Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Krog og Krog og Krog - eg har gått meg fullstendig skorfast og treng hjelp!

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Det førekjem fleire Krog'ar i kyrkjebøkene for Gloppen, og eg har prøvd å knyte dei saman, men det ser ikkje ut til å vere så lett.

 

Anna Marie Krog gifter seg to gonger i kyrkjeboka - i 1749, vigsla har skjedd i Davik; brudgommen Sigvard Brarup døyr 2 mnd etterpå, og Anna Marie Krog gifter seg med Hans Arentz i 1750. Truls Krog er forløftningsmand ved vigsla i 1749.

 

Anna Heggelund Krog gifter seg med Johan Daniel Stub i 1763. Forløtningsmænd ved trulovinga er Lauritz Stub og Tomas Georg Krog - denne siste må vel vere identisk med presten i Davik, far til ettermannen Jens Andreas Tomasson

 

To konfirmantar i 1789 - Knut Karl Krog og Tomas Georg Krog - er søner av denne andre presten i Davik, Jens Andreas Tomasson Krog og Birgitte Heiberg - han døydde tidleg frå mange små born, og desse sønene er sikkert i "forpleining" hos mora sin prestefamilie i Gloppen.

 

Eg prøver med litt søk på nettet, men som i mange andre overklassefamiliar er der fleire personar med same namn, så eg slit med å finne ut av dette - så om nokon kan fortelje meg:

 

Er Anna Marie Krog, Anna Heggelund Krog, Truls Krog og Jens Tomasson Krog i slekt? Og eventuelt korleis?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for innspel! Eg ser at eg har gløymt noko viktig, nemleg at geistlege skifte er i eigne protokollar. Då har eg litt meir å leite gjennom!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Dette skiftet etter provstinde Krog har eg vanskelg for å forstå. Det framstår som eit virvar av namn og slektskapar - er det nokon som vil bidra med sorteringa?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Gjør et forsøk med noen av navnene:

 

”Halvbørn”:

 • Hr. Prosten Thomas Krogh,
 • Truls Krogh, fogd i Vesterålen
 • Hans Hagerup Krogh, prest til Sogn i Nordland
 • Madame Maren Hopstock, sal. Hal...? Hopstock

Enkens barn:

 • Augustinius Krog, fullmektig for sorenskriver Arctander
 • Eilert Hagerup Krogh, fullmektig for broderen fogd Krogh
 • Catharina Malehna Krogh
 • Catharina Friderica
 • Sal. Anne Heggelund Stub, etterlater seg barna Jens Stub, Poul Stub, Jertrud, Christine Marie, Laurentie Helene og Anne Marie Stub

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

I skiftet etter prost Thomas Georg Krogh i 1785 nevnes sønnen, sal. prost Jens Krogh i Bergen. Denne Thomas er vel halvbror til Anne Heggelund Krogh?

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sogn prosti, Skifteprotokoll 2 , 1783-1810, oppb: Statsarkivet i Bergen.

 

 

Halvsøsknene Thomas Georg Krog og Anne Heggelund Krog ser ut til å være søskenbarn med søsknene Anna Marie Krog og Truls Christian Krog.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for god hjelp! "Halv-børn" er heilt nytt for meg, må vel vere eit anna ord for ste-born?

 

Desse halvsysken-samanhengane forklarer delvis fordi eg har funne så mykje varierande informasjon på nettet - ikkje alle tek med anna enn den kona dei sjølve stammar frå, tydelegvis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Då fell det meste på plass her!

 

Men oppi det heile får eg eil nytt lite problem: Eg les i den gamle bygdeboka at presten Johan Widing Heiberg, som i boka er oppgjeven til å vere son av føregjengaren sin, Gabriel Heiberg og Sesilie Katrine Widing, måtte ha kongebrev då han gifte seg med Anne Marie Stub, dotter til sorenskrivar Lars Stub - fordi dei var syskenborn.

 

Det er dei ikkje i mine notatar, for å seie det slik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Eg kom over ei Ane Heggelund Krog som var fadder i Davik i 1755, og lurte på kven det kunne vere. Ettersom eg har forstade, hadde vel sokneprest T. G. Krog berre eitt barn, sonen Jens Andreas Krogh. Han skreiv forresten ein "h" etter g'en i Krog...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, der skal vere berre 1 barn. Gamle Jacob Aaland skreiv at T.G.Krog fyrst var gift med Anna Hegelund Stub, dotter til sorenskrivar Laurits Stub, men det kan då umuleg stemme. Stub var fødd ca 1708, og han kan ikkje ha ei dotter som er gammal nok til å vere gift og død før 1737.

