Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Alf Christian Frogner

Sersjant Lars Lund og Johanna Catharina Frisach viet på Toten i 1765.

Recommended Posts

Alf Christian Frogner

Den 5. februar 1765 ble sersjant Lars Lund og Johanna Catharina Frisach viet på gården Lunden på Toten (Oppland).

Han ble født på gården Klavestad på Toten ( døpt i Hoff kirke 30. mai 1728 ) som sønn av Ole Hågensen (født på Askjum) og Berte Larsdatter (født på Buskebakke).

 

Både ved vielsen og senere (blant annet i folketellingen 1801) oppgis Lund som hans etternavn, men kan ikke forstå hvorfor. Noen som har en forklaring?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Alsén

Han kan jo ha tatt navnet Lund, etter gårdsnavnet Lunden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Gården Lunden på Toten var på denne tid eid av Johanna Catharinas bror, løytnant Hans Frisach, så det er lite trolig at Lars Olsen Lund har navnet sitt herfra.

 

 

Johanna Catharina Frisach fikk en sønn utenfor ekteskap i 1756. Han ble døpt Hans 31. aug. på Nesodden. Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 2 (1750-1768), Kronologisk liste 1756, side 18.

 

Far til Hans var dragon Lars Olsen - det viser det offentlige skriftemålet 7. okt. 1756. Akershus fylke, Nesodden, Ministerialbok nr. 2 (1750-1768), Kronologisk liste 1756, side 19.

 

Paret ville tydeligvis gifte seg, men familien Frisach fant nok ikke Lars Olsen fin nok. Det finnes to brev datert 28. oktober 1756 - ett fra Johanna Catharina Frisachs mor, Catharina Larsdatter Stub og ett fra hennes bror, løytnant Hans Frisach, og der går de imot et ekteskap mellom Johanna Catharina Frisach og Lars Olsen (Lund).

 

Brevene er adressert Monsieur de Seue:

 

Høyædle og Høyvelbaarne Hr Obrister

Høygunstigste Velynder

Endskiønt jeg icke tiden megen græmmelse maae erfare, af Deres Høyvelbaarenhed Høy-respective skrivelse til min Søn Lieutenant FRISACH af 5te Octobr.a:c:, at en Grenadier ved Høyvelbaarne Hr Obrister HEUSNERs Compagnie, Navnlig LARS OLSEN, til min og mines berygtelse og Blame, under Prætext og foregivende af forlovelse med min kjere Daatter JOHANNA CATHARINA FRISACH allerunderdanigst haver andsøgt hos hans Excellence Hr General Feldt MARCHAL ARNOLDT at erholde en Under-Officiers Plads ved Deres Høyvelbaarenheds Andfortroede Regimente, saa finder jeg mig dog, ved bemeldte Deres Høyvelbaarenheds høyrespective Skrivelse, andlediget herved at tage mig den friehed, udi denne Sag, effter forlangende, underdanigst, at give Deres Høyvelbaarenhed min sande Mening tilkjende, som er og altid bliver denne, at, omend skiøndt bemeldte LARS OLSEN icke undser sig, paa naget sted at Bavere af saadan Forlovelse, saa bliver dog aldrlg fuldbyrdelsen deraf tilstaaet og Consenteret af mig, eller, Som ventelig:/icke heller af nogen af mine, Hvorhos jeg og maae melde, at jeg ingenlunde misunder ham hans Lykke og forfremmelse, om han ved sin Habilite dertil maatte bane sig vei, men tillige finder mig forbunden herved at aflegge min underdanigste Taksigelse for den store Grace, Deres Høyvelbaarenhed Lader see at have for mig i at Ville, paa og formedelst hans andførte Motiver, bevilge ham i Regimentet en under-Offisers-Plads, om han dertil maatte befindes Nubil og dygtig; I øvrigt, Näst fremdeles at udbede mig Deres Høyvelbaarenheds Grace, forbliver jeg altid i Dybeste Soumission

 

