Gå til innhold
Arkivverket
Rune Thorstensen

Hvem var Jon Nielsen Borge 1708-1750 sønn av?

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jon Nielsen Borge giftet seg i Fana, Hordaland 26.06.1740 Med Anne Jonsdtr. Grimen 1713- ? Sammen fikk de barna Nils f. nov 1741, Malene okt 1743- 1749? Jon aug 1745, Martinus mai 1748- okt 1749 og Anna Johanna apr 1751.

Jon Nielsen Borge ble gravlagt i Bergen 29.12.1750, 42 år gammel. Anna Johanna ble altså født etter farens død.Alle barna er født/døpt i Korskirkens Sogn i Bergen.

 

Han brukte slektsnavnet Borge ved giftermålet i 1740 og ved sin død i 1750. Vi har ikke klart å plassere ham på de to gårdene Borge i Haukeland- Gjerstad (Arna/Haus). Hvem var denne Jon Nielsen sønn av. Hvor var han født? Jeg kan ikke se av databasene for Haus at han var født på Borge, men må jo på et tidspunkt likevel ha vært knyttet til Borge.Som en kuriositet kan det nevnes at det som trolig var hans sønnesønn var forpakter på Borge rundt 1820.

 

Jeg har hatt innlegg vedr oppslag i bygdebok for Haus og Borge her tidligere.http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/175474-hjelp-til-oppslag-i-bygdebok-for-haus-hordaland-og-gaarden-borge/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Arnabindet av Hausboka forteller at enkemann Nils (Søre) Askeland fra Haus er gjengiftet (men da barnløs) på Borge i Arna i perioden 1716-33, og der bor også hans sønner Anders (f. 1702) og Lars Nilssen Borge .

Helt utenkelig er det vel ikke da at Jon Nilssen Borge kan tilhøre denne familien, men jeg har ikke Hausbindet så jeg får sett etter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Arnabindet av Hausboka forteller at enkemann Nils (Søre) Askeland fra Haus er gjengiftet (men da barnløs) på Borge i Arna i perioden 1716-33, og der bor også hans sønner Anders (f. 1702) og Lars Nilssen Borge .

Helt utenkelig er det vel ikke da at Jon Nilssen Borge kan tilhøre denne familien, men jeg har ikke Hausbindet så jeg får sett etter.

 

Hjertelig takk for et interessant innspill. Om jeg oppfatter deg korrekt, så fikk Nils ikke barn i sitt andre ekteskap på Borge.Om Jon er hans sønn må det da være fra første ekteskap på Søre Askeland. Jon skal altså være født rundt 1708.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Hadde jeg hatt Hausbindet, så kunne dette vært sjekket straks, men det har ikke vært å få kjøpt på lang tid.

 

Brødrene Anders N. og Lars N. Borge (hhv. nr. 85 og 87) ser ut til å ha hver sin førstefødt datter Marta. Det er vel da gjerne deres mors navn.

 

Nils Askeland (1660-1733) er som enkemann gift med enken etter postbonde Nils Toresen Bratland på Borge, men får altså ikke barn med henne.

 

Ser av listen din at Jon Nilssen ikke har en datter Marta, men i alle fall en sønn Martinus. Da kan jo evt. sistnevnte være en "erstatning" for Marta hvis den første datteren Malene er kalt fra morssiden.

 

Dette var litt resonnement, men det lureste er nok å se etter i Hausbindet. Det er jo ikke all logikk som gir riktig svar, selv om jeg ikke sjelden har lykkes med det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hadde jeg hatt Hausbindet, så kunne dette vært sjekket straks, men det har ikke vært å få kjøpt på lang tid.

 

Brødrene Anders N. og Lars N. Borge (hhv. nr. 85 og 87) ser ut til å ha hver sin førstefødt datter Marta. Det er vel da gjerne deres mors navn.

 

Nils Askeland (1660-1733) er som enkemann gift med enken etter postbonde Nils Toresen Bratland på Borge, men får altså ikke barn med henne.

 

Ser av listen din at Jon Nilssen ikke har en datter Marta, men i alle fall en sønn Martinus. Da kan jo evt. sistnevnte være en "erstatning" for Marta hvis den første datteren Malene er kalt fra morssiden.

