Jump to content
Arkivverket

Vet vi hvem Håkon på Hundorp og Ivar "Gamle" Gjesling var?


Recommended Posts

Tore Fevolden

Jeg har forgjeves forsøkt å finnet ut litt om disse to personene. Håkon / Haakon var fra Hundorp i dagens Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Han var født rundt 1220 og var far til Tjøstolv Dikter som var dikter og ombudsmann for sysselmannen i Gudbrandsdalen. Men vet vi noe mer om Håkon, hans virke, patronym etc?

 

Og så har vi Ivar Gjesling fra Sandbu oppi Vågå. Han ble født rundt 1135 og var Lendemann og kjent fra Ridderspranget. Vet vi noe mer om hans forfedre? Jeg har sett en link mot en Ivar Hvite Jernskjeggesson, men her mangler kildehenvisning.

Link to post
Share on other sites
Arne-Sten Christiansen

Jeg er kanskje i slekt med denne Håkon Hundorp. Det kom fram av en oversikt samlet av Nanna Egidius på Kaldor gård på Øyer som driver slektsbasen Øyerslekt. Det er vel mye mulig du allerede kjenner til denne, ellers tenker jeg at det kan være lurt å gå inn der og eventuelt ta kontakt med Nanna Egidius. Skyldes din interesse at du tenker de i slekt med Håkon Hundorp også?

Link to post
Share on other sites
Tore Fevolden

Jeg er kanskje i slekt med denne Håkon Hundorp. Det kom fram av en oversikt samlet av Nanna Egidius på Kaldor gård på Øyer som driver slektsbasen Øyerslekt. Det er vel mye mulig du allerede kjenner til denne, ellers tenker jeg at det kan være lurt å gå inn der og eventuelt ta kontakt med Nanna Egidius. Skyldes din interesse at du tenker de i slekt med Håkon Hundorp også?

 

>Takk for tips. Jeg ser at hun har samme oppføring som meg, men ikke noe lenger bak, ei heller noe utfyllende informasjon. Jeg har sendt en mail med etterlysning. Årsaken til min interesse rundt disse to personene er fordi jeg ant. er i slekt.

 

Men er det andre som sitter med relevant data for nevnte personer?

Link to post
Share on other sites
Tore Fevolden

Jeg vil minne om tema nr. 47187 i det gamle forumet: "Sandbu i Vågå" http://forum.arkivve...e__hl__gjesling . Det er et brudd mellom den eldre og den yngre ætten her, som gjør at ingen i dag kan vite noe om hvordan man ætter tilbake til Ivar gamle Gjesling.

 

Takk, jeg har lest den tidligere. Jeg kommer fra Hundorp-siden gjennom to ledd og den ene møter Gjæsling/Sandbu. Den andre går igjennom Listad og er vel dokumentert. Så hvis det er noe som må kappes i treet mitt er det de tre første generasjoner fra Ivar den gamle. Jeg etterlyste egentlig mer informasjon om far til Ivar den gamle da jeg ser at det er flere på nett som har navn, men ikke kildehenvisning.

Link to post
Share on other sites
Arne-Sten Christiansen

Min eneste informasjon om mulig slektskap med Haakon Hundorp (det er gjerne flere med det navnet i ulike generasjoner?) har jeg fra Øyerslekt. Jeg har ikke fått sjekket noe som helst av kilder annet enn det som er ganske tett på meg selv. Finnes det gode kilder så langt tilbake? Hadde vært spennende å finne ut om det er et slikt slektskap for meg. Var litt fristende å spørre selv om det ikke er det du tar opp her.

Link to post
Share on other sites
Tore Fevolden

Finnes det gode kilder så langt tilbake? Hadde vært spennende å finne ut om det er et slikt slektskap for meg. Var litt fristende å spørre selv om det ikke er det du tar opp her.

