Gå til innhold
Arkivverket
Ingebjørg Romulslie

Herøyboka, hjelp til oppslag

Recommended Posts

Ingebjørg Romulslie

Hei!

Er det noen som kan slå opp i Herøyboka for meg? Anders Einersen på Remøy f. 1747 d. 1790, som var g1 m Anne Isachsdt. d. 1779 (g1 m Iver Clemetsen d. 1776), og g2 m Dorthe Poulsdt. f. 1751 d. 1826 (g2 m Claus Jacobsen). Er interessert i all info som måtte stå om denne gjengen. Hvem eide gården?

 

(Jeg vet om skiftene som ligger transkribert på nettet :) )

 

Beste hilsen

Ingebjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Det er ikkje så mykje som står der...

 

"Herøyboka, Gardar og folk", b.1 s. 348-349 (Remøy bnr. 8):

 

brukar 1774-1776 Ivar Klemetson Knotten, Sande, 1749-1776, g 1774 Anne Isaksd., d.1779

barn: Johanne 1776-1779.

 

brukar 1776-1790:

Anders Einarson Frøystadvåg, 1747-1790, g1 1776 enkje Anne Isaksd. (sjå ovanfor), g2. 1779 Dorte Pålsd. Sævik 1751-1826

barn (1. kone): Helene 1778, (2. kone) Pål 1780 g og busett Bergen, Anders 1782, g. og busett Bergen, Malene 1785, Marte Johanne 1786-1808

Anders fekk bygslebrev frå Sivert Olsen 1777.

 

br. 1790-1845:

Klaus Jakobson Remøy 1769-1844, g1 1792 enkje Dorte Pålsd. (sjå ovanfor), g2 Johanne Jonsd. Røyra 1791-1855

barn (1.kone): Anne (Runde 4), Jakobea (Remøy, husm.).

 

Eigar var handelsmann Sivert Olsen på Herøy. Klaus Jakobson Remøy kravde å kjøpe bruket på odel i 1776, men fekk først i 1788.

Han fekk tydelegvis enkja med på kjøpet etter kvart....

 

 

Det står litt meir om Anders si slekt s. 546 (Frøystadvåg bnr.1);

foreldre: Einar Olson Frøystadvåg 1708-1763, g. 1741 Malene Olsd. 1692-1783

farfar: Ola Einarson 1660-1743.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Supert! Hjertelig takk Ivar! :)

 

Det vil altså si at Claus Jacobsen var eier av gården da Anders Einersen døde i 1790, hvis jeg forstår deg rett.

 

Men ingen spor etter hvor Anne Isachsdt. kom fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Hvorfor er det bruksnr. 8? I Ft1801 er det fire hushold og i 1865 er det fem bruk på Remøy.

 

Dorthe Poulsdt. er ifølge Pål Gjerdes slektssider datter av Pål Jonsen Røysset og Johanne Pedersdt. Sævig. Men Dorthe er ikke nevnt i skiftet etter noen av disse! Det kan vel ikke være rett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Dersom handelen gjekk i orden og vart avslutta/tinglyst det året Rabben seier (1788), så var Klaus eigar før Anders døydde.

 

I denne boka er det ingen spor etter Anne sitt opphav; ikkje eingong alder. Det kan likevel tenkjast at det finst spor andre stadar.

 

Bruksnummer vart innført med matrikkelen som kom i 1886, som vidareførte bruksinndelinga frå matrikkelen 1838 (men der med eit anna nummersystem). Brukseiningane som fanst i 1838 kan ofte følgjast bakover i tid. Klaus var brukar til 1844/45 og bruket fekk dermed nummer i 1838. Han hadde den brukseininga som Anders og Ivar hadde hatt før han. Etter Klaus kom Hans, Gullik og Pål i tur og orden. sistnemnde hadde bruket i 1886, og det fekk bruksnummer 8. For bruk som fanst i 1886 var nummereringa var fortløpande frå nr. 1 (for Remøy opp til 10), men elles nokså tilfeldig. I bygdeboka er familiane ordna som brukarrekkjer under kvar gard. Det er ein måte å halde orden i opplysningane.

 

Ifl. Rabben (b.1 s. 310, Sævik bnr. 1) er Dorte dotter til

Pål Jonson Røysset, Sande 1718-1804, brukar på Sævik 1745-1745,

g1 1745 Johanne Pedersd. Sævik 1720-1763.

 

Sida du nemner viser (berre) til denne boka, så det kan vere verd å granske kjeldene nærare....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Takk for fyldig forklaring! Jeg tenkte slett ikke på å se så langt frem i tid!

 

Ifl. Rabben (b.1 s. 310, Sævik bnr. 1) er Dorte dotter til

Pål Jonson Røysset, Sande 1718-1804, brukar på Sævik 1745-1745,

g1 1745 Johanne Pedersd. Sævik 1720-1763.

 

Sida du nemner viser (berre) til denne boka, så det kan vere verd å granske kjeldene nærare....

 

Det må rett og slett være feil, selv om noen fra Sævik-familien var fadre til første dåp. Ved vielse 1 i 1779 kalles hun Dorthe Povelsdt. Bøen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Jeg fant! Hun var brordatter til Siechelia Povelsdatter Rovde. Det kan man se av skiftet 1803 etter Erik Larsen Enebakk og kone Siechelia Povelsdatter Rovde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Jeg fant! Hun var brordatter til Siechelia Povelsdatter Rovde. Det kan man se av skiftet 1803 etter Erik Larsen Enebakk og kone Siechelia Povelsdatter Rovde.

- kjekt med avskrifter ein kan søkje i...?

 

Då er vi i Soga om Sande og Rovde, b.3, s. 346 (Rovde, bnr.5 Bøen).