 

Dette var litt resonnement, men det lureste er nok å se etter i Hausbindet. Det er jo ikke all logikk som gir riktig svar, selv om jeg ikke sjelden har lykkes med det.

Takk igjen for svar. En rask titt gjennom databasene over døpte i Haus gir ikke svar på om Jon kunne være sønnen til Niels Andersen Askeland. Han fikk en rekke barn på Askeland men jeg finner ingen Jon. Så giftet enkemannen Niels Andersen Askeland seg i 1716 med enken Anne Jacobsdtr. Borge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Bergesen

På Søre Askeland Nils Andersen har ikke en sønn Jon, iflg BB for Haus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Takk for oppslaget.

 

Ser av søkbar kirkebok at det er svært få Jon Nilssen døpt i aktuelt tidsrom i Haus prestegjeld, men det spørs om alle er kommet med.

Dette er jo ganske gamle kirkebøker. Navnet Jon har en del varianter, så dåpsnavnet kan alternativt være en slik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Takk for oppslaget.

 

Ser av søkbar kirkebok at det er svært få Jon Nilssen døpt i aktuelt tidsrom i Haus prestegjeld, men det spørs om alle er kommet med.

Dette er jo ganske gamle kirkebøker. Navnet Jon har en del varianter, så dåpsnavnet kan alternativt være en slik.  

Takk igjen til Rune og Odd Roar for nye innlegg.Dersom man skal anta at databasene og bygdebokforfatteren har rett, så var nok dette et nytt feilskjær. Da er jeg tilbake til start. Spørsmålet er det samme. Horfor skrives Jon Nilsen med slektsnavnet Borge ved ekteskapet i 1740 og ved hans død i 1750. Var han født på Borge, oppvokst der, eller kan det være snakk om en annen gård Borge enn dem i Haus/Gjerstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Er enig i at det helst er et feilskjær, men uten en del slike kommer en jo ingen vei. Dette var i alle fall litt sannsynlig og derfor verd et forsøk.

 

Det forekommer at folk ved inngåelse av ekteskap skriver seg med et gårdsnavn de bare har et tjenerforhold til, men så svært vanlig er dette ikke.

(Blant egne aner har jeg en kvinne på Osterøy som da antagelig ikke lenger har foreldre eller søsken på gården hun kommer fra og derfor heller bruker navnet der hun bor, antagelig som taus.) 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Er enig i at det helst er et feilskjær, men uten en del slike kommer en jo ingen vei. Dette var i alle fall litt sannsynlig og derfor verd et forsøk.

 

Det forekommer at folk ved inngåelse av ekteskap skriver seg med et gårdsnavn de bare har et tjenerforhold til, men så svært vanlig er dette ikke.

(Blant egne aner har jeg en kvinne på Osterøy som da antagelig ikke lenger har foreldre eller søsken på gården hun kommer fra og derfor heller bruker navnet der hun bor, antagelig som taus.) 

Takk igjen Odd Roar.

 

Det er ofte svært nyttig å få fjernet en del alternativer. Jeg setter derfor stor pris på ditt bidrag. Opplysningene er notert for eventuelt senere bruk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Hatvik

Takk igjen til Rune og Odd Roar for nye innlegg.Dersom man skal anta at databasene og bygdebokforfatteren har rett, så var nok dette et nytt feilskjær. Da er jeg tilbake til start. Spørsmålet er det samme. Horfor skrives Jon Nilsen med slektsnavnet Borge ved ekteskapet i 1740 og ved hans død i 1750. Var han født på Borge, oppvokst der, eller kan det være snakk om en annen gård Borge enn dem i Haus/Gjerstad?

 

Litt om Borge/ Borgo/ Borgen:

 

Som kjent har ein to Borgo-gardar i gamle Haus prestegjeld, Borgo i Gjerstad sokn på Osterøy, og Borge/ Borgo i Arna sokn på fastlandet - ikkje langt frå soknegrensa til Fana. Gardsnamnet Borgo i Haus vart i følgje bygdeboka uttala "Bårgå" med ei tydeleg å-ending på slutten.

 

Men, vi har òg Borgen i Os sokn av Os prestegjeld (- heller ikkje langt frå Fana, og kuriøst nok nabogard til garden Tøsdal i Os). Dette gardsnamnet vart tidlegare uttalt "Børjenn", medan yngre osingar og innflyttarar helst seier "Bårgenn". Men i begge høve altså med ein konsekvent enn-ending i slutten av ordet.