 

Eg har eit omtrentleg fødselsår 1740 på Anne Heggelund Krog, og ho kan vel då vere fadder i 1755.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Kven si dotter er denne Ane Heggelund Krog, då?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Så vidt som eg har greidd å tråkle meg fram til er ho halvsyster til presten TG Krog. Han er son til Katrine Magdalene Scheen, fyrste kona til faren Jens Trulsson Krog (ikkje Jens K Krog som Aaland skriv), og AH Krog er dotter til andre kona, Kristine Marie Heggelund - provstinden som Grete har fune fram lenger oppe.

 

Men det er komplisert materie dette, fordi dei same namna kjem att så mange gonger i fleire familiar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg ser forresten at ekteskapet mellom Tomas Georg Krog og Mette Marie Hof er datert til 1737; litt leiting i soknet Haram/Roald framskaffar resultat; brudgommen er titulert Hr, og det er ikkje sagt noko om at han eventuelt er enkjemann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Men oppi det heile får eg eil nytt lite problem: Eg les i den gamle bygdeboka at presten Johan Widing Heiberg, som i boka er oppgjeven til å vere son av føregjengaren sin, Gabriel Heiberg og Sesilie Katrine Widing, måtte ha kongebrev då han gifte seg med Anne Marie Stub, dotter til sorenskrivar Lars Stub - fordi dei var syskenborn.

 

Det er dei ikkje i mine notatar, for å seie det slik.

 

I følge nettsider skal Johan Widing Heibergs farmor, Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde og Anne Marie Stubs mormor, Anne Marie Gabrielsdatter Bugge Linde være døtre av Anne Nielsdatter Bugge og Gabriel Christenson Linde. I så fall var Johan og Anne Marie tremenninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mange takk! Ja, også tremenningar måtte ha løyve til ekteskap, så dette stemmer betre. Vår gamle bygdebokforfattar er på ingen måte ufeilbarleg, som dei fleste andre av det slaget heller ikkje er.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guttorm Flygel

Her er skiftet etter Christine Marie Heggelund:

Forseglingsforretning i prostinne Christine Marie Heggelund Kroghs dødsbo.

 

 

Giør Vitterligt: At da Provstinde Krogh, den 22de January, 1784 ved Døden var afgaaen, blev Boen strax forseiglet efter Dr Mossins forlangende, af hans i samme Stervboe antagne Asses-sores, Hr Johan Nordahl Brun, SognePræst til Kors-Kirken, og Her Knud Fleischer Capellan pro Persona til Dom-Kirken, og lyder forseglings-forretningen saaleedes som følger:

 

Anno 1784 d.22de Jan. var efter Hr Doctor Mossins giorde Anmodning forsamlede i Sterboen efter Sal.Provstinde Krogh, ieg Johan Nordahl Brun, SognePræst til Kors-Kirken, og Knud Fleischer, for at forsegle den afdødes efterladte Effecter. Paa Skifterettens Spørsmaal om den afdødes arvinger, blev følgende angivne;

 

Halvbørn Hr Provsten Thomas Krogh, ligesaa Truls Krogh Foget i Nordland. 3 Stif bro

 

Hans Hagerup Krogh Præst til Song i Nordland. 1 Stif Madame Maren Hopstok Sal Holstfyrst Hopstoks Efterladte.

 

Rette Børn: Augustinus Krogh, fuldmægtig hos Sorenskriver Arctander, Eilert Hagarup

 

Krogh Fuldmægtig hos Broderen Foged Krogh. 1 Søster Catharina Malehna Krogh opholder sig hos Fogden, 2den Catharine Friderica her paa Stedet værende, 3de Sal Anne Heggelund Stub, Sorenskriver Stubs Hustrue, hun har efterladt sig 2de Sønner, den ældste Jens Stub, den 2den Poul Stub, og 4re Døtre - 1 Jertrud, 2 Christine Marie, og 3 Laurentie Helene, endelig 4 Anne Marie Stub.

 

 

Hendes efterladte Effecter ere følgende

 

1 Eege DragKiste med Messing beslag, 2de Sølv Spiise-Skeer, 1 Par Sølv-skoe-Spænder, ligeledes blev anmældet alt staaende . Sølv, 5 Sølv Thee Skeer, 1 Sukker Kniber, et Slag Uhr, et blaat Klappe bord, En Lehne Stoel, og 4re Smaae qvartrekne Stole, et Sænge Omhæng, et blaat Trykket Lerret, 3 Par Strye 2de Undersænge 2 store og 1 liden Hoved-Pude, 1 Overseng, 2 tin fader, 6 Tallerkener, 2de Gryder, 2 Kobber Pander, 1 rist, 1 Stegepande, 1 Par Tinstager, 1 Mæssing Stage, 1 staal Lyse sax, 1 langt bagstebord, En stor Ege Kiste med Jærn beslag, de 2 nederste Skuffer i Drag-Kisten samt den forhen mældt Ege Kiste, og en liden rød Æske bleve af Skifte-retten forseglede.

