Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Sindre Eriksen

tyding av teksten "registrering paa Lynæs"

Recommended Posts

Sindre Eriksen

Jeg lurte på om noen kunne ta på seg den store jobben ved å tyde en tekst for meg:

 

Min lenke

 

 

Hvis lenken ikke fungerer så har jeg funnet testen på: Skannet skiftemateriale, Akershus fylke, Eidsvoll sorenskriveri, Skifteprotokoll 2a (1845-1871), side 97b-98a, under overskriften "registrering paa Lynæs"

 

MVH

Sindre Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Kan ta noe av det nå, og jeg leser:

 

Registrering paa Lynæs

 

Aar 1853 den 25 April blev paa Gaar-

den Lynæs i Eidsvold og i Sorenskri-

ver Holmsens Forfald, Registrerings

og Vurderingsforretning fremsadt

ved Lensmand Lund i Overvær af

Vidnerne Ole Olsen Næs og Gunder

Mikkelsen Habberstad, i Boet efter

afdøde Ungekarl Ole Olsen.

Da!

den om nærværende Forretning ud-

ferdigede Bekjendtgjørelse fremlagdes.

Afdødes Stedfader Erich Erichsen

Lynæs var tilstede og angav Boets

Arvinger at være:

1. Afdødes Moder Karen Marie Larsd. gift

med ovennævnte Erich Erichsen

2. Fuld Broderen Lars Olsen gl. 17 1/2 Aar

3. Halvbroderen Hans Jacob Berntsen 13 1/2 Aar

4. - Do - Even Erichsen gl. 7 Aar

5. - Do - Carl Sigvard Erichsen, 1 Aar

6. Halvsøsteren Berthe Olea Erichsd.

gl. 10 Aar

7. - Do - Inger Martine Henrikke

Erichsd. 5 Aar gl.

Som Formynder for No 2 af Arvinger-

ne fremmødte Hans Olsen Løken og

for de Øvrige, Peder Bentzen Røn-

sen, de betydedes deres Pligter som

saadanne.

Registreret blev:

Efter Obligation af 22 Dcbr 1838 hos

Afdøde at fordre hos Ole Nielsen Hab-

berstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - " - "

Resterende Renter heraf til 22.

dennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 2 - 12

Efter Obligation af 4 Septbr

1847, udstedt af Niels Jensen

Sneserud, fordrer . . . . . . . . . . . . 26 - 3 - 7

Renter heraf fra 4 Septbr

1852 resterer . . . . . . . . . . . . . . . _________

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - " - 19

Efter Obligation af 14 April

1846 fra Lars Olsen Ashckim

til Hans Olsen Løken, som en

Transport af 16 Octbr 1847 er

tiltransporteret Afdøde og

dennes Broder Lars Olsen,

fra nærværende Boe at fordre . 34 - 3 - "

med Renter fra 14 April

1852.

I Eidsvolds Sparebank have

at fordre efter Sparebank-bog . 42 - 3 - 10

med Renter fra 31 Dcbr

1851.

Efter Skiftebrev sluttet 3de

Novbr 1837 efter Afdødes

Fader Ole Olsen Lynæs, til-

kommer nærværende Boe,

som Avslag(?) i Taxt summen

for Gaarden Lynæs . . . . . . 216 - 1 - 5 1/2

med Renter fra 3 Nvbr

1850.

Afdødes Stedfader, nævnte

Erick Ericksen bemærkede,

at di faa Klæder, som

forefandtes i Boet forbe-

holdte han sig, imod at

han renuncerede paa

enhver Godtgjørelse fra

Begravelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sindre Eriksen

Tusen hjertelig takk for den jobben du har gjort Aud!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Siste del:

 

............... De mødende

Formyndere ansaa dette

for rimeligt og høist billigt.

Formynderen Hans Olsen

Løken bad tilført, at han, om-

endskjønt overflødigt, reserveret

sin Myndling Lars Olsens Odels-

ret til nærværende Gaard

Lynæs.

Da xxxxx xxxxxx xxx

Erich Lynæs bemerkede nu, at det ingen-

lunde var hans Mening, at han vilde

renuncere paa enhver Godtgjørelse for

Afdødes Begravelse, hvorimod han,

foruden de omhandlede Klædnings-

stykker, paastod sig godtgjort ... 20 - " - "

Hvorimod havde Formynderne Intet

at erindre.

Forretningen sluttet og Vidnerne

betalt med 48 skil.

H. Lund. Erich Erichsen Lynæs m.p. Pen

Hans Olsen Løken

P. Bendtzen. G. Mikkelsen

O. Olsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sindre Eriksen

Takk igjen Aud!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.