Jump to content
Arkivverket

Claus Jørgensen Niemand


Trond Hafredal

Recommended Posts

På side 736 i Bygdeboka for Skåtøy står det om gården Heibø i Skåtøy (Kragerø kommune): ”En Hans Madsen i Kragerø kjøpte eiendommen av kongen. Han solgte den straks til Morten Niemann. I hans slekt ble eiendommen i lang tid. Morten bodde på og dreiv eiendommen i mange år, men hadde også bruksmann der. Det ble vitna på tinget i 1692 at en Lars Andersen var bruksmann. Morten skulle være av en meget rik slekt og skulle ha et stort gods på Vestlandet. G.m. Margaretha Augustinsen. Barn: Euphemia som ble gift med Lauers Nilsen, Portør. Barn: Morten, Jens og Magdalena.

 

Her er litt opplysninger om Morten Niemann’s barnebarn, Jens Lauersen:

(Egentlig ikke relevant til denne tråden, men kanskje av interesse for de som jobber med denne slektsgrenen)

 

Han var kjøpmann i Kragerø. Jens døde ugift. I Kragerø er han kjent som

stifteren av Lauersens Legat.

I en artikkel i Kragerø blad 6 mars 1993 har jeg hentet disse opplysningene:

Ingen vet sikkert når han ble født, hvordan han så ut eller helt eksakt hvor

han ligger begravet. Det antaes at han ligger begravet ved Kirkehaugen i

Kragerø, der det i 1913 ble reist en minnebauta ved 150 års jubileet.

Jens Lauersen drev sitt kjøpmannskap med stor dyktighet og opparbeidet en

viss formue. Da han døde i august 1763 etterlot han seg et detaljert

testamente over alle hans eiendeler og eiendommer. Testamentet var forseglet

med kongens segl og ble ved en tilfeldighet funnet i originalversjon

innelåst i en safe i Fokus Bank for noen år siden. Lauersen testamenterte

størstedelen av sitt jordiske gods til Kragerø, under forutsettningen

"Til Kragerø bys gavn og beste". Disse verdiene er blitt forvaltet av byens

handelsborgere gjennom et forstanderskap. I 1993 bestod dette forstander-

skapet av følgende personer: Harald Carlsen, Arne Solbekk og Morten With.

Gjennom årene har forstanderskapet delt ut gaver til forskjellige formål

i henhold til instituttene. I 1993 hadde legatet en brutto omsetning på

6-700 000 kr. Hovedinntekt var Legatgården på Torvet i Kragerø og en stor

del av arealet foran denne. I tillegg parkeringsplassen på toppen av Jens

Lauersens bakke. Legatet eier også "basaren" ved Jens Lauersens plass

(ved bybrua). Videre et større område på Øya, rundt Schweigaardshuset og

4.5 mål skog på Levang/Heibø, med Heibø gård med forpakter og tømmerdrift.

Plassene Heistad og Solberg leies ut. Knipmyr er ubebodd.

Ved innførsler i kirkebøkene er han som regel oppgitt som Jens Larsen.

 

For noen år siden kom jeg også over disse opplysningene i bygdebok for Jondal:

 

Sætveit er fyrste gong nemnd i Bj. Kalfsk.

Presten i Jondal rår då 1/2 laup i garden og Peter Pålson på Augestad har gjeve kyrkja 1

mamatabol i Sætveit. I 1341 heldt Ivar Erlingson på Berge i Strandebarm bryllaup med

Margreta Torbergsdtr. Millom det ho fører inn i buet er 2 lp. smør i Sætveit, partar i Aksnes og

Alvik (DN. IV 253). På ukjend veg har desse eigedomane gått i arv til ei austlandsgrein. I 1596

er det herredagssak om dette godset millom Bengt Nilsson i Fjære og lagmann Peter

Jørgensen i Oslo. Det heiter at Gunnar Jonson hadde ått godset. Enkja hans som vart attgift

med Simon på Bringevær, pantsette til Jørgen Ausbach for 117 rdl. I 1626 er Engel Jensen i

Skien eigar, i 1647 rådmann Hans Clausen i Skien, i 1661 sokneprest Claus Jørgensen i