 

Jeg har ingen gode kildehenvisninger på selve Haakon Hundorp, det er vel noe av det jeg etterlyser. Hans fødselsår er satt utifra normal avvik på hans sønn. Hans fornavn er også satt utifra kjent patronym på han sønn. Når det kommer til kilder til hans sønn og videre avkom har jeg dette. Tore H Vigerust har gått igjennom mye av materialet mitt og bekreftet innhold samt kilder. Hvis du sender meg info om hvilke av Haakons barnebarn - Finn eller Guttorm - som du har oppført så kan jeg sende deg utbroderende info

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Jeg har ingen gode kildehenvisninger på selve Haakon Hundorp, det er vel noe av det jeg etterlyser. Hans fødselsår er satt utifra normal avvik på hans sønn. Hans fornavn er også satt utifra kjent patronym på han sønn. Når det kommer til kilder til hans sønn og videre avkom har jeg dette. Tore H Vigerust har gått igjennom mye av materialet mitt og bekreftet innhold samt kilder. Hvis du sender meg info om hvilke av Haakons barnebarn - Finn eller Guttorm - som du har oppført så kan jeg sende deg utbroderende info

 

Kanskje deler du med oss den linjen som du sier Tore H. Vigrust har "godkjent" .......?

Link to post
Share on other sites
Tore Fevolden

Kanskje deler du med oss den linjen som du sier Tore H. Vigrust har "godkjent" .......?

 

Selvfølgelig.

 

For min del går dette via Finn Tjøstolvsen Hundorp sønn av Tjøstolv Håkonsen. Dessverre har jeg ikke kilden på hans datter som er oppført til å hete Valgjerd (1295 - 1370) gift med Gudbrand Sigurdsen Listad, men hennes sønn Haldor Gudbrandsen Listad er dokumentert. Det skrives:

 

Det finnes brev i Danmark i Den Danske Selskabs Sammling i København Nr 241, 4 Februar 1314, som omtaler stedet Raumsaas (Romsaas) i Ringebu som han selger.

Jeg regner med at enten den ene eller begge hans foreldre er nevnt i brevet.

 

Haldor fikk sønnen Alf Haldorsen Skåden med en for meg ukjent kvinne. Det skrives:

 

Alf var Lendmann. Fikk gardene Skard, Kverndal og Askehaug (alle benevnt som ødegarder) av fru Gjertrud Pålsdotter på Sanbu i 1442.

Alf hadde følgende barn:

Finn, Gudbrand, Torstein, død før 1442, g.m. Ingrid Audunsdatter, Sigrid, Bothild, navnløs datter, død før 1452.

Ekteskap: Ukjent

 

Denne navnløse datteren giften seg med Bård Amundsen Glømmen:

 

I annalene etter Glømmen ætta nevnes syv sønner etter Amund Glømmen, Trond, Ivar, Jon, Gunnar, Bård, Torgjer og Alv. Tidligere mente historikere at det var Trond som overtok gården og dermed førte den yngre slekten videre. Senere har man konkludert med at dette trolig ikke stemte, sannsynligvis var det Bård som ble stamfar til de kommende slektene på Glømmen. Kilde: Hougen, side 63, bind 1.

 

Bård fikk en sønn ved navn Finn:

Tore Vigerust skrev så at Finn på Glømmen som er kjent på den ene halve gården 1528.

Link to post
Share on other sites
Arne-Sten Christiansen

Jeg har i liten grad jobbet med slekt så langt bakover i tid, men fant for noen år siden følgende slektslinje i krumspring mellom far og morssider: Arne-Sten Christianse (meg) - Elsa Christiansen - Anders Johannes Berg - Emma Berg - Maria - Maria Kaldor (født i Øyer) - Guttorm Kaldor - Anne Kleve - Anne Enge - Østen Enge - Anne Østensdatter Bjørge - Østen Olsen Bjørge - Oluf Østensen Vestad - Østen Johnsen Glømmen - Anne Eriksdatter Glømme - Gjøda Finnsdatter Glømmen - Finn Baardsen Glømmen - Baar Amundsen Glømmen - NN Alfsdatter Skaaden - Alf Haldorsen Skaaden - Haldor Gulbrandsen - Valgerd Finnsdatter - Finn Tjøstolvsen Hundorp - Tjøstolv Haakonsen Hundorp - Haakon Hundorp.

