Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Herman Christian Lind - fødd 1775 - lærar og kyrkjesongar Smørum, København - ei skikkelig utfordring!

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette temaet er ei oppfølgjing av tema #81341 frå det gamle brukarforum (http://da2.uib.no/cg...=&spraak=#anker) der eg først vil nytta høvet til å takka Elin og Ann-Mary for kjempeflotte opplysningar! Eg seier meg lei for den seine oppfølgjingi, men det er no ein gong slik når ein har mange ballar i lufti, og helsa ikkje alltid spelar på lag...

 

Det syner seg at Herman Christian Lind, prestesonen frå Hafslo i Sogn, fekk ein stor huslyd i Danmark, og det hadde vore svært so gildt om eg kunne fått med ein del fleire detaljar om denne huslyden før me går i trykken... Her er ein oppdatert status pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Herman Christian Andreasson Lind, døypt i København, Danmark 1.2.1775, voks opp på Hafslo prestegard i Hafslo, men flytte i ung alder attende til Danmark og gifte seg i Trinitatis kyrkje i København, Danmark 4.1.1810 med Sara Danine Abrahamsdotter Meyer frå København, Danmark. Ho var dotter av

 

¤¤¤¤¤ (yrkestitel?)

 

Abraham

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet?)

 

Meyer og kona Catharine E.

 

¤¤¤¤¤ (mellomnamn? – farsnamnet?)

 

Geisler og f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli til Sara Danine?)

 

1789. Herman Lind var lærar og kyrkjesongar, og han og Sara busette seg i Smørum, Københavns amt på Sjælland i Danmark der Sara d. 21.4.1829. Herman Lind d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Dei fekk ni born i lag:

 

a. Henrik Christian Hermanson Lind, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

1810,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)

 

b. Andreas Henrik Hermanson Lind, f.

 

¤¤¤¤¤ (fødestaden hans?)

 

28.12.1812,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – kanskje var det han som 22.6.1856 gifte seg i Roskilde med Karen Marie Emilie Rasmussen? – ein son Emil Alexander Rasmussen Lind, døypt Gerlev, Frederiksborg 13.5.1859)

 

c. Ida Kirstine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 19.9.1814,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? - kanskje er det ho den Ida Christine Lind som i perioden 1837-1852 døyper fire born med far Anders Christensen ulike stader i København?)

 

d. Carl Ferdinand Hermanson Lind, f. i Smørum 13.8.1817, d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

28.12.1873. Han gifte seg første gongen i Vor Frelser kyrkje i København, Danmark 20.4.1848 med Caroline Mathilde

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

Greve, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

1815. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

3.10.1857, og Carl gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

med Christine Vilhelmine

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

Greve, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)

 

Carl fekk to døtrer, som var frå første ekteskapet.

 

e. Abrahamine Catharine Cecilie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 1.2.1819, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Ho gifte seg i

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hennar?)

 

1.12.1850 med Ignatz Frantz Michael Frantzson Bald, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hans? – døypt Holmen sokn 8.9.1820)

 

1820. Han d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – fire døtrer døypte i fire ulike sokner i København 1854-1861!)

 

f. Nanna Lovisa Hermansdotter Lind, f. i Smørum 4.12.1820,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – ei Nanna Lovisa Lind fekk ei dotter Vilhelmine Emilie Lind, f. 20.11.1860 i St. Olai, Helsingør – ho?)

 

g. Abraham Wilhelm Hermanson Lind, f. i Smørum 29.7.1822, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

1892. Han gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?)

 

7.9.1848 med Laura Christiane Elisabeth Larsdotter Storchter, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hennar?)

 

1825. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

1892.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)

 

Dei fekk seks born i lag.

 

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.8.1824,

 

¤¤¤¤¤ (NB: døypt 29.7.1824 – fødselsdato synest vera feil!)

 

d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Ho gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hennar?)

 

14.9.1855 med Nicolai Edinger

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Madsen, f.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

i. Benedicta Marie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 5,8,1825, d.

