Gå til innhold
Arkivverket
Bjørn A Løkken

Anders ( Pettersen / Koian ) Sethsen , født ca.1720 på Seths garden på Kvikne , og Seth ætten forøvrig

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Jeg legger ved en link til min tidligere tråd hvor denne familien er litt diskutert, vær vennlig og se bort ifra de 7 første innleggene i tråden som omhandler en annen slekt i Folldal .

 

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/176498-ole-simensen-og-hustru-goro-olesdatter-folldal/

 

Jeg trenger hjelp til følgende problem :

 

Anders ( Pedersen / Pettersen ; Dahlen ) Sethsønn , ble født i april 1617 , og han ble begravet på Røros St. Hansdag 1699 i en alder av 82 år og 2 måneder . ( hans fødselsår er satt utifra opplysningene ved hans død i 1699 ) Anders var gift med Dorthe Trondsdatter .

 

Videre sies det :

 

Etter at Anders døde i 1699 så gifter enken Dorthe Trondsdatter ble gift for andre gang med Tørres Sivertsen , Røros . Man vet ikke når Tørres Sivertsen døde , men man vet at han døde før Dorthe det ser man i kirkeboka for Røros : “ Tørris Siversen Dahlens Enke Dorthe Troendsdatter døde 27/5-1722, begravet 31/5, 65 1/2 Aar ringer 4 Uger “

 

I folketellingen for Røros 1701 bor Anders og Dorthe ( Dorthe er ikke nevnt i tellingen ) sine barn hos stefaren Tørres Sivertsen :

 

FT Røros 1701

Tørris Siversen 50 H Dallen Røraas 879 Peder Andersen 17( født i 1684 ) Stifsøn Dallen Røraas 880 Tron Andersen 15 ( født i 1686 ) Stifsøn Dallen Røraas 881 Seth Andersen 13 ( født i 1688 ) Stifsøn Dallen Røraas 882 Jens Andersen 6 ( født i 1695 )Stifsøn Dallen Røraas

 

NB. Denne Seth Andersen født i 1688 er vel den Seth som ble gift med Anne Evensdatter Bjørgum ? og som var i bergverks arbeide på Kongsberg og mulig på Røros ?

 

Hvis Anders Pettersen Dahlen skulle være far til disse barna så måtte han da være 67,69,71,78 år , når hans 4 barn som en kjenner til ble født .

 

Spørsmål : henger dette og hans alder som far når hans barn ble født på " greip " Er det fysiologisk mulig ???

 

i så fall må Anders ha vært en meget vital kar . Det skal jo ilegges at kona til Anders : Dorthe var født i ca. 1657 og var da hele 40 år yngre enn Anders . Når da den yngste sønnen Jens var født var Anders 78 år og Dorthe " kun " 38 år . Da var det kanskje det som kunne være årsaken til at Anders var såpass vital som han var ???

 

 

Tilslutt vil jeg gjerne legge frem følgende teori som jeg håper å få hjelp til å bekrefte eller avkrefte .

 

Seth fra Freiburg i Tyskland

 

Byggmester og snekker Seth fra Freiburg i Tyskland , som kom til Kvikne i 1636 . Dette er første gang vi hører om vår stamfar Seth . Hans hustru kjennes ikke . Om han kom direkte til Kvikne fra Freiburg i Tyskland er tvilsomt . Han må antageligvis ha vært en periode på Røros først . Jeg vil anta at Seth er født ca. 1590 .

Som en ser så er det et navn som går igjen her og det er “ Petter / Pettersen “ dette er jo et utpreget norsk navn , om navnet Seth på vår stamfar fra Freiburg er hans for eller etternavn vites ikke . I tilegg til navnet Seth så må han nødvendigvis ha hatt et tysk navn som ligner litt på det norske navnet Petter . Navnet Peter er jo et vanlig tysk navn , så “ enkelt “ kan det simpelthen være .

 

Og jeg tror han har hatt disse 3 sønner :

 

1 ) Petter Sethsønn , ble antagelig født ca. 1620 . i en sekundær kilde ( bygdebok for Kvikne )er han nevnt som sønn av tyskeren Seth som snekker og byggmester . Det er denne Petter en er litt usikker på . En har ikke mer informasjon om han .

