Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Ola Olsson Vindspoll/Tippen/Hestenes og før det?

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Eg viser til debatten om Gjøde Lassedtr Hyenes / Vindspoll, og lagar her eit nytt emne om mannen hennar, Ola.

 

I den andre tråden kan vi finne at han er fødd omlag 1726 etter alder ved død. Han gifter seg med Gjøde i Gloppen i 1755 under namnet "Ole Hestenes", og den gamle bygdeboka for Eid har han på Tippen/Haugland som brukar i 1755, under namnet Ola Olsson Hestenes. Han får 2 born der, Ola i 1757 og Anne i 1761.

 

I 1766 er han komen til Vindspollen i Bremanger og døyr der i 1791.

 

Spørsmålet mitt er kven han eigentleg var. Han er ikkje knytt til nokon kjend Ola på Hestenes. Utvekslinga av folk mellom Bremanger og dei vestre gardane i Gloppen har vore stor, og det er ikkje utenkjeleg at han t.d. er fødd i Bremanger, av foreldre som eigentleg kom frå Gloppen - han ser ikkje ut til å vere fødd i Gloppen, som har nokså gode kyrkjebøker rundt 1726.

 

Lagnaden hans etter 1755 er altså under kontroll - det som interesserer no er kvar han kom frå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg klipper dette frå den andre debatten, for å ha med andre "lause" personar med tilknyting til Ola og Hestenes:

 

Ei laus opplysning som kanskje kan kome til nytte seinare: i 1743 blir det inngått ekteskap i Gloppen mellom Mari Olsdtr Hestenesøyra og Anders Andersson Mulehamn frå Kinn; dette er ei jente eg ikkje har greidd å plassere; eg tek dette med her på grunn av kombinasjonen Ola / Hestenes.

 

Eg tek også med ei vigsle her: Brudefolket heiter Endre Andersson og Mari Olsdtr Hestenes, og dei brukte nr 6 på Hestenes. Etter alder ved død kan denne Mari vere identisk med konfirmanten Mari Olsdtr Grotle i Gloppen i 1758, noko også bygdebokforfattaren er enig i - han skriv at Mari Olsdtr hadde odelsrett til bruket, men ikkje korleis.

 

Ei freistande løysing på denne odelsretten kan vere at ho er dotter til Ola Pederson Hestenes f. ca 1671, frå nettopp br nr 6, som var busett på Grotle. Men ulempen er skiftet etter han i 1757 - der er syskena hans arvingar, fordi han sjøv ikkje hadde born etter seg.

 

Sit nokon med ein nøkkel eller to her vil eg bli glad for hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silje Domben

Her vil eg anbefale deg å kikke i Bremanger bygdebok bind II for opplysningar om Marie Olesdtr Hestenes. Ho og mannen Anders står oppført under Mulehamn og Vindspollen. Trur du vil finne dette veldig interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Under Vindspollen står følgende:

 

Ole Olsen (hadde bruket 1766-86) f. 1726 på Tippen (Haugland) i Eid, dfød 1791. Gift med Gjøde Larsdtr. f. kr. 1731 d. 1814. Ole bygsla først halve garden, 1 pund smør, men fekk i 1779 skøyte på heile garden. Det er blitt fortalt at Gjøde var av adelig opphav og at hun var fra Aabbenraa i Sønder-Jylland og han hun og Ole møttes da han var i marinen. Barn Ole neste bruker 1756-1844

Anne som ble konfirmert i Vindspollen 1778 var og trolig datter av Ole og Gjøde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg glemte å legge til at det står ingenting verken under Mulehavn eller Vindspollen om hvor Marie Olsdtr. evt. skulle komme fra. Mannen Anders Andersen derimot var sønn av Anders Matiasson 1692 - ? Navnet på kone er ukjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Silje - her er som du ser 2 Mari Olsdtr. Har du opplysningar frå Bremanger bygdebok tek eg gjerne imot, den boka er ikkje innafor mi rekkevidde utan eg fjernlåner. Etterslekta er ikkje det mest interessante, det er opphavet eg leitar etter.

 

Rune - korleis Gjøde Lassedotter Hyenes har fått ord på seg å vere adeleg og frå Aabenraa er litt pussig, men det er då i alle fall ikkje korrekt, jamfør den andre debatten som er nemnt i fyrste innlegget her.

