Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Mads Rongen Jensen

Hvor er "Jeretek på Russekysten"?

Recommended Posts

Mads Rongen Jensen

I desember 1888 ble Svend Bergstrøm født på Ekkerøy. Moren var tjenestepike Jørgine Kristense Sivertsen fra Ekkerøy.

 

Da Svend ved dåpen ble innført i kirkebok for Vadsø landsokn, er faren oppgitt som: N Rus. undersått gift handelsmann Ludvig Bergstrøm f.1835, oppholdssted Jeretek på Russekysten.

 

Teksten er den samme både i ministerialboka og i klokkerboka.

 

Er det noen som vet, eller har ide om, hvilket sted moren, presten og klokkeren kan ha ment med "Jeretek på Russekysten"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Russekysten tror jeg er en del av kyst strekningen i Finnmark ( Alta området )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mads Rongen Jensen

Russekysten ved Alta er en ny vri. Det må sjekkes, om det der er et sted som kan assosieres med Jeretek. Men jeg har ikke sett Bergstrøm i tilknytning til Alta hverken i 1875 eller 1900.

 

Foreløpig har jeg hatt to hypoteser:

1) At Ludvig Bergstrøm som pomorkjøpmann eller -sjømann har vært i Vadsø/Vardø området og at Jørgine Kristense 10 måneder etter stevnemøtet - rett eller galt - husker hans hjemsted som "Jeretek".

2) At Jørgine Kristense har vært tjenestepike i "Jeretek" på Russekysten.

 

Spørsmålet er da, om det faktisk har vært et sted mellom Grense Jakobselv og Arkangelsk som ble kalt Jeretek, eller om dette er en form for "lydskrift" av slik som Jørgine har oppfattet navnet.

 

Men som sagt, dette er hypoteteser. Alle gode innspill mottas med takk.

 

Mvh Mads Rongen Jensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Jeg siterer :

 

I amtmann Gunder Hamnes bok "Historiske underretninger om Finnmarkens handel" av

1763, leser man:

"Ved privilegium av 19/11 1625 (1624) fikk Mogens Lousen av Flensborg i baar rett

til å fiske og handle under Russekysten og Raftesiden (Det gamle navn på Sør-

Varanger, og er kommer av det samiske navnet for sørsiden "råvttebealle").

Av sitt fiskeri skulle Mogens Luosen erlegge toll og rettigheter til høvedsmannen på

Vardøhus"

 

og :

 

Efter en ældre opgave af sogneprest Sandberg drev skolternes mænd havfiske sammen med russere paa russekysten mellem J akobselv og Vaidaguba.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mads Rongen Jensen

Jeg tror ikke det er tvil om man både på 1880-tallet og i dag, både på nordsiden og sydsiden av Varangeren, ville og vil kunne høre kyststrekningen fra Grense Jakobselv og østover omtalt som Russekysten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Søk på Ludvig Bergstrøm i Nasjonalbiblioteket: Lenke I den nederste boka er det nemnt ei dotter til Ludvig Bergstrøm. På Google finn ein denne "omtalen" av boka, som faktisk ser ut til å omhandle Svend=Svein ovanfor.

 

Og her er ei bok som nemner Jeretik, Orafjord og ein Maurits Bergström.

 

Hilda i 1910? Lenke

 

Kunstmålaren Ferdinand Bergstrøm, d. i 1961: Lenke

 

Aftenposten morgonutgåve 27/3 1961:

post-77-0-96097200-1336785222_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mads Rongen Jensen

Kjære Torbjørn Igelkjøn!

 

Takk for framifrå hjelp og informasjon. Det åpner seg ennå en av disse mange spennende historier med utgangspunkt i Varangerområdet. Unikt.

 

Mvh Mads Rongen Jensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg limer inn eit par dødsannonsar frå Aftenposten:

 

post-77-0-22366500-1336856114_thumb.jpg

 

post-77-0-73173300-1336856124_thumb.jpg

 

Eg tolkar dette som at Ferdinand var barnlaus, medan kona hadde ei dotter frå før. (Hadde han hatt etterslekt kunne ein kanskje funne folk som lever, og som kunne fortalt noko om Ludvig Bergstrøm utover det som måtte stå i boka om Svein).

 

Eg limer dessutan inn lenke til wikipediaartikkel om Kola-nordmennene.