 

2 ) Anders ( Pedersen / Pettersen ; Dahlen ) Sethsønn , ble født i april 1617 og han ble begravet på Røros St. Hansdag 1699 i en alder av 82 år og 2 måneder . Anders ble gift med Dorthe Trondsdatter . En må legge merke til at Anders skriver seg for både Pettersen og Dahlen . Pettersen navnet er jo som nevnt noe som går igjen , og som “ kan “ ha utspring i navneteorien nevnt ovenfor i forbindelse med hans far Seth . Når det gjelder navnet Dahlen så er dette et gards navn fra Røros som vitner om at Anders og hans familie har bodd under denne garden Dahlen på Røros . Vi skal se senere også at Dahlen navnet går igjen bla. fra skifter på Kongsberg . Anders og hans etterkommere og familie var knyttet til bergverksindustrien på Røros og Kongsberg .

 

3 ) Jørgen “ snekker “ Sethsønn , ble nok født ca. 1618/20 i og med at han kom fra Røros til Kvikne i 1652 og var da en meget dyktig snekker og treskjærer . Med den kompetansen han satt inne med så er det er lite trolig at han da kunne være særlig mye yngre enn 32 år dvs at han da måtte være født ca. 1618/20 .Jørgen Seth ble den første brukeren av Krogøien ( Koian ) eller Seth garden som den ble hetende . En vet også at Jørgen sannsynlig ikke var gift før 1639 dette på grunnlag av sitt lejermaal med Siri Svendsdatter . Hustruen til Jørgen kjennes ikke .

Jørgen “ snekker “ Seth utførte det flotte og fantastiske treskjærerarbeidet på prekestolen med himling i Kvikne kirke . Likens korskranken og i hvert fall de fremste kirkestolene ( Participantenes ) Han er sannsynlig også mester for treskjæringen med statuer , relieffer og englehoder , som smykker disse gjenstandene . Arbeidet er rikt og vakkert .

For dette arbeidet fikk Jørgen Seth 12 Riksdaler og en av de fremste benkeradene i kirka til seg og sin familie . På døra inn til denne benkeraden står det den dag i dag “ Sets gaard “ i Kvikne kirke , og i dag er det bare på denne døra til den fremste kirkestolen i Kvikne kirke at en finner Seth navnet .

 

Det kjennes til en sønn av Jørgen “ snekker “ Seth og dette var Petter Jørgensønn , han var født i 1669 og døde i 1751 , hustruen til Petter Jørgensønn kjennes ikke .

 

Kjente barn av Petter Jørgensønn var :

 

1 ) Petter Pettersen Seth , han er nok født på Seths garden på Kvikne , fødselsår er ukjent , men antagelig rundt 1710 / 15 . Hans hustru var Lucia Olsdatter

 

2 ) Anders Pettersen Seth , vår stamfar , var vel født ca. 1720 på Seths garden . Anders døde før 1773 . Anders ble trolovet 30 juni 1754 og gift 14 juli 1754 med Anne Nilsdatter Brevadslien Hals , Kvikne

“ Dom 5 post Trinitatis 1754, Kvikne: Anders Sehtsen og Anne Nilsdatter Lien Copuleret: “

Anne var født i 1727 og døde i 1806 . Anne var datter av Nils Hansen Hals fra Hals ætten på garden Storeng på Kvikne

Anders jobbet i 1763 i Rødalsgruva på Kvikne og bygde seg hus på Sparsjøvollen på Kvikne .Senere bygger han så ut Moen på Kvikne . Hans eldste husvære skulle etter sigende være ei sæter inne i Rødalen .

 

Et av deres barn var sønnen Seth Anderson født i 1763 på Sparsjøvollen , han var var gift 1 gang med Mette Olsdatter Flatås og 2 ekteskap var med Brynhild Sjursdatter fra Norsen på Kveberg i Alvdal .

 

Det ble et langt innlegg dette , men jeg håper på hjelp igjen spesielt fra Røros / Kvikne eksperter til å nøste opp noen tråder her , samt få hjelp til min teori som jeg har lansert ad . tyskeren Seth sine mulige 3 sønner . Og alle nye opplysninger mottas med stor glede og takk fra en litt frustrert " skap Trønder "

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Reidar Oddløkken

Ang. det fysiologiske spørsmålet ditt Bjørn, så heter det seg vel at det er de gamleste bukkene som har de hardeste horna, så at han fikk 4 avkom i høy alder er sikkert fullt mulig, og når han hadde ei ung kone i tillegg da så........:-)! Skal ta kontakt med deg men ikkje sikkert det blir i morra !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Jeg sitter med en god del opplysninger om en Jørgen Pettersen (f.ca. 1679) som muligens var av denne Seth-slekta. Han arbeidet ved Årdal kopperverk fra 1702 til 1734 og oppga ved et manntall i 1714 at han kom fra Østerdalen. Jeg har ikke noe bevis på at han kom fra Kvikne, men han er nokså konsekvent omtalt med "Øien" som etternavn. Gruvearbeiderne i Årdal brukte ofte etternavn etter gårder de kom fra, og jeg har forsøkt å lete etter aktuelle Øyen-gårder i Østerdal. Den som stemmer best er foreløpig Krokøyen i Kvikne der nettopp Seth-familien bodde i en tid. Jørgen Pettersen ble for øvrig ofte brukt som snekker i Årdal og avanserte etter hvert til understiger.