 

¤¤¤¤¤

 

24.5.1827.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg vonar at nokre av "Danmarks-ekspertane" våre ser dette temaet ogh kan gjera noko med det og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Finner parykkmakermester Abraham Meyer, 52 år og kona Cathrine Geisler, 48 år med flere barn - bl.a. Sara D. Meyer, 12 år - i Rosenborg Kvarter, København i ft 1801, se vedlagt bilde.

post-232-0-23897600-1340909465_thumb.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

Sara Danine Meyer blev døbt d. 25. februar 1788 i Vor Frue kirke.

AO: København, Sokkelund, Vor Frue 1785-1804, opslag 58.

 

Hun blev konf. 30. september 1804 i Trinitatis.

 

Da hun døde i 1829 efterlod hun 7 børn:

 

Andreas Henrich 16, Ida Kirstine 15, Abrahamine Cecilie 9, Carl ferdinand 11, Nanna Lovisa 8, Abraham Vilhelm 6 og Theodora Regina 4.

 

Vh,

Berit Pagh,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grete og Berit for interessante og nyttige innlegg!

 

Etter dette kan me slå fast at Abraham Meyer var parykkmakarmeister i København. Og me veit at eldste sonen Henrik Christian døydde før 1829. Eg vil tru han døydde før broren Andres Henrik var fødd i 1812 (jmf. namnet), men sikker kan ein jo aldri vera...

 

Det hadde vore spennande å blatt litt i kyrkjebøkene for Smørum sokn, men eg slit for tidi med eit svært tregt internett via Telekom mobil, og det tek so lang tid for kvar side eg hentar fram, at eg må la det liggja, i alle fall førebels... Kanskje folketeljingane er lettare å nytta...?

 

Takk igjen for hjelpi so langt!

 

Med venleg helsing,.

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

H.C. Lind døde d. 2 januar 1854 i Smørum.

I parentes står der (Hans Christian), men det skal man nok se bort fra. Han var 78 år - degn, skolelærer og enkemand.

 

Det er Andreas Henrich som blev gift i 1856. 43½ år og skolelærer og kirkesanger i Gerlev.

FT 1860 fortæller kun, at han var født i København.

 

Det var Henrich Christian højst sandsynlig også.

 

Benedicte Maria døde d. 24 maj 1827.

 

Vh,

Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit for siste flotte innlegg!

 

Eg har nytta mykje av dagen med å "plundra" meg gjennom dei danske folketeljingane og har dessutan oppdaga at tilbodet på kyrkjebøker for Smørum er heller dårleg...

 

Men ein del har eg funne i folketeljingane, og på bakgrunn av dette har eg skrive ein oppdatert manuskriptversjon:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Herman Christian Andreasson Lind, døypt i København, Danmark 1.2.1775, flytte i ung alder til Danmark og tok universitetsutdanning der han fekk graden cand.philol. Han gifte seg i Trinitatis kyrkje i København, Danmark 4.1.1810 med Sara Danine Abrahamsdotter Meyer frå København, Danmark. Ho var dotter av parykkmakarmeister Abraham

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet?)

 

Meyer i København og kona Catharine E.

 

¤¤¤¤¤ (mellomnamn? – farsnamnet?)

 

Geisler og vart døypt i København 25.2.1788. Herman Lind var lærar og kyrkjesongar, og han og Sara busette seg i Smørum, Københavns amt på Sjælland i Danmark der Sara d. 21.4.1829. Herman Lind d. same staden 2.1.1854. Dei fekk ni born i lag:

 

a. Henrik Christian Hermanson Lind, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hans?)

 

1810, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1829! – truleg før des. 1812!?)

 

b. Andreas Henrik Hermanson Lind, f. i København 28.12.1812, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1880!)

 

Andreas gifte seg i Roskilde på Sjælland 22.6.1856 med Karen Marie Emilie

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

Rasmussen, f. i Roskilde, Sjælland

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hennar? – 1822/1823)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – truleg Gerlev før 1880!)

