Jump to content
Arkivverket

Oppslag i bygdebok Gaular - Anders Simonsen Njøsen, død ca 1751


Recommended Posts

Lars Østensen

Skifte etter Anders Simonsen - Njøsen (Gaular)

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 5b , 1749-1752, 457b-458a

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24190/209/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126640661.jpg

 

Anno 1751 den 2 oct: ... paa dend gaard Niøsen ... efter dend afg: mand Anders Simonsen ... enken Anne/Ales? Knudsdatter paa dend ene og den afdødes ? og Anders første qvindes aflede børn og arvinger 3 sønner og 3 døttre navnlig:

 

1 Lars Andersen myndig bor paa Niøsen

2 Madz Andersen 16 aar

3 Simon Andersen 4 aar

4 Ingeborg Andersdatter gift med Aniuus? Olsen Aa????

5 Ingeborg Andersdatter den ÿngste 10 aar

6 Martha Andersdatter 6 aar gl:

paa dend andre side

 

Navnet på kona er vanskelig å tolke. Hva var hennes navn?

 

Sannsynligvis var denne Anders gift minst en gang tidligerer: Kjennes navnet på første kone?

 

Hvem var mor til barna som nevnes i skiftet?

 

Barn nr 5 og 6, Ingeborg den yngste og Martha: Kan det stemme at Ingeborg ble gift med Mads Otthesen Kvamme (ca 1743-1813), og at Martha først ble gift med Nils Olsen Kvamme (ca 1714-1778) og deretter med Rasmus Lassesen Berge (ca 1736-1813)?

 

Er navnet på Anders Simonsen Njøsens foreldre kjent?

Er navnet på Nils Olsen Kvammes foreldre kjent?

 

Med hilsen

Lars Østensen

SKI

Link to post
Share on other sites
 • Replies 60
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Lars Østensen

  36

 • Torbjørn Igelkjøn

  19

 • Svenn Ruskedal

  5

 • Inge Nygård

  1

Top Posters In This Topic

Popular Posts

# 15 og 16 Du skal ikke tro alt som står i bygdeboka, men i 1728 var det skifte etter Peder Knudsen Yndestad. Hans arvinger var både helsøsken og halvsøsken. Blant hans halvsøsken finner man Anders, A

Ja, nettopp. Det viser at det er informasjon å hente ut av disse kildene som tydeligvis ikke er benyttet. Jeg har et annet eksempel der ny informasjon dukker opp ved en gjennomgang av kildene. Dette g

Og tilsvarende fra Gaularsoga:     Gir 0 mening.......

Posted Images

Svenn Ruskedal

Har alle 3 BB for Gaular, kan gjöre ett oppslag under dagen, om ikke noen kommer inn för mig?. :)

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Glimrende! :)

 

Har forsøkt å tolke skiftene etter de 2 potensielle ektemennene til Martha og Ingeborg:

 

Qvame Anno 1778 dend 29de Juni blev ... holdt skifte forretning paa gaarden Qvame i Indre Dale skibr: Bøgstad sogn ..... efter afg: Niels Olsen Qvame i mellom enchen Marthe Andersdatter Qvame og børn:

 

1 Sønnen Ole Nielsen 18 aar gl: med courator Mads Olsen Sælle i Bøgstad sogn

2 Sønnen Mads Nielsen 6 aar gl: med formynder Jens Olsen Kaarstad i Bøgstad sogn

3 Sønnen Anders Nielsen 2 aar gl: med formynder Lars Andersen Niøsen i Bøgstad sogn

4 Datteren Anne Nielsdatter 14 aar gl: med formynder Hr? Lars Andersen Niøsen

 

Enchens laugverge morbroderen? Lars Andersen Niøsen

 

Jordegods i Qvame 1 pd 3 sk

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A14, 1772 - 1779, 408b-409a

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24203/411/

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127610717.jpg

 

----------------------

 

Qvamme i Indredahle aar 1813 dend 1 maii ....efter afgangen gaards mand Mads Ottesen Qvamme, den afdødes børn og ... følgende af 1th egteskab:

 

