Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Søfren Christenson Wittrup - eit koneproblem

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Dersom ein slår opp denne karen på t.d. Geni, også andre stader på nettet, finn ein kona Ingeborg Pedersdtr, død 1701, på han. Ei kjelde for dette kan vere bygdeboka i Gloppen, der Jakob Aaland skriv at han var gift i 1641 med Ingeborg Pederdtr, enkje etter kpt Johan Adriansen, og d.78 år gml i 1701.

 

Men den Ingeborg Pederdtr som døyr i 1701 er Truls Andersson Apalset si kvinde. Han kunne sjølvsagt ha gifta seg med enkja etter Søfren, men det blir motbevist av eit dødsfall i 1696, der sl Søfren Christenson Wittrup si kvinne Ingeborg Hansdtr er gravlagt.http://www.arkivverk...ny&idx_side=-62

 

Er det nokon som har kjelda for giftarmålet i 1641? Ingeborg Hansdtr må i så fall vere ei andre kone.

 

Og har Jakob Aaland hatt noka kjelde for denne feilen (Ingeborg i 1701), eller har han funne på han sjølv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kvien

Jeg har siden lenge hatt Ingeborg Hansdatter som kone, og Aaland har jo ganske mange skrivefeil. Så hvis ingen andre kan dokumentere en Pedersdatter, så holder jeg en knapp på det som står på nevnte kirkebokside. Min kilde til Wittrupene har jeg fra en kopi av et gammelt håndskrift fra en Laberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Hei!

 

Her er det også ganske visst skrevet "Hansdatter" som patronym på Ingeborg:

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/30925/15/?size=full&mode=0

 

Det skjøtet som er nevnt her, og som Peder Baltzersen Wittrup har etter sin salige bestemor Ingeborg Hansdatter, er datert den 12. mai 1688. (Nordfjord sorenskriveri, Tingbok 1707-1711).

 

Men jeg skjønner godt at en kan spekulere på hvem denne kapten Johan Adriansens kone var, og ikke minst hvor Aaland har fått tak i opplysningene.

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

At Ingeborg Hansdtr skal vere bestemor til Peder Baltzerson vil seie at ho neppe er ei andrekone - Baltzer er fødd ca 1642, like etter det påståtte ekteskapet.

 

Eller kan begrepet "bestemor" dekkje også andre kona til Bestefar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Jeg ville nok ha trodd at det her er den virkelige bestemora det gjelder.

 

Ser at Aaland skriver om Søren Kristenson Wittrup var: "G. 1641 i Helsingør m. Ingeborg Pedersdtr., enkja etter kpt. Johan Adriansen, d. 78 år g. 1701. Ingeborg var truleg dotter til Peder A. Slagstad."

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ja, slik står det, men ein del av det veit vi positivt er feil - dødsfallet i 1701 gjeld ikkje Søren Wittrup si kone, ho døydde allereie i 1696, som vi har sett. Og kvifor skulle Ingeborg truleg vere dotter til Peder Slagstad? Og gjeld det i så fall Ingeborg gift i Helsingør 1641 eller Ingeborg død i 1701?

 

Dette har interesse sjølv om vi veit at her er ein feil, for finn ein kjelda for feilaktige påstandar kan ein tolke kjeldene på nytt og kome til eit betre resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Det er i alle fall helt tydelig at Aaland har blandet kortene noe helt forferdelig her.

 

Men får du sjekket ut dette, Aase, så har du nok svaret. Det virker i alle fall ikke så usannsynlig at Søren ble gift i Danmark, siden han trolig kom derfra selv.

 

Nå tar jeg kvelden!

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Kanskje svaret er her:

 

http://home.online.n...christensen.htm

 

Her har damen det riktige patronymet i alle fall, men, men.....

 

Fra siden lenket til over:

"b. Søren Christensen [Wittrup], var "kgl. maj.ts skibsløitnant" da han i 1641 i Helsingør egtet Ingeborg Hansdtr., som da var enke med fem barn efter kgl. maj.ts skibskaptein Johan Adriansen, efter hvem skifte holdtes i Helsingør 29/5 1641. Barnene var Hans, Barbara, Maria, Adrian og Janniche, dengang henholdsvis 11, 9, 5, 4 og 1 1/2 aar gamle. (Janniche sees født 1639), og de arvet tils. 200 Rdl. efter sin far. I overformynderirullen i Helsingør for 1673 nævnes kun Maria og Janniche som værende ilive, Adrian siges død forinden, og nu oplyses at stiffaren Søren Christensen var sorenskriver i Nordfjord. Han er saaledes den S. C., som 16/3 1653 fikk bestalling som sorenskriver av Ove Bjelke og kongl. konfirm. 14/7 1663, og da han mangesteds i retsprotokollerne siges at være forann. Maren Christensdtr.s bror, er han følgelig fogden Christen Sørensens sønn."