Drangedal og i 1691 amtmann Nils Sørensen som sel til Nils Heimeson Vik i 1690-åri. I 1615

eig Torbjørg Torbjørnsdtr. Lote 21 mrk. smør, 1 kalvskinn i Sætveit. Åsitjaren Trond Sætveit

eig i 1626 litt over 1 lp. smør. I 1647 eig Ivar Sætveit 1 1/2 lp. smør, eller alt som ikkje Hans

Clausen eig. Korleis prestebolet har mist sine rettar i garden er ukjent. I 1700 eig Nils

Heimeson Vik heile Sætveit, og i 1723 arvingane hans, Ivar Ålvik, Helge Sævarhagen og Gjert Bakke,

med 1/3 kvar. Samla landskyld var 3 1/2 laup smør.

 

Jeg legger ved en oppstilling slik jeg har kommet fram til at det kan ha vært. Den er basert på kirkebøker, skifter og opplysninger fra bygdebøker og Personalhistorisk Tidsskrift (Finne Grønn) Jeg vil understreke at datoer er begivenheter, og ikke bare fødsel og død.

 

Jeg regner med at det er mange dyktige og drevne slektsforskere her som sikkert har kommentarer til dette, eller forslag til forbedringer :-)

 

post-138-0-97055900-1314222020_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 95
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Iver Mosvold

  16

 • Per Nermo

  31

 • Trond Hafredal

  11

 • Ole Petter Eriksen

  9

På side 736 i Bygdeboka for Skåtøy står det om gården Heibø i Skåtøy (Kragerø kommune): ”En Hans Madsen i Kragerø kjøpte eiendommen av kongen. Han solgte den straks til Morten Niemann. I hans slekt ble eiendommen i lang tid. Morten bodde på og dreiv eiendommen i mange år, men hadde også bruksmann der. Det ble vitna på tinget i 1692 at en Lars Andersen var bruksmann. Morten skulle være av en meget rik slekt og skulle ha et stort gods på Vestlandet. G.m. Margaretha Augustinsen. Barn: Euphemia som ble gift med Lauers Nilsen, Portør. Barn: Morten, Jens og Magdalena.

 

 

Kanskje litt på siden, men hvem var foreldre til Margaretha Augustinsen?

Link to comment
Share on other sites

På side 736 i Bygdeboka for Skåtøy står det om gården Heibø i Skåtøy (Kragerø kommune): ”En Hans Madsen i Kragerø kjøpte eiendommen av kongen. Han solgte den straks til Morten Niemann. I hans slekt ble eiendommen i lang tid. Morten bodde på og dreiv eiendommen i mange år, men hadde også bruksmann der. post-138-0-97055900-1314222020_thumb.jpg

Kan denne Hans Madsen i Kragerø ha vært trelasthandler Hans Madsen Niemand på Kalsta, som forøverig ektet Isach Falcks eldste datter, ELSE?

 

I så fall tror jeg denne "Hans Madsen" i Kragerø Morten Nieman sin fetter.

 

IM

Link to comment
Share on other sites

Her er Niemand og Madssen nevnt flere ganger http://www.wangensteen.net/Bibliotek/Falch.pdf (søk)

Ja, og da må jeg ile til og innrømme noe svakt presisjonsnivå der jeg påstår (uriktig) at en Hans Madsen kaller seg Niemand. : - Jeg fastholder at Hans Madsen sannsynligvis var Morten Niemands fetter, - men gjennom mors-siden. Mads Olufsen (far til Hans Madsen) skal ha vært gift med ei datter av Claus Niemand i Skien. (Iflg. Finne-Grønn)

 

IM

Link to comment
Share on other sites

Kanskje litt på siden, men hvem var foreldre til Margaretha Augustinsen?

 

Den eneste opplysning jeg har om henne er: Enke etter borger i Kragerø, Børge Eriksen. (Fra Fredrikstad)

 

Beklager at mine kommenterer ellers lå litt på siden av det trådstarter spurte etter.

 

m.v.h. Gunnar.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje litt på siden, men hvem var foreldre til Margaretha Augustinsen?

Ja, det er det flere som lurer på.

