlistene i Odense).

 

Opslag 284: 6/11-1748: "Rasmus Eidorffs Søn til Daaben med nafn Jens". Han har trolig dødd ung, men jeg finner ikke noen begravelse?

 

Opslag 415: 15/3-1752: "Rasmus Eidorff Snedkers til Daaben und Nafn Claus.". Dette er jeg ganske sikker på må være Claus Eidorff som i følge C.S. Scilbred løser borgerbrev i Skien 15/7-1778 som snekkermester, med lærerbrev fra Odense datert 25/3-1778. Claus gifter seg 16/4-1784 med Grethe Worchum (Skien mini 1755-1791, s. 80), f. 1760. Dette er min etterslekt, og den har jeg stort sett kontroll på. Grethe er datter av Jaye Worchum og Bergitte Torgersdatter, født 1760. Claus "død af et Fald" 1794 i Larvik.

 

Opslag 466: 1/7-1757: " Rasmus Eidorph Snedkers barn født med et Hareskaar i Mund og hiemedøbt, Dits Daab Confirmeret med sit hiemedøbte Nafn Jens." Jeg tolker det som at Jens nr. 1 har avgått med døden, men er ikke i stand til å få det bekreftet. Og hvor blir det av Jens nr. 2, med hareskår?

 

Opslag 480: 13/4-1761: "Rasmus Eidorff Snedkers Barn døbt med Nafn Maren." Det er trolig denne Maren som er 40 år og gift med Gabriel Brauhn i Larvik ved FT1801, med 4 hjemmeboende barn. Etterslekt mottas gjerne!

 

Den 3. kona Anne Margrethe blir begravet 3/9-1764. Opslag 808: "Rasmus Eidorff Snedkers hust. iordet ... 47 aar." Dåpsinnføring vil være en velkommen opplysning!

 

"Mdme Eidorph" blir begravet i Skien 2/1-1812, 93 år gammel (Skien mini 1792-1814, s. 362-363). Det skulle tilsi født rundt 1719. Hvem er det? Hans' tante? Det finnes visstnok en folketelling i Danmark som oppyser om at Rasmus Eidorff er 58 år i 1769, men jeg har ikke funnet lenke til den. Det skulle tilsi at faren Rasmus er født rundt 1711.

 

"Sidsel Eidorff", 82 år, blir begravet i Skien 4/3-1821. Det må vel være "Cidse" som er gift med byskriveren? Tilsvarer fødselsår rundt 1739. Første og eneste barn i en alder av 42? (1771, se Hans).

 

"Grethe Eidorff", 68 år, blir begravet i Skien 15/4-1828. Det er vel Grethe, kona til Claus.

 

Så:

 

  • Jeg mangler familieforhold for 1. ekteskap for Rasmus, og evt. barn.
  • Jeg mangler vielsen for Rasmus og Birthe – og eventuelle barn jeg måtte ha oversett
  • Jeg skulle gjerne like å vitt foreldrene til Anne Margrethe Jensdatter, 3. kone til Rasmus.
  • Jeg mangler skjebnen til barna til Rasmus utenom Hans, Claus og Maren.
  • Jeg mangler dødsfallet til Rasmus.

Noen lokalhistorikere eller andre som vet mer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Folketellingene ligger her http://www.ddd.dda.dk/soeg_person.asp?sit=2 Velg amt: Odense, Velg navn inneholder: eido, velg FT år = 1769, da kommer det opp to personer med husstand ved navn Eidorff. Kan de være brødre?