 

Andreas var lærar og kyrkjesongar til Gerlev i Frederiksborg amt på Sjælland og budde de

 

¤¤¤¤¤ (budde der 1860 – budde dei alltid der?)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – inkl. son Emil Alexander Rasmussen Lind, døypt Gerlev, Frederiksborg 13.5.1859 – n. 1860!)

 

c. Ida Kirstine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 19.9.1814, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1885!)

 

Ho gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1836?)

 

med Anders

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Christensen, f. på Hundtofte i Svendborg amt

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hans?)

 

1805. Han d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – etter 1880/før 1885!)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1840: tenar i Klædebo kvarter, København – 1850: portnar og kongeleg postbod, Strands kvarter i København! – budde 1880 Frederiksholms kanal i København – same stad budde Ida som portnartenkje i 1885)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? - fire born fødde i København i perioden 1837-1852, 1840 nemner berre Andrea Christane Mathilde f. 1838 – 1850 nemner berre Ida Vilhelmine 8 og Carl Christian 6 – 1880 og 1885 nemner berre ugifte Ida Vilhelmine Christensen!)

 

d. Carl Ferdinand Hermanson Lind, f. i Smørum 13.8.1817, d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

28.12.1873. Han gifte seg første gongen i Vor Frelser kyrkje i København, Danmark 20.4.1848 med Caroline Mathilde Johansdotter Greve, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hennar?)

 

1815. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

3.10.1857, og Carl gifte seg att

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for andre vigsli hans?)

 

med Christine Wilhelmine Johansdotter Greve, ei søster av første kona, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hennar?)

 

1818. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)

 

Carl fekk to døtrer, som var frå første ekteskapet.

 

e. Abrahamine Catharine Cecilie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 1.2.1819, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Ho gifte seg i

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden hennar?)

 

1.12.1850 med Ignatz Frantz Michael Frantzson Bald, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hans? – døypt Holmen sokn 8.9.1820)

 

1820. Han d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – fire døtrer døypte i fire ulike sokner i København 1854-1861!)

 

f. Nanna Lovisa Hermansdotter Lind, f. i Smørum 4.12.1820,

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – ei Nanna Lovisa Lind fekk ei dotter Vilhelmine Emilie Lind, f. 20.11.1860 i St. Olai, Helsingør – ho?)

 

g. Abraham Wilhelm Hermanson Lind, f. i Smørum 29.7.1822, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

1892. Han gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (vigselsstaden?)

 

7.9.1848 med Laura Christiane Elisabeth Larsdotter Storchter, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hennar?)

 

1825. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

1892. Abraham var snikkarsvein, og han og Laura budde levetidi ut i København, Danmark. Dei fekk seks born i lag.

 

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.8.1824,

 

¤¤¤¤¤ (NB: døypt 29.7.1824 – fødselsdato synest vera feil!)

 

d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1885)

 

Ho gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar?)

 

14.9.1855 med Nicolai Edinger

 

¤¤¤¤¤ (farsnamnet hans?)

 

Madsen frå København, f. i København

 

¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hans?)

 

1818. Han d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Nicolai var murmeister, og han og Theodora budde i København, Danmark, men vart skilde.

 

¤¤¤¤¤ (Nicolai i 1880 København som separeret! – Theodora Madsen 1885 som lem i Freis. Arbeidshus i København – ”enke”)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

i. Benedicta Marie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 5.8.1825, d. i Smørum 24.5.1827.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg veit ikkje kor mykje av dette det let seg gjera å finna ut av, men kanskje finst det opplysningar og kjelder som eg ikkje kjenner til?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips og held fingri krossa...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med, at "tilbodet på kyrkjebøker for Smørum er heller dårleg.."

 

Der er en ubrudt række kirkebøger fra 1679 til 1966.

 

 

Vh,

Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit for siste innlegget!

 

Eg ville inn for mellom anna å sjekka dåpen til Theodora Regine i 1824, og fekk opp denne meldingi på DDD: http://ddd.dda.dk/kiip/asp/kboversigt.asp

 

Kyrkjebøker finst, men dei er ikkje skanna! Eller finst dei ein annan stad?