 

Hvis Jørgen Pettersen Øyen faktisk var av Seth-familie, så bør han vel etter Bjørns oppsett i første innlegg ha vært en sønn av Petter Sethsen (f.ca.1620?). Eller er det andre muligheter?

 

Jeg vil også nevne at en annen arbeider ved Årdal kopperverk ble omtalt som Petter Pettersen Øien. Han forlot Årdal omkring 1710, så jeg vet ikke så mye om ham. Han kan godt ha vært en bror av Jørgen. Jeg venter uansett i spenning på om det skulle dukke opp flere opplysninger om Petter Sethsen og hans familie.

 

Her er et par innlegg som jeg har skrevet om denne Jørgen Pettersen tidligere: Jørgen Pettersen Øyen f ca 1679 fra Østerdalen og Seth-slekta på Kvikne 1600-tallet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Til Reidar , tusen takk for ordtaket , når du nå sier det så ...........

 

Til Knut , tusen takk for innspill , dine tanker rundt denne Jørgen Pettersen og hans opphav var meget interesant . Avventer innspill rundt dette med stor spenning .

 

For øvrig når det hjelder mitt innlegg Nr. 1 så vil jeg også ilegge at det som er helt essensielt for meg er følgende 2 spørsmål , jeg klarer ikke og avgjøre hvem som er far til Anders Pettersen Seth født ca. 1720:

 

 

Anders Pettersen Seth , som var født ca. 1720 på Seths garden på Kvikne . Anders døde før 1773 . Anders ble trolovet 30 juni 1754 og gift 14 juli 1754 med Anne Nilsdatter Brevadslien Hals , Kvikne .

 

1 ) var han sønn av Anders Pettersen Setsen Dahlen og Dorte Trondsdatter sin sønn Seth Andersen født 1688 og hustru Anne Evensdatter Bjørgum ?

 

eller :

 

2 ) var han sønn av snekker Jørgen Seth sin sønn Petter Jørgensønn , Petter Jørgensønn var født i 1669 og døde i 1751 , hustruen til Petter Jørgensønn kjennes ikke .

 

 

 

Jeg legger ved linker fra skifter som Astrid Ryen har funnet frem :

 

Skiftet etter Anders Sethsen Dalens bror Thørres på Kongsberg i 1768:

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=sk06041705&gardpostnr=1427&personpostnr=10017&merk=10017#ovre

 

Skiftet etter Anne Evensdatter Bjørgum , Skiftet sluttet 18.08.1768 :

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=sk06041705&gardpostnr=1457&personpostnr=10196&merk=10196#ovre

 

Skifte i Kongsberg etter Dorte Sethsdatter i 1777. Her angis broren Anders Sethsen å være død og ha livsarvinger på Kvikne som bor sammen med mora:

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=sk06041705&gardpostnr=2233&personpostnr=15897&merk=15897#ovre

 

Jeg blir utrolig glad hvis noen med større ekspertise enn jeg har som kan hjelpe meg og finne ut hvem som var foreldrene til Anders Pettersen Seth eller ha en formening om hvem det kan være .

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Ryen

Bjørn, du skriver følgende:

 

"Anders Pettersen Seth , som var født ca. 1720 på Seths garden på Kvikne . Anders døde før 1773 . Anders ble trolovet 30 juni 1754 og gift 14 juli 1754 med Anne Nilsdatter Brevadslien Hals , Kvikne ."

 

Anders Sethsen - det er hva som står ved trolovelse og vielse i kirkebok for Kvikne! Da oppfatter jeg Sethsen som han farsnavn. Eller tar jeg feil??

 

 

Anders Sehtsens drengebarn Nils døpt i Kvikne Festo Baptistae Johannis 1755:

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9228&idx_id=9228&uid=ny&idx_side=-179

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Bjørn, du skriver følgende:

 

"Anders Pettersen Seth , som var født ca. 1720 på Seths garden på Kvikne . Anders døde før 1773 . Anders ble trolovet 30 juni 1754 og gift 14 juli 1754 med Anne Nilsdatter Brevadslien Hals , Kvikne ."

 

Anders Sethsen - det er hva som står ved trolovelse og vielse i kirkebok for Kvikne! Da oppfatter jeg Sethsen som han farsnavn. Eller tar jeg feil??

