Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Bankrevisor Kjeld Emil Flood (1853-1937) og huslyden hans - Drammen-Oslo - Aftenposten?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg slit med å få på plass ein del detaljar om huslyden til bankrevisor Kjeld Emil Flood og kona Petra Caroline Fredrikke f. Aars (1859-1938) - ikkje om dei sjølve, men om dei fire borni deira. Her er kva eg veit, og kva eg manglar:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Petra Caroline Fredrikke Conradsdotter Aars, f. i Hafslo 7.5.1859, flytte til Skoger med far sin i 1867, men gifte seg i Porsgrunn 26.4.1882 med Kjeld Emil Jørgenson Flood frå Porsgrunn. Han var son av konsul Jørgen Aal Jørgenson Flood i Porsgrunn, opphavleg frå Eidanger, og kona Anna Cathrine Carlsdotter Bahr frå Lundby på Sjælland, Danmark, og f. Porsgrunn 13.11.1853. Kjeld Flood var bankfullmektig og bankrevisor, og han og Petra busette seg i Drammen der Kjeld d. 2.9.1937. Petra Flood d. same staden 29.8.1938. Dei fekk fire born i lag:

 

a. Ragnhild Kjeldsdotter Flood, f. i Drammen 19.12.1884, d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – bisett Bragernes 24.9.1966)

 

Ragnhild gifte seg i Drammen 12.11.1910 med Emil Mathias Mathiasson Brodersen, f. i Drammen 28.4.1881. Han d.

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – 1985!?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – søner: Kjell Flood Brodersen f. 18.8.1911 og Ragnar Brodersen f. 8.5.1914)

 

Dei fekk to søner i lag.

 

b. Conrad Aars Kjeldson Flood, f. i Drammen 23.4.1886, d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – Vestre Gravlund!)

 

12.11.1976. Han gifte seg i Drammen 14.10.1911 med Sigrun Welhaven Axelsdotter Woll, f. i Drammen 21.10.1889. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

29.9.1950.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)

 

¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)

 

c. Jørgen Aall Kjeldson Flood, f. i Drammen 9.6.1887, d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans?)

 

29.12.1956.

 

¤¤¤¤¤ (lagnaden hans? – ingeniør i US?)

 

d. Kjeld Aall Kjeldson Flood, f. i Drammen 20.8.1894, d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Vestre Gravlund!)

 

21.8.1969. Han gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)

 

1921 med Gunvor

 

¤¤¤¤¤ (fleire namn?)

 

Haavaldsdotter Andersen, f. i Christiania 2.12.1898. Ho d.

 

¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar? – Oslo!?)

 

8.3.1979.

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – ”i papirindustrien”)

 

Dei fekk to born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

I alle fall to av sønene ser ut til å ha butt i Oslo, so kanskje er me heldige og finn dødsannonser i Aftenposten?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

a:

post-77-0-86994100-1341609443_thumb.jpg

 

Eg greier ikkje å finne dødsannonsen til Mathias Brodersen. Via Nasjonalbiblioteket finn eg følgjande:

 

Bøker - Skiensfamilien Flood

utarb. av Ingeborg Flood

---

...og oppholdt seg ved College i Leicester, England 1906—07. Gift 12. novb. 1910 i Drammen med Emil Mathias Brodersen, født der 28. april 1881, sønn av grosserer Nils Edvard Brodersen og Henriette Amalie Lorenzen. Han var disponent for Norsk Kabelfabrik A/S, Drammen. Under Mil.org.-arbeidet under krigen ble han arrestert av tyskerne og satt på Grini 14. novb. 1944 til 28. april 1945. 2 barn (X I—2). X 1. KJELL FLOOD BRODERSEN, født...

av: Flood, Ingeborg

 

Dessutan får eg følgjande for Bragernes, Drammen på Gravminner:

post-77-0-69760800-1341610252_thumb.jpg

Om dette er "rett" Mathias Brodersen tyder dette på at dødsåret er 1968.