 

Endinga (suffixet) -enn i Os kjem av norrønt -vin. Det opprinnlege namnet på garden i Os nok var Bjørgvin/ Borgvin - dvs. det same som for byen Bergen. I tillegg har vi òg garden Borgen i Oppdal sokn på Tysnes, der uttalen skal vera "Borgó".

 

- Finst det då nokon Niels eller Jon Nielsen på Borgen i Os i det aktuelle tidsrommet? Ut frå bygdeboka for Os er nok svaret _nei_. Men det er likevel ikkje utenkjeleg, for vedkomande kan ha blitt fostra opp der (oppfostringsborn - ikkje uvanleg dersom foreldra fall frå tidleg), eller han kan ha vore i teneste der lenge. Det finst som kjent mange døme på folk som tok etternamn etter staden dei vaks opp/ var i teneste.

 

Men ut frå føreliggjande informasjon i denne og andre tilhøyrande tråder så meiner eg at Borge/ Borgo i Arna _mest sannsynleg_ er den "rette" Borge-garden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Litt om Borge/ Borgo/ Borgen:

 

Som kjent har ein to Borgo-gardar i gamle Haus prestegjeld, Borgo i Gjerstad sokn på Osterøy, og Borge/ Borgo i Arna sokn på fastlandet - ikkje langt frå soknegrensa til Fana. Gardsnamnet Borgo i Haus vart i følgje bygdeboka uttala "Bårgå" med ei tydeleg å-ending på slutten.

 

Men, vi har òg Borgen i Os sokn av Os prestegjeld (- heller ikkje langt frå Fana, og kuriøst nok nabogard til garden Tøsdal i Os). Dette gardsnamnet vart tidlegare uttalt "Børjenn", medan yngre osingar og innflyttarar helst seier "Bårgenn". Men i begge høve altså med ein konsekvent enn-ending i slutten av ordet.

 

Endinga (suffixet) -enn i Os kjem av norrønt -vin. Det opprinnlege namnet på garden i Os nok var Bjørgvin/ Borgvin - dvs. det same som for byen Bergen. I tillegg har vi òg garden Borgen i Oppdal sokn på Tysnes, der uttalen skal vera "Borgó".

 

- Finst det då nokon Niels eller Jon Nielsen på Borgen i Os i det aktuelle tidsrommet? Ut frå bygdeboka for Os er nok svaret _nei_. Men det er likevel ikkje utenkjeleg, for vedkomande kan ha blitt fostra opp der (oppfostringsborn - ikkje uvanleg dersom foreldra fall frå tidleg), eller han kan ha vore i teneste der lenge. Det finst som kjent mange døme på folk som tok etternamn etter staden dei vaks opp/ var i teneste.

 

Men ut frå føreliggjande informasjon i denne og andre tilhøyrande tråder så meiner eg at Borge/ Borgo i Arna _mest sannsynleg_ er den "rette" Borge-garden.

 

 

 

Hei Terje og takk for et interessant innlegg. Det er jo en smule underlig at slektsnavnet Borge ikke dukker opp ved noen av barnedåpene. Men jeg har selv vært borti tilfelle hvor slektsnavn først fukket opp i forbindelse med dødsfall. Jeg får se om det er noen flere steiner å snu her som kan føre meg videre. Takk for hjelpen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Jeg løfter dette temaet opp igjen i håp om at det skal lykkes å finne foreldrene til Jon Nielsen.

 

Jeg ser at en Anne Johanne Jonsdtr. ble gift i Bergen i mars 1768 med Otte Urbanus Giestman. Hun døde imidlertid 31.10.1769 etter å ha fått en dødfødt sønn litt tidligere samme år. Jeg vet imidlertid ikke om dette er den datteren til Jon Nielsen som ble født etter hans død i april 1751. Hun har i så fall vært svært ung ved giftermålet. Det er imidlertid ikke innført vitner i kirkeboka verken ved lysningene eller selve vielsen.

 

Enken Anne Jonsdtr. finner jeg heller ikke igjen.

