Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tom-Stian Lenningsvik

Idde Marie Olsdatter Smøde?

Recommended Posts

Tom-Stian Lenningsvik

Jeg har store problemer med å identifisere en av mine formødre. Hennes navn er sannsynligvis Idde Marie Olsdatter, født ca 1709 som bor i et eget hus på Dolstad prestegård, Vefsn i 1769. Hun er antakelig da enke etter skomaker Erlend Jonsøn, som hun ble trolovet med 19 september 1737 på Vega. Ved trolovelsen kalles hun Idde Maria Smøde.

Hun er også mest sannsynlig den Ide Marie Olsdatter som i 1733 får en sønn utenfor ekteskap med en Henrich Thomesen. De opplyses begge å være fra Trondheim, men barnet blir født i Vefsn. Det har ikke lykkes meg å finne ut noe mer om den videre skjebnen til dette barnet eller om dødsåret for Idde Marie Olsdatter.

 

Hennes barn er etter hva jeg vet:

1)Hans Christian Henrichsøn, født 1733

2)Jonas Erlendsøn, født 1738

3)Beata Elisabeth Erlandsdatter, født 1740

4)Mallena Erlandsdatter, født 1743

5)Hans Christian Erlandsøn, født 1745

6)Jens Erlandsøn, født 1748

 

Hvis noen skulle sitte på opplysninger om denne kvinnen, så ville jeg blitt mer enn takknemlig å få vite mer om henne.

 

På forhånd takk for hjelpen!

 

Tom-Stian

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Idde Marie Olsdatter Smøde ? f ca 1709 bor i et eget hus på

Dolstad prestegård i Vefsn i 1769

Hun skal være fra Tronheim

"Smøde", et nerkelig navn, er dette en riktig avskrift ?

Idde er et uvanlig navn. og jeg har registrert følgende

i håp om å få utvidet listen

Idde Jonsdatter fkr 1617 , datter av sogneprest i Orkdal Jon Jonsson, hr Jon.

Idde Jonsdatter Moe f 1691, barnebarn av hr Jon

Idde Christensdatter Schultz fkr 1694, barnebarn av hr Jon

Idde Andersdatter Kvåle f kr 1760, etterslekt av hr Jon

Ide Anderdatter Hoston fkr 1755, etterslekt av hr. JOn

Ide Margrethe Finchenhagen fkr 1686 g m fogd på Fosen Nils Nilsen Cimber fkr 1685

Ide Sofie Mangelsen f 1736 g m major Caspar Herman Storm f 1718 i Trondhjem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom-Stian Lenningsvik

Jo, tror det skal være riktig. Men nå skal det sies at Smøde kun nevnes i trolovelsen, og da nevnes ikke Olsdatter. Så om det er samme person kan jeg ikke si med 100% sikkerhet, men indisiene er nokså klare synes jeg. Ettersom hun bor som enke på Dolstad prestegård, og er gift med en mann ved navn Erland Jonsøn som ved sine barns dåp oppgis å være bosatt i Dolstadsøen. Men hvorfor hun kalles Smøde ved trolovelsen har jeg ingen anelse om, og det kan selvfølgelig være en feiltolkning. Idde tror jeg bare er en skrivemåte for Ide eller Ida, og det virker som om den blir brukt litt sånn etter forgodtbefinnende. Rart er det også at hun ikke har oppkalt noen av sønnene etter faren, for jeg har jo inntrykk av at det var nokså vanlig på denne tiden. Den ene datterens navn; Beata, er også uvanlig for området i det tidsrommet det er snakk om. Så jeg vet rett og slett ingenting...