 

 

b:

post-77-0-16886000-1341611226_thumb.jpg

post-77-0-54308700-1341611248_thumb.jpg

post-77-0-82658400-1341611729_thumb.jpg

 

 

 

c:

post-77-0-33630900-1341612342_thumb.jpg

 

Bøker - Skiensfamilien Flood

utarb. av Ingeborg Flood ---

...Aars og Petra Abigael Hofgaard. 4 barn (IX 1 4). JØRGEN AALL FLOOD, fodt 9. juni 1883 i Drammen, dod der 29 desb 1956. Efter å ha gjennomgått Chr.a tekniske skole, praktiserte han ved forskjel- 62 lige verksteder i hovedstaden og i Bergen. Senere oppholdt han seg i mange år i Amerika. Som ingeniør ved en fabrikk der borte ble han rammet av en ulykke, som berøvet ham synet. Han kom så hjem til Oslo hvor han tilbragte 2 år på Rikshospitalets øyeavdeling og måtte gjennomgå en lang rekke for gjeves operasjoner. I januar 1933 tok han eksamen ved dr. Arbos fysikalske Institut, Oslo, og praktiserte senere som massør og sykegymnast ved Dram mens sykehus. Han var ugift. IX 2. RAGNHILD FLOOD, fodt 19. desb. 1884 i Drammen. Hun ble student 1904 og oppholdt...

av: Flood, Ingeborg

 

 

 

 

 

d:

 

Bøker - Skiensfamilien Flood

utarb. av Ingeborg Flood ---

... IX 4. KJELD AALL FLOOD, født 20. aug. 1894 i Drammen. Han ble student 1912, tok eksamen fra Kr.a Handelsgymnasium 1914, hadde stilling i en bank til han i 1915 gikk over til papirindustrien med an settelse ved Vittingfoss Bruk. Derefter var han kontorsjef i Storm & Bull Ltds., Oslo, 1921—22 sjef for firmaets avdeling i Hamburg, 1924—38 kon torsjef i Jarlsberg Paper Mill, Oslo, 1938 kontrollant i Scan-Sulfit-Kartellet, Stockholm. Senere har han drevet egen papiragenturforretning i Oslo. Han har vært styremedlem i Den Norske Klub og et par perioder formann i Den merkantile Klub. Gift 29. desb. 1921 i Kr.a med Gunvor Andersen, født der 2. desb. 1898, datter av kaptein Haavald Martinius Helseth Andersen og Anna Halvarda Tukkebøl. (Se Einar Jansen. «Hovel Helseths selvbiografi» 1924). 2 barn (X I—2). X 1. ANNE ELISABETH (LISEN) AALL FLOOD, født 20. juli 1923 i Kr.a. Gift 31. aug. 1946 i Oslo med Arne Nygaard, født der 13. novb. 1919, sønn av disponent Johan O. Nygaard og Agnes Hellerud. Han ble student 1939, cand. jur., var sekretær i Direktoratet for fiendtlig eiendom 1945, ansatt i Forskningsrådet, kontorsjef. Under Mil.org-arbeidet ble han arrestert av tyskerne 24. novb. 1943 og satt i Bredtveit fangeleir til 31. desb. s. å. 22. sept. 1944 ble han tatt igjen, satt på Bredtveit til 8. desb., kom Grini og slapp først løs 8. mai 1945. 3 barn (XI I—3).

 

(...)

 

X 2. KJELD EMIL AALL FLOOD, født 29. juni 1926 i Oslo. Han ble student 1946, tok eksamen fra studentlinjen på Otto Treiders Handelsskole 1947, avtjente 1 års verneplikt i Tysklandsbrigaden 1947 —48, hadde diverse fabrikkpraksis og utdannelse i papirbransjen og ble i febr. 1950 ansatt som avdelingssjef i det norske firma Thoresen & Co. Ltd. ved XI 1 XI 2 VIII IX 1 IX 2 X 1 65 3 J kontoret i Bangkok, Thailand, hvor han var i 4 år og 1 år ved Oslo-kontoret. Derefter gikk han inn i sin fars agenturforretning, ble 1. jan. 1958 ansatt som sekretær og daglig leder av det nyopprettede Norske Handelskammer i Italia, med kontor i Milano. Gift 12. juni 1954 i Roma med Giuliana Giovanna Emilia Brera, født 9. novb. 1926 i Napoli, datter av direktør for den italienske banken, Banca Nazionale del Lavoro, Mario Brera og Valentina de Ruggiero. Efter stu denteksamen var hun i 5 år sekretær ved det hollandske flyselskap KLM's kontor i Roma, var flyvertinne i det italienske flyselskap ALITALIA i et år for hun giftet seg. I Oslo var hun et par år sekretær ved det italienske gene ralkonsulat. 2 barn (XI I—2). ...

