Jump to content
Arkivverket

Militære etater: Det fronske kompani 1814 og tidligere


Tore Thorsson

Recommended Posts

Det fronske kompani (Fronske Compagnie) var et kompani underlagt Det Oplandske Regiment.

Under krigen mot Sverige i 1814 utmerket regimentet seg under slaget ved Langnes Skanse, der tre av bataljonene var med i Diderich Hegermanns brigade som slo tilbake tre svenske angrep.

Ole Johannesen er oppført som Kommandant til Regimentets Gevorbne (Merknad: Komm. Til Regimentets Gevorbne 1810.) http://digitalarkive...stnr=1395#nedre Er det noen som vet mer om ham og historien rundt Det fronske kompani? Hvem var ledere og hvem ble innrullert dert? Var det Graffer gård som var kommandantbolig?

 

Jeg har en sersjant i 1801 Arve Johansen som er oppsitter på Vetl-Fevolden. http://www.digitalar...ostnr=328#nedre Er dette den sammen som er nevt på 3. side her http://www.wangenste...1783/index.html (Arve Johansen Dahl) Og var Arve og Ole i slekt?

Link to comment
Share on other sites

Stabsfanejunker Olai Ovenstad: http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Olai_Ovenstad har gjort eit grundig arbeid kring militær organisasjon i Norge. Den søkbare, skanna versjonen av hans militærbiografier kan brukast til å få tilnærma fullt oversyn over offiserane i alle kompani. Viss du i tillegg har høve til å besøke Riksarkivet, er plansjeverket og til god hjelp.

 

Når det gjeld sjefsgard: http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Offisersgardar for Fronske, vil du finne informasjon hos Kiærland (sjå Kjelder).

 

Om Arve Johanss. Dahl: Eg har i samband med ei undersøking av underoffisersgruppa gått igjennom dei militære rullene: http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Milit%C3%A6r_rulle for Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, og funne han i ni slike frå 1767 til 1797. I den eldste er han furer: http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Fourer Alderen hans oppgjeve til 36 år og tenestetida til 16 år. I dei øvrige er han sersjant. I 1773 står han som gift, 5 barn og brukar av gard på 1/2 hud. I dei neste står det at han er plassbrukar.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke notert noen Ole Johansen som kommandant ved Fronske kompani. Tror imidlertid at i den vedlagte link med stamruller, skal tydes som han er kommandert til gevorbne.

 

Kommandant for Fronske komp. 1810-1813 var Cpt. Just Christian Grønvold, f. ca 1771.

Bodde på Graffer.

Han ble antagelig etterfulgt av Kpt Nils larsen Gantzer som var sjef 1813-1817.

 

Graffer var kapteinsgård, men det var flere garder i bygda som ble brukt som kapteinsgårder i kompaniets historie.

 

Når det gjelder Arve Johansen Dahl, ca 1731-1822, så har jeg ikke registrert noe opphav. Men han bodde også på Bue i tillegg til Fevolden. Han var gift 2 ganger. Han bli også titulert som u.offiser, og et sted som sergt.

 

jeg har ellers registrert ganske mange offiserer og underoffiserer ved Fronske kompani.

mvh

Link to comment
Share on other sites

Merknaden "Komm. Til Regimentets Gevorbne 1810" i stamrulla står nok for at han var kommandert til dei gevorbne (verva).

Link to comment
Share on other sites

Merknaden "Komm. Til Regimentets Gevorbne 1810" i stamrulla står nok for at han var kommandert til dei gevorbne (verva).

 

Ja det stemmer nok. Jeg søkte i klartekst/kommentarfelt og fant flere i samme kompani og samme år med betegnelsen "komm."

Link to comment
Share on other sites

Til Arnfinn et spørsmål som ligger på siden av temaet: Jeg ser at du har oversikt over millitærrullene for Gudbrandsdalen i siste del av 1700-tallet. Vet du om det der finnes noe spor etter en underoffiser ved navn Ole Hansen? Han dukker opp i nåværende Osen kommune i S-Trøndelag ved årsskiftet 1775/76, og havner senere i Støren prestegjeld. Han ser etterhvert ut til å ta i bruk Sandbu som etternavn. Jeg har to aldersangivelser på ham: 57 år i ft 1801, og 60 år når han dør våren 1804. Begge deler peker mot et fødselsår rundt 1744.

 

Lenke til trolovingen i Osen 2. jan 1776:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16176&idx_id=16176&uid=ny&idx_side=-138

 

Takknemlig for svar.

Link to comment
Share on other sites

Joda, Ole Hansen er nemnt i 5 ruller for Vågeske kompani i åra 1772-75 som korporal (som var underoffisersgrad på den tida). I den første, frå 1772, er han 28 år og har gjort teneste i 6 år. I den siste, frå 1775, er det innført at han dimitterte 31. oktober det året. Han er gjeve opp til å vere 68 tommar høg, men elles har eg ikkje notert noko anna av interesse om han.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for det. Han nevnes altså slik jeg forstår det uten noe etternavn i disse rullene da. At han senere tok Sandbunavnet kan kanskje tyde på at han har vært tjener e.l på denne garden, og at han kanskje er innflytter til Vågå. Jeg har i alle fall ikke klart å finne ham i bygdas kirkebøker.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det stemmer at "etternamnet" i rullene var farsnamnet (Hansen). Det ser elles ut til at rulleførarane på den tida brukte faste etternamn på underoffiserane på "moderne" vis (altså ikkje som markør på kvar dei budde), sjølv om dei flytta på seg.

Link to comment
Share on other sites

Et siste spørsmål: Du skriver at han er nevnt i rullene i 1772, og at det da står at han har tjenestegjort i seks år. Mangler rullene for de foregående årene, eller er det slik at rullene eksisterer uten at Ole Hansen er nevnt i dem? Sistnevnte mulighet måtte eventuelt bety at han hadde tjenestegjort et annet sted, noe som underbygger min antakelse om at han var innflytter til Vågå.

Link to comment
Share on other sites

Det eksisterer ruller for dei 6 åra, men han har da i tilfelle ikkje vore underoffiser. Eg har berre registrert desse, så om han stod som menig eller gefrider (visekorporal) kan han godt stå der.

 

Dei aktuelle rullene finn du her (Riksarkivet).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.