Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Navnet Antonius/Antonis på midten av 1600-tallet i Norge

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Mitt utgangspunkt for interessen for dette navnet er en Johannes Antoniussen som senest 1707 var gift med Taran Olsdatter fra Skinnemoen i Sigdal, Buskerud. De bodde på Søndre Bjøre i Krødsherad, og Johannes levde ennå i 1740.

 

En Bjørn Antonisen giftet seg i Nes, Buskerud 6/11 1707 med Taran Tostensdtr. Gire, Nes. De bodde på Sanden under Brunsvold i Nes, hvor det var skifte etter ham 15/1 1743. Ikke funnet ham begravet i Nes.

 

Navnet Antonius/Antonis ser ut til å ha vært heller uvanlig på Østlandet på midten av 1600-tallet. Jeg vet om en i Sandsvær (kondisjonert), ellers fantes det en strandsitter Antonnius Nielsen 54 år under halvgården Bostad i Asker i 1664, dessuten har jeg funnet en tjenestedreng Antonius, 26 år på Grimsgard i Nes i 1665. Som mulig farskandidat til Bjørn, og kanskje også Johannes, virker han svært interessant, men jeg vet intet mer om ham. Grimsgard ser ut til å være en del av Nesbyen i dag, hvis jeg skal tro kartet online. Brunsvold ligger ca. 4 km. lenger sør. Jeg kan også legge til at navnet Johannes synes å ha vært langt vanligere i Nes prestegjeld enn i Sigdal (med Eggedal og Krødsherad) på tidlig 1700-tall.

 

Det ser ut til å ha vært noen flere ved navn Antonius i Sogn og Fjordane på 1600-tallet, ut fra noen treff på nettet, mulig at tjenestedrengen i Nes kan ha kommet derfra også?

 

Noen som vet noe mer om forekomster av navnet og hvor det ble av Antonius i Nes?

 

Det er jo også mulig at det kan finnes noen skjulte Antonius'er som har vært for unge til å komme med i manntallet 1664-65. Johannes og Bjørn kan vel ha vært født mellom 1670 og 1685.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

I følge "Norsk personnamnleksikon" er navnet Anton(ius) kjent her siden ca. 1550, og fikk tidlig et tyngdepunkt i Sogn og Fjordane - så da var altså ikke det innbilning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd K. Stuvstad

Har en Antonius Nolt som levde i Sandsvær midt på 1600-tallet i mitt slektstree. Er det han du referer til i ditt første innlegg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Har en Antonius Nolt som levde i Sandsvær midt på 1600-tallet i mitt slektstree. Er det han du referer til i ditt første innlegg?

 

Ja. Han var et øyeblikk interessant fordi jeg så at han hadde en sønn Johannes, men sønnen der og "min" Johannes Antoniussen var to ulike menn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Einaste eg har er ein Antonius (Antonig, Anthonus) son av Valentin (Faltin) Hartug døypt på Grutsæter i Meldal (ST) i 1684. Han slo seg etter kvart ned i årdal, der han var garmakar på verket. Gravlagt der 1731.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eivind Kinck

Jeg har følgende "Antoniusser":

 

1. Anthonius Knudsøn (Wincke), fødselsår ukjent, men angivelig sønn av de danske Knud Pedersøn Skriver og Anne Hansdatter Wincke. Han var tingskriver i Hedmark 1588-1602, fogd samme sted og i Østerdalen. Ble senere borger av Oslo, fogd for Nonneklosteret her og stiftsskriver i Oslo. I 1611 var han borgermester i Oslo. Gift med Ingri Mogensdatter og død trolig før 9.11.1613. (Se Per Reidar Christiansen, "Frang, Vik og Store Re i Stange - ", NST, Bind XL, Hefte 2, s. 91ff og E.A.Thomle, "Hvorledes er familienavnet Teiste kommet til den nulevende Slægt av dette navn?", Pers.hist.tids., 4. rekke, VI Bind, s. 103ff)

 

2. Hans sønnesønn Anthonius Mogenssøn, født i Luster i Sogn ca. 1623 som (sannslynilgivs) eldste sønn av Mogens Anthonissøn og Karen Johansdatter Teiste. Han tok 1652 borgerskap i Bergen (samme kilder som over).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

2. Hans sønnesønn Anthonius Mogenssøn, født i Luster i Sogn ca. 1623 som (sannslynilgivs) eldste sønn av Mogens Anthonissøn og Karen Johansdatter Teiste. Han tok 1652 borgerskap i Bergen (samme kilder som over).