Er jo interessant at Idde/Ide er et navn som går igjen i Jon Jonsons etterslekt. Det og nærheten til Trondheim kan jo tyde på en mulig forbindelse. Kan ikke finne henne døpt i Orkdal, men hun kan jo være døpt andre steder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom-Stian Lenningsvik

Var inne og sjekket etterkommere av sogneprest Jon, og ser at en av hans etterkommere er Maren Olsdatter Hoff gift med en Ole Anderssøn Smed. De er bare oppført med en datter Kirsten, født 1704, men kan det være en mulighet at de hadde flere døtre, og at Smed har blitt Smøde (Om han da brukte Smed som etternavn?)? Bare en hypotese, og sikkert langt utenfor sporet, men interessert i innspill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Idde er et uvanlig navn. og jeg har registrert følgende

i håp om å få utvidet listen

Idde Jonsdatter fkr 1617 , datter av sogneprest i Orkdal Jon Jonsson, hr Jon.

Idde Jonsdatter Moe f 1691, barnebarn av hr Jon

Idde Christensdatter Schultz fkr 1694, barnebarn av hr Jon

Idde Andersdatter Kvåle f kr 1760, etterslekt av hr Jon

Ide Anderdatter Hoston fkr 1755, etterslekt av hr. JOn

Ide Margrethe Finchenhagen fkr 1686 g m fogd på Fosen Nils Nilsen Cimber fkr 1685

Ide Sofie Mangelsen f 1736 g m major Caspar Herman Storm f 1718 i Trondhjem

 

Jeg har Ide Nielsdatter Wisløff, f. 1676 i Trondheim, datter av notarius publicus og bytingskriver i Trondheim, Niels Thomasen Wisløff og Elisa Nielsdatter Muus. Sistnevntes foreldre var Ide Pedersdatter, f. 1624 og Niels Lauritsen Muus, sogneprest til Trøgstad, Østfold.

Ide Pedersdatter skal være oppkalt etter sin far, sogneprest til Trøgstad Peder Povelsens første kone, Ide Sigurdsdatter, prestedatter f. omkr. 1580.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det er ingen tvil om at det står Smøde ved forlovelsen i 1737, men om presten har skrevet rett vet vi jo ikke.

Nederst venstre side: Nordland fylke, Vega, Ministerialbok nr. 816A02 (1725-1756), Kronologisk liste 1737, uten sidenr.

 

Legger også ved Ide Maries offentlige skrifte i 1733, der det kommer fram at hennes bosted er Trondheim: Offentleg skrifte i Vefsn prestegjeld 1690-1752

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#5 Tar med ei Ide til fra Trondheim, nemlig Idde (Ida) Hansdatter Friis. 10. juni 1702 var hun fadder for parykkmaker Peder Isachsen og Ane Catherina Drejers barn, Maren.

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A02 (1702-1714), Fødte og døpte 1702, side 8.

 

Hun var gift med Povel Melhorn og det skiftes etter begge i 1719.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 7 (3A 0007), 1716-1720, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

 

 

Edit: Det er noe galt med lenker til skifter om dagen, men se side 475a i skifteprotokoll 7, Trondheim byfogd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Jeg tar fantasien i bruk

 

 

1733 Idde får en uekte sønn født i Vefsn, med Henrik Thomesen som far

 

Tror at dette er:

 

Henrik Thomasen Junghans fkr 1715

 

Sønn av grubeskriver ved Løkken Verk Thomas F. Junghans

 

Idde og Henrik opplyser begge å være fra Trondheim

 

Barnet døpt: Hans Christian Henricksønn

 

Antakelse:

 

Grubeskriveren godtar ikke denne forbindelsen

 

og forårsaker at dåpen foregår i Vefsn og at presten feilskriver Iddes navn

 

Idde blir muligens boende en tid i Dolstad prestegård fra 1733

 

og så flytter til Vega, hvor presten tar seg av henne

 

1737 trolovet på Vega med skomaker i Dolstadsjøen Erlend Jonsen

 

1769 bor hun som enke i eget hus på Dolstad prestegård

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Hans Christian døpt 1. advent 1733 i Vefsn, foreldre Henrich Thomasen og Ide Maria Olsdatter.