Lunden den 25de Octobris 1756

Allerydmygste tienerinde

Catarine Salig Hr Hans Frisach

 

 

Høyvelbaarne Hr Obrister Høystrespective under 5te hujus (dennes) har jeg idag 8 dage imodtaget, men ei samme/: efter skyldighed ./ ved Postens bortgang dagen dereffter kundet besvare;

Jeg maae da herved tage mig den frihed at give min mening tilkjende angaaende det anmeldte gifttermaal, der hverken af mig, eller nogen af mine Søskende kand Consentreres, icke heller af min Moder, det indsluttede brev kand udviise,

Imidlertid avlegger jeg nemlig vores Underdanigste Taksigelse for den Grace Høyvelbaarne Hr Obrister seer for os,

at ville for vor skyld skaffe Karlen en Under- officierplads i Regimentet.

I øvrigt udbeder jeg mig Deres Høyvelbaarenheds bestandige Grace og i dybeste Soumission vil forblive

 

Lunden den 25de Octobris 1756

Underdanigste tiener

H. Frisach

 

 

Kilde: undernorefjell.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Videre skriver Arne Jokstad om Lars Olsen Lund i undernorefjell.no:

 

"Lars Olsen må ha overtatt gården på Lund sydvest for Kolbu kirke Toten og derved tatt navnet LUND"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Den 5. februar 1765 ble sersjant Lars Lund og Johanna Catharina Frisach viet på gården Lunden på Toten (Oppland).

Han ble født på gården Klavestad på Toten ( døpt i Hoff kirke 30. mai 1728 ) som sønn av Ole Hågensen (født på Askjum) og Berte Larsdatter (født på Buskebakke).

 

Hva er dine kilder for at han var sønn av dette paret?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Takk for alle svar!

 

Søskenflokken på Klavestad ble tidlig foreldreløse (moren døde i 1738 og faren i 1741) og det har derfor vært vanskelig å identifisere dem senere.

Imidlertid viser det seg, at datteren Mari Olsdatter (døpt 1730) i 1782 ble viet i Eiker (Buskerud) med enkemannen Morten Pedersen Daler. Her døde hun barnløs og ble begravet i 1801.

 

Den 25. april 1807 ble det foretatt registrering i boet etter avdøde Morten Pedersen Daler (Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 19, folio 163 b-164 B), hvor det refereres to avkall på arv til hans avdøde hustru Mari Olsdatters arvinger.

 

Følgelig kan ytterligere to av barna fra Klavestad identifiseres på Toten:

Hågen Olsen, døpt 1718-begr. 1800, g.m. 1744 Kari Jensdatter Stikbakke: Stikbakke

Ole Olsen, døpt 1724-begr.1784, g.m. 1. 1752 Kari Jacobsdatter Holte: Evenrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Takk, dette var interessante opplysninger! Ser at Bartholomæus og Christen Larssønner Lund er nevnt i skiftet og at Mari (Marie) Olsdatter var deres faster - så da er det nok ingen tvil om at Lars Olsen Lund var sønn av Ole Haagensen og Berte Larsdatter.

 

Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 19 (Hba 0019), 1805-1810, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Christian Frogner

Utgangspunktet for mitt innlegg, var å søke en forklaring på bruken av navnet Lund.

 

Foreløpig er ikke dette avklart, men derimot er fire av barna fra Klavestad identifisert. Da det ble avholdt arveskifte etter Ole Hågensen Klavestad den 11. september 1741, var det ytterligere to barn som arvet: Peder (døpt 1719) og Margrete (døpt 1726). Det lar seg ikke utrede av de refererte avkall på arv i skiftebrevet på Daler i Eiker, om de to sistnevnte eller eventuelle etterkommere var blant arvingene.

 

Den sistnevnte kan være identisk med Margrete Olsdatter Stikbakke, som ble begravet 25 år gammel den 26. august 1753.

 

Noen som kan bidra med utfyllende opplysninger om disse to barna?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.