 

Et hvidt Steen-Fad, 6 ditto Talerkener, 6 blaae og hvide dito, 2de Meel-Tønde, trende Halv-Tønder, 1 Ild-Tang og Skuffel, 2de Skjøringer. -

 

Da den tilstædeværende Datter intet videre vidste at angive Stervboet tilhørende blev retten for denne gang ophævet.

 

 

L N Brun K Fleischer.

 

Men er det noen som vet hvem foreldrene til Christine Marie Heggelund er?

 

Mvh

Guttorm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torkel Fagerli

Her er skiftet etter Christine Marie Heggelund:

 

Forseglingsforretning i prostinne Christine Marie Heggelund Kroghs dødsbo.

 

 

 

Giør Vitterligt: At da Provstinde Krogh, den 22de January, 1784 ved Døden var afgaaen, blev Boen strax forseiglet efter Dr Mossins forlangende, af hans i samme Stervboe antagne Asses-sores, Hr Johan Nordahl Brun, SognePræst til Kors-Kirken, og Her Knud Fleischer Capellan pro Persona til Dom-Kirken, og lyder forseglings-forretningen saaleedes som følger:

 

Anno 1784 d.22de Jan. var efter Hr Doctor Mossins giorde Anmodning forsamlede i Sterboen efter Sal.Provstinde Krogh, ieg Johan Nordahl Brun, SognePræst til Kors-Kirken, og Knud Fleischer, for at forsegle den afdødes efterladte Effecter. Paa Skifterettens Spørsmaal om den afdødes arvinger, blev følgende angivne;

 

Halvbørn Hr Provsten Thomas Krogh, ligesaa Truls Krogh Foget i Nordland. 3 Stif bro

 

Hans Hagerup Krogh Præst til Song i Nordland. 1 Stif Madame Maren Hopstok Sal Holstfyrst Hopstoks Efterladte.

 

Rette Børn: Augustinus Krogh, fuldmægtig hos Sorenskriver Arctander, Eilert Hagarup

 

Krogh Fuldmægtig hos Broderen Foged Krogh. 1 Søster Catharina Malehna Krogh opholder sig hos Fogden, 2den Catharine Friderica her paa Stedet værende, 3de Sal Anne Heggelund Stub, Sorenskriver Stubs Hustrue, hun har efterladt sig 2de Sønner, den ældste Jens Stub, den 2den Poul Stub, og 4re Døtre - 1 Jertrud, 2 Christine Marie, og 3 Laurentie Helene, endelig 4 Anne Marie Stub.

 

 

 

Hendes efterladte Effecter ere følgende

 

1 Eege DragKiste med Messing beslag, 2de Sølv Spiise-Skeer, 1 Par Sølv-skoe-Spænder, ligeledes blev anmældet alt staaende . Sølv, 5 Sølv Thee Skeer, 1 Sukker Kniber, et Slag Uhr, et blaat Klappe bord, En Lehne Stoel, og 4re Smaae qvartrekne Stole, et Sænge Omhæng, et blaat Trykket Lerret, 3 Par Strye 2de Undersænge 2 store og 1 liden Hoved-Pude, 1 Overseng, 2 tin fader, 6 Tallerkener, 2de Gryder, 2 Kobber Pander, 1 rist, 1 Stegepande, 1 Par Tinstager, 1 Mæssing Stage, 1 staal Lyse sax, 1 langt bagstebord, En stor Ege Kiste med Jærn beslag, de 2 nederste Skuffer i Drag-Kisten samt den forhen mældt Ege Kiste, og en liden rød Æske bleve af Skifte-retten forseglede.

 

Et hvidt Steen-Fad, 6 ditto Talerkener, 6 blaae og hvide dito, 2de Meel-Tønde, trende Halv-Tønder, 1 Ild-Tang og Skuffel, 2de Skjøringer. -

 

Da den tilstædeværende Datter intet videre vidste at angive Stervboet tilhørende blev retten for denne gang ophævet.

 

 

 

L N Brun K Fleischer.

 

Men er det noen som vet hvem foreldrene til Christine Marie Heggelund er?

 

Mvh

Guttorm

 

Joh. K. Bergwitz har skrevet boken om "Trulseslægten Krog". Den er digitalt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Men er det noen som vet hvem foreldrene til Christine Marie Heggelund er?

