Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Hans Petter Engh

Uekte barn innen adel i Sverige

Recommended Posts

Hans Petter Engh

En av mine anmødre ble født uekte i Karlshamn i Sverige i 1788 og som voksen fortalte hun til sin familie at hun var datter til en greve som jeg kaller P. I min forskning har jeg også kommet over en potensiell far som jeg kaller greve R.

Begge grever var gift og hadde sine familier.

I historien som min anmoder fotalte ble P. oppgitt som hennes far.

 

Greve R. var nær knyttet til Karlshamn i næringsøyemed og han var også eier av et seteri Ericsberg i Hellaryd fs. som ligger like utenfor Karlshamn i Blekinge.

Min anmoder bosatte seg i Karlshamn i september 1787 like etter at hun var blitt gravid og hun ble også fra 1795-1805 bosatt i Hellaryd fs. og deltok i 1798-1802 i kirkelige handlinger på Ericsbergs Seteri.

 

Selv om grev R. ikke bodde i Karlshamn eller i Hellaryd ifra 1787-1805 så ville det være risikabelt for han at hans potensielle uekte datter ble boende på steder hvor han hadde nærings- og eierinteresser?

Jeg må understreke at min anmoder ble ansatt i Kronobrenneriet i Karlshamn ifra september i 1787 hvor greve R. hadde en styrende rolle ved ansettelsen av flere viktige personer ifra 1777 og senere.

 

Greve P. og greve R. var nær bekjente så min tro er at greve R. hjalp til å plassere min anmoder i kronobrenneriet i Karlshamn og i Hellaryd fs. slik at hun ble boende langt unna greve P.

 

Det ville være svært lite klokt å plasser min anmoder i Karlshamn dersom grev R. var hennes datters far.

Håper på svar for å se om mine synspunkter holder mål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Alsén

Hvorfor skjuler du navnene på P og R? Dette ligger jo over 200 år tilbake i tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Hvorfor skjuler du navnene på P og R? Dette ligger jo over 200 år tilbake i tid.

 

Jeg har egentlig ikke noe behov for å skjule navnene men det er min spørsmålsstilling som er mest viktig for meg nå.

P står for Piper og R står for Erik Ruuth, f. 1746.

Når det gjelder Piper så har jeg tre personer å velge imellom og det er Carl Gustaf Piper, f. 1737, hans sønn Gustaf Piper, f. 1771 och hans bror Adolf Ludvig Piper, f. 1750.

 

Det ville trolig ikke være et sjakktrekk for Erik Ruuth som jeg skriver at min anmor Anna Catharina Ekegren ble ansatt hos øverinspektøren Pehr Borg i september 1787 som var leder for Karlshamn Kronobrenneri. Erik Ruuth arronderte og bygget opp Karlshamn Kronobrenneri ifra året 1777 slik at det var hans personlige verk. Pehr Borg ble sammen med flere viktige personer ansatt av Erik Ruuth.

Jeg skrev at Erik Ruuths's seteri Ericsberg lå i Hellaryd fs men det rette er i anneksforsamlingen Åryd. Erik Ruuth drev også en tid en betydelig virksomhet på Ericsberg(Tidligere Mahra Gård).

 

Min anmoder Anna Catharina Ekegren, f. 1753 ble i en alder av 42 år gift med korporalen, skolemesteren og klokkersubstituen Johan Christian Thode som vistnok ble født i Trondheim. I årene 1798-1802 var han klokkersubstitut på Ericsbergs seteri og min anmoder gjennomførte også kyrkotagninger på Ericsberg. Johan Christian Thode gjennomførte også barndåper på Ericsberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne Godberg

Hei, tenker:

 

1) Finnes noen holdepunkter for farskap bortsett fra denne historien?