Dersom Jon og Anne virkelig var foreldrene til "min" Jon Jonsen som giftet seg på Lilletvedt i Fana i 1776 så må trolig foreldre og evt. søsken være død før 1776. Ingen med fornavn Jon eller etternavn Jonsen/datter var forlover eller fadder til hans barn.

 

Men dette er det mest passende alternativet jeg har funnet, og sønnen til Jon Jonsen 1745-1784 var i en periode forpakter på Borge.

Så jeg trenger fortsatt hjelp til å få identifisert Jon Nielsen Borge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Jeg gjør et siste forsøk på å plassere Jon Nielsen Borge på kartet.

Ved søk i databasen over døpte i Haus 1691-1722 finner jeg kun 3 Jon Nielsen. Den første er døpt på gården Havre i 1707.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=74&filnamn=dp12501691&gardpostnr=1285&personpostnr=9189&merk=9189#ovre

 

Den neste er hjemmedøpt på Bratland 21.04.1713.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=75&filnamn=dp12501691&gardpostnr=1516&personpostnr=10896&merk=10896#ovre

 

 

og den tredje og siste er døpt 20.09.1722 på gården Rongve.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=76&filnamn=dp12501691&gardpostnr=2195&personpostnr=15695&merk=15695#ovre

 

 

Denne siste kan vi nok utelate, han er født for sent. Derimot kunne det ha vært interessant å høre hva bygdeboken sier om det første alternativet, Jon Nielsen Havre.

Kanskje noen kan slå opp for meg å sjekke dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hukommelsen er ikke lenger hva den en gang var, om den noensinne har vært det :-). Jeg har jo fått svar tidligere som gjør at Jon Nilsen Havrå kan utelukkes. Jeg tror jeg må innse at dette kanskje forblir ubesvart. Med mindreder er store huller i kirkeboka for Haus på begynnelsen av 1700 tallet, må trolig "min Jon Nilsen" ha kommet annet sted fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank Berentsen

Den første som er døpt på gården Havre i 1707 døde 1785 på Vikno hvor han var gårdbruker.

 

Han som ble hjemmedøpt på Brattland 21.04.1713 må jo være meget interessant å se nærmere på. Brattland er nemlig nabogården til Grimen, begge ligger i Fana. Dessverre står det ingen ting i Fana bygdebok om disse folkene på Brattland. Derimot er der nevnt en Anders Nilsen Borge født ca, 1702 der, han bygslet fra 1723 bruk 3 av Brattland.

 

Kan det tenkes at Jon ble oppfostret eller tjente hos han, og derfor brukte navnet Borge? Mvh Frank,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Takk for nytt innspill Frank.

Jeg har jo etter hvert lært meg at ingenting kan utelukkes i slektsgranskning inntil det motsatte er bevist. Det kan derfor være som du nevner. På den annen side er det bare 5 år mellom dem, så det er kanskje mer nærliggende å tro at de kunne ha vært søsken. Om du ser på innlegg nr.4 her i debatten, så er trolig Anders sønn av Nils Andersen Askeland fra hans første ekteskap. Han giftet seg i 1716 med enken etter Nils Toresen Bratland på Borge. Men det er dessverre ikke funnet at han hadde noen sønn Jon.

Det kan jo selvsagt tenkes at det er feil og at han faktisk hadde en sønn Jon fra første ekteskap uten at bygdebokforfatteren har klart å fange det opp. Kanskje fordi det mangler noen innføringer i kirkeboka. Det i seg selv er jo slett ikke uvanlig så langt tilbake i tiden. Jeg får kanskje se nærmere på barnedåpene til Anders Nilsen på Brattland. Han fikk minst 5 med første kona Anna Torsdtr..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank Berentsen

Der er vel ca. 11 år mellom de?

 

Her er vielsen til foreldrene til den Jon som var født i 1713 på Brattland.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=hausvgd

 

På side 415 under Ytre Takvam i Hausboken er der henvisning til Brattland i bind 2, side 104 av Fana bygdebok av Hjellestad, Hermod. Mvh. Frank

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hei igjen Frank.

 

Hjertelig takk for nytt bidrag.

Du har selvsagt rett i at det er 11 år mellom Anders Nielsen på Brattland, sønn av Nils Andersen Askeland/Borge og Jon Nielsen Bratland sønn av Niels Jonsen.