 

 

Anders Sehtsens drengebarn Nils døpt i Kvikne Festo Baptistae Johannis 1755:

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9228&idx_id=9228&uid=ny&idx_side=-179

 

Kjære Astrid , tusen takk for at du kom inn på banen nok engang . :rolleyes:

 

Jeg tror ikke du tar feil med tanke på Sethsen som farsnavn , og da kan man vel så langt konkludre med at Anders Sethsen ( Pettersen ??? ) sin far var den Seth Andersen som var gift med Anne Evensdatter Bjørgum . Og da er det isåfall feil informasjon gitt i bygdebok for Kvikne, ibåde den gamle og den nye utgaven .

 

Når det gjelder dette Pettersen navnet så er jeg i stor tvil om det hører hjemme i sammenheng med Anders Sethsen , han kan vel muligens ha " slengt " det på etter hans farfar : Anders Petterson Dahllen .

 

Når det gjelder Anders Sethsen og Anne Nilsdatter Bredvasslien sine barn så har jeg følgende tre :

 

1 ) Nils døpt i Kvikne , Festo Baptistae Johannis 1755 . Når er dette tro ??? ( funnet av Astrid )

 

2 ) Seth Anderson født i 1663 ( her har jeg bare årstallet og ikke selve dåpen )

 

3 ) Hans Anderson 1765-1772, født på Sparsjøvolden i Tynset .

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Tynset, Ministerialbok nr. 2 (1737-1753), Kronologisk liste 1765, side 656-657.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9203&idx_id=9203&uid=ny&idx_side=-296

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603390615.jpg

 

 

En ser av årstallene ved deres fødsler at her er det vel plass til enda flere unger . Mellom 1655 og 1663 , jeg hadde satt veldig stor pris på om noen ville hjelpe og finne eventuelle flere av barna til Anders Sethsen og Anne Nilsdatter Bredvasslien .

 

Og sist men ikke minst så skulle det vært utrolig interesant å finne barna til snekker Jørgen Seth sin sønn Petter Jørgensønn ( 1669 - 1751 )og hans ukjente hustru , om det er en gutt ved navn Anders iblant dem . En vet at det var en Petter Pettersen Seth som siden ble gift med Lucia Olsdatter . De bosatte seg på Pettersplassen “ Pettershaugan / Pettersborg “

 

På denne plassen bodde det i første halvdel av 1700 tallet feltskjær ( gruvelege ) Jacob Flensborg . Plassen ble også på den tiden kalt Flensborg etter eieren , og etter at Petter Pettersen Seth og hustruen Lucia Olsdatter bosatte seg der rundt 1740 sa folk like gjerne “Pettersborg“

 

 

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Endret av bjørn a. løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Ryen

Festo Baptistae Johannis er St.Hansdag.

 

Den første kirkebok for Kvikne: 1740-56. Den andre kirkebok: 1764-84. Årene mellom 1757-63 mangler dessverre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Festo Baptistae Johannis er St.Hansdag.

 

Den første kirkebok for Kvikne: 1740-56. Den andre kirkebok: 1764-84. Årene mellom 1757-63 mangler dessverre.

 

Tusen takk for forklaring Astrid . Det var leit at disse kirkebøkene mangler .

 

Jeg redigerte mitt forrige innlegg noget , og la ut noen flere utfordringer her B)

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
jasper

Hei Bjørn L.

Jeg ser du etterlyser forfedrene til Anders Pedersen Dahlen i fra Paalsdalen utenfor Røros.

Ettersom han ble født en god stund før Røros kopperverk ble grunnlagt, samt så tidlig som 1617, så er det nok ikke så lett å finne ut av dette.

 

Men etter å ha søkt etter hans forfedre i ca 40 år i diverse arkiver, skifteregistre, manntall, matrikler, i bygdebøker og i andre kilder, så har ikke min interesse i å finne ut av dette blitt mindre av den grunn.

 

At han kommer fra Kvikne og at han hadde med seg sin kunnskap om kullbrenning derfra er meget mulig. Men hittil har jeg ikke kunnet finne noen kobling til hverken Kvikne gruber, Indseth gruber eller navnet Seth som var navnet til den 3. sønnen. De to første navnene Peder og Tron er nok etter datidens navneskikker oppkalling etter hhv Anders sin far Peder og etter Dorthe Troensdatter sin far Troen Røstvender.

 

(Men navnet Seth vil jeg ikke ha noen formening om ennå, selv om jeg har mottatt informasjon i fra en ikke-verifisert kilde hvor det ble antydet at Anders sin far var Peder Sethsen og at bestefarens fornavn var Seth og at de begge bodde ved Kvikne.)

