Gå til innhold
Arkivverket
Torbjørn P. Hagen

Kven var Svein Arnesson, nevnt i Aslak Bolts Jordebok.

Recommended Posts

Torbjørn P. Hagen

Svein Arnesson er nevnt på side 59 og 62 i Aslak Bolts Jordebok(Riksarkivet's utgave frå 1997)

Er det nokon som veit noko meir om denne Svein Arnesson?.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Johan M Setsaas

Torbjørn: Den Svein Arnesson som nevnes i AB, side 59 og side 62 (1997 utg) må en tro er lik den Svein Arnesson som i 1363 i Bergen gir en part i gården Kyllo i Hegra i Stjørdal til kirken.(D.N.2, nr. 374) http://www.dokpro.ui...?b=1506&s=n

Gården Kyllo i Hegra i Stjørdal nevnes ellers i AB (AB, side 60, 1997 utg), der det omtales at Sigurd på Reppe (..gården Reppe ligger i Lånke (tidl Leksdal skpr) i Stjørdal) solgte 1 øre i Kyllo til erkesetet. Hvorvidt denne Sigurs på Reppe er lik den Sigurd Arnesson som nevnes flere steder i Stjørdalsdalføret i AB, er ikke godt å vite. Sigurd Arnesson eide parter i flere gårder i Hegra, og er omtalt i AB side 58 (1997 utg), der der fremgår at erkesetet eide 1 øre i gården ”Soolstadhom” ( en eller ikke identifisert gård i Hegra, jfr O. Rygh) etter Sigurd Arnesson. Han nevnes på side 59 (1997 utg) der vi ser at han ga 2 øresbol i gården Ulstad i Hegra til erkebiskop Eskil. I samme område, er det også at Svein Arnesson eide eiendom. På side 59 (1997 utg) hører vi at han ga 3 øresbol til erkesetet i gården Trelstad (i Hegra), samt at han ga 3 øresbol i gården Nedre Husa (i Hegra) (for øvrig en uidentifisert gård i Hegra, jfr O.Rygh) til erkesetet. Han nevnes dessuten på side 62 i AB (1997 utg), der der fremkommer at han hadde ei en lut (part) av gården Østre Sones (Øyjar skpr i Stjørdal) ( for øvrig en uidentifisert gård, jfr O.Rygh..)

 

Det er verdt å merke seg følgende: I alle de tre gårdene som Svein Arnessønn nevnes i forbindelse med i AB, eide en Hallvard Alvsson parter. Av andre innførsler i AB fra Stjørdal, fremkommer det at denne Hallvard er lik Hallvard Alvsson i Gudbrandsdalen ( Han eide ellrs part av Forbord i Skatval i Stjørdal (AB side 53) ). Det er altså ikke utenkelig at Svein Arnesson og Hallvard Alvsson var beslektet eller besvogret. Om Hallvard Alvsson er det ellers skrevet en god del om i NST.

 

Som vist til over, kan Sigurd Arnesson og Sigurd på Reppe være samme mann. På Gården Reppe forekommer i hvert fall også senere navnene Sigurd og Arne; NRJ, II, side 189 (1520 (-21) ): Sjurd på Reppebetalte 6 lodd sølv, halvdelen for jorde gods.Einar på Reppecum matre (med sin mor) 1 ½ lodd sølv, 1 mark og 4 ½ lod sølv for jordegods.

http://da2.uib.no/cg...ldid=2=

 

I 1548 (NLR, VI, side 33) er det stadig to brukere i Reppe, nemlig: Sjurd på Reppesom betalte ½ spann smør og 2 voger mel i leidang, Arne på Reppesom betalte ½ pund smør og 2 voger mel i leidang.

