Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Magnus Klausmark

Tolgen-slekta

Recommended Posts

Magnus Klausmark

Jeg har nylig fått tak i en gammel, men flott bok i god stand om Tolgen. Den er skrevet av Ivar Sæter i 1908.

 

Grunnen til at jeg sitter å blar i den nå er at jeg har en forfar ved navn Torsten Jonsen Tolgen. Jeg "googlet" han, og i følge en Gedi-side (http://www.geni.com/...4#/tab/timeline) er han faktisk født på Røros. (Er det tilfellet?)

 

Det jeg lurer på er hvor dette Tolgen-navnet kommer fra? Det må vel stamme fra stedet Tolgen?

 

Hvilken gård/bruk kom familien fra? Vanskelig å lete i oversikten over ulike bruk og virksomheter når man ikke vet nøyaktig hvor (sted) navnet stammer fra.

 

Takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Hei Magnus.

 

Jon Anders Tolgen, gift med Malena Lorentsdatter Bjørgum, var nok sikkert opprinnelig fra Tolga, derav navnet. De ble gift i Selbu, noen av barna ble født der, bl a Torsten. Enkelte av barna kaller seg Selbo, blant andre Anders Jonsen. Noen etterkommerne i siste halvdel av 1700-tallet kaller seg også Smed.

 

Jon Andersen Tolgen var hytteoppsynsmann i Selbu, deretter på Røros.

 

Stammer du fra noen av disse? Jeg kan vise deg til temaer både her og på DIS-forum, om du ønsker dette.

 

Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Skiftet etter Torsten Jonsens enke Lucia Clausdatter (Vaar) åpnet 18/11-1791:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24719/278/

 

Tre barn:

 

Jon Torstensen, smelter ved Kongsberg Hytte

 

Claus Torstensen 34 år (bruker Moras slektnavn Vaar, i hvert fall i 1801)

 

Malene Torstensdatter, gift med Ingebrigt Olsen Rugeldal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magnus Klausmark

Ja takk for linkene, men jeg føler ikke jeg kommer noe nærmere svaret om hvor Tolgen-navnet egentlig stammer fra?. Jeg får ta med meg videre at Torsteins foreldre giftet seg i Selbu. Det står forøvrig her også: http://gunnar.roros.net/selboe.htm

 

Håper det kommer flere innspill om noen har teorier om dette. (Var Torsteins far, Jon Andersen Tolgen født i Tolgen? I såfall hvor).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oddbjørg Brænd

Det er ingen gård på Tolga som ble kalt for Tolgen. Men det finnes mange Tolgensli-gårder. Se Sætersgård, Viksmoen eller Vika, Moen (I den nyere Tolga-boka er det under denne gården nevnt Ole Larsen Tolgen), Steen (her nevnes PederAndersen Tolgens og Jon Pedersen Tolgen, boende på Hulbækmoen).

 

I den nyere Tolgaboka av E. Eggen blir Tolgensgård omtalt som "urgården" på Tolga. Eggen sier videre at "denne gården eller de som fra først av bodde der, ikke lar seg oppklare helt med skriftlige anførsler. Tolgensgård eller busitterne der der fins ikke nevnt i matrikler eller folketellninger fra 1660-åra."

 

Kan personer med etternavnet Tolgen stamme fra denne gården?

 

Det er lenge siden E. Eggen skrev denne boka. Er det noen ivrige slektforskere som har funnet ut noe mer om denne gården og dens personer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Ja takk for linkene, men jeg føler ikke jeg kommer noe nærmere svaret om hvor Tolgen-navnet egentlig stammer fra?. Jeg får ta med meg videre at Torsteins foreldre giftet seg i Selbu. Det står forøvrig her også: http://gunnar.roros.net/selboe.htm

 

Håper det kommer flere innspill om noen har teorier om dette. (Var Torsteins far, Jon Andersen Tolgen født i Tolgen? I såfall hvor).

 

Det er så langt ingen som har funnet Jon Andersen Tolgens opprinnelse, i hvert ingen som er aktive i slektsfora på nettet. Men det kan ikke være tvil om at han må være fra Tolga. Slektsnavn som antyder opprinnelse, er eller vel kjent fra Røros: Qvickne, Tønset, Opdal, Selbyg, Selboe, Funnisdal, Jemt, Nordfjord etc.

 

Jeg fant altså fire av barna til Jon Andersen Tolgen døpt i Selbu, den siste Elen født 1726, døde på Røros året etter. Torsten fant jeg ikke døpt i Selbu, heller ikke ved nytt forsøk igår. Han er muligens født før ekteskap? Kirkeboka for Selbu er ikke lett å lese, det finnes ofte flere linjer i sammenheng som ikke er lesbare i det hele tatt.