 

Jeg vil ellers bemerke at jeg hittil aldri har sett Anders sitt mellomnavn eller patronymikon skrevet som "Pettersen", men kun som Pedersen. Og hans eldste sønn Peder har jeg ei heller funnet skrevet som "Petter".

 

Lykke til videre med din slektsgranskning.

 

Mvh Jan Sliper

 

 

 

 

Jeg legger ved en link til min tidligere tråd hvor denne familien er litt diskutert, vær vennlig og se bort ifra de 7 første innleggene i tråden som omhandler en annen slekt i Folldal .

 

http://forum.arkivve...datter-folldal/

 

Jeg trenger hjelp til følgende problem :

 

Anders ( Pedersen / Pettersen ; Dahlen ) Sethsønn , ble født i april 1617 , og han ble begravet på Røros St. Hansdag 1699 i en alder av 82 år og 2 måneder . ( hans fødselsår er satt utifra opplysningene ved hans død i 1699 ) Anders var gift med Dorthe Trondsdatter .

 

Videre sies det :

 

Etter at Anders døde i 1699 så gifter enken Dorthe Trondsdatter ble gift for andre gang med Tørres Sivertsen , Røros . Man vet ikke når Tørres Sivertsen døde , men man vet at han døde før Dorthe det ser man i kirkeboka for Røros : " Tørris Siversen Dahlens Enke Dorthe Troendsdatter døde 27/5-1722, begravet 31/5, 65 1/2 Aar ringer 4 Uger "

 

I folketellingen for Røros 1701 bor Anders og Dorthe ( Dorthe er ikke nevnt i tellingen ) sine barn hos stefaren Tørres Sivertsen :

 

FT Røros 1701

Tørris Siversen 50 H Dallen Røraas 879 Peder Andersen 17( født i 1684 ) Stifsøn Dallen Røraas 880 Tron Andersen 15 ( født i 1686 ) Stifsøn Dallen Røraas 881 Seth Andersen 13 ( født i 1688 ) Stifsøn Dallen Røraas 882 Jens Andersen 6 ( født i 1695 )Stifsøn Dallen Røraas

 

NB. Denne Seth Andersen født i 1688 er vel den Seth som ble gift med Anne Evensdatter Bjørgum ? og som var i bergverks arbeide på Kongsberg og mulig på Røros ?

 

Hvis Anders Pettersen Dahlen skulle være far til disse barna så måtte han da være 67,69,71,78 år , når hans 4 barn som en kjenner til ble født .

 

Spørsmål : henger dette og hans alder som far når hans barn ble født på " greip " Er det fysiologisk mulig ???

 

i så fall må Anders ha vært en meget vital kar . Det skal jo ilegges at kona til Anders : Dorthe var født i ca. 1657 og var da hele 40 år yngre enn Anders . Når da den yngste sønnen Jens var født var Anders 78 år og Dorthe " kun " 38 år . Da var det kanskje det som kunne være årsaken til at Anders var såpass vital som han var ???

 

 

Tilslutt vil jeg gjerne legge frem følgende teori som jeg håper å få hjelp til å bekrefte eller avkrefte .

 

Seth fra Freiburg i Tyskland

 

Byggmester og snekker Seth fra Freiburg i Tyskland , som kom til Kvikne i 1636 . Dette er første gang vi hører om vår stamfar Seth . Hans hustru kjennes ikke . Om han kom direkte til Kvikne fra Freiburg i Tyskland er tvilsomt . Han må antageligvis ha vært en periode på Røros først . Jeg vil anta at Seth er født ca. 1590 .

Som en ser så er det et navn som går igjen her og det er " Petter / Pettersen " dette er jo et utpreget norsk navn , om navnet Seth på vår stamfar fra Freiburg er hans for eller etternavn vites ikke . I tilegg til navnet Seth så må han nødvendigvis ha hatt et tysk navn som ligner litt på det norske navnet Petter . Navnet Peter er jo et vanlig tysk navn , så " enkelt " kan det simpelthen være .

 

Og jeg tror han har hatt disse 3 sønner :

 

1 ) Petter Sethsønn , ble antagelig født ca. 1620 . i en sekundær kilde ( bygdebok for Kvikne )er han nevnt som sønn av tyskeren Seth som snekker og byggmester . Det er denne Petter en er litt usikker på . En har ikke mer informasjon om han .