 

Det stemmer at Janniche ble født 1639. Finner henne døpt i Skt Olai i Helsingør 11. august 1639 (9 p. Trin.). Foreldre Johan Adriansen og Ingebore Hansdatter, se sogn Helsingør Skt Olai., oppslag 6

 

Dessverre mangler begravelser og vielser for samme periode.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Svært interessant! Vi skal hugse at Aaland arbeidde i den tida ein hadde ting på lappar i skoøskjer. Truls Andersson budde på Apalset etter Søren Wittrup. Det kan vere så enkelt at ein lapp har bytt plass i skoøskja...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg vender tilbake til dette, og ser brått noko interessant! Litt nede på høgre sida står det vitterleg "faster, Marche, Søren Hanssens", og eg kan ikkje forstå anna enn at her då fell eit par brikker til på plass.

 

I dennelenka les vi at Ingeborg hadde 2 døtre i live i 1673, nemleg Maria og Jannike. Men kanskje er det ikkje Maria, men Marche - eller kanskje er Marche ei kjæleform av Maria? Uansett har vi Søren Hansson Slagstad sin kone i Gloppen, og ho heiter Marche JOHANNESDTR. Dersom dette er ei dotter av Ingeborg Hansdtr vil ho bli Peder Baltzerson si faster.

 

Så går vi vidare til dette skiftetetter Peder Kaatte, og kva heiter enkja? Jau, Jannike Johannesdtr! Så eg er 95 % sikker på at vi her har plassert begge døtrene til herr Adriansen. Aaland skriv at Peder "fyrst" hadde vore gift med ei dotter til Søren Wittrup, men det skal då i staden vere ste-dotter, og "fyrst" kan strykast.

 

 

Eg ser også at denne lenka har med to søner etter Søren K Wittrup - Baltzer og Abel - men ingen døtre. Eg har no rydda vekk ei av dei to Aaland meinte han hadde, men kva med den andre, fyrste kona til Jens Berentson Balchen, er ho reell? Kva er kjelda? Aaland kallar henne Kristense, og vil ha henne død før 1679.

 

Skiftet etter Peder Monsson Fitje i 1708 viser at han er far til Lisbet, gift med Jens Balchen, og at ho hadde sønene Berent, Moritz og Absalon. Berent skal vere fødd ca 1686 etter alder i 1701-manntalet. Eldre born etter Jens Balchen har i alle fall ikkje eg høyrt om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Vel Aase, da fikk du jo flere problemstillinger på plass da! En stor takk til Aarønes hører med synes jeg, for at han også her har vært til hjelp, det er ikke første gangen! Og en takk for at han oppgir kilder for det han legger ut!

 

Jeg var selv innom denne Søren Hansen Slagstad i går kveld, han var dansk og hadde etternavnet Brendschow, og jeg så at det var Peder Baltzersen Wittrup som tok over bruket etter han og kona Marche. Tenkte også at det her måtte være et slektskap, og på s. 391 i bygdeboka skrives det også at Aaland trodde at Marche var halvsøster til Baltzer Wittrup, så tanken er nok ikke helt ny. Veldig kjekt at dette ble oppklart takket være Aase.

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Vi kan stryke "tru" her - for på høgre sida her, i skiftet etter Søren Hansson Slagstad, står det at Baltzer Wittrup er broder til enkja Mariche. Og då har vi også ei forklaring på namnet - Marichen er ei kjent kjæleform av Marie.

 

Eg skulle gjerne med det same funne ut av denne Balchen-kona som eg nemner lenger oppe, så eg tek gjerne imot hjelp der og.

 

Og ja, kjelder er kjekke saker! Men eg trur nok aldri vi greier å få fjerna "Ingeborg Pederdtr, d.1701" frå Geni og liknande stader.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei og takk for en interessant meningsutveksling.