 

I kirkeboka for Selbu omtales Jon Andersen som Hyttemester. I Røros omtales han Hytteoppsynsmann. Dette har jeg fra skifter i Røros hvor Hytteoppsynsmann Jon Andersen er vurderingsmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Øien

Det som gjør det vanskelig å finne igjen Jon Andersen i Tolga, er mangelen på kilder. For (mye av) Trøndelags del har vi jo manntallet 1701 som en kjærkommen kilde i slike saker, men denne har gått tapt for Østlandet. Videre finnes ikke kirkebøker for Tolga tidligere enn 1733, etter hva jeg kan se. Jeg antar at skifteprotokollene for området er gjennomgått i søken etter en arving som heter Jon Andersen og bor på Røros. Dermed står man ikke igjen med så mange muligheter. Det måtte bli å lete opp de Anders-er som finnes i prestegjeldet mot slutten av 1600-tallet. Videre kunne man anta ut fra oppkalling at Jon Andersens mor var en Anne. Hvis man på noe vis kunne komme opp med et ektepar Anders - Anne hadde man noe å forske videre på, for om mulig prøve å finne en relasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Torsten Torstensen Smelter ved Tolgen Hytte døde i 1787 79 år gammel, skifte etter ham samme år. Han var ikke gift og hans arvinger var han søsken og deres etterkommere.

Torsten Torstensen hadde blant andre søsken en bror John Torstensen som var smed ved Selbu Kobberverk (gift med en Malena). Sistnevnte hadde sønnen Torsten Johnsen som var født ca 1720 som var smelter ved Røros Hytte og gift med Lucia Clausdatter Vaar.

 

Lenke til skiftet:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros bergrett, Skifteprotokoll 3A 06 , 1784-1798, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Nytt register.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24719/133/

 

Avdøde Torsten Torstensen hadde følgende arvinger:

1: Eldste Broder Peder Torstensen: har vært Smelter ved Tolgen Hytte, for lenge side død, og har etterlatt seg tre sønner og to døtre:

A: Torsten Pedersen, smed ved Tolgen Hytte, også død og har etterlatt seg to sønner og to døtre:

a: Peder Torstensen 23 år, i tjeneste hos Hyttemester Kleffel

b: Tore Torstensen 19 år, i tjeneste hos en bonde på Strinden

c: Karen Torstensdatter 23 år, i tjeneste hos en bonde i Indherred

d: Siren Torstensdatter 16 år, i tjeneste hos farbroderen Anders Pedersen Smelter ved Tolgen

B: Amund Pedersen, bor i Hodalen i Tolgens Prestegjeld

C: Anders Pedersen, smelter ved Tolgens Hytte

D: Maritte Pedersdatter, gift med Tolluf Eriksen Ous Vangen i Dalsbygden Annex

E: Ingeborg Pedersdatter, gift med Poul Svensen Holbekmoen i Tolgens Prestegield

2: Anden Broder John Torstensen: Har vært smed ved Selbo Kobberverk, er død og har etterlatt seg en sønn og en datter:

A: Torsten Johnsen, har vært smelter ved Røraas Hytte, død og har etterlatt seg to sønner og en datter:

a: John Torstensen, bergarbeider ved Sølvverket Kongsberg

b: Claus Torstensen, gift og bor på Røros

c: Magdalena Torstensdatter, gift med bergarbeider Ingebrigt Olsen Rugeldal på Røros

B: Ingeborg Johnsdatter, død og skal ha vært gift i Selbo og har etterlatt seg en sønn og en datter:

a: Ole Olsen, bor på gården Af (?) i Selbu

b: Magdalena Olsdatter, skal være gift med Ole Udhuus i Floerbygden

3: Tredie Broder Jens Torstensen: blir tildelt en broder lod, men ingen kjenner til hans arvinger eller deres oppholdssted.

4: Eldste søster Guren Torstensdatter: har vært gift på Røros med Bergarbeider Lorents Pedersen Kielsberg, død og har etterlatt seg to sønner og tre døtre:

A: Torsten Lorentsen, har latt seg verve ved det Synderfieldske Geworbne Regiment, skal ha bodd i Fridrichshald, død og har etterlatt en datter.

B: Peder Lorentsen Kielsberg, Bergarbeider ved Røros Verk

C: Sara Pedersdatter Grue, avlet uden ekteskab, har vært gift med Ole Olsen Skredder, er nu enke og bor på Tolgen Hyttplass

D: Kirsten Lorentsdatter Kielsberg, har vært gift med Peder Frantzen ved Friedrichsgaves Verk, død og har etterlatt en datter:

a: Maritte Pedersdatter, gift med ole Torgersen i Melhus

E: Rebecca Lorentsdatter Kielsberg, har vært gift med Bergarbeider ved Røros verk Jacob Salvesen, død og etterlater seg to sønner og to døtre:

a: Lorents Jacobsen 25 år, tjener hos en bonde i Guldalen

b: Peder Jacobsen 18 år, hjemme i sin faders hus

c: Siren Jacobsdatter, gift med Anders Henriksen Myrmoe ved Øresund

d: Ingeborg Lorentsdatter 43 år og ugift, bor på Røros

5: Anden Søster Maritte Torstensdatter: har vært gift med Bygmester Rasmus Hansen ved Røros Verk, død og har etterlatt seg to sønner:

A: Hans Rasmussen Bergarbeider ved Røros verk, oppholder seg på gården Brekken her i Sognet

B: Torsten Rasmussen, skal efter Rygte være boende i Merager Sogn

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Her var endel av interesse. Først til navnet Tolga, Tolgen er nevnt flere steder. Selv har jeg rotet etter en Ole Estensen, fra Tolga, døpt i Røros,herren kom til Steilo på Melbu i Nordland, hvor han giftet seg i 1795

Fra Statsarkivet i Tronhjem.

Vår ref.: 13/17389

 

Vi har slått opp i Nordlands amt boks Ra28, innrulleringsmanntall Hadsel 1806-1842. Vi finner Ole Estensen nevnt på Steilo i 1806, 1808, 1810 og 1811. I 1806 står verken alder eller fødested, men i 1808 er han sagt å være 58 år, i 1810 56 år og i 1811 57 år. Alle disse steder er han oppgitt å være født i Christiania Stift. Han var fritatt for militærtjeneste fordi han hadde "feil i Haand og Fod"

 

Med vennlig hilsen

Elin Jacobsen e.f.

 

Mengder av personer forlot både Østerdalen og Gudbrandsdalen etter at "Storofsen" hadde rasert disse dalførene med enorme mengder regn på knapp uke i juli 1789. Navnet Tolgen er brukt i flere av skifteprotokollene på 1700 tallet. Skulle noen dukke over en Esten på Tolgen kring 1720-1730, er jeg veldig interesert.

Bygdebøkene nevner lite.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

For orden skyld så var min Ole Estensen  døpt 27 januar 1754 under Røros,
Esten Joensen Tolgens barn Ole.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Torleif, ta med i betraktning det Astrid skriver, og at det derfor kan være feil i denne teksten, men Esten er ihvertfall nevnt her:

 

http://www.rugelsjoen.no/selboe.htm

 

 

Hei Magnus, der gikk vi visst fem på! :)

Edited by Olaf Larsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stefan Jansson

Hej Torleif

Esten Jensen Tolgen (1718-1761, fast han kallas Esten Pedersen Tolgen i begravningsboken) som får sonen Ole 1754 går även under namnet Esten Jensen Rise. Hans far, Jens Jonsen Rise (ca 1678-1737), bodde på hytteplassen i Tolga och var gift med Ingeborg Estensdotter (Backman) (ca 1688-1775). Esten gifte sig på Røros 1746 med Kari Olsdatter Ås (f 1719). Han arbetade dels i hyttan, dels i gruvan och kallas först Esten Jonsen Tolgen, senare också Esten Jonsen Rise, Rise-namnet gick sedan igen hos barnen. Jag har inte hittat mer spår av Ole i källorna på Røros så det skulle kunna vara han som kom till Steilo. Jon Jensen Rises far Jens Jonsen Rise var f ö bror till Ingeborg Jensdatter (1660-1733), mor till Torstensönerna/döttrarna nämnda ovan och g m Torsten Jonsen Smed/Dølle

Edited by Stefan Jansson

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Esten Jensens sønn Ole ble begravet 9 mai 1773 19 år gammel, se nr 36:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros, Ministerialbok nr. 681A04 (1767-1797), Døde og begravede 1773, side 123.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2449&idx_id=2449&uid=ny&idx_side=-114
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050511030831.jpg

 

Det finnes ingen andre Esten Jensen med en sønn Ole!

Edited by Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stefan Jansson

Då var det då inte denne Ole som flyttade til Steilo i alla fall

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torleif Odland

Beklager sent svar, har vært på mange søk i bøker og skifter i området, men jeg har ikke skutt med sikkerhet denne Esten. Men jeg fikk i sommer faktisk en mail fra en herre i USA, som satt med deler av samme slekt som jeg roter i.

Han hadde: Ole Estensen, fødd 1754.

Far: Esten Joensen, fødd ca 1723, ble viet i Tolga (fest paschat) 2 april 1747 med Anne Olsdatter, han hadde ført opp,Ingvild Estensdatter, fødd 1748 og Anna Estensdatter fødd 1751 som Ole sine to søstre. I militære ruller er Ole å finne frem til 1787.

Farfar er da: Joen Estensen fødd ca. 1679, drukknet i Glaamen, i 1734, skiftet 15 januar 1738. Hans kone Ingvild Pedersdatter finnes det skifte etter datert 6 desember 1738.

Dette er det nærmeste jeg har kommet sannheten om Ole Estensen sine forfedre.

 

Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.