 

2) Det står at anmoder f. 1788 som voksen fortalte til familie om farskapet. Når denne beretningen er fra, kan man etter den infoen som står her, ikke vite. At hun sa dette selv kan være en annen persons versjon. Hvis man kunne vite at anmoder definitivt sa dette selv, ville det nok styrke troverdigheten og grunnene til å gå videre.

 

3) Betraktninger om risiko ved ulike disposisjoner kan være indisier, men ikke bevis.

 

4) Hvis greve R. er far, er historien ikke sann. Hva taler for dette opphavet?

 

5) Hva er grunnen til at nettopp disse personene er aktuelle i motsetning til mer anonyme personer som ikke etterlater seg like mange spor i kildene? Disse spøkelsene kan også være aktuelle.

 

6) Hvis mye annen info ikke finnes, kan kanskje DNA-prøver kaste lys over saken.

 

Håper disse betraktningene kan være til hjelp.

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
NNN

Min bedre halvdel har match i autosomal DNA-test med en som har navnet Ruuth fra Estland blant anene sine. Om dette er adel og av din antatte familie, vet jeg ikke, men vedkommende ser da i hvertfall ut til å ha en god del svensk og dansk adel i anegalleriet, så kanskje bør du ta en autosomal DNA-test?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Hei, tenker:

 

1) Finnes noen holdepunkter for farskap bortsett fra denne historien?

 

2) Det står at anmoder f. 1788 som voksen fortalte til familie om farskapet. Når denne beretningen er fra, kan man etter den infoen som står her, ikke vite. At hun sa dette selv kan være en annen persons versjon. Hvis man kunne vite at anmoder definitivt sa dette selv, ville det nok styrke troverdigheten og grunnene til å gå videre.

 

3) Betraktninger om risiko ved ulike disposisjoner kan være indisier, men ikke bevis.

 

4) Hvis greve R. er far, er historien ikke sann. Hva taler for dette opphavet?

 

5) Hva er grunnen til at nettopp disse personene er aktuelle i motsetning til mer anonyme personer som ikke etterlater seg like mange spor i kildene? Disse spøkelsene kan også være aktuelle.

 

6) Hvis mye annen info ikke finnes, kan kanskje DNA-prøver kaste lys over saken.

 

Håper disse betraktningene kan være til hjelp.

 

Mvh

 

Jeg skal forsøke å gi svar på dine punkter.

 

1. Det er primært historien hun fortalte som er holdepunktet. I 1778 var hennes mor i tjeneste hos øversten Hans Ehrenstråle på

Hei, tenker:

 

1) Finnes noen holdepunkter for farskap bortsett fra denne historien?

 

2) Det står at anmoder f. 1788 som voksen fortalte til familie om farskapet. Når denne beretningen er fra, kan man etter den infoen som står her, ikke vite. At hun sa dette selv kan være en annen persons versjon. Hvis man kunne vite at anmoder definitivt sa dette selv, ville det nok styrke troverdigheten og grunnene til å gå videre.

 

3) Betraktninger om risiko ved ulike disposisjoner kan være indisier, men ikke bevis.

 

4) Hvis greve R. er far, er historien ikke sann. Hva taler for dette opphavet?

 

5) Hva er grunnen til at nettopp disse personene er aktuelle i motsetning til mer anonyme personer som ikke etterlater seg like mange spor i kildene? Disse spøkelsene kan også være aktuelle.

 

6) Hvis mye annen info ikke finnes, kan kanskje DNA-prøver kaste lys over saken.

 

Håper disse betraktningene kan være til hjelp.

 

Mvh

 

Takk for svar og jeg skal forsøke å kommentere:

 

1. Det er primært historien hun fortale som er mitt holdepunkt. Det kan nevnes at hun i 1778 var i tjeneste som jungfru hos

øversten och baronen Hans Ehrenstråle på hans herregård Hallsnes i Ramkvilla fs.. Hennes bo/tjenestested fra 1779 til 1787 er ikke funnet. Hun vokste opp i Karlshamn og bodde der frem til 1770 hvor hennes far var snekkermester og en tid oldermann.