Jeg tillater meg å blande meg inn, siden jeg også har forbindelser bakover til de samme folka. I følge skiftet etter Johan Adriansen var de fem barna født i tidsrommet 1630-1639. Dermed skulle man kunne anta at Ingeborg Hansdtr. må ha vært født rundt 1610.I følge dødsfallet/gravleggelsen hennes i Gloppen 11.03.1696 var hun 88 1/2 år da hun døde. Er der noen som har rett alder og fødested på henne?

 

Jeg har også registrert denne Christense Søfrensdtr. Wittrup som angivelig skulle ha vært gift med Jens Berentsen Balchen. Hun skulle angivelig ha vært født rundt 1642 og død i Korsvik i 1679. Jeg har ikke registrert noen barn i dette "ekteskapet" selv om Christense bare var ca 18 år gammel da giftemålet skal ha skjedd. Så hvem var hun, har hun faktisk eksistert og om hun ikke var datter av Søren og Ingeborg, hvem var da hennes foreldre?

 

Mange spørsmål men dessverre ikke noe konstruktivt bidrag til debatten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har funne ein artikkel i ein gammal Balchen-tråd - framleis utan kjeldebelegg, det burde ikkje vere lov... men dette bildet er berre av eit par sider, så kanskje det står kjelder til slutt i artikkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Det beste har vel egentlig vært å legge ut spørsmål ang. Ingeborg Hansdatter på dis-Danmark. Det er fullt mulig å få hjelp der.

 

Når det gjelder den andre damen så kan det selvsagt være noe å finne i skannede rettsprotokoller. Jeg skal også være på utkikk, men skal på jobb senere i dag. Giftermål i Bergen skulle vel også ha vært et aldri så lite alternativ vil jeg tro.

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det hadde vore artig å prøvt å kontakte eigarane/administratorane til ymse sider for å sjå om nokre ville luke vekk Ingeborg Pederdtr, men det er vel knapt bryet verdt - ok då, eg prøver dei tre som står som "manager" på Ingeborg Pederdtr på Geni...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Siden det ikke ser ut som at noen andre her har lagt ut spørsmål ang. Ingeborg Hansdatter på dis-Danmark, så kan jeg opplyse at jeg har gjort det nå. Så får vi se da om våre danske venner kan hjelpe oss med å oppklare Ingeborgs opphav. Regner med at det er flere enn Rune som har interesse av det

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk skal du ha Kjell.

Det sto på listen over saker jeg burde ta hånd om, men som jeg har ikke har fått rotet meg til å gjøre noe med. Kan du eventuelt legge ut en lenke til det spørsmålet/debatten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for den Kjell. Da kan jeg følge evt. utvikling der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Jeg legger inn en lenke til litt opplysninger om denne Johan (Jan) Adriansen; "Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.":

 

http://www.eremit.dk/ebog/c4men/c4m_3f.html

 

Han er nr. 329.

 

Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Navnet Baltzer er trolig fra Ingeborg Hansdatters slekt og vi kan anta at moren het Barbara (hvis ikke Johan Adriansen først var gift med ei Barbara).

 

Vi leter da muligens etter en Hans Baltzersen eller ei Barbara Baltzersdatter. I den forbindelse synes jeg fodgen i Nordfjord (1649-1661), Jens Pedersen Randulf er interessant. Han ble født ca 1620 i Danmark og foreldrene skal ha vært Anne Baltzersdatter og Peder Anderssen Randulf, rådmann i København.

 

Jeg vet ikke hvor utbredt navnet Baltzer var på slutten av 1500-tallet, men navnet var ikke av de vanligste, så kanskje er det en forbindelse mellom Anne Baltzersdatter og Ingeborg Hansdatter.

Dette er sannsynligvis et skudd i blinde, men kanskje verdt en undersøkelse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Regner med at det er lov å lansere spenstige forslag. :-)

 

I Korskirken i Bergen finnes en sogneprest ved navn Hans Baltzersen - nevnt i Bergen Rådstueprotokoll 1592-94, "[...] Hans Baltzersøn Sougneprest thill Korskiercken"

 

Søfren Christensen Wittrup må jo selvsagt ha kjent til enken, Ingeborg Hansdatter i Helsingør, og hun må ha vært et godt gifte - selv med flere barn fra første ekteskap. Kanskje var hennes far sogneprest i Bergen?

 

Å få dette verifisert er bortimot umulig, så det forblir vel en spenstig hypotese.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.