Jump to content
Arkivverket

Olav Åsteson og metronym


Knut Rage

Recommended Posts

Om eit par vekers tid er tida inne for Draumkvedet - kvadet om då Olav Åsteson vaknar opp trettandedag jul etter å ha "sovi så lenge". Olav Åsteson har fleire namn i dei ymse variantane av kvedet, men Åsteson har blitt ståande som det mest brukte. I Wikipedia heiter det at metronym (som her, dvs. at han er oppkalla etter mora, Åsta) er svært sjeldan i Norden - men kor sjeldan er det, eigentleg? Er det ikkje slik at metronym peikar på at mora var ugift - og var det hyppigare i bruk enn artikkelen i Wikipedia vil ha det til? (Ei anna sak er at Åsteson også kan tolkast som norrønt for heilag, men det held me utanfor her).

 

Altså, det eg lurer på er metronymet - kor sjeldant var det?

Link to comment
Share on other sites

Ei av kjeldene for Wikipedia-artikkelen er ein artikkel på Allkunne, skriven av namnegranskaren Olav Veka. Han skriv: «Såkalla matronym av namnet til mora med tillegg av son (Åsteson, Gunnhildsønene) eller dotter (Ragnhilddotter) var og er svært sjeldne.»

 

Av dei mange tusen namna eg har sett i Vefsn, har eg ikkje sett metronym. Kanskje med eitt unntak: Ein såkalla bygdeoriginal gjekk under namnet «Alet-Jo» (1848-1901), fordi han het Jon og var son til Alet, og faren ser ut til å vere ukjend i folketradisjonen. Men i kyrkjebøkene er han skriven med patronymet Jacobsen.

Link to comment
Share on other sites

Er du sikker på at ikke Åste her er et mannsnavn, for eksempel en lokal variant av Arnstein?

 

Det vert jo gjerne tolka som eit metronym, men det er ein interessant tanke.

Link to comment
Share on other sites

Ei av kjeldene for Wikipedia-artikkelen er ein artikkel på Allkunne, skriven av namnegranskaren Olav Veka. Han skriv: «Såkalla matronym av namnet til mora med tillegg av son (Åsteson, Gunnhildsønene) eller dotter (Ragnhilddotter) var og er svært sjeldne.»

 

Av dei mange tusen namna eg har sett i Vefsn, har eg ikkje sett metronym. Kanskje med eitt unntak: Ein såkalla bygdeoriginal gjekk under namnet «Alet-Jo» (1848-1901), fordi han het Jon og var son til Alet, og faren ser ut til å vere ukjend i folketradisjonen. Men i kyrkjebøkene er han skriven med patronymet Jacobsen.

 

Ja, det stemmer. Interessant at Olav Veka nemner Åsteson som eit matronym.

Link to comment
Share on other sites

I Norsk Personnamnleksikon er Åste ført opp som mannsnavn, av norrønt Åsti. Antakeligvis avledning av Åsta. Her nevnes også Ola Åstesson fra Draumkvedet som et eksempel.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det stemmer. Interessant at Olav Veka nemner Åsteson som eit matronym.

 

 

I mitt nærområde var det ein som vart kalla Daniel Mettesen. "Rette" namnet var Daniel Brevik og mora heitte Mette som seg hør og bør. Det er den einaste eg kjem på slik i farten. Men det er vel ein og annan middelalderpersonen som har matronym sjølv om det er få av dei.

Link to comment
Share on other sites

Takk for god respons, alle!

Ettersom dette også galdt ein diskusjon var det både oppklarande, men samstundes også litt forvirrande - og eg er ikkje sikker på om gåta kring Olav Åsteson-namnet i Draumkvedet er løyst. Men me bør vel la Norsk Personnavnleksikon ha siste ordet.

Link to comment
Share on other sites

Eivind Vågslid - i - Norderlendske Fyrenamn - , har også med Åste som mannsnavn. Men samtidig skriver han at når det gjelder Olav Åstesson dreier det seg helst om kvinnenavnet Åsta, som også kan bli skrevet Åste.

 

Hvordan han kommer fram til at det her peker mot et kvinnenavn vet jeg ikke.

Link to comment
Share on other sites

Eivind Vågslid - i - Norderlendske Fyrenamn - , har også med Åste som mannsnavn. Men samtidig skriver han at når det gjelder Olav Åstesson dreier det seg helst om kvinnenavnet Åsta, som også kan bli skrevet Åste.

 

Hvordan han kommer fram til at det her peker mot et kvinnenavn vet jeg ikke.

 

Høgst truleg fordi det var i Vest-Telemark Draumkvedet overlevde til nedteikninga skjedde. Her er (var) Åste den tradisjonelle og nedervde varianten av Åste/Åsta. Samstundes kan jo Vågslid ha hatt kunnskap om manglande frekvens av Åste som mannsnamn i dette området.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.