Faddere:

Peter Agersborg, Rynæss (Lensmann Peter Jürgenssøn Agersborg)

Envold Dahl, Kulstad, Søen (Kulstadsjøen)

Lars Jacobsen, Rynæss,

Linna Margretha Holst, Kulstad, Søen

Anne Margrethe Astrup, Kulstad, Søen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Her er Ide Maria Olsdatter og Erlend Jonsens barn, født på Dolstad/Dolstadsjøen - kanskje kan fadderne de brukte gi noen spor?

 

Jonas, døpt Dom. 7 p. Trinit. 1738.

Faddere: Lorentz Mortensen Angell fra Kulstadsøen, Jacob Klokker Kulstad, Peter Agersborg, Abel M. Spentrup på Bolstad, Ellen Kierstine Helsæt fra Møe, Søen, Margretha Berg fra Halsøen.

Nordland fylke, Vefsn, Ministerialbok nr. 820A05 (1730-1752), Kronologisk liste 1738, side 87.

 

 

Beata Elisabeth, døpt Dom. 3 p. Trinit. 1740.

Faddere: Søren Spentrup, Hieronymus Agersborg Rynæss, Oluf Christophersen Halsøen, Margrethe Agersborg Rynæss, Maren Larsdatter Kulstadsøen, Lucia Smith Dolstad.

Nordland fylke, Vefsn, Ministerialbok nr. 820A05 (1730-1752), Kronologisk liste 1740, side 108.

 

 

Maleena, døpt Dom. 5 p. Trinit. 1743.

Faddere: Lars Jonsen Qvalfors, Lars Nielsen Møe, Mademoiselle Anna Maria Bech Kulstadsøen, Sophia Amalie Batta Kulstadsøen, Grethe Hass Kulstadsøen.

Nordland fylke, Vefsn, Ministerialbok nr. 820A05 (1730-1752), Kronologisk liste 1743, side 136.

 

 

Hans Christian, døpt Dom. 19 p. Trinit. 1745.

Faddere: Carl Larsen Klokker, Niels Ivarsen Halsøen, Niels Larsen Andaas, Madame Anna Aars Kulstadsøen, Marith Hass Kulstadsøen.

Nordland fylke, Vefsn, Ministerialbok nr. 820A05 (1730-1752), Kronologisk liste 1745, side 156.

 

 

Jens, døpt Dom Cantate 1748.

Faddere: Isak Knudsen Dolstad, Mikkel Jacobsen Dolstad, Oluf Nielsen Dolstadsøen, Grethe Rebecca Spentrup, Petronella Pedersdatter Dolstad.

Nordland fylke, Vefsn, Ministerialbok nr. 820A05 (1730-1752), Kronologisk liste 1748, side 184.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom-Stian Lenningsvik

Tusen takk for mange gode innspill Leiv og Grete!

Nå har det vært litt kaotisk her de siste dagene, så jeg har ikke fullt ut fått studert det dere har kommet med, men det er skritt på veien for å finne ut hvem Idde Marie var.

Personlig har jeg hengt meg litt fast i idéen om at hun muligens hadde sine røtter i Orkdalen, og kanskje som du sier Leiv, hadde en "uheldig" affære med (f.eks) Junghans' sønn, og slik måtte reise vekk for å få barnet. Alt dette virker sannsynlig, men så dør jo sannsynligvis dette barnet ikke så lang tid etter fødselen, og hvorfor reiste hun da ikke tilbake til Trondheim? For hun giftet seg jo først mange år etter med Erlend, eller er det det som er forklaringen?

Jeg er spent på fortsettelsen, og håper vi greier å nøste opp trådene her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Tusen takk for mange gode innspill Leiv og Grete!

Nå har det vært litt kaotisk her de siste dagene, så jeg har ikke fullt ut fått studert det dere har kommet med, men det er skritt på veien for å finne ut hvem Idde Marie var.

