Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Bjørn A Løkken

Kari Pålsdatter Alme Bratt

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Hun skal angivelig ha vært gift med Ivar Gunnarsønn Sandbu .

 

Er det noen som kjenner til seriøs litteratur som på best mulig måte beskriver denne Kari og hennes opphav ?

 

Det er ikke noe must for meg å komme ørten generasjoner tilbake , men ønsker meg referanser til noe som beskriver denne ætta og den posisjonen og makta de hadde i de tidlige tider ( da gjerne før svartedauen ) og som jeg nevner ovenfor :

 

Det av Kari Pålsdatter sitt opphav som man er sikker på ( hvis hun da var av Bratt ætt )

 

Engebret Hougen har skrevet en hel masse om Bratt ætta i Gudbrandsdalen , men ser av en gammel debatt at Tore Vigerust dømte den stort sett nedenom og hjem . Vigerust sa i samme debatt at :

 

Min artikkel om slekten Bratt som står i Genealogen 1/99, s. 44-49 . Er det fortsatt mulig å få tak på denne hvis den omhandler opphavet til Kari Pålsdatter Alme Bratt ?

 

Ser til min fornøyelse at Ringebuslekter fører hennes opphav på kryss og tvers til X antall år " BC " men til og med for en skap trønder i Trondheim er vel dette å ta den litt for langt ut .

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Det eg kan bidra med er det som Tore Vigerust skriv i den nemnte artikkelen: Kari Pålsdotter på Alme var n. 1515 og d. c. 1520. Ho var gift fyrst med ein Ivar Gunnarsson (Sandbu-ætta) på Alme, deretter med ein Torstein.

 

Ho var dotter av Pål Amundsson på Alme og på Bø, n. 1458-73, og Gjertrud Steinarsdotter på Bø, n. 1490-1491, d. c.1500. Gjertrud var dotter av Steinar Øysteinsson Bratt, n. 1420-52, d. c.1450 og Eldrid Eriksdotter, n. 1420-40. Han var kongeleg ombudsmann i nord-Gudbrandsdalen og ein av adelsmennen som hylla kong Karl Knutsson Bonde i Trondheim i 1449. Per Berg sin artikkel Omkring jordeskiftet på Steig i 1588 (NST XV, 1955) skal omhandle skifte av mykje gods etter Steinar Bratt mellom arvingane.

 

Steinar Bratt sine foreldre er ikkje kjeldebelagt, men ein antar at det var ein Øystein Ellendsson, son av Elland Øysteinsson i Øy, n. 1367-1380, som er den eldste kjende personen i denne Bratt-greina, eller Øverøy-ætta som Vigerust kaller henne.

 

Dette frå Genealogen 99/1, s. 47-48.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Tusen takk til Håvard for svar . Og til Lars Ove som til stadighet følger med :rolleyes: og gir gode tips .

 

På Lars Ove sin fantastiske hjemmeside fant jeg følgende om denne delen av Bratt ætta som Vigerust benevner som Øverøy ætta fra Vågå .

 

http://www.wangensteen.net/Bibliotek/brattbok2/index.html

 

Tore Vigerust og Håvard Moe referer til Per Bergs grunnleggende artikkel i NST XV 1955 om nettopp Øverøy ætta , vet noen om det er mulig å få tak på denne artikkel , og hvor ?

 

Og likens den som Håvard refererer til i ovennevnte innlegg : Genealogen 99/1 , hvor kan jeg få tak på denne ?

 

En skulle tro at denne delen av Bratt ætta som ikke er fullt så mye belyst som andre deler av Bratt skulle vekke en viss interesse her på forumet .

 

Med vennlig hilsen Bjørn Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Artikkelen av Per Berg er trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XV i 1955. Den kan anten kjøpast frå NSF eller lånast frå ditt lokale bibliotek. Større bibliotek skulle ha det i hyllane allerede.

 

Genealogen er medlemsblad for NSF, og burde òg kunne kjøpast frå dei. Eg er usikker på tilgjengelegheit via biblioteka her, men det skal vere å finne på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og universitetsbiblioteka i Trondheim, Bergen og Tromsø. Kan hende NB har noko til utlån? Den nemnte artikkelen i Genealogen er ikkje veldig detaljert, men går gjennom forskningsstatus på dei ulike Bratt-ættene basert på eit medlemsmøte i NSF med Bratt som tema, samt liste ein del referansar for meir detaljert informasjon.

 

Redigert: Det er denne artikkelen av Tore Vigerust som er med i Wangensteen si e-bok, s. 385.393.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Det skal også tilføyes at Steinar Bratt ikke har noe med Bratt på Bjølstad i Heidal å gjøre, slik Engebret Hougen trodde.

 

"Bratt" var opprinnelig et tilnavn, som betydde en brå eller steil person. - Og det har nok vært en del slike, uten at de dermed er beslektet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Ja, det er ei viktig presisering. Så vidt det går fram av Vigerust sin presentasjon av Øverøy-ætta var Steinar Bratt den einaste som brukte dette namnet. Å kalle dotterdottera Kari Pålsdotter på Alme for Bratt vil såleis vere feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Til Svein og Håvard , tusen takk for svar .

 

Så hvis jeg forstår dere rett så hadde ikke Steinar Øysteinsson " Bratt " og hustru Eldrid Eriksdotter tilknytnig til denne opprinnelige Bratt ætta i det hele tatt ?

 

For det var vel fra Bjølstad i Heidal at den opprinnelige Bratt ætta hadde sitt utspring ?