Vi kan jo plassere henne litt bedre i forbindelse med brorens skifte i Skien i 1688

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sk08061666&personpostnr=3550&merk=3550

 

Men dette med Augustin - (Augustinsen) er noe mer problematisk. Broren hennes, som ikke hadde livsarvinger, bar jo dette navnet. Og søsteren hennes (MARIA) betegnes som ei Augustin-datter ved dette skiftet i 1680 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sk08061666&personpostnr=3192&merk=3192 . Ut fra dette kan man vel konkludere av Morten Niemands ektefelle var ei Augustin Friche-datter.

 

AUGUSTIN(IUS) Fiche (Fich) nevnes ofte i dokumenter i Skien utover siste halvdel av 1600-tallet, og logisk sett er det to stykker av dem (far og sønn). Det er vel rimelig åpenbart at den eldre av disse to (Margretes far). må være død før 1666, og like logisk blir det derfor å tippe at Augustinus d.e.var i nær familie (bror?) av glassmester Jochum Fiche i Skien. Men det ser ut til at Vigerust har kategorisert Fiche/Fich som innvandrere.

 

IM

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

.

Trelasthandler på Kalstad i Kragerø, Hans Madsen Niemand (f. rundt 1630/1635 ?)

var altså av Niemand-slekt på morssiden, ved at han var dattersønn av

rådmann i Skien, Claus Claussen Niemand (c1585?-1631?) og Sarka Gjertsdatter Groll (f. c1587?).

 

I en annen (sju år gammel) debatt (på 'Grenlandslekt: http://www.grenlands...1,8065#msg-8065)

 

har jeg sett hevdet at en 'Inger Madsdatter Niemand fra Kragerø' ... 'er en formoder til Bjørnstjerne Bjørnson'.

Det sies videre at 'Hans mor het jo også Inger (Inger Elise). Det har hun etter Inger Madsdatter' (Niemand).

 

Bjørnstjerne Bjørnson's mor Inger Elise (Madsdatter) Nordraach (1808-1897) var av Kragerø-slekt på morssiden,

ved at hun var sønnedatters datter av Kragerø-mannen Jørgen Gjødesen Bang (c1705?-c1776).

 

Er denne Inger Madsdatter Niemand en søster av ovennevnte trelasthandler i Kragerø,

og hvordan er hennes angivelige aneforhold til Bjørnstjerne ?

.

Link to comment
Share on other sites

Trelasthandler på Kalstad i Kragerø, Hans Madsen Niemand (f. rundt 1630/1635 ?)

var altså av Niemand-slekt på morssiden, ved at han var dattersønn av

rådmann i Skien, Claus Claussen Niemand (c1585?-1631?) og Sarka Gjertsdatter Groll (f. c1587?).

 

I en annen (sju år gammel) debatt (på 'Grenlandslekt: http://www.grenlands...1,8065#msg-8065)

 

har jeg sett hevdet at en 'Inger Madsdatter Niemand fra Kragerø' ... 'er en formoder til Bjørnstjerne Bjørnson'.

Det sies videre at 'Hans mor het jo også Inger (Inger Elise). Det har hun etter Inger Madsdatter' (Niemand).

 

Bjørnstjerne Bjørnson's mor Inger Elise (Madsdatter) Nordraach (1808-1897) var av Kragerø-slekt på morssiden,

ved at hun var sønnedatters datter av Kragerø-mannen Jørgen Gjødesen Bang (c1705?-c1776).

 

Er denne Inger Madsdatter Niemand en søster av ovennevnte trelasthandler i Kragerø,

og hvordan er hennes angivelige aneforhold til Bjørnstjerne ?

 

Jeg har henvendt meg til forfatteren av dette sju år gamle innlegget (Helge K. Strømme) pr. e-post (håper den kom fram)

slik at han ev. kan informere nærmere om Inger Madsdatter (Niemand) i Kragerø sitt slektsforhold til Bjørnstjerne Bjørnson,

samt avklare om hun er søster av trelasthandler i Kragerø, Hans Madsen Niemand til Kalstad (f. rundt 1630?).

.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Jeg takker for svaret,det er viktig og finne de rette kildene,jeg selv gransket min egen slekt over 30år, og det er stadig nye opplysninger. :) Mvh Trond

Jeg har i mine anelister, satt to streker under far til Maren Jørgensdatter (til å være Jørgen Traak), og venter i spenning på forskingsresultatet (angående hvem som var mor til Karen Jørgensdatter Von Ansbach).