 

Eg har vidare m.a. bladd ein del i dårlege Google-omsetjingar av russiske Wikipediaartiklar, og funne følgjande: Jeretik/Jeretiki/Геретики/Еретики var ein kvalfangst-/fiskarlandsby, og vart i 1885 omdøypt til Port Vladimir/Порт-Владимир etter Vladimir Aleksandrovitsj. På 50-talet vart dei som budde der tvangsflytta, og byen har seinare vore tilhaldstad for ein russisk militærbase. Her er ei dårleg omsetjing frå russisk Wikipedia: Lenke Jeretik ligg i ora/ura/uura-fjorden/bukta (Ura Guba/Ура-Губе), som ligg like vest for murmanskfjorden.

 

Elles ser eg at du har fått meir hjelp i den andre tråden, og at familien til Bergstrøm er med i ei teljing over luterianarar på Kola 1887/88: Lenke. Her finn ein også att dottera Hilda som eg nemnde ovanfor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mads Rongen Jensen

Torbjørn!

 

Jeg er på reise og har kun litt fra og til internettforbindelse. Må vente noen dager med å fordype meg i dine siste informasjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mads Rongen Jensen

Vedlagt som en pdf.fil en familie- og livshistorie for Svend Bergstrøm og Signe Jervidalo.

 

Det er fortsatt spennende tråder som som burde vært utforsket videre, ikke minst skjebnen til Svends farsslekt som slo seg ned på Murmankysten i Russland. Men det får bli en annen gang. Skulle det imidlertid være noen som kan noe om dette, er det være svært interessant å høre nærmere.

 

Det samme er for øvrig tilfelle om det er noen som vet hvilke arkiver i Russland som kan være aktuelle og om hvordan man arbeider med disse.

 

Det er et elementært fakta som mangler i familiehistorien. Det er når Sven og Signe giftet seg.

 

Ved folketellingen i 1910 bodde Signe og var lærerinne på Ekkerøy, så de var sikkert kjente før Svend begynte på lærerskolen i Tromsø. Da Svends halvsøster Hildas datter Jenny den 31/12 1916 ble innført som døpt i kirkeboken for Vadsø bysokn, er lærer Svend Bergstrøm og hustru oppgitt som faddere. De har altså giftet seg i løpet av perioden 1911-1916.

 

Ekteskapet finnes ikke i kirkebok for Vadsø landsokn. Og det finnes ikke i kirkebok for Vadsø bysokn i årene 1911 og 1912.

 

Det finnes ikke skannet kirkebok for Vadsø bysokn på Digitalarkivet med ekteskapsinngåelser fra 1913 og fremover. En hypotese, som det må arbeides videre med, kan være at de giftet seg i Vadsø bysokn i løpet av perioden 1913-1916.

 

Er det noen som vet om det finnes kirkebok for Vadsø bysokn for denne periode?

 

Mvh Mads Rongen Jensen

5.1 Signe Jervidalo (1888-1976) og Svend Bergstrøm 2.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Norske skulefolk.

 

.. lærerinne Signe Vilhelmine Jervidalo. Foreldre: Urmaker Oluf Jervidalo og hustru, Vadsø. To adoptivsønner. Studerte skole året 1931-32, egen kostnad, undervisningen ved norske, svenske, danske og finske folke- og lærer skoler. Har deltatt ien rekke kurser av forskj. art.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mads Rongen Jensen

Der kan man se, hvor gærnt det kan bli, når man ikke leser ordentlig korrektur av siste versjon. Det riktige om ekteskapsinngåelsen er på nåværende tidspunkt:

 

Hvor og når de giftet seg er ikke klarlagt. Ved folketellingen i 1910 bodde Signe og var lærerinne på Ekkerøy, så de var sikkert kjente før Svend begynte på lærerskolen i Tromsø. Da Svends halvsøster Hildas datter Jenny den 31/12 1916 ble innført som døpt i kirkeboken for Vadsø bysokn, er lærer Svend Bergstrøm og hustru oppgitt som faddere. De har altså giftet seg i løpet av perioden 1911-1916.

 

Ekteskapet finnes hverken i kirkebok for Vadsø landsokn eller i kirkebok for Vadsø bysokn for årene 1911 til 1916. Det finnes heller ikke i kirkebok for Vardø bysokn eller landsokn eller i kirkebok for Tromsø for de samme årene. Og det finnes ikke i kirkebok for Tromsøysund i 1914 (kirkebok for Tromsøysund med ekteskapsinngåelser i 1915-1919 finnes ikke skannet på Digitalarkivet).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.