 

Eg ville òg sjå etter vigslene til borni, men ikkje finn eg dei i FamilySearch (bortsett frå Andreas Henrik i Roskilde) og ikkje i kyrkjebøker frå Smørum...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Frank Pagh

Det du finder på DDD (Dansk Demografisk Database) er transkriberede kilder.

 

De skannede kilder finder du jo på Akivalieronline, som er den danske pendant til Digitalarkivets skannede kilder.

 

http://www.sa.dk/ao/default.aspx

 

Det er herfra mine kildereferencer stammer.

 

Vh,

Berit Pagh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit for oppklaringi!

 

MEN, når eg går inn og vil opna ei kyrkjebokfil t.d. frå Smørum, får eg melding om å velja ein application. Eg har prøvd fleire, Preview, Firefox, View Image etc., men ingen av dei fungerer. Kva gjer eg vidare? Kva application skal eg nytta?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

(...)

Kva application skal eg nytta?

(...)

 

Jeg har sett på FAQ'en og der står det at Javaprogrammet LaView Application brukes.

 

Hos meg kommer Java™ Web Start Launcher (standard) opp og jeg trykker bare OK, så lastes filen ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit og Anne-Lise for tips, men diverre har eg likevel ikkje fått dette til. No har eg kava mest heile dagen med å komma inn. Java har eg, men ikkje under dei applicationsforslagi som kjem opp, og no har eg prøvd so mange gonger og ulike alternativ at kvar gong eg trykker på den kyrkjebokfili som eg ønskjer, so får eg berre opp ei melding om at:

 

"Viewimage-16.aspx" is an application downloaded from the internet. Are you sure you want to open it?

 

Og når eg går vidare, skjer det ikkje noko meir...

 

Eg har MAC, so eg veit ikkje. Kanskje burde eg starta eit eige tema med tekniske spørsmål....

 

Men kanskje ein eller annan kan slå opp på den barnedåpen i Smørum frå 1824 for Theodora Regine Lind for å sjekka fødselsdatoen?

 

Og om nokon av vigslene kan finnast?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Theodora Regine Lind er født 29. juni 1824, hjemmedøpt 4. juli og stadfestet dåp 29. august.

1814-1833 Smørum/Smørum/København, opslag 41.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise! Då var denne fødselsdatoen på plass!

 

Då dette temaet var oppe første gongen, fann Ann-Mary tre vigsler:

 

Abrahamine Cathrine Cecilie Lind giftet seg 1 des 1850 med IGNAZ FRANTZ BALD Lenke

Theodora Regine Lind giftet seg 14 sept 1855 med NICOLAI EDINGER MADSEN Lenke

Abraham Wilhelm Lind gift 7 sept 1848 med LAURA CHRISTIANE STORCHTER Lenke

 

Eg finn ikkje nokon av desse vigslene på FamilySearch, og eg oppfatta Ann-Mary slik at FamilySearch var kjelde for hennar funn!?

 

Er det mogeleg å finna att desse vigslene for å sjå kvar dei skjedde og samstundes få fleire opplysningar om ektemakane...?

 

Eg har elles funne ein e-post adresse for Anders Beck som skreiv ættetavla på eigen WebSite. Han ættar ned frå sonen Abraham Lind. So får me vona at han skriv attende med fleire opplysningar...?

 

Eg takkar på ny for all god hjelp!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

Abrahamine Cathrine Cecilie Lind

http://www.sharedtre...rson_id=1555206

 

Vielsen finner du på www.sa.dk/ao

- Kirkebøger

- København

- Fredriksberg 1850-1857 oppslag 35.