Paul Paulson 1720-1776, g. 1743 Pernille Johannesd. Vedeld 1721-1792

Born: Sissel (Einebakke 2), Paul (ny brukar). og nokre til

 

Paul Paulson Rovde 1746-1832, g.1773 Synnøve Knutsd. Eiksundøygard, 1748-1826.

Dorte må høyre til her, men er ikkje nemnd mellom barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

- kjekt med avskrifter ein kan søkje i...?

 

Veldig kjekt! :)

 

Jeg ser jeg laget feil lenke i stad. Bra du rettet opp i det! Og takk for videre oppslag!

 

Broren Elias Paulsen Frøystad er sponsor når Dorthe gifter seg med Klaus i 1792. (Håper denne ble rett! <_< )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

- kjekt med avskrifter ein kan søkje i...?

 

Då er vi i Soga om Sande og Rovde, b.3, s. 346 (Rovde, bnr.5 Bøen).

Paul Paulson 1720-1776, g. 1743 Pernille Johannesd. Vedeld 1721-1792

Born: Sissel (Einebakke 2), Paul (ny brukar). og nokre til

 

Paul Paulson Rovde 1746-1832, g.1773 Synnøve Knutsd. Eiksundøygard, 1748-1826.

Dorte må høyre til her, men er ikkje nemnd mellom barna.

 

 

Nei her ble det noe rart. Dorte kan vel ikke være datter av den Paul som er født i 1746. Hun er jo selv født ca. 1751! Hm....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Jeg ser jeg laget feil lenke i stad.

Lenkja var rett nok, men det var trulovinga, ikkje vigsla.

 

Elias er også nemnd mellom borna til Paul og Pernille i Soga om Sande og Rovde.

I tillegg til Sissel, Paul og Elias var det ei Alet (på Rovde bnr.2) og 5 som døydde som små.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Ja nå skjønner jeg. Du nevnte naturligvis neste bruker, broren Paul som var født i 1746. Begynner å bli sent for lille meg! Får finne loppekassa.

 

Povel, Elias og Ahlet nevnes som søsken til Dorthe i 1803.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

II. Konen Sicelie Povelsdatter arvinger:

 

1. Broderen Povel Povelsen Røvde død og efterladt sig:

 

A. Povel Povelsen Røvde - myndig.

 

B. Elias Povelsen Frøystad - ligeledes myndig.

 

C. Ahlet Povelsdatter - givt med Rasmus Rovde.

 

D. Dorte Povelsdatter - givt med Claus Jacobsen Remøen.

 

2. søsteren Gro Povelsdatter - død og efterladt sig:

 

A. Knud Hansen Møchlebust - myndig og givt.

 

B. Mangnild Hansdatter Møchlebust - enke.

 

C. Sicelie Hansdatter - død og efterladt sig.

 

a. en søn Anders Andersen - myndig.

 

b. sønnen Gammel Andersen Sundnes - myndig

 

og c. Hans Andersen - myndig og tiener i Wandelven.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Avskrifta er vel her: http://www.soga.no/remoy/html/070br8.html

 

Det ser ut til at feilen er at Sissel skal høyre til eit ættledd tidlegare enn det Soga om Sande og Rovde seier. Ho er farsyster til Paul, Alet og Elias (og Dorte) - ikkje syster.

Då er Dorte dotter til Paul Paulson og Pernille Johannesd., fødde 1720 og 1721 (ifl. Sande/Rovde); og alderen er ikkje noko problem.

 

Sissel er 70 år i FT1801 og Eirik 68, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=19&filnamn=f18011515&gardpostnr=145&merk=145#ovre , altså fødde 1731 og 1733 om det stemmer.

Soga om Sande og Rovde (b.3 s.259, Einebakke 2) seier Sissel f.1743 og Eirik 1731.

Det kan stå alder i kyrkjeboka ved død som gjev andre fødselsår enn FT1801.

 

Sidan opphavet til den eldste Paul Paulson Rovde er ukjent (i Soga om Sande og Rovde), vil systra Gro og etterkomarane hennar vere eit spor som kan oppklare. Ho budde tydelegvis på Myklebust og var gift med ein Hans. (Myklebust finst i Vanylven (2), Syvde, Sande og Herøy (og Vartdal og Ørsta).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Begravelsesinføringene i kirkeboken viser at Erik var født i 1735 og Sissel i 1733.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Det er bare en Gammel Andersen i 1801 og han er på Myklebust i Vanylven.

 

Dette må være enken Magnild Hansdt. i 1801.

... og Knud Hansen lenger opp på lista.

 

 

Syster Gro sine barn Knut og Magnhild er altså f. ca. 1752 (49 år) og ca. 1744 (57 år) og på alder med Paul-barna.

Då må vel Gro ha vore noko eldre enn Sisilie, som Paul (f.1720 ifl Sande/Rovde; venteleg etter alder ved død eller eit manntal).

 

Eg har ikkje bygdeboka for Syvde, men venteleg står det om Gro og Hans der. Det må seiast at Myklebust var ein stor gard med mange bruk, nesten som ein landsby, så det er lett å gå seg vill i namn og slekter der - og i somme tilfelle skal bygdeboka ha gjort det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ingebjørg Romulslie

Syster Gro sine barn Knut og Magnhild er altså f. ca. 1752 (49 år) og ca. 1744 (57 år) og på alder med Paul-barna.

Då må vel Gro ha vore noko eldre enn Sisilie, som Paul (f.1720 ifl Sande/Rovde; venteleg etter alder ved død eller eit manntal).

 

 

Ja, det ser sannsynlig ut. Har ikke funnet noen begravelse for Paul.

 

Får spørre om noen har Syvdeboka også da :). Interessant å se om det står noe der om Gro mfl.

 

Tusen takk for hjelpen Ivar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.