Personlig har jeg hengt meg litt fast i idéen om at hun muligens hadde sine røtter i Orkdalen, og kanskje som du sier Leiv, hadde en "uheldig" affære med (f.eks) Junghans' sønn, og slik måtte reise vekk for å få barnet. Alt dette virker sannsynlig, men så dør jo sannsynligvis dette barnet ikke så lang tid etter fødselen, og hvorfor reiste hun da ikke tilbake til Trondheim? For hun giftet seg jo først mange år etter med Erlend, eller er det det som er forklaringen?

Jeg er spent på fortsettelsen, og håper vi greier å nøste opp trådene her.

 

Jeg noterer fra Norsk historisk leksikon

 

"Leiermål

 

Bøter 12 rdlr for menn , 6 rdlr for kvinner.

 

Offentlig skrifte i kirken"

 

Lensmanne var blandt fadderne

 

Går ut fra at han har innkrevd bøtene

 

og at dette finnes i "Tingboka"

 

Går ut fra at Idde stod offentlig skrifte i kirken

 

og at dette kan sjekkes

 

Idde mister forbindelsen til sin slekt

 

og er avskåret fa å nytte oppkalling fra sin slekt

 

Leiv

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Jeg har gått gjennem

 

Gardnavne i søndre Trondhjem Amt av O. Rygh

 

Finder intet navn som minner om S M Ø D E-

 

Heller ikke ved søk på Internett er navnet S M Ø D E å finde

 

Jeg kan tilføye at Henrich s farbror Henning Junghans var sogneprest i Tromsø

 

og hans søskenbarn Eilert Rosenvinge sogneprest Frosta fra 1735

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Jeg har i tillegg sjekket danske kilder, men heller ikke der finner jeg navnet Smøde, kun lignende; Smede - og Snøde, som er et sted på Langeland, Danmark.

Finner også stedsnavnet Snøde på Sola, Rogaland, men Snøde i Danmark er nok i denne sammenhengen mest interessant.

 

Leiv: Har sjekket tingboka både for Helgeland og Trondheim uten resultat. Offentlig skrifte finnes her: Offentleg skrifte i Vefsn prestegjeld 1690-1752

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Kanskje litt på siden, men jeg tar med to danske prester som brukte navnet Snøde:

 

Rasmus Nielsen Snøde av Snøde sogn, 1595-1659. Kapellan i Snøde, Langeland fra 1622 og i Vestenskov, Lolland fra 1626.

 

Jacob Nielsen Snøde, f. i Snøde, d. 1653, sogneprest i Snøde fra 1626.

 

Kilde: S.V.Wibergs Almindelig dansk præstehistorie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom-Stian Lenningsvik

Nok en gang takk for nyttige innspill!

Tanken om at hun kan ha kommet fra Danmark kan ha noe for seg. Smøde eventuelt Snøde eller liknende kan jo tyde på det. Utifra dåpsinnførslene til barna hennes er jo prestefamilien i Vefsn godt representert som faddere, og presten selv var jo fra Danmark, så kan jo være en kobling der? Dette blir jo selvfølgelig bare antakelser, men kan jo være nyttig å kaste ut noen påstander som kan bringe en videre i søket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

I SørTrøndelag var det 4 fogderier.

 

Fosen Fogderi

 

Orkdal Fogderi

 

Guldalen Fogderi

 

Strinden og Selbu Fogderi

 

Det er mulig at Idde Marie og Henrich ble bøtelagt i

 

Orkdal Fogderi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

 

 

Tom - Stian. første innlegg:

 

"Hennes navn er sansynligvis Idde Marie Olsdatter født ca 1709

 

som bor i eget hus på Dolstad prestegård . Vefsn i 1769"

 

Vær så vennlig å oppgi kilder.

 

Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom-Stian Lenningsvik

Hei Leiv!