av: Flood, Ingeborg

 

post-77-0-99225500-1341616524_thumb.jpg

post-77-0-29730900-1341616552_thumb.jpg

post-77-0-22645700-1341616575_thumb.jpg

post-77-0-08794000-1341616596_thumb.jpg

 

Aviser - Aftenposten 1921.12.24

 

 

...Helium osr læsre Ole Kr. Knudsen, ber. i Eik>rt Sundtscado 23 af frk. Oiin- vor Anderien ok afdelinuscnef Kjftld Aall Flood. torsda» 29de 'de- oember 1921. .— Torsdag; den 29de ds. j Ths. Hef- tyesirade 37 af frk Inirrid Norby. ilatter...

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Torbjørn for eit kjempemessig og skikkeleg godt innlegg! Eg er imponert over kva du har greidd å grava fram!

 

Eg har saumfart innlegget, og so vidt eg kan sjå, saknar eg no berre to detaljar:

 

* Dato og stad for dødsfallet til Mathias Brodersen (Drammen 1968)?

 

* Kva var bustaden/bustadane til Conrad Aars Flood?

 

Takk igjen for god hjelp! No er det berre å krossa fingri og vona på at einkvan greier dei to siste spørsmåli òg...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carsten Schanche

Studentene fra 1904, utgitt 1929:

 

Conrad Aars Flood.

 

Jeg er født i Drammen 23-4-1886 av foreldre forhenv. kontorchef i Norges Bank Kjeld F. og Petra Karoline Fredrikke Aars. Farsslekten som kan følges tilbake til år 1615, stammer fra Porsgrunn og Skien, hvor den i generasjoner har drevet seilskibsrederi og handelsvirksonhet.

 

Gift 14-10-1911 i Oslo med Sigrun Welhaven Woll, født 21-10-1889 i Drammen, dtr. av skibsmegler Axel W. og Anna Rasch Schjelderup, f. Welhaven. - Barn: Karin, f. 9-1-1913 på Vittingfoss, Eva, f. 2-3-1916 sammesteds og Helen, f. 14-1-1922 i Oslo.

 

Jeg begynte på latinskolen i Drammen i 1892 og tok artium sammesteds i 1904. Gikk dereftger ett år på Krigsskolen og blev utnevnt til vernepliktig officer i det herrens år 1905. Efter avsluttet krigsskole gjennemgikk jeg Otto Treiders handelsskole og fikk umiddelbart derefter i 1906 kontorpost ved en papirfabrikk i Drammen. Jeg har siden uten avbrytelse arbeidet i treforedlingsindustrien.

 

Fra 1917 har jeg innehatt stillingen som kontorchef ved det engelske firma Edward Lloyd Limited's kontor i Oslo. Dette firma er stor producent av avispapir og tremasse og har fabrikker så vel i England som i Norge. Jeg har i årenes løp reist endel i embeds medfør, herunder min første flytur i 1926 fra Helsingfors til Stockholm.

 

Mitt foreningsarbeid har vesentlig vært knyttet til De Norske Papirfabrikanters Forening. Jeg er frimurer fra 1910. Fikk idrettsmerket i gull i 1926.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for nytt interessant innlegg!

 

Då har me på plass det meste av biografien kring Conrad Flood, men perioden frå 1929 til han i 1944 tok til direktør på Hvittingfoss i Sandsvær (og vel flytte dit(?)), er fortsatt uklar..., men me kan vel gå ut ifrå at parfolket for det meste budde i Oslo...?

 

Dødsfallet hans Mathias Brodersen vert nok kanskje verre å finna... 60-talet er ein "vanskelig" periode...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
JanPF

Hei Lars

Jeg ble litt nyskjerrig bare, fordi jeg så ditt innlegg og forspørsel vedr. fam. Flood av 6/7 2012. Det er min familie og jeg er jo nedstammet fra alle disse, så og si. Min far er Kjeld Emil Aall Flood født 29/6 1926, han bor nå i Italia.