 

Tru om det står noko under Grotle som kan identifisere "Mari Olsdtr Grotle" - f. ca 1741?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Der er en Ole Andersson 1705-1789 gift med Marie Knudsdtr. 1701-1776 på Ytre Grotle. De har en datter Marie f. 1738, men det er ikke nevnt noe mer om henne der.Og det er den eneste jeg kan finne som passer aldersmessig både på indre og ytre Grotle. Det var forøvrig Bremanger bygdebok jeg siterte i mitt forrige innlegg, noe jeg dessverre glemte å nevne i farten. Beklager så my den glippen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Gjer ingen ting - eg skjønte det uansett. Denne Ole Andersson er interessant, det er synd det ikkje er skifte etter nokon av dei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silje Domben

I Bremanger bygdebok under Mulehamn står det:

Anders Andersson fekk skøyte på heile garden i 1744. Gift med Marie Olesdotter f.kr. 1718, d.1772. Han selde att i 1756. Anders og Marie flytte til Vindspollen bnr. 1

 

Under Vindspollen står det:

1756-1769

Anders Andersson. Gift med Marie Olesdotter f.kr. 1718, d.1772. Dei budde ei tid i Mulehamn der dei var jordeigarar.

 

Her er det interressant å sjå at dei budde der samtidig med Ole og Gjøde frå 1766 til 1769. Ole og Gjøde kom dit i 1766. Tilfeldig? For meg verker det som ho kan vere syster hans, og han Anders muligens er den Anders Midtgulen som var fadder til Ole og Gjøde si dotter Anne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Dette er ein svært interessant teori. Tilknytinga til Hestenes kan vere vanskeleg å finne, men kanskje kjem løysinga fram i eit tilfeldig skifte ein eller annan stad. Dersom Ola verkeleg var utkommandert i marinen burde ein kunne finne spor etter han der, og kanskje eit spørsmål til statsarkivet i Bergen vil kunne føre til eit svar. Eg kjem til å prøve det.

 

Med denne siste opplysninga finn eg skiftet etter Mari Olsdtr Vindspoll i 1772. Kanskje finn ein leietrådar i fadrane til borna hennar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tilbake til Ola Andersson som er nemnt av Rune Thorstensen - står det noko om fleire born i bygdeboka?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

I følge bygdeboka hadde Ole og Marie 3 barn.

 

1. Kari f.1737 gift med Gunnar Persson, uvisst hvor de bosatte seg.

 

2. Marie født 1738 ingen flere opplysninger om henne

 

3. Oline f. 1751 død 1819 gift med neste brukar Rasmus Tueson f. ca. 1722 på Holmen- død 1819 på Grotle Ytre.

 

For egen regning kan jeg legge til at jeg nok synes det er et vel langt tidssprang mellom barn nr. 2 og 3. Her bure det jo være reikelig med tid for flere barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mange takk, då trur eg at eg har løyst problemet med Mari Olsdtr Grotle og odelsretten på Hestenes - eg har i alle fall ein teori. Dette er altså ikkje den same som vart gift til Mulehamn, og kastar dermed heller ikkje noko lys over Ola Vindspoll, men det er godt for alt som kan bli rydda i!

 

Teorien er som følgjer: Bygdeboka for Gloppen skriv om Knut Pederson Hestenes at han hadde berre 2 born i live ved skiftet etter mor deira. Men det finst ikkje skifteprotokollar i Nordfjord for det aktuelle året (1737), berre skifte-ekstrakt, som stort sett inneheld berre dei umyndige arvingane. Dermed har vi 2 døtre etter Knut som kan ha levd opp, nemleg Malene og Mari.

 

Denne Mari Knutsdtr gifter seg då med Ola Andersson Grotle, og er mor til Mari Olsdtr som overtek garden på Hestenes. (Bror til Knut, Ola Pederson, budde på Grotle, men hadde ikkje born). At Oline Olsdtr Grotle også gifter seg med ein frå Gloppen (Holme) er eit nytt teikn på det tette sambandet mellom desse områda. Det er lett å tenkje at dette er stader som ligg langt frå kvarandre sidan vi brukar forholdsvis lang tid med bil og ferjer i dag, men med god unnavind i segla er det snakk om ein ettermiddagstur med ein brukande båt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.