Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Eidal i Sigdal, Buskerud - feil i gårdshistorien?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Om Erik Larsen Eidal står det at han var gift med Eline Pålsdatter ("se nedre Velstad"). Det var skifte etter henne i 1644, hvor også Erik ga opp sitt bo. Det var 10 eller 11 barn som skiftet seg i mellom. Formuleringen kan kanskje tyde på at dette skiftet er referert i ettertid, men det er dessverre ikke oppgitt noen kilde.

 

Kristen (Christen) er oppgitt som sønn nr. 2. Han skulle være f. ca. 1608.

 

Under Nedre Velstad står det at Eline var odelsbonde der i 1615, og rådde bygselen. Hun står der også i 1624. Salve Pålsen overtok i 1626, både han og Eline er ført der i to år, siden er Salve alene. I 1647 eier Salve 8 lpd., Christen Mikkelsen resten. Velstad var ikke med i skiftet i 1644.

 

Salve var gift med Erik Eidals datter Sønnøv, "på den måten kom han inn på Velstad".

 

Her må det da være noe rart?

 

Hvis det er samme Eline Pålsdatter som var på Velstad som var gift med Erik Eidal, må hun da vel ha vært enke i 1615 og 1624? Og i så fall kan vel ikke f.eks. Sønnøv ha vært hennes datter med Erik Eidal, dersom Salve Pålsen giftet seg inn på gården så tidlig som i 1626?

 

Samtidig kan vel heller ikke Christen Eriksen ha vært Eline Pålsdatters sønn, når han var født så tidlig som rundt 1608?

 

Det er i så fall kanskje trolig at det var to kull barn som var med på skiftet i 1644, nemlig barn som de begge hadde på hver sin kant fra tidligere ekteskap? Kjenner vi patronymene til alle de "10 eller 11" barna?

 

Dersom barna alle skulle vise seg å ha patronymet Eriksen/-datter, er det to muligheter, slik jeg ser det: Enten var Eline gift med to Erik'er, slikt hendte jo, eller så er det snakk om to ulike Eline Pålsdøtre. Vi kjenner vel strengt tatt heller ikke til patronymet til Eline Velstad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

hei,

jeg er etterkommer av Barbru Eriksdatter Eidal, gift med Eivind Engebretsen øvre Velstad (svara for gården i 1642). Faren, Engebret, var på ø. Velstad i 1614.

Barbru var datter av Erik Larsen, som overtok nordre Eidal i 1620 (lagrettemann i 1624), og Eline Pålsdatter nedre Velstad (1. kone, har jeg notert. Husker ikke i farta om akkurat den opplysningen sto i bygdeboka, men et sted må jeg ha funnet det). Jeg har også opplysningen om at hun var oldelsbonde på nedre Velstad i 1615, samt skiftet i 1644. Mulig jeg spør om noe dumt nå, men Erik overtok nordre Eidal først i 1620, så de bodde kanskje først på odelsgården hennes, samt at hun beholdt odelen? Men jeg synes også at noe "skurrer", og ikke bare mht. Eline og Erik. Hvem var Salve Pålsen? En slektning av Eline Pålsdatter? Og isåfall kunne han vel ikke gifte seg med en så nær slektning?????

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Problemet er at "Eline Velstad" nevnes i odelsskatten 1624, og altså videre til 1626. Hvis hun hadde vært gift med Erik Eidal da, ville vel Erik ha svart for hennes gods også, men det gjør han ikke. I 1624 skatter han av: i Eidal 16 sett korn og 2 1/2 lpd. korn. Dessuten hadde Erik og hans medsøsken, som dem i mellom var uskiftet, i Eidal 12 sett. korn.

 

Det er riktig at Eline var Eriks første kone. De andre var enken Signi Olsdtr. Gulsvik (fra Veikåker, kalles "Sigrid" i gårdshistorien) og Gro Olsdtr. Teige. Ingen barn med de andre.

 

Men siden det altså ikke var noe gods i Velstad å dele i 1644, hvordan kan man da vite at Eline som Erik Eidal var gift med, kom fra Velstad?

 

Salve Pålsen skal etter gådshistorien for Sigdal/Eggedal under Velstad nedre ha vært født på Fyrand i Krødsherad ca. 1605, kom til By der han var til han var 18 år, kom så til Velstad å bo. Jeg går ut fra at dette er et notat fra tingboka, selv om kilde ikke er oppgitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Så vidt jeg kan se er det bare Engebret Velstad som nevnes i skattelistene t.o.m. 1614, men under opplysninger om flomsager i landskatten kalles han også nedre Velstad. Påfallende er det i hvert fall at Eline synes å ha dukket opp i det Engebret blir borte fra listene.

 

Når det gjelder de "10 eller 11" barna som skiftet seg i mellom på Eidal i 1644, kan det være etter en formulering på en tingsamling 11/10 1658 (tb. 27, fol. 14ff.), da var det rettergang på Eidal mellom Lars Eidal på den ene side og Eiliv Andersen på Moen på sin kvinne Gro Olsdatters vegne på den annen side, om et lovlig arveskifte etter Erik Larsen Eidal. Det ble da oppgitt å ha vært 5 brorlodder og 6 søsterlodder på skiftet etter foreldrene i 1644, og det burde jo da ha vært én datter til som ikke er oppgitt i gårdshistorien.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.