 

Hadde han noen kjente sønner?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eivind Kinck

Ikke som jeg har funnet. Min slektslinje kommer fra hans bror Johan Mogenssøn Theiste (1625-1683).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Takk for svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Det er en Antonius Tevesen i Gjerpen, født ca. 1646. Faren hans, Teuss (Teves) Busch var hammersmed på Fossum jernverk og kom trolig fra Tyskland. Ellers har jeg en smed Antoni Andersen født på Bolvik jernverk i 1714. Jeg vet ikke om de er i slekt innbyrdes (muligens er mora til sistnevnte datter av førstnevnte), men de to er trolig stamfedre til det meste av senere Anton'er i Grenland.

 

Ellers er pikenavnet Antonette forholdsvis vanlig blant "de kondisjonerte" midt på 1700-tallet, formodentlig etter det franske navnet Antoinette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Det kan nok se ut til at mange, kanskje alle, av Antonius'ene på 1600-tallet enten har borgerlig og/eller utenlandsk opphav, enten direkte eller i generasjonen( e ) før, og at de da kom fra Danmark eller Tyskland. I det siste tilfellet var de vel håndverkere eller bergmenn. Strandsitteren i Asker, som jeg nevnte i # 1 kan godt ha vært en immigrert håndverker, for eksempel.

 

Den ene av de jeg fant fra Sogn og Fjordane på nettet, viser seg å være identisk med Antonius Mogenssøn i # 6. På nettet kalles han Antonius Monsson Eide, og kalles vel sikkert slik i Luster-boka.

 

Den andre jeg fant var en Antonius Larsson Nes i Sogndal f. ca. 1645. Han hadde barna Lars, Gjertrud, Brita og Barbra. Det var et skifte etter ham, så han hadde nok ikke flere barn.

 

Hvor så Antonius f. ca. 1639, tjenestedrengen på Grimsgard i Nes i Hallingdal i 1665 hører til, er altså foreløpig uvisst. Men jeg tror vel neppe han var fra Nes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

I Sogn og Fjordane fantes det også en Antonius Halldorsen Støve (ca. 1612-1697) på Støve i Breim i Gloppen. Han kan vel se ut til å ha hatt bondebakgrunn, foreldrene er i hvert fall oppgitt å være Halldor Eilivsen Støve og en Ragnhild. Barna var Ragnhild/Rakel, Jatrud, Anne, Steine, Ingeborg, Maritte og Povel.

 

Det fantes også en Antonius Bottolvsen Skrede i Hornindal, f. omkr. 1600.

 

Også en Anton Ellingsen (ca. 1643-1719) på Ytre-Kandal i Breim i Gloppen, vel også bondesønn, sønn av Elling Eliassen Ytre-Kandal og en Kari. Barn: Marthe, Brite, Ingeborg, Synnøve og Elling.

 

Så var det en trolldomsprosess i 1657 mot kona til en Antonius Gredung i Sogn og Fjordane.

 

En engelsk side refererer til en Antonius Ellusen i Gloppen (ca. 1634-1714), g.m. Siri Jonsdatter. Barn: Karen, Eilus, Brithe og Kari.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kvien

Siden du nevner Anton Halldorsen Støve som er en av mine aner, kan kanskje deler av skiftet være av interesse - fritt gjengitt:

 

Anno 1698, den 5. april med lensmann Lauritz Joensen Reed og Ifvuer Mollestad ibid., i arveskifte og deling etter avgangne salig Antonius Haldorsen, hans etterlatte hustru Marithe Pouels Daater på den ene side, med sin lagverge Gabriel Støve. Deres tilsammen avlede barn, nemlig

 

1. Giertrud Antonis Daater med sin mann, Elefue Andersen boende i Bergen

 

2. Ragnilde Antonis Daater med sin mann Maagens Joensen Støve, tilstede

 

3. Steene Antonis Daater med sin mann Jesper Olsen Vedeberg,

 

4. Ingeborg Antonis Daater med sin mann Gabriel Støve, begge tilstede.

 

5. Anne Antonis Daater med sin man Olle Michelsen Strand boende i Bergen, og

 

6. Marrithe Antonis Daater, hennes formynder er ordinert Maagens Arnesen Støve

 

for Giertrud og Anne som er boende i Bergen er tilforordnet deres svoger, Gabriel Støve, samtlige på den anden side.

 

 

En Bertel Antoniussen er nevnt på Kleppenes i Gloppen på midten av 1600.tallet. Senere er Antonius/Anton et ikke uvanlig navn i Nordfjord uten at jeg har sjekket om det er noen sammenheng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Er det sånn at du spør etter alle Antoniusar?