 

I Øyerslekt er skrevet Baar Amundsen Glømmen som trolig er den Bård du skriver om, Tore. Det er bare bakover fra meg og til Maria Kaldor at jeg kjenner meg rimelig sikker. Resten bygger i sin helhet på det Nanna Egidius har samlet i Øyerslekt. Jeg ser jo av det du har notert i tidligere innlegg her at en del er felles med deg og at det er Haakons barnebarn Finn sin grein jeg eventuelt stammer fra.

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Ser at T.H. Vigerust har dokumentert denne linjen:

 

Andres Sigurdsson

 

g.m.Ragnild Ivarsdotter enke i 1390

 

Grim Andresson på Glømmen

-1390-1452-

Amund Grimsson på Glømmen,

-1429 –1468-

Bård Amundssønn på Glømmen

-1490-1505-

Finn (Bårdssønn) på Glømmen

-1528-

 

Savner jo da igrunnen dokumentasjon (kilderef.) på linjen fra Haakon på Hundtorp til Bård Amundssønn

Link to post
Share on other sites
Arne-Sten Christiansen

Ser ut til at det er lite respons når det gjelder å finne ut mer om Håkon fra Hundorp. Søk på nettet viser at det er svært mange som regner han blant sine aner. Gjennom geni.com ser det ut til at jeg har en annen forbindelse bakover til han, men der er det nok kommet inn mye grums på veien. Når så mange har interesse i mannen og ingen vet noe mer, må en vel inn i fagmiljøer. Hvem kan ha jobbet med historie i Gudbrandsdalen?

Link to post
Share on other sites
Ola Morken

Er det disse det er snakk om?

 

Regesta Norvegica

Forrige regest i trykkrekkefølge(b.4 nr.747) Neste regest i trykkrekkefølge (b.4 nr.749)

 

b.4, s.276

Nr: 748

Dato: 1330 mai 14

Sted: Hundorp i Fron

Regest:

Vitnebrev om salg fra Håkon Tjostolvsson, Guttorm Eirikssons lensmann, og Guttorm på Hundorp: De var på Hundorp i Fron, da Turid Håkonsdatter med sin ombudsmann Finn Tjostolvsson solgte til Hønse1 Jonsson det hun hadde arvet etter sin far i Oskehaug i Øyer; hun fikk 2 kyrlag og hadde da fått full betaling.

Til stede var Eirik skjegg, Torljot, Arne ryt, Ogmund rigi og Jon gylte.

Beseglet av utstederne [og vitnene?].2

 

Orig (perg): Rindal i Øyer (1852).

Trykt: DN II nr 177.

 

1 tilbakeKalles Heinse i nr 770 og 909 .

2 tilbakeIfølge DN finnes "levning av 3. segl".

Link to post
Share on other sites
Tore Fevolden

Ser ut til at det er lite respons når det gjelder å finne ut mer om Håkon fra Hundorp. Søk på nettet viser at det er svært mange som regner han blant sine aner. Gjennom geni.com ser det ut til at jeg har en annen forbindelse bakover til han, men der er det nok kommet inn mye grums på veien. Når så mange har interesse i mannen og ingen vet noe mer, må en vel inn i fagmiljøer. Hvem kan ha jobbet med historie i Gudbrandsdalen?

 

Jeg styrer unna geni.com. Her er det for mye rart. Jeg skal se litt på dine aner. Jeg ser at våre veier skilles ved Anne Eriksdtr Glømmen.Jeg har god kildekontroll på mine oppføringer, men nå er jeg på ferie i Sør-Fron og får ikke sett på dette før mandag tror jeg.

Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Ser at T.H. Vigerust har dokumentert denne linjen:

 

Andres Sigurdsson

 

g.m.Ragnild Ivarsdotter enke i 1390

 

 

Grim Andresson på Glømmen

-1390-1452-

 

Amund Grimsson på Glømmen,

-1429 –1468-

 

Bård Amundssønn på Glømmen

-1490-1505-

 

Finn (Bårdssønn) på Glømmen

-1528-

 

Savner jo da igrunnen dokumentasjon (kilderef.) på linjen fra Haakon på Hundtorp til Bård Amundssønn

 

Tore har ikke dokumentert denne linja. Det går klart fram av linken til hjemmesiden hans at han ikke har funnet dokumentasjon på forbindelsen mellom Finn og Bård, men at han gikk ut fra at farfaren hans hadde belegg for å hevde dette. Det er på ingen måte godt nok til å si at linja er dokumentert.

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Lars: Det har du selvfølgelig rett i. Tore tar forbehold om det siste ledd her, da han ikke har funnet kildebelegg for patronymet til Finn, nevnt på Glømmen i 1528 (..annet en at hans farfar mente seg å ha belegg for dette..)

 

Jeg satte derfor inn patronymet til Finn -1528- i parantes.....(Men burde selvfølgelig ha understreket dette i innlegget..)

Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

Jeg har forgjeves forsøkt å finnet ut litt om disse to personene. Håkon / Haakon var fra Hundorp i dagens Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Han var født rundt 1220 og var far til Tjøstolv Dikter som var dikter og ombudsmann for sysselmannen i Gudbrandsdalen. Men vet vi noe mer om Håkon, hans virke, patronym etc?

 

Og så har vi Ivar Gjesling fra Sandbu oppi Vågå. Han ble født rundt 1135 og var Lendemann og kjent fra Ridderspranget. Vet vi noe mer om hans forfedre? Jeg har sett en link mot en Ivar Hvite Jernskjeggesson, men her mangler kildehenvisning.

 

Eg har også liner tilbake til desse personane, men eg finn ingen kjelde på Håkon på Hundorp fødd ca 1220. Denne Håkon er hypotetisk. Tjøstolv Dikter er nemnd i 1329 og 1330, begge ganger som ombudsmann for Guttorm Erikssson og begge ganger er han på Jørstad i Fåberg( Jørstad var rette herredsstevnegården i Fåberg) Nokon forbindelse til Hundorp er ikkje nemnd. Seglet til Tjøstolv skal vera bevart på brevet frå 1330(DN 7-132)

Håkon Tjøstolvsson er nemnd i 5 brev frå 1323 til 1330, to frå Øyer, 2 frå Ringebu og 1 frå Hundorp. Det er ikkje nemnd kva gard han budde på, Det kan vera Hundorp, men kan like gjerne vera ein gard i Øyer eller Ringebu. Håkon var Guttorm Eriksson's lensmann. Det er vel berre namnet (Tjøstolvsson) som gjer at han blir rekna som son til Tjøstolv Dikter. Det er nemnd berre ein Tjøstolv i Gudbrandsdalen på den tida.

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Ellers er jo den linje som Fevolden setter opp fra Haakon på Hundorp til Bård Amundssønn vanskelig å dokumentere.

Den Tjøstolv dikter som Fevelden henviser til formoder jeg er denne:

 

Tjøstolv dikter

 

-1330- (D.N.7, nr. 132)

 

Hr. Guttorm Erikssønns ombudsmann

http://www.dokpro.ui...?b=6668&s=n=

 

Hans segl fra dette diplomet er avbildet i ”Norske sigiller fra Middelalderen” (1899-1950)

Nr 193 (side 15) ”Rundt sigil, hvori en Roset med 8 blade om et rundt Midtpunkt”

 

Dette kan tyde på et klienvåpen til Hr. Guttorm Erikssønn.

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Torbjørn #19: Ja, her tilnærmer du deg kjernen av det hele. Haakon på Hundorp, f. ca 1220, er ikke kildebelagt. Den Haakon Tjøstolvssønn som du refererer til, er ganske riktig omtalt i et brev fra Hundorp i 1330 (D:N.2, nr. 177)

http://www.dokpro.ui...b=1309&s=n&str=

 

Av brevet fremkommer det ikke, slik du riktig påpeker, at han var hjemmehørende på Hundorp.