 

Navn: Hans Hansen Eidorff Køn: M Alder: 58 Civilstand: Gift

Erhverv: Snedker

 

Kilde: FT-1769 Amt: Odense Herred: Odense Sogn: Odense Købstad Stednavn: Nørre QuarteerIndtastningsnr: C9153 Løbenr.: 4827

Kommentarer: Alder er over 48 år

 

Hans Hansen Eidorff 58 Gift Snedker

- 44 Gift Hands Hustrue

- 20 Søn

- 12 Søn

- 12 Søn

- 28 Svend

- 28 Svend

- 28 Svend

- 20 Dreng

- 20 Dreng

- 20 Dreng

- 28 Pige

- 20 Pige

- 36 Pige

 

Navn: Rasmus Eidorff Køn: M Alder: 58 Civilstand: Enkemand

Erhverv: Snedker

 

Kilde: FT-1769 Amt: Odense Herred: Odense Sogn: Odense Købstad Stednavn: Sønder eller Neder QuarteerIndtastningsnr: C9153 Løbenr.: 1270

Kommentarer: Alder er over 48 år. 'ugift' står i kilden længst til højre

 

Rasmus Eidorff 58 Enkemand Snedker

- 20 Søn

- 28 Daatter

- 12 Daatter

- 4 Daatter

 

I FT 1787 lever Hans Hansen Eidorph fortsatt, mens Rasmus må være død mellom 1769 og 1787:

 

Odense, Odense, Odense Købstad, Nørregade, 425, 560, Ft-1787, C0708

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Hans Jørgen Eidorph 34 Gift 2. Ga Husstandsoverhoved Snedkermester

Apolone Helt 24 Gift 1. Ga Gift Med Husstandsoverhoved

Mette Eidorph 3 Ugift Barn

Hans Eidorph 84 Enke(mand) Forælder Til Husstandsoverhoved

Christian Iversen 24 Ugift Tjenestefolk Snedkersvend

Carl Brandeburg 28 Ugift Tjenestefolk Snedkersvend

Karen Maria Andersdatter 25 Ugift Tjenestefolk Tjenestepige

Niels Basse 18 Ugift Tjenestefolk Snedkerlærling

Hans Jensen 20 Ugift Tjenestefolk Snedkerlærling

Hans Pedersen 18 Ugift Tjenestefolk Snedkerlærling

Christian Carl 30 Ugift Logerende Dragon

 

Her er kanskje en annen Sidsel?

Navn: Sidsel Eidorf Alder: 47 Civilstand: Ugift

Erhverv: Vanfør

 

Kilde: Ft-1787 Amt: Odense Herred: Odense Sogn: Odense Købstad Stednavn: Gråbrødre Hospital

Matr.nr/adresse: 4 Husstands-/familienr: 4 Indtastningsnr: C0708 Løbenr.: 5430

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Hei,

 

Nei, jeg kjente ikke Odensedatabasen. Tusen takk for lenke. Det hjalp veldig! Selv om det fremdeles er en del uløste spørsmål. Men, igjen, takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Folketellingene ligger her http://www.ddd.dda.d...erson.asp?sit=2 Velg amt: Odense, Velg navn inneholder: eido, velg FT år = 1769, da kommer det opp to personer med husstand ved navn Eidorff. Kan de være brødre?

 

Takk for svar! Det er meget mulig, 'Hans Eidorff Snedker' er fadder ved flere av Rasmus' barnedåp, så, det er en sterk teori. 'Hans' er forøvrig et familienavn.

 

Navn: Hans Hansen Eidorff Køn: M Alder: 58

Erhverv: Snedker

Navn: Rasmus Eidorff Køn: M Alder: 58 Civilstand: Enkemand

Erhverv: Snedker

 

Da må de ha vært tvillinger?

 

(FT1769):

 

Rasmus Eidorff 58 Enkemand Snedker

- 20 Søn f. ca. 1749 - Jens nr. 1?

- 28 Daatter f. ca. 1741 - Maria Catharina?

- 12 Daatter f. ca. 1757 - ?

- 4 Daatter f. ca. 1765 - ?

 

Takk for lenke til FT1769! Jeg fant ikke overbevisende treff der, dog ...

 

(FT1787)

 

Her er kanskje en annen Sidsel?

Navn: Sidsel Eidorf Alder: 47 Civilstand: Ugift

Erhverv: Vanfør

 

Dét kan gjerne være 'Mdme Eidorff' som blir begravet i Skien i 1812, hvis aldersangivningen er korrekt.

 

Tusen takk for informasjon!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Hvis Rasmus Hansen Eidorffs 2 første vielser foregik i Vor Frue sogn, er der ikke hjælp at hente i kirkebogen. Trolovelser og vielser mangler i den periode.