 

Sigurd Arnesson som nevnes i AB, er muligens identisk med den med samme navn som nevnes i to diplomer i 1414, skjønt diplomene omhandler et makeskifte av jord i Verdal, fremkommer det også at det er Sigurd Arnessons kone, Randid Guttormsdtr, som er odelsberettiget til jordeparten i Verdal. Sigurd Arnesson kan slikt sett selv gjerne være fra Stjørdal…

(D.N.2, nr. 631) (1414)

http://www.dokpro.ui...?b=1763&s=n=

 

(D.N.2, nr. 632)(1414)

http://www.dokpro.ui....prl?b=1764&s=n

 

Så tilbake til Svein Arnesson. Ettersom han nevnes i Bergen i brevet fra 1363, da han ga parten i Kyllo i Hegra til kirken, så må vi vel regne med at det er samme mannen som nevnes i brev fra Bergen i 1398(D.N.1, nr. 562)

http://www.dokpro.ui...l?b=563&s=n=

 

Spørsmålet som blir hengende i luften, er hvorvidt han er lik den Svein Arnesson som tillhørte (”den eldre”) Aspa slekten ? I følge en del teorier, skal en person med dette navnet være gift med Fru Kristina Toraldesdtr. (se Aspa seminaret side 23). Opprinnelsen til antagelsen, skal være en notis i DAA XVI (om slekten Kane). Rike-Torstein (Torstein Askjellsson) arvet etter sin mor, Ragna Berdorsdtr, et betydelig jordegods etter en Svein Arnesson. (Asgaut Steinnes: NST 1962, side 199-216) og (Aspa seminaret, side 24). Hvorvidt Svein Arnesson som eide jord i Stjørdal er samme mann som Fru Kristina Toraldedtrs første ektemann, eventuellt også med den Svein Arnesson som Rike Torstein arvet, er jaggu ikke godt å svare på. Det skal endelig nevnes at det omtales en Svein i Aspa i 1353, og at denne er gjort til en farfar av den Svein Arnesson som Fru Kristina Toraldedtr var gm ( se Aspa rapporten side 24 og side 32).

(D.N.3, nr. 281)

http://www.dokpro.ui...?b=2579&s=n=

 

I det hele tatt, ser det ut til at det er en del brikker som ikke ligger godt nok på plass i forhold til den eldste delen av Aspa slekten… Å få plasset den Svein Arnesson som eide jord i Stjørdal er derfor svært interessant…

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Torbjørn: Den Svein Arnesson som nevnes i AB, side 59 og side 62 (1997 utg) må en tro er lik den Svein Arnesson som i 1363 i Bergen gir en part i gården Kyllo i Hegra i Stjørdal til kirken.(D.N.2, nr. 374) http://www.dokpro.ui...?b=1506&s=n

Gården Kyllo i Hegra i Stjørdal nevnes ellers i AB (AB, side 60, 1997 utg), der det omtales at Sigurd på Reppe (..gården Reppe ligger i Lånke (tidl Leksdal skpr) i Stjørdal) solgte 1 øre i Kyllo til erkesetet. Hvorvidt denne Sigurs på Reppe er lik den Sigurd Arnesson som nevnes flere steder i Stjørdalsdalføret i AB, er ikke godt å vite. Sigurd Arnesson eide parter i flere gårder i Hegra, og er omtalt i AB side 58 (1997 utg), der der fremgår at erkesetet eide 1 øre i gården ”Soolstadhom” ( en eller ikke identifisert gård i Hegra, jfr O. Rygh) etter Sigurd Arnesson. Han nevnes på side 59 (1997 utg) der vi ser at han ga 2 øresbol i gården Ulstad i Hegra til erkebiskop Eskil. I samme område, er det også at Svein Arnesson eide eiendom. På side 59 (1997 utg) hører vi at han ga 3 øresbol til erkesetet i gården Trelstad (i Hegra), samt at han ga 3 øresbol i gården Nedre Husa (i Hegra) (for øvrig en uidentifisert gård i Hegra, jfr O.Rygh) til erkesetet. Han nevnes dessuten på side 62 i AB (1997 utg), der der fremkommer at han hadde ei en lut (part) av gården Østre Sones (Øyjar skpr i Stjørdal) ( for øvrig en uidentifisert gård, jfr O.Rygh..)

 

Det er verdt å merke seg følgende: I alle de tre gårdene som Svein Arnessønn nevnes i forbindelse med i AB, eide en Hallvard Alvsson parter. Av andre innførsler i AB fra Stjørdal, fremkommer det at denne Hallvard er lik Hallvard Alvsson i Gudbrandsdalen ( Han eide ellrs part av Forbord i Skatval i Stjørdal (AB side 53) ). Det er altså ikke utenkelig at Svein Arnesson og Hallvard Alvsson var beslektet eller besvogret. Om Hallvard Alvsson er det ellers skrevet en god del om i NST.