1 Axel Madsen fuldmyndig og bor paa gaarden Lien

2 Simen Madsen fullmyndig og bor paa gaarden Haugsbø

3 Datteren Berta (Barbra?) Madsdatter gift med Ole Pedersen Selberg

4 Datteren Sicellie Madsdatter gift med Ole Østensen Haugsbø

5 Orloug Madsdatter 27 aar gl: formynder Ludvig Madsen Qvamme paa hvis vegne mødte Ole Nielsen Qvamme

 

2the ægteskap:

 

6 Johannes Madsen 9 aar gl: formynder Peder Ludvigsen Kaarsvold

7 Hans Madsen 7 aar gl: formynder Ole Østensen Haugsbø

8 Christian Madsen 7 aar gl: formynder Ole Jensen Kaarstad

9 Axel Madsen 1 aar gl: formynder Axel Larsen Niøsen

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Svanø birk tinglag, Skifteprotokoll A 16a , 1807-1814, side 248b

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24205/248/

 

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127630248.jpg

 

Med hilsen

Lars Østensen

Ski

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

(...)

Navnet på kona er vanskelig å tolke. Hva var hennes navn?

(...)

 

Frå Nasjonalbiblioteket:

 

 

Bøker - Gardssoga for Gaular

Olaf Hjelmeland ---

...g.m. Marte Larsdtr. B: Kari og Mildrid. 433 Bygstad til Kvame. 3 E. Marte Olsdtr. B: Anders g. til Kvame. Agate g.m. Peder T. Langeland, s.d. Synneva g.m. Knut Andersson Yndestad, Alis g.m. Anders Simonson Njøsen, Orlaug...

av: Hjelmeland, Olaf; Gaular

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 4 Takker!

 

Samsvarer med følgende opplysninger i skiftet etter Anders Simonsen Njøsen:

 

Formynder for Simon Madzen farbroderen Madz Simonsen Korswold

Formynder for Ingeborg Andersdatter morbroderen Anders Knudsen Qvamme

 

Dersom jeg forstår opplysningen korrekt:

 

Hvilken Knud var Marte Olsdatter (3E) gift med?

 

Skifte etter Marta Olsdatter Hjelmeland:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Lenet tinglag, Skifteprotokoll A 5a , 1746-1749, 142b-143a

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24189/145/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126640340.jpg

 

Anno 1749 den 9 april ...blev skifte holden paa den gaard Hielmeland .... efter afg: Marta Olsdatter .... enchemanden Ole Olsen paa den ene og den S: qvindens børn navnlig:

 

1. Anders Knudsen boer paa Qvamme

2. Agate Knudsdatter gift med Peder Tostensen Langeland

3. Sÿnneve Knudsdatter gift med Knud Andersen Yndestad

4. Ales Knudsdatter gift med Anders Simonsen Niøsen

 

alle myndige og nærværende .......

 

Med hilsen

Lars Østensen

SKI

Link to post
Share on other sites
Svenn Ruskedal

Hei igjen!

 

Desverre så kom jeg ikke hjem för nå. Ser att du har fått hjelp ovenfor av "TORBJÖRN", men er det noe mer du behöver hjelp med?, så har jeg BB framme.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ja takk!

 

Sannsynligvis var denne Anders Simonsen gift minst en gang tidligerer: Kjennes navnet på første kone?

 

Hvem var mor til barna som nevnes i skiftet?

 

Barn nr 5 Ingeborg den yngste - Kan det stemme at Ingeborg ble gift med Mads Otthesen Kvamme (ca 1743-1813).

 

Er navnet på Anders Simonsen Njøsens foreldre kjent?

 

Fant akkurat skiftet etter Cicilia Simonsdatter Kvamme:

 

Qvame anno 1779 den 28 mai componerede jig paa gaarden Qvame udi Ind. Dale skibr. og Bøgstad sogn for den ??lagte ????mand Anders Knudsen Qvame for ? efter hans og hans myndige børns ? og forlaugri??? at holde lovlig skifte og deling i mellom den efter hans afdøde hustru deres moder Cicilia Simonsdatter Qvame deres sammenaflede børn og arvinger ... angiven at ?:

 

1. Sønnen Halvor Andersen myndig og boende paa gaarden Bache udi Yttre Dale skibr. Holmedals sogn, nærværende

2. Sønnen Mons Andersen myndig og boende paa gaarden Bøgstad i indre

3. Sønnen Knud Andersen myndig og tienende paa gaarden Sælle, nærværende

4. Sønnen Peder Andersen myndig og tiende nær? for faderen

5. Datteren Marthe Andersdatter enche efter Niels Olsen Qvame, nærværende

 

Her går det frem at den Marthe Andersdatter jeg trodde var datter av Anders Simonsen er datter av Anders Knudsen Kvamme og Cicilia Simonsdatter. Stemmer dette?