 

Teksten ved 3.vielse i Dalum giver kun den oplysning, at Anne Margrethe Jensdatter opholdt sig i præstegården.

Præsten var da Claus Borgen og det er sandsynligvis en datter "Jomfrue Borgen" som bar første Jens til dåb.

Det kan måske også være præsten, der er årsag til, at næste søn bliver kaldt Claus ?

 

Hans Hansen Eidorffs kone hed Bodil Jørgensdatter. At slægtsnavnet var Faber fremgår af søsteren Giertrud Jørgensdatter Fabers vielse d. 8 maj 1749.

Sct. Hans 1729-1756, opslag 294.

 

Vh,

Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Jeg følger denne tråden med stor interesse for dette er også mine aner.

 

Et lite problem for meg nevnes i denne omgang: I Odensedatabasen nevnes det i skifte etter Birthe Rasmusdatter at det er 4 levende barn. Da har jeg ett for mye (Hans, Grethe, Marie Cathrine, Anne Kirstine og Sidsel). De to siste er jo nevnt i Odensedatabasen og er sikre. Det samme er jo Hans (byskriveren). Grethe nevnes som søster av byskriveren i "Døde i Skien" og da gjenstår Marie Cathrine født 11.des.1740 - eventuelt ? Hun ble gift med overtoldbetjent Søfren Pind 28. aug. 1775 i Sandar, Vestfold. Tar jeg feil eller skiftet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Hvis Rasmus Hansen Eidorffs 2 første vielser foregik i Vor Frue sogn, er der ikke hjælp at hente i kirkebogen. Trolovelser og vielser mangler i den periode.

 

Takk for informasjonen. Det var leit.

 

Teksten ved 3.vielse i Dalum giver kun den oplysning, at Anne Margrethe Jensdatter opholdt sig i præstegården.

Præsten var da Claus Borgen og det er sandsynligvis en datter "Jomfrue Borgen" som bar første Jens til dåb.

Det kan måske også være præsten, der er årsag til, at næste søn bliver kaldt Claus ?

 

Prestens navn var interessant, for ett av snekker Claus' barn i Skien blir døpt 'Claus Borgen'.

 

Jeg følger denne tråden med stor interesse for dette er også mine aner.

 

Et lite problem for meg nevnes i denne omgang: I Odensedatabasen nevnes det i skifte etter Birthe Rasmusdatter at det er 4 levende barn. Da har jeg ett for mye (Hans, Grethe, Marie Cathrine, Anne Kirstine og Sidsel). De to siste er jo nevnt i Odensedatabasen og er sikre. Det samme er jo Hans (byskriveren). Grethe nevnes som søster av byskriveren i "Døde i Skien" og da gjenstår Marie Cathrine født 11.des.1740 - eventuelt ? Hun ble gift med overtoldbetjent Søfren Pind 28. aug. 1775 i Sandar, Vestfold. Tar jeg feil eller skiftet ?

 

Som sagt, 'Marie Cathrine Eidorff' er assisterende gudmor i en senere dåp. Den nevnte Grethe har jeg ikke funnet noen dåpsinnføring til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath
(1):De døper Birthe Maria i Stavern 19/4-1771 (Stavern mini 1756-1782, s. 39). 'Sidse Torup' er enke og 77 år ved FT1801 i Skien. Birthe Maria vet jeg ikke noe mer om.
Dette er vel samme person som blir gift med kancelliråd og byfogd Friedrich Leegaard von Schlanbusch 28.aug.1789 i Skien kirke, se lenke. (Birthe Marie / Bergithe Marie). 15 barn.

 

(1):Opslag 480: 13/4-1761: "Rasmus Eidorff Snedkers Barn døbt med Nafn Maren." Det er trolig denne Maren som er 40 år og gift med Gabriel Brauhn i Larvik ved FT1801, med 4 hjemmeboende barn. Etterslekt mottas gjerne!
En datter - Marie Cathrine Elisabeth blir født 1803 i Larvik og dør i 1870 samme sted. Gift 27.des.1827 i Larvik med Hans Larsen Horn 1799-1860. To barn (Cathrine Maren f. 1828 og Caroline Marie 1835-1881).