 

Navn: Abrahamine Lind Køn: K Alder: 30 Civilstand: Ugift

Erhverv: Tjenestepige Fødested: Smørum

Kilde: FT-1850 Amt: København Herred: Sokkelund Sogn: Lyngby Stednavn: Brede

Matr.nr/adresse: Brede Hovedbygning Husstands-/familienr: 1 Indtastningsnr: C0067 Løbenr.: 242

 

 

Disse sidene kan også være nyttige ( ble født fra ca 189? - 1922/1923 )

 

http://www.politiets...emid=29〈=da

 

http://www.politiets...earch&Itemid=93

 

Jeg har selv søkt mye etter slekt i Danmark ( min oldemor var fra København)

 

Har brukt disse sidene

www.ddd.dda.dk

www.sa.dk/ao

 

På sa finner du kirkebøker , ft , skifte etc

 

Denne siden kan være nyttig for å finne sogn

www.krabsen.dk

 

Denne siden er nyttig for å finne hvilket sogn gateadressen i Køben tilhører

www.fogsgaard.org

 

 

Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Kan dette være mannen til Theodora ?

 

København, København (Staden), Øster Kvarter, Øster kvarter II, Hummergade 237, 1 ste sal, 1463, FT-1850, C1887

Børge Larsen 79 Gift Muurfrimester Lille Værløse, Kjøbenhavns amt Christiane Larseb 61 Gift hans kone Kjøbenhavn Nicolai Edinger Madsen 32 Ugift deres søn, muurmester Kjøbenhavn

 

 

 

Navn: Nicolai Edinger Madsen Køn: M Alder: 62 Civilstand: Separeret

Fødested: Kjøbenhavn

Kilde: FT-1880 Amt: København Herred: København (Staden) Sogn: Vesterbrogade (ulige numre) Stednavn: Udenbys Vester, Enghavens Rode matr. nr 102

Matr.nr/adresse: Vesterbrogade 107 A, 1ste qvist Husstands-/familienr: 439 Indtastningsnr: C5138 Løbenr.: 1983

Kommentarer: Står han er sep. 187

 

Kan dette være Theodora ?

Navn: Theodora Regine Madsen Køn: K Alder: 60 Civilstand: Enke

Erhverv: Lem i Frels. Arbejdshus Fødested: Smørumovre Kbh. A.

Kilde: FT-1885 Amt: København Herred: København (Staden) Sogn: Prinsessegade (ulige numre) Stednavn: Christianshavn

Matr.nr/adresse: Prinsessegade 7a -Matr 292 Forhus 2.sal Indtastningsnr: C0706 Løbenr.: 135

 

 

http://www.politiets...hname=polit_adv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Navn: Theodora Regine Lind Alder: 16 Civilstand: Ugift

Erhverv: Tjenestepige

Kilde: FT-1840 Amt: København Herred: Sokkelund Sogn: Frederiksberg Stednavn: Frederiksberg

Matr.nr/adresse: Et Hus med Jord Husstands-/familienr: 103 Indtastningsnr: C4317 Løbenr.: 1389

 

 

København, Smørum, Smørum, Smørum Ovre, Hovedskolen, 38, FT-1834, C6456

Herman Christian Lind 60 Enkemand Skolelærer og Kirkesanger Andreas Henr.Lind 21 Ugift hans Barn Nanna Lovise Lind 14 Ugift hans Barn Abraham Wilhelm Lind 12 Ugift hans Barn Theodora Regine Lind 10 Ugift hans Barn Ane Dorthea Rose 24 Ugift Huusjomfrue Johanne Birgitha Jacobsen 21 Ugift Tjenestepige

 

Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Nanna

 

Navn: Nanna Lovise Lind Alder: 19 Civilstand: Ugift

Erhverv: Tjenestepige

Kilde: FT-1840 Amt: København Herred: København (Staden) Sogn: Sankt Annæ Øster Kvarter Stednavn: Norgesgade No. 168

Matr.nr/adresse: 1. Sal Tv. Husstands-/familienr: 931 Indtastningsnr: C4387 Løbenr.: 6055

 

Navn: Nanna Lovise Lind Alder: 25 Civilstand: Ugift

Erhverv: Tjenestefolk Fødested: Smørum i Sjelland Kiøbenh: Amt

Kilde:FT-1845 Amt: København Herred: København (Staden) Sogn: Frimand Kvarter Stednavn: Store Kjøbmager Gade No 49