En sak jeg ønsker belyst er; hvem var presten Jørgen Clausen Niemand var gift med. Jeg ser i flere anelister, at dette skal være Maria Vraalsdatter Vølstad. Dette er med respekt å melde en kortslutning. Maria Vraalsdatter Vølstad ble født lenge etter hans død. Hun ble derimot gift med hans sønnesønn Jørgen Clausen Niemand 30/9-1719. Det er mange feil vedrørende Drangedal, i Petter Langeland`s lister (referansepersoner er ofte Per Holte og Gunnar Aabø). Det florerer med feil angående Vølstad (og andre gårdsbruk). Eksempler det overnevnte, en annen Signe Vraalsdatter Vølstad gift med Halvor Alfsen Dale. Signe er ikke nevnt i skifte etter sin "bror" Berulf (som døde barnløs 1728), (Bamble Sorenskriveri skifteprotokoll 3A side 128a, skiftet ble foretatt på Vølstad 30/1728). Jeg kunne nevnt svært mange flere, men ønsker i denne omgang å få belyst presten`s hustru.

Link to comment
Share on other sites

.

Hyggelig om du kunne fortelle 'hvem du er', Ole Petter,

i det minste ved en 'underskrift' i innlegget !

.

Jeg beklager at mitt fulle navn ikke kom med, trodde dette gikk automatisk. Litt om meg selv; bosted i Vest-Agder (født i Porsgrunn), som den eneste i min familie (sett bort barn, barnebarn). Mine slektsrøtter (farfar/farmor/morfar) til år 1350 er i hovedsak Telemark (Drangedal, Nes/Sauherad, Fyresdal, Bø, Sannidal, Bamble, Skien), Aust-Agder (Vegårshei, Grimstad)

og Vestfold (Lårdal, Larvik, Tønsberg). Min mormor`s side til år 1600 (her mangler jeg mange aner)er i hovedsak; Drangedal, Lunde,Bø, Nissedal, Fyresdal og Nesherad.

Jeg ser frem til debatter/utlegg av informasjon, som vil gjøre våre anelister mer utfyllende og korrekte. Jeg bruker i min slektsforskning kirkebøker, folketellinger, tingbøker, jordbøker, skattematr. og DN (bygdebøker kan også brukes som et utgangspunkt, men her må info kryssjekkes). mvh ole petter eriksen (håper smil-bildet kommer med)

Link to comment
Share on other sites

Jeg beklager at mitt fulle navn ikke kom med, trodde dette gikk automatisk.

 

For at ditt fulle navn skal komme med 'automatisk' er det en forutsetning at du har lagt det inn,

inklusive etternavn, gjerne med store forbokstaver, slik vi skriver navn i Norge.

Til venstre framkommer ditt brukernavn foreløpig som kun 'ole petter'.

Jeg tror du kan endre dette selv ...

.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har henvendt meg til forfatteren av dette sju år gamle innlegget (Helge K. Strømme) pr. e-post (håper den kom fram)

slik at han ev. kan informere nærmere om Inger Madsdatter (Niemand) i Kragerø sitt slektsforhold til Bjørnstjerne Bjørnson,

samt avklare om hun er søster av trelasthandler i Kragerø, Hans Madsen Niemand til Kalstad (f. rundt 1630?).

 

Etter velvillig tilbakemelding fra Helge K. Strømme ser det ut til at den etterspurte anerekken

mellom Niemand i Kragerø og 'vår alles' Bjørnstjerne Bjørnsson ser slik ut (datoene er hentet annetsteds fra) :

 

- Mads Olufsen, trelasthandler i Kragerø, antakelig g.m. en datter av rådmann i Skien 1625-1631, Claus Claussen Niemand (død 1631), bror av Jørgen i Gjerpen/Skien (og Giert i Porsgrunn ?)

- Hans Madsen Niemand (c1628-c1695) (bror av Oluf ?), handelsborger og trelasthandler på Kalstad i Kragerø, g. (c1650?) m. Else Isaksdatter Falck (1630-1685) fra Risør (og 2. g. c1686 g.m. Anna Nielsdatter Adeler)

- Mads Hansen Niemand (c1650?-1701?) i Kragerø (yrke ?) (bror av Isach og Giert), g. 2. g. (når ?) m. Johanne Pedersdatter Herstad (c1664-c1725)

- Inger Madsdatter Niemand (levetid ?) (søster av Jørgen og Mads), g.m. Boye Pettersen (hvem var han, hvor kom han fra og når levde han ?)