 

(1): Opslag 295: 11/12-1740: "Rasmus Snedkers Barn døbt Maria Catharina." Dette er litt flertydig mht. farens etternavn, men Maria Catharina er senere assisterende gudmor til sin halvsøster, så jeg regner det som korrekt etterkommer.
En datter - Birgitte Severine Cecilie Sørensdatter Pind f. 1777 i Larvik gift 11.aug.1809 i Søndre Land med løytnant Andreas Lund Tandberg 1784-1848. 3 barn (Martin Peter Severin, Peter og Gunild Sophie Cathrine).

 

Søren/Søfren Pind hadde 6 helsøsken og 2 halvsøsken i hovedsak i Risør.

 

Søfren Pind var først gift med Maren Hygum 1735-1775 og hadde med henne 7 barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Rasmus Eidorffs første kone var Maren Knudsdatter, datter af Knud Pedersen og Bodil Hansdatter i Odense.

 

Det fremgår af skiftet efter Maren Knudsdatters bror: fundet på FYNHISTORIE.DK - skifter fra Fyns Ryttergods, side 251-252: http://www.historie-info.dk/files/historie-info.dk/Det%20fynske%20ryttergods%20Skifteuddrag%201681-1764.pdf

 

 

Vh,

Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Takk, begge! Giftemålet til Birthe Maria var slurv fra min side, jeg hadde registrert henne som Birgitte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Til de som måtte ha interesse av det tidligere ordskiftet:

 

Jeg har oversett Rasmus Eidorffs tredje barn i tredje ekteskap i Odense med Anne Margrethe Jensdatter: Birthe Eidorff.

 

Birthe Eidorff - Odense/Odense, Vor Frue 1695-1786, opslag 431: døpt 08.05.1754 Rasmus Eidorph Snedkers Datter til Daaben und Nafn Berthe

 

Videre skjebne til Birthe er uviss for meg.

 

Stian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

En Sidsel Rasmusdatter Eidorf, f. 1740 og vanfør, på Gråbrødre hospital fra 1769 til 1787. Er dette en annen enn hun som ble døpt 14.apr.1745 ? lenke. Død i 1812 ?

 

Borger og mestersnekker Hans Jørgen Hansen Eidorff - sønn av Hans, bror til Rasmus , var gift med to søstre (en av gangen selvsagt), 1) 13.apr.1780 med Mette Sørensdatter Helt 1754-1782 (to barn - tvillinger) og 2) 19.des.1782 med Anna Apolone Sørensdatter Helt 1763- (11 barn).

 

En Søren Eidorph er nevnt i 1789 i Odense, hvem var han ? lenke. Kan det være en bror av Rasmus og Hans ? Den ene tvillingen til Hans Jørgen ovenfor fikk navnet Søren i 1781, men han er for ung til å komme skatteregisteret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Sønn til Rasmus, snekkermester Claus Eidorff 1752-1794 og hustru Grethe Worchum 1760-1828 hadde minst 6 barn og nylig fant jeg hvor det ble av datteren Anne Margrethe Eidorff døpt 11.aug.1792 i Skien.

 

Hun ble gift 24.aug.1820 i Skien med Ole Janssen (Nedre Ballestad/Borrestad) døpt 1.aug.1790 i Porsgrunn. De fikk 5 barn (Jan, Grethe Caroline, Karen, Karen og Birgitte - alle døpt i Gjerpen). Grethe Caroline ble gift 8.nov.1849 i Gjerpen med Andreas Christian Andersen Osebakken f. 1822, sønn av Anders Arvesen Osebakken.

 

Ole var sønn av dreier Jan Olessen døpt 16.sep.1753 i Gjerpen gift 29.aug.1789 i Porsgrunn med Karen Erichsdatter (datter av Erich Thorsen) døpt 23.des.1764 i Gjerpen. Ole hadde søsknene Gunnil Maria, Gunille Maria og Erich - alle døpt i Østre Porsgrunn.