 

I skattelista for Sunnmøre 1603 er det to: Ein på Krossbrekke (ved Hellesylt, Sunnylven) og ein på Horvadrag, Geiranger (på nordsida, om lag halvvegs inn fjorden).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg er forsåvidt interessert i alle Antonius'er, men med det formål å forsøke å finne ut av hvilken som kunne ha vært Johannes og evt. også Bjørn Antoniussønners far, de som bodde i hhv. Krødsherad og Nes, Buskerud. Så langt kan det se ut til at Antonius f. 1639, tjenestedrengen på Grimsgard i Nes, Buskerud i 1665, er den nærmeste farskandidaten, men det er jo likevel mulig at det kan finnes andre. Og det kan jo også se ut til at tjenestedrengen i Nes ikke er identisk med noen av de som er nevnt tidligere her, fra Sogn og Fjordane eller andre steder. Det er synd at patronymet hans ikke ble oppgitt i manntallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

"Antonj Sand" nevnes i tiendemanntallet for Nes i Buskerud 1687. Sanden under Brunsvold kalles "Sand" i kirkeboka, da Bjørn Antonisen og kone døper barn utover fra 1707, så dette må i hvert fall ha vært Bjørn Antonisens far. Jeg har heller ikke funnet ham gravlagt i Nes, men han kan jo ha dødd for kirkeboka starter, evt. være uteglemt. Dette kan kanskje tyde på at tjenestedrengen Antonius i 1665 ble i Nes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Magne Børnes

Hei

 

Jeg vet at det finnes endel Antoniusser i Fana(Skjold Skipr) utover 1700 tallet,

 

Vi har en Ørien Antonissen på gården Bildøy i Sartor Skipreie (Sotra) som vi ikke vet noe mer om, se lenke

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=rull1653

 

Kombinasjonen Ørjan og Antonius er meget sjelden i Hordaland

 

mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

På tinget i Modum 25/10 1677 leste fogden opp Hr. Oberst Spechhougs ordre og skrivelse til fogden vedr. en rømt soldat Antoni Gulbrandsen, som, dersom han ble funnet, skulle ledes tilbake til sitt kompani. Dat. Akershus 19. oktober 1677. Han behøver ikke ha bodd på Modum, da dette var en etterlysning som sikkert ble lest på flere ting.

 

Er det noen som kjenner til noen Antoni(us) Gulbrandsen noe sted fra, som kan ha vært identisk med denne soldaten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Strand

Ein Antonis Jørgenson dukkar opp på Strand i Solund i Sogn i 1716. Han var ikkje frå Solund, men var fødd i 1688 på landslegd, altså ikkje ute på kysten. Seinare kjem faren hans, Jørgen Antonisson òg dit. Viss nokon kan hjelpa meg å finna ut kvar desse to karane kom frå, ville eg vera svært takksam. Alf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

På "Stranden" (Lierstranda?) fantes i 1665 en Antoni Davidsen, 10 år. Han var sønn av David skomaker, som var landflyktig for et mord, står det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Dragon Antoni Sejersten hadde barn med Giøran Gulbrandsdatter Baadstød, nevnt i leiermål i kb for Røyken i 1695, men han er vel for ung.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Ja, han blir for ung, med mindre han var enkemann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Fossum

I en sak datert 16 Nov. 1609 ved "Faabro" i Bærum nevnes en Antonius Trulssøn. Saken gjaldt rett dele mellom kongens gård Lysaker og Antonius Trulssøns gård Jar. Antonius var borger i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Det begynner jo nå å dukke opp en og annen Antonius også på Østlandet, så det er interessant. Noen av disse, som borgeren i Oslo, og i hvert fall temmelig sikkert Antoni Davidsen i # 20, kan vel ha vært utlendinger, borgeren i Oslo kanskje helst fra Danmark? Den landflyktige David sikkert lenger unna, for det nyttet vel ikke å rømme til en annen del av tvillingrikene om man hadde begått drap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

"Antonj Sand" nevnes i tiendemanntallet for Nes i Buskerud 1687. Sanden under Brunsvold kalles "Sand" i kirkeboka, da Bjørn Antonisen og kone døper barn utover fra 1707, så dette må i hvert fall ha vært Bjørn Antonisens far. Jeg har heller ikke funnet ham gravlagt i Nes, men han kan jo ha dødd for kirkeboka starter, evt. være uteglemt. Dette kan kanskje tyde på at tjenestedrengen Antonius i 1665 ble i Nes.

 

Antoni, da kalt Antonius, nevnes på Sanden i tiendemanntallet allerede i 1679, første året som halvødegårder nevnes i dette manntallet; han kan altså godt ha vært her før dette.

 

Johannes Antoniussen er ellers funnet som tjenestedreng på Enderud i Krødsherad fra og med 1692. Er det noen som sitter på en kopi av ungt mannskapsrulle fra slutten av 1600-tallet for Sigdal/Krødsherad og ser om han nevnes der?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.