 

2 ) Anders ( Pedersen / Pettersen ; Dahlen ) Sethsønn , ble født i april 1617 og han ble begravet på Røros St. Hansdag 1699 i en alder av 82 år og 2 måneder . Anders ble gift med Dorthe Trondsdatter . En må legge merke til at Anders skriver seg for både Pettersen og Dahlen . Pettersen navnet er jo som nevnt noe som går igjen , og som " kan " ha utspring i navneteorien nevnt ovenfor i forbindelse med hans far Seth . Når det gjelder navnet Dahlen så er dette et gards navn fra Røros som vitner om at Anders og hans familie har bodd under denne garden Dahlen på Røros . Vi skal se senere også at Dahlen navnet går igjen bla. fra skifter på Kongsberg . Anders og hans etterkommere og familie var knyttet til bergverksindustrien på Røros og Kongsberg .

 

3 ) Jørgen " snekker " Sethsønn , ble nok født ca. 1618/20 i og med at han kom fra Røros til Kvikne i 1652 og var da en meget dyktig snekker og treskjærer . Med den kompetansen han satt inne med så er det er lite trolig at han da kunne være særlig mye yngre enn 32 år dvs at han da måtte være født ca. 1618/20 .Jørgen Seth ble den første brukeren av Krogøien ( Koian ) eller Seth garden som den ble hetende . En vet også at Jørgen sannsynlig ikke var gift før 1639 dette på grunnlag av sitt lejermaal med Siri Svendsdatter . Hustruen til Jørgen kjennes ikke .

Jørgen " snekker " Seth utførte det flotte og fantastiske treskjærerarbeidet på prekestolen med himling i Kvikne kirke . Likens korskranken og i hvert fall de fremste kirkestolene ( Participantenes ) Han er sannsynlig også mester for treskjæringen med statuer , relieffer og englehoder , som smykker disse gjenstandene . Arbeidet er rikt og vakkert .

For dette arbeidet fikk Jørgen Seth 12 Riksdaler og en av de fremste benkeradene i kirka til seg og sin familie . På døra inn til denne benkeraden står det den dag i dag " Sets gaard " i Kvikne kirke , og i dag er det bare på denne døra til den fremste kirkestolen i Kvikne kirke at en finner Seth navnet .

 

Det kjennes til en sønn av Jørgen " snekker " Seth og dette var Petter Jørgensønn , han var født i 1669 og døde i 1751 , hustruen til Petter Jørgensønn kjennes ikke .

 

Kjente barn av Petter Jørgensønn var :

 

1 ) Petter Pettersen Seth , han er nok født på Seths garden på Kvikne , fødselsår er ukjent , men antagelig rundt 1710 / 15 . Hans hustru var Lucia Olsdatter

 

2 ) Anders Pettersen Seth , vår stamfar , var vel født ca. 1720 på Seths garden . Anders døde før 1773 . Anders ble trolovet 30 juni 1754 og gift 14 juli 1754 med Anne Nilsdatter Brevadslien Hals , Kvikne

" Dom 5 post Trinitatis 1754, Kvikne: Anders Sehtsen og Anne Nilsdatter Lien Copuleret: "

Anne var født i 1727 og døde i 1806 . Anne var datter av Nils Hansen Hals fra Hals ætten på garden Storeng på Kvikne

Anders jobbet i 1763 i Rødalsgruva på Kvikne og bygde seg hus på Sparsjøvollen på Kvikne .Senere bygger han så ut Moen på Kvikne . Hans eldste husvære skulle etter sigende være ei sæter inne i Rødalen .

 

Et av deres barn var sønnen Seth Anderson født i 1763 på Sparsjøvollen , han var var gift 1 gang med Mette Olsdatter Flatås og 2 ekteskap var med Brynhild Sjursdatter fra Norsen på Kveberg i Alvdal .

 

Det ble et langt innlegg dette , men jeg håper på hjelp igjen spesielt fra Røros / Kvikne eksperter til å nøste opp noen tråder her , samt få hjelp til min teori som jeg har lansert ad . tyskeren Seth sine mulige 3 sønner . Og alle nye opplysninger mottas med stor glede og takk fra en litt frustrert " skap Trønder "

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
jasper

Hei Bjørn L.

Jeg ser du etterlyser forfedrene til Anders Pedersen Dahlen i fra Paalsdalen utenfor Røros.

Ettersom han ble født en god stund før Røros kopperverk ble grunnlagt, samt så tidlig som 1617, så er det nok ikke så lett å finne ut av dette.

 

Men etter å ha søkt etter hans forfedre i ca 40 år i diverse arkiver, skifteregistre, manntall, matrikler, i bygdebøker og i andre kilder, så har ikke min interesse i å finne ut av dette blitt mindre av den grunn.

