Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Astrid Ryen

Skifte Røros 1746 Peder Estensen (ugift), med slekt i Haltdalen, Kvikne og Røros

Recommended Posts

Astrid Ryen

Jeg føler at dette skiftet etter Peder Estensen Qvickne i 1746 kunne være av allmenn interesse, og håper noen der ute kunne ha nytte av dette:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24718/265/

 

 

Avdøde Peder Estensen var skredder av yrke og bodde i Knud Gundersens hus på Røros Bergplass. Avdøde hadde ingen livsarvinger, med utarvinger som var hans søskenbarn på fars og mors side:

 

A: Fadersøster avdøde Berethe Thoresdatter, salig Niels Nielsen Qvicknes hustru:

 

1: Søskendebarn Niels Nielsen Valdøl eller Qvickne død, og ettelater seg følgende barn:

a: Andreas Nielsen Valdøl 15 år

b: Bereth Nielsdatter 17 år

c: Siren Nielsdatter 13 år

d: Karen Nielsdatter 11 år

 

2: Søskendebarn Gunille Nielsdatter, gift med Ole Clausen Kulberger

 

3: Søskendebarn Inger Nielsdatter, gift med Knud Gundersen

 

B: Fadersøster avdøde Anne Thoresdatter, salig Jon Grøtliens hustru:

 

4: Søskendebarn Peder Jonsen Grøtlien, bor i Holtaalen

 

C: Fadersøster avdøde Siren Thoresdatter salig Ole Bagges hustru, etterlater en sønn:

 

5: Søskendebarn Peder Olsen Bagge død, bodde på Qvickne og etterlater seg seks barn:

 

a: Christopher Pedersen Bagge 16 år

b: Ole Pedersen Bagge

c: Gunnille Pedersdatter, gift med Bergsknegt Johan Frank på Qvickne

d: Siren Pedersdatter

e: Magdalene Pedersdatter

f: Maritte Pedersdatter

 

D: Moderbroder Lars Gundersen Brennen, bor i Holtaalen

(Det nevnes nok en morbror avdøde Iver Gundersen i Holtaalen, men han hadde ingen livsarvinger)

 

På arvingenes vegne var følgende til stede ved begynnelsen av skiftet: Knud Gundersen og hans hustru Inger Nielsdatter samt Ole Clausen Kulbergers datter Gischen Olsdatter . Ellers ble det innhentet informasjon om arvingene i Holtaalen og Qvickne, boet ble vurdert og taksert og solgt på. auksjon. Det var 23-3-0 til deling mellom arvingene. Formyndere for avdøde Peder Olsen Bagges barn på Kvikne var Ole Estensen Pladsen og Ole Knudsen Backen. Ansvarlig for avøde Niels Nielsen Valdøls barn på Røros var mora Berit Andreasdatter (Solli).

 

Avdøde Peder Estensen ble begravet 1/11-1746 47 år gammel. Hans far skulle etter mine beregninger hete Esten Thoresen, og jeg finner ham i manntallet 1701 for Røros, 32 år og Bergknegt og med en sønn Peder 1 år. Peder ble døpt 3/10-1700 og blant fadderne finnes Siri Thoresdatter og Ole Knudsen Bagge:

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16218&idx_id=16218&uid=ny&idx_side=-183

 

Esten Thoresen og Berete Gundersdatter ble trolovet 3/10-1699. Videre finnes i manntallet Ole Knudsen Bagge 42 år med sønnene Thore 7 og Knud 4 år og Niel Nielsen Qvickne 52 år og bergknegt med sønnen Niels 5 år. Det var skifte (Røros) etter Niels Nielsen Qvicknes hustru Beritte Thoresdatter i 1710.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Jeg går ut fra at Ole Bagge nevnt i skiftet etter Peder Estensen Qvickne er identisk med Ole Knudsen Bagge nevnt på Leiv Skjerves slektssider, men her er hans kone ikke navngitt: http://leskjerv.seria.no/aner/0005/6405.htm

 

Eller tar jeg feil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Hei

 

Hyggelig å treffe kjentfolk

 

C Fadersøster avdøde Siren Thoresen salig Ole Bagges hustru

 

Siren er ny og blir registrert, Ole har du funnet

 

5.Søskendebarn Peder Olsen. finder du som Per Olsen Bagge

 

 

a. Christopher finder du som Kristoffer Persen med etterslekt

 

c. Gunille finder du som Gunnhild Persdatter

 

g m Johan Jonasen Swan Franck Mellem Orkelbog

 

http://leskjerv.seria.no/aner/0005/6606.htm

 

Muligens registrerer jeb nå Siren sin slekt

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Hei Leiv.