 

Det er mulig at en misforståelse rundt Hundorp som bosted for Haakon Tjøstolvssønn kan skyldes at det kan være enkelt å misforstå innledningen til dette brevet, dersom en altså ikke leser selve brevteksten..

Link to post
Share on other sites
Tore Fevolden

Kan Setsaas gi oss en transkribering av teksten? Jeg leser det dithen at det er Guttorm fra Hundorp og at de øvrige nevnte menn er Haakon Tjøstolvson og lendesmann Guttorm Æirixsønn(er) hva er q. g.?

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Fevolden #22: Det er helt riktig som du sier, det er Guttorm som er hjemmehørende på Hundorp. Haakon Tjøstolvsson var lensmannen til Guttorm Eriksson. (Guttorm Eriksson var sysselmann og ridder, og er utførlig behandlet i NST av Henning Sollied i art "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten." NST 8 (1941-1942).

 

Q.G= quedju guds

 

Jfr: Kristin Bakken: Leksikalisering av sammensetninger- en studie av leksikaliseringsprosessen belyst ved et gammelnorsk diplommateriale fra 1300tallet (1996)

 

Når det gjelder transkribering, så kan jeg ikke påberope meg å være kompetent i så henseende.En ting er å gjengi meningen i brevet, og en omtrentlig ordlyd, men å skrive en 100% korrekt avskrift av dette brevet, og som kan sies å være vitenskapelig korrekt, det kan jeg dessverre ikke påta meg.

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Tore Fevolden

Hei, en litt gammel tråd, men det er forsåvidt også denne slektsforbindelsen :)

 

Tiostolfr diktære fra Hundorp er nevnt blant annet i 1330. Sigillen han førte var en 8 bladet blomst hvorav annethvert blad var rund og spiss. Jeg har ikke klart å utlede hvem hans far var. Denne "Haakon" er rent hypotetisk og jeg har ikke funnet ham i noen samtidige kilder. Hans navn er vel konstruert fordi Tjøstolvs søster "Haakonsdatter" er nevnt. Hun kan jo vært halvsøster også! Spørsmålet er hvem sønnene til denne Tjøstolv var. i sammendrag fra diplomatariet av det andre diplom datert 08.03.1329 (DN XXI 142):

 

     «Tjostolv Dikter, ombudsmann for Guttorm Eiriksson, kunngjør vitnesbyrd av Amund på Kasterud og Trond om at Alv på Fliflet hadde stevnt Audun (Klundr) (...).»

Dette viser at vi er på rett vei vedr. lensmannsombudet. Tjøstolv var altså ombudsmann, et yrke som vi vet gikk i arv. Den neste vi vet som hadde dette var Haakon Tjøstolvson, og da han døde kom hans bror, Guttorm Tjøstolvsen, og etter ham sønnen Paal Guttormsen.

Bø 29.05.1330 (DN VI 136).
     Sammendrag i diplomatariet:

 

     «Haakon Thjostolfssön, Gudthorm Eirikssöns Lensmand (i Gudbrandsdalen), kundgjör, at Gudthorm og Helge Jonssönner paa sin Faders Vegne förte Vidner for, at Ogmund Haldorssön (ell. Halvardssön) tidligere havde erkjendt deres Ret til 10 Aurebol i Gaarden Bö paa Vin (Venebygden), som han nu ved sin Ombudsmand gjorde dem stridig.»

 

Guttorm på Hundorp må være identisk med Guttorm Tjøstolvsen. Dette fremgår av et brev fra Rindal i Øyer 19.05.1345 der det er sagt at Bård Olavsen, Gunnar ..... Thore Snyri, Arnfinn Petersen og Halstein på Listad vitner at Guttorm Tjøstolvsen solgte 5 øresbol i Rindal til Alv Haakonsen, og at sønnen Paal Guttormsen ga samtykke til dette (DN II 271).

 

post-2588-0-57416700-1469472922_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.