- Jørgen Boyesen (c1705?-c1776) i Kragerø (yrke ?), g. (2. g. ?) m. Anne Simonsdatter (tidligere g.m. Lisbeth Jensdatter Hopp og far til Karen, g.m. Jacob Pedersen ?)

- Inger Jørgensdatter Boyesen (1764-1806), g. 1783 m. Gjøde Jørgensen Bang (1753-1806), coffardie-captein i Kragerø

- Elisabeth Cathrine Gødesdatter Bang (1784-1821) (yrke ?), g. (når ?) m. Mads Michelsen Nordraach (1776-1840), kjøpmann i Kragerø (navn etter husmannsplassen i Fluberg),

- Inger Elise Nordraach (1808-1897) (søster av Georg, far til komponisten Richard Nordraak), g. 1831 m. Peder Bjørnsson Ske (1797-1871) fra Hov i Land, sogneprest i Kvikne, Nesset og Søgne

- Bjørnstjerne Martinius Bjørnsson (1832-1910) fra Kvikne, g. 1858 m. Karoline Reimers (1835-1934) fra Bergen.

 

Den nevnte Inger Madsdatter (Niemand) (Bjørnstjerne's 'formoder') er altså ikke en søster av trelasthandler i Kragerø, Hans Madsen Niemand, men istedet dennes sønnedatter.

.

(Jeg ville sette stor pris på korrgigerende / supplerende informasjon, spesielt på de uthevede punktene, i anerekken ovenfor).

 

Korreksjon : Det var selvsagt Inger Jørgensdatter Boyesen som var barn av Jørgen Boyesen, ikke hennes ektemann Gjøde Jørgensen Bang

Edited by Per Nermo / Ekeberg / Oslo
Link to comment
Share on other sites

Jeg har i mine anelister, satt to streker under far til Maren Jørgensdatter (til å være Jørgen Traak), og venter i spenning på forskingsresultatet (angående hvem som var mor til Karen Jørgensdatter von Ansbach).

 

Jeg svever i den tro (villfarelse ?) at det var Maren Jonsdatter Bringsvær (g.m. Jørgen Meinertsen von Ansbach, sagbrukseier, trelasthandler og borgermester (1568/1578) i Skien)

 

(Karen's søster Maren Jørgensdatter von Ansbach (f. ca. 1568) (g. (før 1582) m. Povl Brodersen ?) skal altså være en

annen enn den Maren Jørgensdatter (c1560?-et1630) som var g.m. rådmann i Skien, Claus Niemand (c1550?-1611/1613), foreldre til Claus, Jørgen (og Giert ?)).

 

.

( OBS: Debatten fortsetter på Side 2 ! )

.

Link to comment
Share on other sites

En sak jeg ønsker belyst er; hvem var presten Jørgen Clausen Niemand var gift med. Jeg ser i flere anelister, at dette skal være Maria Vraalsdatter Vølstad. Dette er med respekt å melde en kortslutning. Maria Vraalsdatter Vølstad ble født lenge etter hans død. Hun ble derimot gift med hans sønnesønn Jørgen Clausen Niemand 30/9-1719.

 

Jeg har nylig registrert (i en debatt her på DA ?) at Jørgen Clausen Niemand (1656/1659-1701), i Drangedal (bosatt på Solberg),

skal ha blitt gift med enken etter Halvor Åsulfsen Henneseid (død på Solberg? ca. 1685 ?), Erika Maria Tol(le)fsdatter Romnes (c1643-et1697) fra Holla i Nome.

 

(Du mener vel at sønnesønnen Jørgen Clausen Niemand ble født (ikke gift) den 30 Sep 1719 ?)

 

.

Korrigert: Fjernet 'prest' på JCN.