 

2. Historien ble gjenfortalt av hennes barn og barnebarn. Hun fikk tre barn som vokste opp og stiftet familie. Jeg har sjekket med flere flere etterkommere etter hennes tre varn om de kjente til historien og det har fått bekreftet. Hun bodde også flere år sammen med sin datters familie hvor også min oldefar tilhørte. Det var min oldefar som fortalte historien videre i vår gren og han var ca. 20 år gammel da hans farmor bodde hos dem. Min oldefar ble sagmester og hans far var skolemester i Skee. Det var troverdige personer som formidlet historien videre.

 

3. Jeg vet ikke om jeg forstår?

 

4. Jeg har trukket inn Erik Ruuth som en potensiell far da min ane var nær knyttet til hans virksomhetssteder og at det er en viss likhet imellom Erik Ruuth, hans bror og min oldefar i portretter/foto men det blir på indisier.

 

5. Min anmoder hadde ikke behov for å skryte på seg en grevehistorie for å kunne bli akseptert hos en rotebåtsmanns familie som hun ble gift med. Dersom hennes far var en ikke adelig person så ville hun og den potensielle barnfaren bli dømt for sitt legarsmål, men det foreligger ingen dom. Hun betalte kun en bot til kirken i Karlshamn i 1790.

 

6. Jeg har erkjent at jeg ikke vil finne noen knytting til grever i de ordinære kildene. Landsarkivet i Lund har bekreftet at de aldri har vært borte i saker omkring grever o.l. hvor de har funnet spor i de ordinære kildene.

Jeg har gjennomført den autosomale testen hos FTDNA sammen med min tante og to andre aner som har knytting til vår felles anmoder. Ingen av oss har fått match med en person tilhørende den grevliga ætten Piper som også har tatt den samme testen.

Min tante og den grevlige Piper personen har begge fått en match mot en kvinne som er bosatt i Norge med sannsynlig finske relasjoner.

 

I historien som har blitt gjenfortalt har aldri Ruuth vært nevnt men kun Piper uten fornavn. Jeg kan nok se bort ifra at Piper ble brukt som ett dekknavn for greve Erik Ruuth. Dersom historien er sann så må jeg konsentrere mine søk mot Piper?

Jeg arbeider med å finne potensielle testpersoner fra Piper i tillegg til en som allerede har testet seg. Han som har testet seg tilhører både Piper og Ruuth sp jeg må finne minst en som ikke knytter seg mot Ruuth.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Petter Engh

Min bedre halvdel har match i autosomal DNA-test med en som har navnet Ruuth fra Estland blant anene sine. Om dette er adel og av din antatte familie, vet jeg ikke, men vedkommende ser da i hvertfall ut til å ha en god del svensk og dansk adel i anegalleriet, så kanskje bør du ta en autosomal DNA-test?

 

Hei!

Har du fullt navn på personen? Du kan gjerne sende info til hp-en@online.no

Ruuth som jeg har nedtegnet ble adlet første gang som nr. 125 under navnet Ruuth i Finland i 1559. En tid gikk adelskapet ut men ble igjen fornyet. En av Ruuth personene Peter Bertilsson Ruuth var konsul og borgermester i Danzig 1662-1670

Share this post


Link to post
Share on other sites
NNN

Hei!

Har du fullt navn på personen? Du kan gjerne sende info til hp-en@online.no

Ruuth som jeg har nedtegnet ble adlet første gang som nr. 125 under navnet Ruuth i Finland i 1559. En tid gikk adelskapet ut men ble igjen fornyet. En av Ruuth personene Peter Bertilsson Ruuth var konsul og borgermester i Danzig 1662-1670

Ja, jeg skal sende deg navnet - og mail-adressen. Jeg ser at han også har Stenbock i anegalleriet, så det er kanskje samme slekt... (han har ikke lagt inn tavle, men bare slektsnavn).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.