Jeg tenkte så sterkt på det antatte fødselsåret 1707.

Det jeg mente å si var at "min" Jon Nielsen kan være sønn av Nils Andersen selv om bygdebokforfatteren ikke har ham i rekken av barn etter nevnte person. Med mindre det skulle være et skifte etter Nils Andersen på Borge.<jeg sitter med en revidert utgave av Fanaboka fra 2002. Der finner jeg Anders Nielsen Borge på bruk nr.5. Jeg kan derimot ikke finne Niels Johnsen nevnt der ei heller hans sønn Jon Nielsen der.

Jeg skal som jeg nevnte i går ta for meg de fem barnedåpene til Anders Nielsen for å se om Jon kan være blant fadderne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Hatvik

Eg held ein knapp på han som er heimedøypt den 21 april 1713, og som er sonen til ein Jon på Brattland, jfr innlegg # 14, 16 og 17 her:

 

Http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=60&filnamn=dp12501691&gardpostnr=1516&personpostnr=10896&merk=10896#ovre

 

Det er slett ikkje sikkert at _patronymikonet_ til faren Niels er rett notert, det kan vera noko heilt anna enn Jon/ Joen/ Jan/ Johan.

Merk at presten ikkje er tilstades sjølv, dette er ein _heimedåp_ utført fordi presten var sjuk/ indisponert. Ergo er innførsla om denne dåpen gjort i ettertid, og presten har då fått opplysningane av ein av dei som var tilstades, mest sannsynleg ein av fadrane. Det i seg sjølv aukar sjølvsagt sjansen for _ feil_ i eitt og anna namn.

 

Det interessante her er naturlegvis at barnet, Jon, er ektefødd; og ikkje minst fadrane til dåpsbarnet Niels:

Dei er - som vi ser - Thore og Ole på Lone, Mons Mikkelson på Tunes, Berta på Songstad, Anna på Romslo og Kari Olsdtr. på Takvam. Eg heldt ein knapp på at ein eller fleire av fadrane er i slekt med dåpsbarnet. Og der ligg naturlegvis nøkkelen til løysinga.

 

Alle desse ovanfor nemnde gardane er heimehøyrande på fast Anders en av Haus, dvs. i dagens indre Arna. Følgjeleg kan dei leitast opp i bygdebøker og annan relevant dokumentasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Hatvik

Ordet "fast andersen" i siste setning i innlegget ovanfor skal vera _fastlandsdelen_. Ordforslagsfunksjonar er noko skit :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hjertelig takk for nye bidrag Terje. Det skal jeg selvsagt forsøke å følge opp.

Jeg jo svært glad for at du fikk rettet opp skrivefeilen din raskt, ellers hadde jeg nå trolig brukt masse energi på lete etter en Fast Andersen i Haus. :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddvar Søreide

Ser vi på det som Terje skriver, så har vi følgende:

 

Jon Nilsen - sønn til Nils Jonsen Brattland

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=60&filnamn=dp12501691&gardpostnr=1516&personpostnr=10896&merk=10896#ovre

 

Så har vi Nils - sønn til Tor Lone, her står det at han er oppkalla etter Nils Borge

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=dp12501691&gardpostnr=1693&personpostnr=12176&merk=12176#ovre

 

Så finner vi Tor Jonsen Lone død, trulig han som er nevnt som fadder til Jon Nilsen og derved bror til Nils Jonsen Brattland

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=HAUS1691&gardpostnr=3030&merk=3030#ovre

 

Her er vel Thor Jonsen Nedre Nattland i 1701, tener hos Nils Torsen Borge

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=70&filnamn=1701sba&gardpostnr=7425&merk=7425#ovre

 

Så finner vi Ole Jonsen Lone død, trulig han som er nevnt som fadder til Jon Nilsen og derved bror til Nils Jonsen Brattland

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=27&filnamn=HAUS1691&gardpostnr=3379&merk=3379#ovre

 

Her er vel da Ole Jonsen Nedre Nattland i 1701

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=73&filnamn=1701sba&gardpostnr=37&merk=37#ovre

 

Så finner vi Nils Jonsen Lille Borge død

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=56&filnamn=HAUS1691&gardpostnr=3220&merk=3220#ovre

 

Her er trulig Nils Jonsen i 1701

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=63&filnamn=1701sba&gardpostnr=94&merk=94#ovre

 

Her døde Nils Thorsen Borge samme år som Thor Jonsen døper sin sønn for Nils.