Jeg er bare litt nyskjerrig på hvorfor du ønsket denne informasjonen? Og så er det dessuten hyggelig med kontakt hvis jeg kan bidra til hjelp med noe.

Med vennlig hilsen

Jan Peder Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jan Peder Flood for hyggeleg innlegg!

 

Bakgrunnen for spørsmåli mine om denne huslyden ligg i det faktum at Petra Caroline Aars var dotter av sokneprest Conrad Aars, som frå 1856 til 1867 var sokneprest til Hafslo i noverande Luster kommune i Sogn. Eg er bygdebokskrivar for Luster kommune, og biografiane til prestefamiliane er ein naturleg del av soga vår.

 

Prestane i Hafslo er omskrivne i band IX av bygdebokserien vår, som kom ut i haust. Her er kva eg har skrive om Petra og huslyden hennar:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

7. Petra Caroline Fredrikke Conradsdotter Aars, f. i Hafslo 7.5.1859,

 

Petra Aars flytte òg til Skoger med far sin i 1867, men gifte seg i Porsgrunn 26.4.1882 med Kjeld Emil Jørgenson Flood frå Porsgrunn. Han var son av konsul Jørgen Aal Jørgenson Flood i Porsgrunn, opphavleg frå Eidanger, og kona Anna Cathrine Carlsdotter Bahr frå Lundby på Sjælland, Danmark, og f. Porsgrunn 13.11.1853. Kjeld Flood var bankfullmektig og bankrevisor, og han og Petra busette seg i Drammen der Kjeld d. 2.9.1937. Petra Flood d. same staden 29.8.1938. Dei fekk fire born i lag:

 

a. Jørgen Aall Kjeldson Flood, f. i Drammen 9.6.1883, d. i Drammen 29.12.1956. Jørgen var ei tid verkstadarbeidar i Christianianog i Bergen, men utvandra i 1906 til New York City, N.Y. der han ei tid var maskinarbeidar og sidan seljar for ei importverksemd til han etter eit ulukkeshende kring 1927 kom attende til Noreg. Han var då blind og arbeidde sidan som massør og sjukegymnast i Drammen. Han var ugift.

 

b. Ragnhild Kjeldsdotter Flood, f. i Drammen 19.12.1884, d. i Drammen 22.9.1966. Ragnhild gifte seg i Drammen 12.11.1910 med Emil Mathias, kjend som Mathias Mathiasson Brodersen, f. i Drammen 28.4.1881. Han d. visstnok i Drammen i 1968, dato ukjend. Mathias var leiar for ein kabelfabrikk, og han og Ragnhild budde levetidi ut i Drammen. Dei fekk to søner i lag.

 

c. Conrad Aars Kjeldson Flood, f. i Drammen 23.4.1886, d. i Oslo 12.11.1976. Han gifte seg i Drammen 14.10.1911 med Sigrun Welhaven Axelsdotter Woll, f. i Drammen 21.10.1889. Ho d. i Oslo 29.9.1950. Conrad Flood var i mange år kontorsjef for ei treforedlingsverksemd i Oslo, men vart i 1944 tilsett som leiar for ei treforedlingsverksemd på Hvittingfoss i Sandsvær. Han og Sigrun fekk tre døtrer i lag.

 

d. Kjeld Aall Kjeldson Flood, f. i Drammen 20.8.1894, d. i Oslo 21.8.1969. Han gifte seg i Christiania 29.12.1921 med Gunvor Haavaldsdotter Andersen, f. i Christiania 2.12.1898. Ho d. i Oslo 8.3.1979. Kjeld var i mange år kontorsjef ved ulike papirindustriverksemder, mellom anna i Hamburg, Tyskland og frå 1924 i Oslo, men starta i 1940 opp eigi papiragenturforretning i Oslo der han og Gunvor budde levetidi ut. Dei fekk tre born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Om du, Jan Peder, vil bidra med noko her, so er eg framleis interessert i nøyaktig dato (og stad) for dødsfallet til Mathias Brodersen i (eller kring) 1968. Veit du dette?

 

Elles tek eg gjerne imort kommentarar om noko skulle vera feil...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.