Matr.nr/adresse: Første Sal Husstands-/familienr: 1 Indtastningsnr: C2733 Løbenr.: 1306

 

Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Abraham Wilhelm

København, København (Staden), Øster Kvarter, Øster kvarter II, Dybensgade 177, 2den sal, 1033, FT-1850, C188

Abraham Wilhelm Lind 28 Gift snedkerswend, huusfaderen Smørumovre, kjøbenhavns amt Laura Stochler 25 Ugift hans kone Kjøbenhavn Marie Elisabeth Stochler 58 Ugift konens tante Kjøbenhavn

 

 

Navn: Abraham Vilhelm Lind Køn: M Alder: 57 Civilstand: Gift

Fødested: Smørumovre

Kilde: FT-1880 Amt: København Herred: København (Staden) Sogn: Ladegaardsvej (Ulige numre) Stednavn: Ladegaardsvej Ladegaarden

Matr.nr/adresse: Den gamle fløi mod Veien Tagetagen Husstands-/familienr: 5 Indtastningsnr: c1491 Løbenr.: 970

 

Navn: Abraham Vilh.Lind Køn: M Alder: 64 Civilstand: Gift

Erhverv: Snedkersvend Fødested: Smørumovre

Kilde: FT-1885 Amt: København Herred: København (Staden) Sogn: Ladegaardsvej (Ulige numre) Stednavn: Frederiksberg

Matr.nr/adresse: Ladegaardsvej 3-5, Ladegaarden Sidebygn.2.Sal Indtastningsnr: D3248 Løbenr.: 480

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Vilhelmine Emilie Lind , 8-11-1860

http://www.politiets...hname=polit_adv

 

I ft 1921 er adressen fremdeles Nørrebrogade 175 ( Nørrebrogade ulige nr oppslag 186). Hun er ikke gift.

 

I ft 1921 er adressen fremdeles Nørrebrogade 175 ( Nørrebrogade ulige nr oppslag 1311). Ugift.

 

 

I ft 1921 er adressen fremdeles Nørrebrogade 175 ( Nørrebrogade ulige nr oppslag 1217 ) ugift

 

 

 

Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Christiane Vilhelmine Lind , 21-11-1819 , København , død 31-5-1909

http://www.politiets...hname=polit_adv

 

Du finner hennes død her : sa.dk/ao

København Trinita 1904-1922 oppslag 195

 

Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Emil Aleksander R Lind er konfirmert i Fredriksborg - Greve 1856-1875 oppslag 71.

Konfirmert 1873

 

Navn: Andreas Hendrik Lind Køn: M Alder: 67 Civilstand: Enkemand

Fødested: København

Kilde: FT-1880 Amt: Frederiksborg Herred: Horns Sogn: Gerlev Stednavn: Gerlev By

Matr.nr/adresse: Et Hus Husstands-/familienr: 10 Indtastningsnr: C6617 Løbenr.: 223

 

Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mette R Francke

Hei

 

Tråden har nå mange opplysninger og du har mange etterlysninger i denne tråden.

 

Jeg anbefaler at du avslutter tråden og starter nye tråder .

 

F.eks en tråd for hvert av Herman C Lind sine barn.

 

Jeg har selv fått mye hjelp på www.slaegtogdata.dk.

 

Her kan du også opprette tråder.

 

Husk å ta med det du har av ft , funn fra kb .

 

Mette

PS Ser om jeg kan finne litt mer om Lind i Køben.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Mette for mange nye flotte innlegg om denne huslyden. Eg er svært glad for at manuskriptet mitt vert meir og meir komplett. Eg ser du gjer framlegg om å dela opp temaet. Kanskje vil eg gjera det, men eg vil først venta litt for å sjå kva svar eg får hjå mannen som har lagt ut ættetavla si på Internett og som òg ætter ned frå denne huslyden.

 

Elles er det tydeleg at det meste av huslyden har butt i København, og eg set stor pris på at du Mette vil halda fram med leitingi der!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.