 

Jan Olessen var sønn av Ole Jansen Venstøp/Gulset 1726-1786 gift 17.sep.1750 i Gjerpen med Inger Rasmusdatter (Strømdal) 1726-1804. Det går også å føre disse lenger bakover.

 

Jeg mangler imidlertid når Anne Margrethe Eidorff og ektefellen dør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Sønn til Rasmus, snekkermester Claus Eidorff 1752-1794 og hustru Grethe Worchum 1760-1828 hadde minst 6 barn

 

De hadde 6 barn.

 

1. Rasmus Eidorff, f. 1785 i Skien. oppkalt etter sin farfar i Danmark. Ukjent skjebne for meg.

2. Jaye Worchum Eidorff, f. 1786 i Skien. Bosatt i Skien ved FT1801, ellers ukjent skjebne.

3. Birgitte Maria Cathrina Eidorff, f. 1788 i Skien, d. 1817 i Skien. Tvillinger utenfor ekteskap som jeg ikke vet hvor ble av.

4. Hans Eidorff, f. 1790 i Skien, trolig død før 1801.

5. Anne Margrethe Eidorff, f. 1792 i Skien.

6. Claus Borgen Eidorff, f. 1794 i Skien, en måned etter at farens hans, snekkeren, døde "af et Fald" i Larvik. Dette er min grein, og jeg har masse etterslekt tilgjengelig.stian ætt hoiset dått net hvis du er interessert.

 

[Anne Margrethe] ble gift 24.aug.1820 i Skien med Ole Janssen (Nedre Ballestad/Borrestad) døpt 1.aug.1790 i Porsgrunn. De fikk 5 barn (Jan, Grethe Caroline, Karen, Karen og Birgitte - alle døpt i Gjerpen). Grethe Caroline ble gift 8.nov.1849 i Gjerpen med Andreas Christian Andersen Osebakken f. 1822, sønn av Anders Arvesen Osebakken.

 

Ole var sønn av dreier Jan Olessen døpt 16.sep.1753 i Gjerpen gift 29.aug.1789 i Porsgrunn med Karen Erichsdatter (datter av Erich Thorsen) døpt 23.des.1764 i Gjerpen. Ole hadde søsknene Gunnil Maria, Gunille Maria og Erich - alle døpt i Østre Porsgrunn.

 

Jan Olessen var sønn av Ole Jansen Venstøp/Gulset 1726-1786 gift 17.sep.1750 i Gjerpen med Inger Rasmusdatter (Strømdal) 1726-1804. Det går også å føre disse lenger bakover.

 

Jeg mangler imidlertid når Anne Margrethe Eidorff og ektefellen dør.

 

Dét har gått meg helt hus forbi. Takk for opplysningen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

De hadde 6 barn.

 

1. Rasmus Eidorff, f. 1785 i Skien. oppkalt etter sin farfar i Danmark. Ukjent skjebne for meg.

2. Jaye Worchum Eidorff, f. 1786 i Skien. Bosatt i Skien ved FT1801, ellers ukjent skjebne.

3. Birgitte Maria Cathrina Eidorff, f. 1788 i Skien, d. 1817 i Skien. Tvillinger utenfor ekteskap som jeg ikke vet hvor ble av.

4. Hans Eidorff, f. 1790 i Skien, trolig død før 1801.

5. Anne Margrethe Eidorff, f. 1792 i Skien.

6. Claus Borgen Eidorff, f. 1794 i Skien, en måned etter at farens hans, snekkeren, døde "af et Fald" i Larvik. Dette er min grein, og jeg har masse etterslekt tilgjengelig.stian ætt hoiset dått net hvis du er interessert.

 

 

 

Dét har gått meg helt hus forbi. Takk for opplysningen.

Birgittes tvillinger med Gunder Dahl vokste ikke opp. Claus døpt 12.okt.1816 døde 25.nov.1824/begr. 1.des.1824 og Hans f. samme dag som Claus, ble begr. 15.jan.1818 - begge i Skien.