 

At han kommer fra Kvikne og at han hadde med seg sin kunnskap om kullbrenning derfra er meget mulig. Men hittil har jeg ikke kunnet finne noen kobling til hverken Kvikne gruber, Indseth gruber eller navnet Seth, som var navnet til den 3. sønnen. De to første navnene Peder og Tron er nok etter datidens navneskikker oppkalling etter hhv Anders sin far Peder og etter Dorthe Troensdatter sin far Troen Røstvender.

 

(Men navnet Seth vil jeg ikke ha noen formening om ennå, selv om jeg har mottatt informasjon i fra en ikke-verifisert kilde hvor det ble antydet at Anders sin far var Peder Sethsen og at bestefarens fornavn var Seth og at de begge bodde ved Kvikne.)

 

Jeg vil ellers bemerke at jeg hittil aldri har sett Anders sitt mellomnavn eller patronymikon skrevet som "Pettersen", men kun som Pedersen. Og hans eldste sønn Peder har jeg ei heller funnet skrevet som "Petter".

 

Lykke til videre med din slektsgranskning.

 

Mvh Jan Sliper

 

 

 

 

Jeg legger ved en link til min tidligere tråd hvor denne familien er litt diskutert, vær vennlig og se bort ifra de 7 første innleggene i tråden som omhandler en annen slekt i Folldal .

 

http://forum.arkivve...datter-folldal/

 

Jeg trenger hjelp til følgende problem :

 

Anders ( Pedersen / Pettersen ; Dahlen ) Sethsønn , ble født i april 1617 , og han ble begravet på Røros St. Hansdag 1699 i en alder av 82 år og 2 måneder . ( hans fødselsår er satt utifra opplysningene ved hans død i 1699 ) Anders var gift med Dorthe Trondsdatter .

 

Videre sies det :

 

Etter at Anders døde i 1699 så gifter enken Dorthe Trondsdatter ble gift for andre gang med Tørres Sivertsen , Røros . Man vet ikke når Tørres Sivertsen døde , men man vet at han døde før Dorthe det ser man i kirkeboka for Røros : " Tørris Siversen Dahlens Enke Dorthe Troendsdatter døde 27/5-1722, begravet 31/5, 65 1/2 Aar ringer 4 Uger "

 

I folketellingen for Røros 1701 bor Anders og Dorthe ( Dorthe er ikke nevnt i tellingen ) sine barn hos stefaren Tørres Sivertsen :

 

FT Røros 1701

Tørris Siversen 50 H Dallen Røraas 879 Peder Andersen 17( født i 1684 ) Stifsøn Dallen Røraas 880 Tron Andersen 15 ( født i 1686 ) Stifsøn Dallen Røraas 881 Seth Andersen 13 ( født i 1688 ) Stifsøn Dallen Røraas 882 Jens Andersen 6 ( født i 1695 )Stifsøn Dallen Røraas

 

NB. Denne Seth Andersen født i 1688 er vel den Seth som ble gift med Anne Evensdatter Bjørgum ? og som var i bergverks arbeide på Kongsberg og mulig på Røros ?

 

Hvis Anders Pettersen Dahlen skulle være far til disse barna så måtte han da være 67,69,71,78 år , når hans 4 barn som en kjenner til ble født .

 

Spørsmål : henger dette og hans alder som far når hans barn ble født på " greip " Er det fysiologisk mulig ???

 

i så fall må Anders ha vært en meget vital kar . Det skal jo ilegges at kona til Anders : Dorthe var født i ca. 1657 og var da hele 40 år yngre enn Anders . Når da den yngste sønnen Jens var født var Anders 78 år og Dorthe " kun " 38 år . Da var det kanskje det som kunne være årsaken til at Anders var såpass vital som han var ???

 

 

Tilslutt vil jeg gjerne legge frem følgende teori som jeg håper å få hjelp til å bekrefte eller avkrefte .

 

Seth fra Freiburg i Tyskland

 

Byggmester og snekker Seth fra Freiburg i Tyskland , som kom til Kvikne i 1636 . Dette er første gang vi hører om vår stamfar Seth . Hans hustru kjennes ikke . Om han kom direkte til Kvikne fra Freiburg i Tyskland er tvilsomt . Han må antageligvis ha vært en periode på Røros først . Jeg vil anta at Seth er født ca. 1590 .

Som en ser så er det et navn som går igjen her og det er " Petter / Pettersen " dette er jo et utpreget norsk navn , om navnet Seth på vår stamfar fra Freiburg er hans for eller etternavn vites ikke . I tilegg til navnet Seth så må han nødvendigvis ha hatt et tysk navn som ligner litt på det norske navnet Petter . Navnet Peter er jo et vanlig tysk navn , så " enkelt " kan det simpelthen være .

