Gå til innhold
Arkivverket
Frank H. Johansen

Planer for 2012

Recommended Posts

Frank H. Johansen

Hei,

 

mulig dette har vært nevnt i noen andre diskusjoner, men er det mulig å få en samlet oversikt over hva vi kan forvente av digitalisert, skannet materiale fra Arkivverket i 2012?

 

/FHJ

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hei, mulig dette har vært nevnt i noen andre diskusjoner, men er det mulig å få en samlet oversikt over hva vi kan forvente av digitalisert, skannet materiale fra Arkivverket i 2012?

 

Arkivverkets prioriteringsutvalg skal ha sitt møte i morgen, onsdag 7. desember. Utvalgets innstilling skal deretter legges fram for etatsledelsen i neste uke. Når vedtak og godkjent referat fra møtet i etatsledelsen foreligger, kan vi annonsere hva som planlegges skanna i 2012.

 

I tillegg til skanningskøen, som settes opp i nevnte fora, er det i og for seg også en indekseringskø. Vi har en del skanna materiale som venter på indeksering. Viktigst her er grunnboksbladene, som skal indekseres i løpet av 2012 og 2013 og inngå i en ny tjeneste for skanna tinglysingsmateriale. Dernest fortsetter publiseringa av eldre regnskapsmateriale, i det vi nå er i gang med indeksering av fogderegnskapene fram til ca. 1690 (følger etter lensregnskapene og stiftamtstueregnskapene). Årets satsing på skanning av de seneste års avleverte kirkebøker har resultert i at etterslepet på publisering av avleverte kirkebøker er mer eller mindre innhentet. Det gjenstår noe skanning og indeksering av kirkebøker fra statsarkivene i Bergen (forsinket pga ombygging der) og Trondheim. For øvrig vil det nødvendigvis alltid bli noe etterslep av ymse praktiske årsaker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

Takk for det Kristian, blir spennende å se hva som kommer på lista.

 

Noen jeg kan ønske meg er innrulleringsmanntal og militærruller av typen som ligger her:

https://docs.google.com/View?id=dcg8n2bw_19ccfs44c8

 

Veldig bra innsats fra disse frivillige, men jeg vil tro billedkvaliteten fra Arkviverkets skannere blir noe bedre enn det som er presentert her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Disse innrulleringsmanntallene skal være microfilmet, men da jeg spurte på riksarkivet for noen år siden så hadde de ikke de filmene der...

Ikke for å stjele temaet, men går det an å spørre om kommunikantprotokollene kommer til å bli skannet i nærmeste fremtid?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Arkivverkets prioriteringsutvalg skal ha sitt møte i morgen, onsdag 7. desember. Utvalgets innstilling skal deretter legges fram for etatsledelsen i neste uke. Når vedtak og godkjent referat fra møtet i etatsledelsen foreligger, kan vi annonsere hva som planlegges skanna i 2012.

 

Prioriteringer for skanning 2012:


 •  
 • Statsrådsavdelingen i Stockholm, innstillingsprotokoller. Dette materialet digitaliseres i anledning det forestående 1814-jubileet. I første omgang prioriteres årgangene 1814-1828. Antatt 0,5 årsverk.
 • Annet 1814-relatert materiale. Antatt 0,07 årsverk.
 • Materiale til Riksarkivets vårslipp 2012. Antatt 0,05 årsverk.
 • Privatarkivet Botten Hansen. Antatt 0,03 årsverk.
 • Fogderegnskaper (Rentekammeret). Fogderegnskapene fram til 1690 er skanna fra mikrofilm og er under indeksering. Det settes av 0,5 årsverk til skanning fra original. Her prioriteres ekstraskatten 1762 og deretter 1691 og framover. Det er tvilsomt om vi kan rekke fram til 1700 innenfor de tilgjengelige ressursene.
 • Gammel grunnbok. Resterende materiale. Antatt 0,33 årsverk.
 • Pantebøker og panteregister. Resterende materiale. Antatt 0,33 årsverk.
 • Ministerial- og klokkerbøker. Nylig avlevert materiale. Antatt 0,67 årsverk.
 • Dødsfallsprotokoller. Det settes av 1 årsverk, men det vil ikke være tilstrekkelig til å ta alle dødsfallsprotokoller. Også dødsfallsprotokoller som er for nye til å gjøres tilgjengelige for brukerne, skal skannes. Dette av hensyn til å forenkle statsarkivenes saksbehandling.
 • Jordskifteprotokoller. Det settes av 0,33 årsverk, men vi antar at det vil kreve omkring 3 årsverk for å få skanna alle jordskifteprotokoller.
 • Folketellinga 1891. Det settes av 0,33 årsverk,men vi antar at det vil kreve ytterligere 0,33 årsverk for å få skanna hele tellinga.

 

Dette blir i sum noe over 4 årsverk. Riksarkivet har i utgangspunktet 4 årsverk til rådighet, men det er visse føringer mht ulike produksjonslinjer som gjør at arbeidet høyst sannsynlig vil strekke seg inn i 2013. I så fall vil trolig jordskifteprotokollene og folketellinga 1891 prioriteres lavest.