 

Hans Eidorff døpt 4.aug.1790 dør 9 år gml. og begr. 21.mai.1799 lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Rasmus gifter seg på nytt til sitt 3. ekteskap 14/12-1747 i Odense/Dalum med Anne Margrethe Jensdatter (ikke på www.sa.dk, men fra familysearch, men hun er også å finne som sin manns kone i fadderlistene i Odense).

 

Kirkeboka for Dalum er nå kommet på nett: Odense/Odense, Dalum 1646-1751, opslag 24, høyre, øverst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Her trenger jeg hjelp fra Odense-kjente.

 

Snekker Rasmus Eidorff i Odense, d. 1775 var altså gift 3 ganger:

1 Maren Knudsdatter - ukjent antall etterkommere

2 Birthe Rasmusdatter, d. 1747

2.1 Hans Eidorff, f. 1738, g. 1771 i Stavern med Sidse Thorup, så til Skien, hvor han ble byskriver, d. 1788

2.2 Marie Catharina Eidorff, f. 1740

2.3 Anne Kirstine Eidorff, f. 1742

2.4 Citzel Eidorff, f. 1745

2.5 Dødfødt sønn, 1747

3 Anne Margrete Jensdatter, d. 1764

3.1Jens Eidorff, f. 1748

3.2 Claus Eidorff, f. 1752, flytter til Skien, hvor han tar borgerbrev som snekker

3.3 Birthe Eidorff, f. 1754

3.4 Jens Eidorff, f. 1757

3.5 Maren Eidorff, f. 1761, g. 1792 i Larvik med snekker Gabriel Braun

 

I søken etter opphavet til Rasmus Eidorff kom jeg over en dåp i Odense 22. september 1709.

 

Odense/Odense, Odense, Vor Frue, opslag 69:

 

Rasmus Rasmusens hiemme døbt Søn i Eybye

hans daab Confirmeret, døbt

Rasmus

 

Jeg sliter litt med fadderlista.

 

"Eybye" er ukjent for meg, men ligner jo svært på en eventuell forvanskling til "Eidorf"?

 

Spørsmålene:

 

Er det andre eksempler i Danmark på overgang fra "by" til "Dorf" i Danmark på denne tida? Kanskje i fobindelse med økning i sosial status? Snekker Rasmus' sønn Hans studerte til jurist. Er det "Erasmus Montanus"-syndromet?

 

Det er en Ejby på Skjælland, men finnes det en "Ejby" i eller nær Odense? Jeg ser at det er et "Ejlby" sogn i Skovby herred. Er det skrevet "Ejby" i andre kilder? Ville det vært naturlig med kommunikasjon mellom Ejby på Skjælland og Odense?

 

Hvor holdbar teori er det at Rasmus Rasmussen Eybye skiftet navn til Rasmus Rasmussen Eidorff

 

Edit: Jeg skulle sett gjennom tidligere innlegg bedre. Senekker Rasmus Eidorff hadde patronymet Hansen. Men Eybye er interessant. Hvilket sogn ville Eybye/Eyby/Ejby/Ejlby i Odense tilhørt på begynnelsen av 1700-tallet? Kirkebøkene starter der først i 1814.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Hej,

 

Angående sidste spørgsmål -så har du jo allerede svaret: Ejby hørte under Vor Frue, hvor Rasmus blev døbt. :-)

 

Hver af kirkerne i Odense dækkede et område udenfor byen - et landsogn.

 

Mit bud på fadderne er:

 

"Peder Andersen Møllers Hustrue i Blangsted Mølle:

b: br: [bar barnet] Hans Rasmussens Hustrue i Eybye fuldte

Jacob Hansen Handskemager i Neder gade, Knud

Hansen i Eybye, Anders Andersen i Kelderup"

 

Kelderup er sandsynligvis dagens Kellerup ved Ringe.

 

Jeg tør ikke sige, om Eiby er blevet til Eidorff, men det er jo set før.

Men det skulle jo i så fald være snedker Rasmussen, der har ændret navnet - siden alle børnene åbenbart bærer navnet - og han har vel ikke studeret.

 

Vh,

Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.