 

Og jeg tror han har hatt disse 3 sønner :

 

1 ) Petter Sethsønn , ble antagelig født ca. 1620 . i en sekundær kilde ( bygdebok for Kvikne )er han nevnt som sønn av tyskeren Seth som snekker og byggmester . Det er denne Petter en er litt usikker på . En har ikke mer informasjon om han .

 

2 ) Anders ( Pedersen / Pettersen ; Dahlen ) Sethsønn , ble født i april 1617 og han ble begravet på Røros St. Hansdag 1699 i en alder av 82 år og 2 måneder . Anders ble gift med Dorthe Trondsdatter . En må legge merke til at Anders skriver seg for både Pettersen og Dahlen . Pettersen navnet er jo som nevnt noe som går igjen , og som " kan " ha utspring i navneteorien nevnt ovenfor i forbindelse med hans far Seth . Når det gjelder navnet Dahlen så er dette et gards navn fra Røros som vitner om at Anders og hans familie har bodd under denne garden Dahlen på Røros . Vi skal se senere også at Dahlen navnet går igjen bla. fra skifter på Kongsberg . Anders og hans etterkommere og familie var knyttet til bergverksindustrien på Røros og Kongsberg .

 

3 ) Jørgen " snekker " Sethsønn , ble nok født ca. 1618/20 i og med at han kom fra Røros til Kvikne i 1652 og var da en meget dyktig snekker og treskjærer . Med den kompetansen han satt inne med så er det er lite trolig at han da kunne være særlig mye yngre enn 32 år dvs at han da måtte være født ca. 1618/20 .Jørgen Seth ble den første brukeren av Krogøien ( Koian ) eller Seth garden som den ble hetende . En vet også at Jørgen sannsynlig ikke var gift før 1639 dette på grunnlag av sitt lejermaal med Siri Svendsdatter . Hustruen til Jørgen kjennes ikke .

Jørgen " snekker " Seth utførte det flotte og fantastiske treskjærerarbeidet på prekestolen med himling i Kvikne kirke . Likens korskranken og i hvert fall de fremste kirkestolene ( Participantenes ) Han er sannsynlig også mester for treskjæringen med statuer , relieffer og englehoder , som smykker disse gjenstandene . Arbeidet er rikt og vakkert .

For dette arbeidet fikk Jørgen Seth 12 Riksdaler og en av de fremste benkeradene i kirka til seg og sin familie . På døra inn til denne benkeraden står det den dag i dag " Sets gaard " i Kvikne kirke , og i dag er det bare på denne døra til den fremste kirkestolen i Kvikne kirke at en finner Seth navnet .

 

Det kjennes til en sønn av Jørgen " snekker " Seth og dette var Petter Jørgensønn , han var født i 1669 og døde i 1751 , hustruen til Petter Jørgensønn kjennes ikke .

 

Kjente barn av Petter Jørgensønn var :

 

1 ) Petter Pettersen Seth , han er nok født på Seths garden på Kvikne , fødselsår er ukjent , men antagelig rundt 1710 / 15 . Hans hustru var Lucia Olsdatter

 

2 ) Anders Pettersen Seth , vår stamfar , var vel født ca. 1720 på Seths garden . Anders døde før 1773 . Anders ble trolovet 30 juni 1754 og gift 14 juli 1754 med Anne Nilsdatter Brevadslien Hals , Kvikne

" Dom 5 post Trinitatis 1754, Kvikne: Anders Sehtsen og Anne Nilsdatter Lien Copuleret: "

Anne var født i 1727 og døde i 1806 . Anne var datter av Nils Hansen Hals fra Hals ætten på garden Storeng på Kvikne

Anders jobbet i 1763 i Rødalsgruva på Kvikne og bygde seg hus på Sparsjøvollen på Kvikne .Senere bygger han så ut Moen på Kvikne . Hans eldste husvære skulle etter sigende være ei sæter inne i Rødalen .

 

Et av deres barn var sønnen Seth Anderson født i 1763 på Sparsjøvollen , han var var gift 1 gang med Mette Olsdatter Flatås og 2 ekteskap var med Brynhild Sjursdatter fra Norsen på Kveberg i Alvdal .

 

Det ble et langt innlegg dette , men jeg håper på hjelp igjen spesielt fra Røros / Kvikne eksperter til å nøste opp noen tråder her , samt få hjelp til min teori som jeg har lansert ad . tyskeren Seth sine mulige 3 sønner . Og alle nye opplysninger mottas med stor glede og takk fra en litt frustrert " skap Trønder "

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.