 

Som vist til over, kan Sigurd Arnesson og Sigurd på Reppe være samme mann. På Gården Reppe forekommer i hvert fall også senere navnene Sigurd og Arne; NRJ, II, side 189 (1520 (-21) ): Sjurd på Reppebetalte 6 lodd sølv, halvdelen for jorde gods.Einar på Reppecum matre (med sin mor) 1 ½ lodd sølv, 1 mark og 4 ½ lod sølv for jordegods.

http://da2.uib.no/cg...ldid=2=

 

I 1548 (NLR, VI, side 33) er det stadig to brukere i Reppe, nemlig: Sjurd på Reppesom betalte ½ spann smør og 2 voger mel i leidang, Arne på Reppesom betalte ½ pund smør og 2 voger mel i leidang.

 

Sigurd Arnesson som nevnes i AB, er muligens identisk med den med samme navn som nevnes i to diplomer i 1414, skjønt diplomene omhandler et makeskifte av jord i Verdal, fremkommer det også at det er Sigurd Arnessons kone, Randid Guttormsdtr, som er odelsberettiget til jordeparten i Verdal. Sigurd Arnesson kan slikt sett selv gjerne være fra Stjørdal…

(D.N.2, nr. 631) (1414)

http://www.dokpro.ui...?b=1763&s=n=

 

(D.N.2, nr. 632)(1414)

http://www.dokpro.ui....prl?b=1764&s=n

 

Så tilbake til Svein Arnesson. Ettersom han nevnes i Bergen i brevet fra 1363, da han ga parten i Kyllo i Hegra til kirken, så må vi vel regne med at det er samme mannen som nevnes i brev fra Bergen i 1398(D.N.1, nr. 562)

http://www.dokpro.ui...l?b=563&s=n=

 

Spørsmålet som blir hengende i luften, er hvorvidt han er lik den Svein Arnesson som tillhørte (”den eldre”) Aspa slekten ? I følge en del teorier, skal en person med dette navnet være gift med Fru Kristina Toraldesdtr. (se Aspa seminaret side 23). Opprinnelsen til antagelsen, skal være en notis i DAA XVI (om slekten Kane). Rike-Torstein (Torstein Askjellsson) arvet etter sin mor, Ragna Berdorsdtr, et betydelig jordegods etter en Svein Arnesson. (Asgaut Steinnes: NST 1962, side 199-216) og (Aspa seminaret, side 24). Hvorvidt Svein Arnesson som eide jord i Stjørdal er samme mann som Fru Kristina Toraldedtrs første ektemann, eventuellt også med den Svein Arnesson som Rike Torstein arvet, er jaggu ikke godt å svare på. Det skal endelig nevnes at det omtales en Svein i Aspa i 1353, og at denne er gjort til en farfar av den Svein Arnesson som Fru Kristina Toraldedtr var gm ( se Aspa rapporten side 24 og side 32).

(D.N.3, nr. 281)

http://www.dokpro.ui...?b=2579&s=n=

 

I det hele tatt, ser det ut til at det er en del brikker som ikke ligger godt nok på plass i forhold til den eldste delen av Aspa slekten… Å få plasset den Svein Arnesson som eide jord i Stjørdal er derfor svært interessant…

 

 

Hei,

Takk til Johan for svært interessant svar.

Det er den mulige forbindelsen med Halvard Alfsson som var grunn til at eg stilte spørsmålet.

Om Halvard Alfsson er det som du skriv, skrivi ein god del om i NST, men jordeiga hans i Stjørdal er det ikkje skrivi noko om. Han var sysselmann i Gudbrandsdalen 1379-1429. Fyrste kona hans er ukjent. Dei hadde sonen Pål Halvardsson. Andre kona til Halvard var den yngere Gjertrud Pålsdtr. som var arving til Sandbu i Vågå(det gamle lendemannssete til Gjeslingane). Gjertrud og Halvard hadde ikkje barn.

Spørsmålet er fortsatt: Korleis var forbindelsen mellom Svein Arnesson og Halvard Alfsson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.