 

Mener og ha lest et sted at det var en Bratt ætt eller en forgrening som kom fra Sogn eller er jeg helt på bærtur ?

 

Når det gjelder disse gardene Øy , Alme og Bø er dette Vågå garder alle tre ?

 

Vennlig hilsen Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

For det var vel fra Bjølstad i Heidal at den opprinnelige Bratt ætta hadde sitt utspring ?

 

Siden "Bratt" opprinnelig var et tilnavn, blir det litt feil å si hvem som var "opprinnelig".

 

Steinar Eysteinsson Bratt døde omkr. 1452.

 

Den første på Bjølstad som kjennes med dette tilnavnet, var Guttorm Eindridsson (Endresson) Bratt, d. omkr. 1530.

 

Guttorm var vel i likhet med Steinar en brå og steil person - så har navnet blitt et slektsnavn i Guttorms etterslekt.

 

Ja, det må ha vært sammenheng mellom Gudbrandsdals-Brattene og en Bratt-ætt i Sogn, for et dokument av 1579 sier at Eirik (Trondsson) på Bjølstad på vegne av kona (Tora Eysteinsdotter) ikke hadde fått annen arv etter "Sal. Torbjørn Bratt som døde i Trondhjem" enn noen gamle klær. Dette kan være den Torbjørn Bratt som i 1564 er nevnt som medlem av Trondheim Domkapitel. (Etter E. Hougen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Det er vel ikkje så lett å seie kven av desse som er den opprinnelege Bratt-ætta når det er snakk om fleire adskilde ætter i ulike landsdelar. Men du har rett i at denne ætta på Øy ikkje kan knyttast til Bratt-ætta på Bjølstad ut frå det vi har av dokumentasjon i dag. Som Svein Arnolf nemner er Bratt eit av mange ættenamn som opprinneleg kjem frå tilnamn. Det er godt mogleg at fleire Bratt-ætter har oppstått.

 

Av dei Bratt-ættene som er omtala av Vigerust over er to basert i Sogn. Det er ikkje kjent om det var noko samband mellom desse.

 

Øy er i Vågå. Dei andre er eg ikkje sikker på, men meiner det ikkje er nokon Alme- eller Bø-gard i Vågå? Eg har sett Alme i Sør-Fron og Bø i Nord-Fron nemnt, utan at eg kan vere heilt sikker på om det er rett...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reidar Oddløkken

Uten at jeg er helt lokalkjent, så tror jeg det er/har vært både Alme og Bø i Vågå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Dei gardane som gjeld her er Alme i Sør-Fron og Bø i Ruste i Nord-Fron.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Hei beklager sent svar . Stor takk til Torbjørn , Svein og Håvard for gode , konkrete og oppklarende svar .

 

Denne Steinar Øysteinsson Bratt , var det han som måtte rømme til Sverige ? og i så fall vet man noe om bakgrunnen for det ? kunne det være noe politisk ugreie mon tro ?

 

Så er det noget jeg lurer litt på : Kari Pålsdatter sin bestemor var jo Eldrid Eriksdotter . Denne Eldrid skal etter det jeg forstår være datter av en Eirik Hudfat . Vet man egentelig noe særlig om denne Hudfat ætta ?

 

Stusser litt over dette Hudfat navnet , om det var et slektsnavn eller og om dette også var et " tilnavn " og hva er egentelig betydningen av navnet Hudfat ?

 

Og så var det vel en Herlog Hudfat også om dette var far til han Eirik ?

 

Ja , ja akk o ve , middelalder genealogi er ikke noe for amatøra , det skal være sikkert og visst , men jaggu er det utrolig interesant .

 

Vennlig hilsen Bjørn Løkken .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Denne Steinar Øysteinsson Bratt , var det han som måtte rømme til Sverige ? og i så fall vet man noe om bakgrunnen for det ? kunne det være noe politisk ugreie mon tro ?

 

Så er det noget jeg lurer litt på : Kari Pålsdatter sin bestemor var jo Eldrid Eriksdotter . Denne Eldrid skal etter det jeg forstår være datter av en Eirik Hudfat . Vet man egentelig noe særlig om denne Hudfat ætta ?

 

Stusser litt over dette Hudfat navnet , om det var et slektsnavn eller og om dette også var et " tilnavn " og hva er egentelig betydningen av navnet Hudfat ?

 

Og så var det vel en Herlog Hudfat også om dette var far til han Eirik ?

 

Man vet ikke om Eldrid Eriksdatter var mor til Steinars barn. Hun kan selvfølgelig ha vært det, men det vites altså ikke sikkert.

 

Hennes opphav er vel heller ikke så sikkert. Fra "Herlog Hudfat. Person, gods og nærmeste etterslekt" av Svein-Erik Ødegaard, i NST XXVIII s. 276: "(...) et Gudbrandsdalsdokument fra 1440 (DN XXI, nr. 386). Her bevitnes det at Steinar Øysteinsson med sin hustru Eldrid Eiriksdatters samtykke solgte 7 spann i Bregdom i Oppdal til Hallvard Eiriksson "som Eirik Hudfat eide". - Dette er vel opphavet til at Eldrids far evt. var Eirik Hudfat.

 

Hudfat: Av gno. húðfat, skinnsekk til å føre noe med seg i og til å sove i på ferder, seng

 

Det har vært flere ved navn Eirik Hudfat, og på et tidspunkt er nok dette også blitt et ættenavn. Herlog Hudfat hører vel med der et sted, men man vet ikke hvor. Svein-Erik Ødegaard drøfter mer rundt dette i den ovennevnte artikkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.