Gå til innhold
Arkivverket
Per T.

[LØST] Tyding av brev til kongen 1674

Recommended Posts

Per T.

Noen som kan hjelp meg med avskrift av dette brevet til kongen, send av Peter Timmermann i 1674:

post-73-0-50097000-1316372827_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Stormectigste Høybaarne Fyrste

 

ALLERNAADIGST ARF-KONNING

 

OC HERRE

 

Allerunderdanigsten til Eders Kongl: Mayts: indflyer

Jeg underschreffne fattig høybetrengde Mand, at Jeg

til Strand och Haffne-Fogderjets Forwaltning

at opwarte her Syndenfieldtz wed effterfølgen-

de posters allerNaadjte Consideration allerNaadjen

maa forordnis!

 

1. At allerNaadigsten maate paabiudes, Ingen indkommende

schib, wære sig hvo de wære maa, sig paa andre steder eller ud-

hafne, men alleene paa de ordinaire och Rette tholdsteder

maa vnderstaa, noget at udlosste, thilforhandle eller ind-

lade, under høyeste straff, paa det Eders Kongl: Mayts: med

Rette thilkommende thold aarl: dessmere maa forøgis.

 

2. At Jeg thil alles effterRettning paa en hver tholdsted en thafle

maa vdhenge lade, paa det af en hver Kand wjdes steden,

hvor de ssin ballast schall kaste eller schyde, och de rette haffner

ey, som thilforne med een och anden w-reenhed opfyldis

och begrundes.

 

3. At Jeg wed Lindes Nes-Næss, paa min egen bekostning et

her udj Landet, om høsten-Vinter- och Vaar thjder høy-

ligen fornøden /: och thilforne, som sandfærdig Bewiises

Kand, wære begiært, och thilforne holdet :/ führ at opRette,

paa det en hver hid-indseiglende, fremmede och Indlændsge

maa Vjde, hvor de vnder Køsterne om Nattestjde Kunde

Være, och desto bedre uden fare indkomme.

 

4. At Jeg til schibenes Landtouff at fastgiøre paa alle Lade-

pladtzer wed min egen bekostning Ringe maa nedsette.

 

5. At Jeg paa ssine fornødne steder, til schibenes reparation,

Krahner maa opRette.

 

6. At Eders Mayts: Ombudtz Mand, Fogden, bøigde-LehnsMænd, eller

andre nestboende, hvor undertjden nogen Vrag paa ssine ste-

der Kunde hendis at indkomme, eller udflyde, alvorligen maa

anbefahlis, mig ssaadant under høyeste straff straxen

at thilkiendegieve, paa det Jeg dess beder och betimeligere

der ofver Kand holde, och dermed thil Eders Mayts: nyttig

thieniste, som tilbørligen och forssvarligen fortfare.

 

7. At Jeg alt, hvad Eders Mayts: Interesses eller Intraders

schade och forssveckelsse[?] i Een eller anden maade at thræffe,

Kand forefindes, straxen wed Prosess thilbørligen maa

Giøre anhængig, paatale, och det wed Loulig och forssvarlig

procedur udføre.

 

8. At med alle ting Herudinden kand haffues dess bedre

Richtighed och fortgang til høystbemte Eders Mayts: desto be-

dre gafn och nytte, wille Eders Kongl: Mayt: aller Naadjt

anbefahle alle och et hvert stedtz Eders Mayts: Ampt-

Mænd, Magistrator, Fogder, tholdere och thold-betienter,

eller andre, som noget werdsligt Ombud AllerNaadjten

ere betroede, saa wit, som det AllerNaadjten maa beha-

ge meerhøystbemte Eders Kongl: Mayt mig fattig Vnge

Mand fornte Strand- och haffne-Fogderjers forvaltning

AllerNaadjte at anbetroe, mig ald yderste flid-

mueligst assistence paa Eders Mayts Vegne, straxen

naar de derom worder anssøgt, behøfveligen och til-

børligen at anssøge.

 

9. Udj AllerNaadjte consideration af ofvenbemte Puncter

min vnderdanigste erbiudelsse thil dette Eders Kongl:

Mayts Intrader aarligen temmelig Profiterende werks[?]

IndRettelsse paa min egen bekostning, saa och, at Jeg

fattig Mand aldelis ingen Løy[?] derfore af Eders Kongl:

Mayt: begiæres, wille Atterhøystbemte: Eders Kongl: Mayt:

mig /: ssom dennem en hver meere Kand fromme end

schade, och en hver ssig god-Villigen Lader beqvemme :/ efter

et hvert indkommende schibs drechtighed af hver Læst

3 s. dansche, thil wedderlag aarl: AllerNaadjten bevilge

och mig, och min Hustrue samme charge woris Lifs

thid at nyde, saa och om nogen anden i Nogen maade

Kunde udj nogen mine her inddragne Poster Væ-

re Privilegeret, at de da Vnder mig maate depen-

dere, och ey i min Jurisdiction thil hinder komme,

ssom udj Eders Kongl: Mayts høye Naadis allerVnder-

danigste abvartning nest Guddommelig beschyt-

telsses fortroligste och allerydmygste erønschning

ofuer Eders Kongl: Mayt: och Eders Mayts: Gandsche Kongl:

Arfve-hus til et Langvarigt Lycksaligt regimente, och

ald thienelig och ewig Velstand Lefver och døer

 

AllerNaadigste Arffkonning oc HERRE

 

Eders Kongl: Mayts:

 

Allerunderdanigste Arff-Vndersaatte

och Tro-Plichtigste thiener

 

Pieter Timmerman

 

Christiania

d: 16 Decembris

1673

 

 

Supplicantens forsslaug Kunde wel

Komme de Seiglende och trafiqverende

til gafn och tieniste, Mens huad hand

for Slig bekostning och møye schal Nyde,

Jndstiller Jeg i all underdanighed til Eders

Kongl: Mayts Naade, Aggershuus

den 23 Decebr: Ao: 1673

 

VFGyldenløwe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per T.

Tusen takk (igjen). Her var mange friske forslag. Det tok dog mange år før det ble lys på Lindesnes fyr. Peter Timmermann ble senere strandfogd for Christianiafjorden.

 

Jeg har en siste avskrift som ikke er helt korrekturlest. Det mangler en siste kontroll. Se dette temaet: Korrekturlesing av skifte til Toller Novock i Mandal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.