Edited by Per Nermo / Ekeberg / Oslo
Link to comment
Share on other sites

Per Nermo skriver i #40:

- Mads Olufsen, trelasthandler i Kragerø, antakelig g.m. en datter av rådmann i Skien 1625-1631, Claus Claussen Niemand (død 1631), bror av Jørgen i Gjerpen/Skien og Giert i Porsgrunn

 

Er det dokumentert at kjøpmann Giert Claussen Niemand er bror av Claus og Jørgen Clausen Niemand ?

 

Jeg har lurt på om det var noen andre Claus som kunne vært far til Giert, men har ingen kandidater. Hans hustru Anne Gundersdatter var først gift med borgermester, kjøpmann mm. i Skien, Christen Anderssøn og Giert jobbet jo for ham iflg. kilder. Det vil selvfølgelig bidradd til å komme seg frem hvis han var en Niemand.

Link to comment
Share on other sites

En sak jeg ønsker belyst er; hvem var presten Jørgen Clausen Niemand var gift med. Jeg ser i flere anelister, at dette skal være Maria Vraalsdatter Vølstad. Dette er med respekt å melde en kortslutning. Maria Vraalsdatter Vølstad ble født lenge etter hans død. Hun ble derimot gift med hans sønnesønn Jørgen Clausen Niemand 30/9-1719.

 

'Mange' ser ut til å mene at Maria Vraalsdatter Vølstad / Vøllestad (c1686-1767) istedet var g.m. 'mellomleddet' mellom de du nevner,

nemlig Claus Jørgensen Niemand (død 1731/1732) i Drangedal (hans 2. kone ?) (sønn av Jørgen Clausen Niemand på Solberg og Erika Maria Tolfsdatter Romnes),

far til Jørgen Clausen Niemand (f. 30 Sep 1719 ?), g.m. Liv Torbjørnsdatter Ettestad.

 

Det var kanskje det du egentlig mente også ?

.

Link to comment
Share on other sites

Er det dokumentert at kjøpmann Giert Claussen Niemand er bror av Claus og Jørgen Clausen Niemand ?

 

Jeg har lurt på om det var noen andre Claus som kunne vært far til Giert, men har ingen kandidater. Hans hustru Anne Gundersdatter var først gift med borgermester, kjøpmann mm. i Skien, Christen Anderssøn og Giert jobbet jo for ham iflg. kilder. Det vil selvfølgelig bidradd til å komme seg frem hvis han var en Niemand.

 

Nei, og jeg burde selvsagt her ha satt spørsmålstegn ved Gjert som bror av rådmann-brødrene i Skien,

Claus og Jørgen Claus. Niemand (slik jeg jo gjør i mitt innlegg litt lenger ned).

 

Gjert skal være nevnt som bosatt i Porsgrunn rundt 1645, og kunne således rent kronologisk

være sønn av både Claus og Jørgen Claus. Niemand, som visstnok begge hadde

en sønn ved navn Gjert, oppkalt etter sin morfar Giert Jansen (Groll ?) Hollender, nevnt i Skien 1585/1587,

hvis døtre Sara og Ingrid altså var g.m. hhv. Claus og Jørgen.

.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har nylig registrert (i en debatt her på DA ?) at Jørgen Clausen Niemand (1656/1659-1701), (prest ?) i Drangedal (bosatt på Solberg),

skal ha blitt gift med enken etter Halvor Åsulfsen Henneseid (død på Solberg? ca. 1685 ?), Erika Maria Tol(le)fsdatter Romnes (c1643-et1697) fra Holla i Nome.

 

(Du mener vel at sønnesønnen Jørgen Clausen Niemand ble født (ikke gift) den 30 Sep 1719 ?)

.

Beklager en (skrive)feil, presten Claus Jørgensen Niemand`s sønnesønn, het Claus Jørgensen (jeg skrev Jørgen Clausen), sønnesønn Claus Jørgensen ble gift med Maria Vraalsdatter Vølstad. Kortslutningen i anelister er, at presten Claus Jørgensen(1630?-1677) skulle være gift med Maria Vraalsdatter (1686-1767). Hun ble gift med hans sønnesønn, Claus Jørgensen Niemand. Problemstillingen forblir den samme; hvem var presten Claus Jørgensen Niemand sin hustru? mvh Ole-Petter Eriksen

Link to comment
Share on other sites

.

Såvidt jeg vet var Drangedals-presten Claus Jørgensen Niemand (c1623-c1676) gift med Maria Nilsdatter Matzen fra Sauherad, f. 1634.