 

Kilden for den opplysningen er folketellingen 1769 for Vefsn. Den ligger inne på Digitalarkivet. Jeg ble gjort oppmerksom på Idde Marie Olsdatter av en annen bruker inne på et liknende forum på nettforlaget.net. Riktignok er det fortsatt bare en hypotese at dette er den samme personen som Idde Marie Smøde, men alle indisiene peker i den retningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Fra Grete Singstads liste over faddere

-------------------------------------------

Idde Marie f 1709

 

Dåp 1733 og 1738 til 1748 Idde 24 år første gabg. 39 år siste gang

---------------------------------------------------------

Fadderne var stort sett barn av kondisjonerte Trondhjemsborgere

 

som hadde kremmerleie på Kulstadsjøen

------------------------------

Peter Jørgensen Agersborg f 1714

 

g m Maren Larsdatter Hass f 1719

 

datter av Lars Jacobsen og pg Maren Jakobsdatter Hass

 

Hieromys A. f 1716

 

Margrethe A. f 1711

 

Pteronellaa A.

 

Barn av lensmann Jørgen Agersborg

 

Envold Dahl

 

Lars Jacobsen Rynes

 

Anna Margrete Holst 1710-1746

 

.g 1737 m Tøger Eriksen Bech f 1710, Trondhjem

 

 

Lorentz Mortensen Angell

 

Jakob Klokker

 

Abel Spentrup

 

Søren Spentrup

 

 

Grete REbekka S.

 

Ellen Kjerstine Helsæt

 

 

Margrete Berg

 

Beata Elisabet

 

Sofie Amalie

 

Oluf Christoffersen

 

Maren Larsdatter

 

Luchia Smith

 

Anna Marie Bech

 

Grete Hass

 

Marit Hass

---------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leiv Skjerve

Tilbakeblikk

 

Kjente hendelser vedrøremde Idde Marie

 

1733 1.søndag i advent

Dåp Vefsn: Hans Christian Henrichsen.

Idde. uekte sønn med Henrich Thomesen

Begge opplyser at de er fra Trondheim

 

Hans Christian kan være oppkalt etter sin oldefar

Hans Junghans fkr 1610 i Tyskland

 

1733.11.29

Offentlig skrifte i Vefsn prestegjeld:

Publich absolvered Ide Maria Olsd.for horeriers synd

Hun er tilkommen fra Trondheim og utlegges for barnefader

en person i Trondheim ved navn Henrich Thomesen

 

Tingboka er sjekket av Grete Singstad for

Helgeland og Trondheim, uten resultat

 

Muligens bør tingboka for Orkdalen samt øvrige fogderier i

Ut- Trøndelag undersøkes.

 

Finnes ikke i kirkeboka, muligens i klokkerboka

 

 

1737..09.19

Tdde Marie Olsdatter Smøde (Smed ?)

Trolovet på Vega med skomaker Erlend Jonsen, Dolstadsøen

1769

Idde Marie f ca 1709. bor som enke i eget hus på Dolstad prestegård

 

1748

Idde Marie får sit siste barn ca. 39 år gml ?

 

http://leskjerv.seria.no/aner/0006/8094.htm

Henrik Thomasen Junghans f 1715, d 1750

Kan være far til Hans Christian Henrichsen f 1733

 

http://leskjerv.seria.no/aner/0002/1408.htm

Oluf Andersen Smed har datteren Kirsten Olsdatter f 1704

som har som oldemor Idde Jonsdatter f 1617

Er det mulig at Kirsten har hatt en søster. Idde Marie f ca 1709 ?

oppkalt etter sin oldemor, Idde Jonsdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Eg kan føye til ei livshending:

Ide Maria Smøde, Dolstadsjøen,  var, saman med bl.a. ektemannen og presten Søren Spentrup, fadder for Lars Larsson, Kvalfors, Dom. Sexagesima 1743

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Vefsn, Ministerialbok nr. 820A05 (1730-1752), Kronologisk liste 1743, side 132.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16540&idx_id=16540&uid=ny&idx_side=-132

 

[redigert, første lenkje vart feil]

 

Edited by Knut Skorpen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.