 

En Christina Maria Heggelund var fadder for Christenze Cathrine Heggelund og Richardus Seehuusens barn, Johan Christian, i Nykirken, Bergen 30. april 1725.

 

Før dette var hun, sammen med Christenze, fadder to ganger i 1724, 6. feb. og 19. nov.

 

Kan dette være den som ble gift med Jens T. Krog? I så fall bør hun være i slekt med Christenze.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Guttorm, har du sjekket om "Skjervøykongen" Christen Michelsen Hegelunds datter, Anne f. ca 1685, kan være Christine Maries mor?

Hun skal ha blitt gift med Niels Eriksen, f. ca 1680 i Eidet i Maursund på Skjervøy.

 

I forhold til oppkalling er dette paret interessant - Christine Marie Hegelund og Jens T. Krogs eldste sønn het jo Nicolaus Annæus Krog og nest eldste datter Anne Hegelund Krog (eldste datter Cathrina Magdalena oppkalt etter Jens' første hustru).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torkel Fagerli

Ifølge den boken jeg har henvist til i innlegg 18 var Christine Marie Hegelund datter av sogneprest til Vang i Valdres Peder Jeppesen Hegelund og Anne Thuresdatter. I det hele tatt gir boken en grundig gjennomgang av denne Krog-slekten og de spørøsmål som er tatt opp i denne tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for tips om denne boka!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ifølge den boken jeg har henvist til i innlegg 18 var Christine Marie Hegelund datter av sogneprest til Vang i Valdres Peder Jeppesen Hegelund og Anne Thuresdatter. I det hele tatt gir boken en grundig gjennomgang av denne Krog-slekten og de spørøsmål som er tatt opp i denne tråden.

 

Jeg er klar over denne boka og at Peder Jeppesen Hegelund og Anne Thuresdatter her er lansert som foreldre. Det er knyttet stor usikkerhet til om disse to er Christine Marie Hegelund foreldre - antagelig er de ikke det.

 

I følge boka "Han far" - prestehistorie og bygdeliv Vang i Valdres – ble Peder Jeppesen Hegelund gift i Hedeby 7. mai 1711 med Anne Cathrine Thuresdatter Felsen, f. ca 1670. De fikk to barn:

Else Ulrike, født 5. jan. 1713 i København, døpt i Holmens kirke 9. jan. Gift med presten Edvard Davidson Christie 22. juni 1729.

Japhet, født 1714.

 

Hvis det er vår Christine Marie Hegelund som er fadder i Bergen 1724-25 bør hun være i slekt med Christenze Cathrine Hegelund, som vel er datter av Anders Christensen Hegelund. I så fall tror jeg det bør letes blant Christen Michelsen Hegelunds barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har studert litt på "mine" folk i denne Krog-boka, og må seie at eg finn henne forholdsvis uoversiktleg. Men eg får i alle fall vite kjelda til at Thomas Georg Krog skulle ha vore gift med ei dotter til Laurits Stub, og forfattaren av boka meiner som eg at dette er feil, og at grunnen til feilen truleg er at dei har sett denne 20 år yngre halvsystera og trudd at ho var ei dotter frå eit fyrste ekteskap. Dermed seier eg meg i mål med mine problem, men andre må gjerne halde fram tråden om det er meir som skulle vore avklara!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik Buch

Ja, hvem var foreldrene til Christiana Marie Hegelund, som var gift med Jens Truelsen Krog?

 

I Digitalarkivet finner vi at Christiana Marie ble begravet i Bergen Januar 28, 1784, og hun var 80 år gammel da. Dette er også å finne i boken om Bergen's Stifts Biskoper, som har gode opplysninger her.

 

Christiana Marie ble gift med Jens rundt 1730, og på det tidspunkted var han provst til Finnmarken (1720 til 1735), så Christiana Marie var kanskje datteren til en av de andre prestene nordpå? Men hvem???

 

Jens hadde flere barn i første ekteskap, deriblant Hans Hagerup Krog (f1723), og han ble gift med Abigail Simonsdatter Kildal Hegelund, og hennes mor var Maren Mikkelsdatter Hegelund, datter av Mikkel Jenssen Hegelund, prest på Karlsøy i Finnmark.

 

Det er denne Mikkel Jenssen Hegelund jeg tror var far til Christiana Marie, og moren var da Rebekka Elisabeth Didrichsdatter Mulenphort.

 

For å bevise dette må det kikkes etter en dåp på Karlsøy i 1703-4 tiden, men jeg har ikke de dokumentene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.