 

Jeg regnet jo med at du ville se dette, og jeg synes det er fint at du får med Ole Knudsen Bagges kone på din hjemmeside, slik at alle interesserte får del i dette.

 

Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Astrid: Meget interessant. Kanskje kan det også etterhvert oppklares hvor Knut Bagge i Kvikne, far til Ole Knutssønn Bagge, kom fra..At han var av slekten til Olav Gunnarssønn Bagge, slik det hevdes i Innset boka, er komplett umulig, men at han kan ha vært beslektet med andre Bagge personer som nevnes på 1500 tallet, må holdes for åpent.I tillegg til Baggegården (Baggeplassen) i Kvikne, nevnes også Baggroa under gården Stai i Storelvdal, Baggegården i Særna og Baggegården i Hede i Herjedalen. Men det finnes også flere eksempler, f.eks Baggegården i Aal i Buskerud og Baggegården i Jondal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Hei Astrid

 

Jeg har nå registrert alle personer nevnt i skiftet etter Peder Estensen

 

De vil bli å finde på min Hjemmeside etter neste oppdatering

 

Slekta til Siren Thoresdatte,. Ole Bagges hustru,har jeg ikke funnet noe om

 

Mvh

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

En kommentar til Setsaas sitt innlegg 1. juni:

 

Det er to Bagge-slekter i dette strøket som bruker fornavnet Knut. Den ene er den i Innset som nevnes her, den andre er smelterslekten på Botnan i Kvikne. Det er vel nokså sannsynlig at disse kan ha et felles opphav med dette fornavnet, og da er Knut Halvorsen Bagge på Rolstad i Fron en nærliggende mulighet. Selsverket blir opprettet noen år før Kvikneverket, så Knut'ene i Innset og Kvikne kan jo tenkes å komme dit fra verksmiljøet lenger sør. Men dette er selvsagt kun en av diverse muligheter. (Selv ætter jeg fra smelterslekten, der stamfaren Knut Iversen Bagge i tillegg er svigersønn av en uidentifisert Knut. I Hallingdal finnes faktisk også en Knut Iversen Bagge, men han er av samme generasjon som Iver Knutsen Bagge i Kvikne, og kan da selvsagt ikke være dennes far.)

 

Tar også med at Peder Olsen Bagge nevnt ovenfor er g.m. Ildrid Kristoffersd., som er datter av (vann)kunstmester Kristoffer Ellefsen fra Røros, som utover mot 1720 tilhører verksledelsen i Kvikne.

 

Muligens er Peder Olsen Bagge, Esten Olsen Plassen og Ole Knutsen Bakken, som er g.m. hver sin datter av kunstmesteren, svogere av brødrene Knut (mitt opphav) og Sakarias Estensen Estensplassen, som er g.m. hhv. Ingeborg og Malena Kristoffersd. (De to sistnevnte Kristoffersdøtre er noen år yngre enn de tre første, men det er ikke uvanlig at menn får barn i ganske høy alder på den tiden, særlig hvis konen er et tiår eller to yngre.) I alle fall er forholdet svært nært mellom Estens Knutsen Estensplass og Esten Olsen Plassen sine familier. Det viser diverse faddergrupper.