(Jeg har riktignok også sett hans kone oppført med navnet Maria Jakopsdatter Tørnes, død 1699 Drangedal).

 

Jeg forstår deg ellers nå dithen at Claus' sønn Jørgen Clausen Niemand (1656/1659-1701?) på Solberg i Drangedal likevel ikke var prest, slik du antydet tidligere ?

 

.

Korreksjon: f.år for Maria Nilsdatter Matzen rettet fra 1764 til 1634.

Edited by Per Nermo / Ekeberg / Oslo
Link to comment
Share on other sites

.

Det er uklart for meg hvilken av konene til rådmann i Skien, Jørgen Clausen Niemand (c1590?-1645)

som var mor til barna hans:

 

- Gjert (død 1679) i Skien,

- Claus (c1623?-c1676), prest i Drangedal og

- Morten (c1625?-1709) trelasthandler i Kragerø;

 

var det kone 1: Ingrid Gjertsdatter Groll, eller kone 2 (?): Cathrine Corneliusdatter Brink, f. 1605/1606.

 

Håper noen kan hjelpe meg her.

Link to comment
Share on other sites

.

Såvidt jeg vet var Drangedals-presten Claus Jørgensen Niemand (c1623-c1676) gift med Maria Nilsdatter Matzen fra Sauherad, f. 1764.

(Jeg har riktignok også sett hans kone oppført med navnet Maria Jakopsdatter Tørnes, død 1699 Drangedal).

 

Jeg forstår deg ellers nå dithen at Claus' sønn Jørgen Clausen Niemand (1656/1659-1701?) på Solberg i Drangedal likevel ikke var prest, slik du antydet tidligere ?

.

Hva du nevner om førstevnte hustru : Maria fra Sauherad f. 1764, så er dette minimun 120 år for sent, selv om du har bommet med 100 år, er dette ingen kandidat. Vedrørende Maria Jacobsdatter 1641-16/6-1699, så kan det være en mulig kandidat (men her savner jeg skifte, samt videre oppkalling av navn i familien). De andre pernsonene som skrev seg til gården Tørnes (eierne) har jeg plassert, dog ikke Maria Jacobsdatter. Presten Claus Jørgensen fikk forøvrig kun 2 barn, Jørgen 1656-1701 og Inger 1660-1711 (hun fikk ingen barn). mvh Ole-Petter Eriksen :)

Link to comment
Share on other sites

.

Det er uklart for meg hvilken av konene til rådmann i Skien, Jørgen Clausen Niemand (c1590?-1645)

som var mor til barna hans:

 

- Gjert (død 1679) i Skien,

- Claus (c1623?-c1676), prest i Drangedal og

- Morten (c1625?-1709) trelasthandler i Kragerø;

 

var det kone 1: Ingrid Gjertsdatter Groll, eller kone 2 (?): Cathrine Corneliusdatter Brink, f. 1605/1606.

 

Håper noen kan hjelpe meg her.

Jeg kan fastslå en person av kone 1 Ingrid; Claus (jfr.tingbøker /jordbøker/skattematr.) :) , det er også nærliggende med Gjert, hans første hustru`s far het Geert (Gjert) Jansen (Groll Hollender fra Harlem Holland). Geert var skipsreder og rådmann i Skien. mvh Ole-Petter Eriksen

Link to comment
Share on other sites

Hva du nevner om førstevnte hustru : Maria fra Sauherad f. 1764, så er dette minimun 120 år for sent, selv om du har bommet med 100 år, er dette ingen kandidat. Vedrørende Maria Jacobsdatter 1641-16/6-1699, så kan det være en mulig kandidat (men her savner jeg skifte, samt videre oppkalling av navn i familien). De andre pernsonene som skrev seg til gården Tørnes (eierne) har jeg plassert, dog ikke Maria Jacobsdatter. Presten Claus Jørgensen fikk forøvrig kun 2 barn, Jørgen 1656-1701 og Inger 1660-1711 (hun fikk ingen barn). mvh Ole-Petter Eriksen :)

 

Jeg skjønner ikke hvor jeg fikk årstallet 1764 fra.

 

I mine notater er Maria Nilsdatter Matzen f. ca. 1634. Beklager.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.