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=33&filnamn=HAUS1691&gardpostnr=1505&merk=1505#ovre

 

Går vi til Fanaboken under Nedre Brattland bnr 5, så finner vi Tor Nilsen f.ca1605. I boka er han ikke oppført med noen sønn Nils, men at Nils Torsen Borge f.ca1633 er hans sønn, er meget trulig. Ser vi på bnr 3på Nedre Brattland i Fanaboka, så står det oppsitjar Jon eller Jens Torsen hadde bruket fra 1664-1693 og kona hans er fra Lone. Mao. dette er trulig faren til de overnevnte brødrene Ole, Tor og Nils Jonsen. Jon Torsen er da mest trulig bror til Nils Torsen Borge. Videre så ser vi at Jon/Jens har sønnen Thor Jonsen/Jensen g. Kari Nilsdatter Neset i Arna. De hadde jordegods i Lone og flytta dit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddvar Søreide

Det står i Fanaboka at Jon og Nils Torsen busett på Borge, er sønner til Thor Mathiassen, som igjen er sønn til Mathias på Brattland. I 1618 eier Siri Lone og hennes barn heile Lone i Arna. Her beveger vi oss inn på odelsbønder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank Berentsen

Fadderne Thore og Ole på Lone var brødre, og begge født på Bratland. Begge omtalt på side 365 i Hausboken for Ådna Sokn. Farens navn var Jon. Er de brødre av dåpsbarnets far? Også her henviser Lars M. Ådna til side 104 og side 102 i bind 2 i den gamle bygdeboken for Fana fra 1933 av Hermod Hjellestad. Det hadde trolig vært smart å se hva som står i denne boken.

 

Fadder Mons Mikkelson på Tunes var bror til dåpsbarnets mor.

 

Fadder Berta på Songstad var tante til dåpsbarnets mor.

 

Fadder Anna på Romslo var søster til dåpsbarnets mor.

 

Fadder Kari Olsdtr. på Takvam var trolig venninne med dåpsbarnets mor. Kari kom fra nabobruket der dåpsbarnets mor kom fra.

 

Første barnet til Thore Jonsen på Lone var datteren Gjertrud født 1707. Hu ble gift 1734 med Lars Nilsen, S. Askeland. De var gårdbrukere på Borge (87). I forbindelse med dette paret har L.M.Å. henvisning til merknad til Borge 66. Dette fra side 425 i Ådna sokn.

 

På side 422 i samme bok, finner vi ekteparet Nils Toresen Brattland født 1633, død 1715. Han var gift med Anna Jakobsdatter født 1659, død 1749. Ingen barn. Under merknad 66 på side 443. Arvingene etter de var 4 søsken til Nils Toresen.

 

a. Matias Toresen, Brattland.

 

b. Jon Toresen, Brattland. Far til Thore og Ole på Lone. (Og Nils Jonsen,Brattland?)

 

c. Kari Toresdatter, Brattland.

 

d. Eli Toresdatter, Gift med Berge Nilsen.

 

Skifte var vel trolig før enkenAnna Jakobsdatter giftet seg andre gang. Hun gift 2. gang 1716 med enkemannen Nils Andersen, S. Askeland, født 1660, død 1733. Ingen barn sammen. 2 av sønnene til Nils fra første ekteskap bodde på Borge.

 

a. Anders Nilsen, S. Askeland, født 1702, død 1755. Gift 1. gang med Anna Toresdatter, Bratland, født 1704, død 1742. Borge 85. Fra 1729 var de brukere på Brattland. Se side 424 i Ådna sokn.

 

b. Lars Nilsen gift med Gjertrud Thoresdatter. Se ovenfor.

 

Dersom den Nils Jonsen Brattland, som fikk sønnen Jon i 1713, er bror av Thore og Ole på Lone så er her mye slektskap.

 

Se også at Anders Nilsen, S. Askeland flyttet til Brattland i 1729. Det kan jo tenkes at Anders Nilsen og Nils Jonsen byttet bruk.

 

Mvh. Frank.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.