 

For øvrig inneholder seneste lenken til Leivs slektsside ovenfor enkelte opplysninger som ikke stemmer med det som er fremkommet i senere debatter og med folketellinger. Petter Frantzen Francke er født rundt 1630 og mye yngre enn sin bror Andreas i Innset, så han er neppe morfar til Jonas Johansen Schwanner, som er bror av mitt opphav Petter Johansen på Voll i Meldal. De er nok helst begge sønner av Margrete Jonasd. Räfvel (datterdatter av Andreas Francke), men det er noen uklarheter i kildene som gjør at dette fortsatt er litt usikkert. (Bl.a. døpes Petter så mye som 4 md etter at Margrete begraves, og fornavnet synes jo å være en oppkalling av Petter Francke på Svorkmo.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

KB Røros 1691-1700:

Christopher Ellufsens datter Ildri døpt 3 Advent 1695, hans datter Randi døpt 7/3-1700. Hans sønn Elluf gravfestet 20/6-1700, ingen alder angitt. Chrstopher Ellufsens moder gravfestet 18 Trin 1700 (navn og alder nevnes ikke).

 

I manntallet over Verkets folk 1705 var Christopher Ellufsen gift og hadde 4 døtre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Takk for opplysningene. Har dem fra før selv, men de kan jo være interessante for andre.

 

Kildene forteller når Kristoffer Ellefsens foreldre begraves på Røros, men ikke hva de heter. Muligens er han bror av Ellef Ellefsen, som han arbeider sammen med i gruvene. (Disses far heter mest sannsynlig også Ellef Ellefsen, med tilknytning til Ryen.) Helt sikker på at han også er far til Ingeborg og Malena kan jeg ikke være, siden en mulig Kristoffer (Rasmussen) til finnes i verkslisten for Kvikne i 1724, nevnt med fem barn. Men det at Malena Kristoffersd. og hennes mann overtar Baggarden etter Peder Olsen Bagges død, tyder jo i den lei - i tillegg til en del annet inkl. tydeligvis nære familieforhold mellom de to Esten på hhv. Plassen og Estensplassen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Våbenø Larsen

Hei!

 

Rekkefølgen og fødselsår på barna til Nils Nilsen Kvikne (Alvdal) og Ingeborg Andersdatter var slik, fra kirkeboken: Berit født 20/10 1728, Andreas født 22/12 1730, Nils født 10/3 1733, (ikke nevnt i skiftet, trolig død), Karen født 15/5 1734 og Siren født 23/6 1737. Det var Siren, min  3xtippoldemor som var yngst av dem. Dette for å vise at datidens oppkallingsregler også her ble ivaretatt. Nils og Ingeborg Kvikne (Alvdøl) hadde Ingen flere barn innført i kirkeboken.

 

Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Alvdal / Alvdøl ?

 

Du mener vel Valdal / Valdøl?

Edited by Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Våbenø Larsen

Ja, ja, Valdøl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Våbenø Larsen

Hei Astrid!

Jeg vil gjerne takke for at du la ut dette skiftet. Det løste noen problemstillinger jeg hadde, samt at jeg fikk tillføyet ett nytt slektsledd i min anerekke: Birgitte TORESDATTER. At hun var en Toresdatter var ukjent for meg.

 

Jeg var heller ikke sikker på at Nils Nilsen Valdøl (Valdal) (begge skriveformene ble visst benyttet) som ble begravet 22/5 1741 var identisk med Nils Nilsen Kvikne. Da datteren Siren ble døpt står faren som Nils Nilsen Kvikne. - Nå vet jeg.

 

Så til mitt første innlegg. Jeg skrev at datidens oppkallingsregler var fulgt, uten å få fram at Nils Nilsen Kviknes kone (gift 22/6 1727) het Ingebor Anersdatter Sollie og var datter av Anders Ingebrigtsen Sollie og KAREN Saxesdatter Saxfaard, Brekken.

 

mvh Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Våbenø Larsen

-- vel, Berethe Thoresdatter, og Saxgaard skal det være.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Ifølge skiftet etter Berit Toresdatter i 1710 bodde Nils Nilsen på Valdølsvolden beliggende i Kongens Allmenning. Sønnesønnen Andreas Nilsen bodde på samme sted i 1801:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058444001910

 

 

Dette er nok det nærmeste vi kommer web-kamera på dette debattforumet: Her er to bilder fra Valldølsvollen, tatt bare for etpar timers tid siden, på en praktfull førvinterdag på Røros.

post-91-0-61482100-1448026556_thumb.jpg

post-91-0-20685400-1448026594_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.