 

Med mulig unntak for folketellinga 1891 tror vi at materialet vil bli indeksert og publisert i løpet av 2012 og begynnelsen av 2013. For øvrig har vi etter hvert skanna det aller meste av det materialet som tidligere er mikrofilma. Her er det mye som ikke er indeksert og publisert, men vi har i øyeblikket små muligheter til å prioritere dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

Takk for informativ liste!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Bergesen

Her er ikke nemnd noe om 1875 tellingen, den er jo lovt på nett i 2011 eller begynnelsen av 2012, er her noe nytt?, jeg vil også si at jeg er skuffet over at 1891 tellingen ikke ble prioritert ferdig i 2012, vi har jo ventet på denne i mange år og er jo også lovet den på nett, det er jo et stort sprang i år fra 1865 tellingen til 1900 tellingen, så mange sitter nok å venter på disse 2 tellingene. Rune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Her er ikke nemnd noe om 1875 tellingen, den er jo lovt på nett i 2011 eller begynnelsen av 2012, er her noe nytt?, jeg vil også si at jeg er skuffet over at 1891 tellingen ikke ble prioritert ferdig i 2012, vi har jo ventet på denne i mange år og er jo også lovet den på nett, det er jo et stort sprang i år fra 1865 tellingen til 1900 tellingen, så mange sitter nok å venter på disse 2 tellingene. Rune

 

1875-tellinga er allerede skanna og vil nok være blant det materialet vi forsøker å finne indekseringsressurser til i 2012. Når det gjelder folketellinga 1891 konkurrerer den om et halvt tilgjengelig årsverk til skanning av løsbladmateriale. Der er det vesentlig viktigere for Arkivverket å få skanna grunnboksblader og pantebøker, da tinglysingsmateriale genererer svært mye saksbehandling i statsarkivene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Bergesen

Hvordan er fremdriften for 1875 tellingen. kommer den i 2012, eller er den også lagt på is som 1891 tellingen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hvordan er fremdriften for 1875 tellingen. kommer den i 2012, eller er den også lagt på is som 1891 tellingen

 

En gruppe ungdommer som hadde sommerjobb i Riksarkivet denne sommeren har lagt ned et stort arbeid med indeksering av blant annet FT1875 og FT1891. For begge kildekategoriene er det imidlertid en del etterarbeid knyttet til å slå sammen bildesekvenser, og det vil vi starte med litt senere i høst. Prioritert rekkefølge for publisering er:

 • Fogderegnskap til 1695.
 • Ekstraskatten 1762.
 • FT1891 så langt vi har skanna, dvs. landkommuner fra og med Østfold til og med Hordaland.
 • FT1875.

 

I tillegg vil det være vedlikeholdsoppgaver etc. som må tas underveis. En forsiktig målsetting er at vi skal klare fogderegnskapene, ekstraskatten og FT1891 før jul.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Korleis går det med gammal grunnbok/pantebøkene, og kor tid kan ein forvente at gammal grunnbok og nyare pantebøker/grunnboksblad (etter 1950) vert tilgjengeleg på Digitalarkivet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Korleis går det med gammal grunnbok/pantebøkene, og kor tid kan ein forvente at gammal grunnbok og nyare pantebøker/grunnboksblad (etter 1950) vert tilgjengeleg på Digitalarkivet?

 

Gammel grunnbok, dvs. grunnboksblad fra perioden 1936-ca. 1990, er under indeksering i andre enheter i Arkivverket. Man har indeksert ca. 50 %. Her er vi avhengige av ny programvare for skanna tinglysingsmateriale, og foreløpig går programmeringsressursene med til nytt Digitalarkiv. Arbeidet med nytt Digitalarkiv har som kjent tatt vesentlig lenger tid enn forventa, men fremdeles er planen å få på plass ny programvare for skanna tinglysingsmateriale i 2013.

 

Pantebøker etter 1950 oppbevares hos Statens kartverk (Tinglysingen). Etter at Arkivverket fikk avlevert perioden 1936-1950 for tre år siden, har det ikke dukket opp konkrete planer om ytterligere avleveringer. Dermed er det heller ikke mulig å si når (eller i det hele tatt om) pantebøkene etter 1950 blir å finne i Digitalarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

En gruppe ungdommer som hadde sommerjobb i Riksarkivet denne sommeren har lagt ned et stort arbeid med indeksering av blant annet FT1875 og FT1891. For begge kildekategoriene er det imidlertid en del etterarbeid knyttet til å slå sammen bildesekvenser, og det vil vi starte med litt senere i høst. Prioritert rekkefølge for publisering er:

 • Fogderegnskap til 1695.
 • Ekstraskatten 1762.
 • FT1891 så langt vi har skanna, dvs. landkommuner fra og med Østfold til og med Hordaland.
 • FT1875.

I tillegg vil det være vedlikeholdsoppgaver etc. som må tas underveis. En forsiktig målsetting er at vi skal klare fogderegnskapene, ekstraskatten og FT1891 før jul.

 

Fogdregnskapet og Ekstraskatten er jo på plass.

 

Får vi kanskje FT 1891 som førjulsgave? :-)

 

-FHJ

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

 

Fogdregnskapet og Ekstraskatten er jo på plass.

 

Får vi kanskje FT 1891 som førjulsgave? :-)

 

Vi kommer til å legge ut det vi har klart av FT1891 før jul, ja. Jeg tør ikke garantere at vi kommer helt til Hordaland før jul, men det vil da komme på nyåret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

Vi kommer til å legge ut det vi har klart av FT1891 før jul, ja. Jeg tør ikke garantere at vi kommer helt til Hordaland før jul, men det vil da komme på nyåret.

 

Høres veldig bra!

 

-FHJ

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.