 

Er denne Cicilia Simonsdatter søster av Anders Simonsen, og de begge barn av Simon Olsen Kvamme?

 

Er navnet på mannen til Marthe Andersdatter, Nils Olsen Kvammes foreldre kjent?

 

Lars

Link to post
Share on other sites
Svenn Ruskedal

I BB "Gaular/ Bygstad" b. VI B, under gnr.128 "Njösen", s. 647 står det nämnt.

 

"Anders Simons." f. på "Kvamme", d. 1751, g. 2. g. m. "Alis Knutsdtr.". Med 6 barn fra 1. ekteskap som er nämnt i skifte överst i tråden, men den 1. konens navn er ikke med i boken.

 

Men enn liten hjelp fra boken om hvem som var den 1. konens far, : "Anders Simons." som synlegvis er svigerson til "Åmund Anderss." f. ca.1670, dreiv då ein halvpart för han i 1736 overtok heile bruket.

 

Forts. fölger.

Link to post
Share on other sites
Svenn Ruskedal

Fra samme oppslag i BB, så var "Ingeborg" d. y. f. ca.1741 g. 1765 m. "Mads Ottessen Vågen/Kvamme".

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Takker nok engang! :)

 

Tviler på at hun er datter av Ales Knudsdatter..... Ingen av barna til Mads og Ingeborg er døpt Ales.

 

Står det noe om opphavet til foreldrene til Mads Ottesen?

 

Sjeleregister for Indre Holmedal ca. 1759/1760

 

892 Vaagen Opsidernes Otte Vaagen fører eet sømmelig lewnet 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

893 Vaagen Hustruen Barbroe Vaagen fører eet sømmelig lewnet 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

894 Vaagen børn Hans Ottesen Confirmeret og nogenledes oplyst i Guds Vei 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

895 Vaagen børn Mads Ottesen Læser godt i bog 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

896 Vaagen børn Siur Ottesen Har begyndt at Læse i bog 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

897 Vaagen børn Orlaug OttesDatter Confirmerede nogenledes oplyste i Guds Vei 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

898 Vaagen børn Sigri OttesDatter Confirmerede nogenledes oplyste i Guds Vei 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

 

Anno 1760 den 16th April blev paa gaarden Vaagen i Indre Dale skibreide efter de ? ægtefolk Otte Hermansen og hans hustru Barbro Hansdatter og i mellom deres børn holdt skifte og deling i mellom deres børn og arvinger som er:

 

1 Herman Ottesen myndig boer paa gaarden Kaarstad udi Bøgstad

2 Hans Ottesen den eldste myndig og ? paa ? gaard Kaarstad i Bøgstad

3 Hans Ottesen den yngste paa 20 aar gammel paa gaarden Vaagen

4 Mads Ottesen 17 aar

5 Simon Ottesen 13 aar

6 Orloug Ottesdatter 25 aar

7 Sigri Ottesdatter 23 aar gammel

alle hans barn

 

Qvindens barn:

Elling Monsen myndig soldat med Hr Capiten Storms compagnie

og med anførte mand: Herman, Hans den eldste, Hans den yngste, Madz og Simon Ottesen, item Orloug og Sigri Ottesdøttre

 

Lars

Link to post
Share on other sites
Svenn Ruskedal

I samme BB under gnr.122 "Kvamme" s. 555, finner jeg "Anders Knuts."(1712-1785) g. m. "Cecilie Simonsdtr."(1706-1778), barn nr.2 av i alt 7 barn, "Marte"(1734-1810), g. 1.g. m. "Nils Olss. Kvamme", g. 2.g. 1781 m. "Rasmus Lasses. Bjergene/ Fjaler".

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Glimrende! Er den Anders Knutsen som var gift med Cecilie Simonsdatter sønn av Knud Johansen?/Marte Olsdtr på Hjelmeland?

 

Anno 1749 den 9 april ...blev skifte holden paa den gaard Hielmeland .... efter afg: Marta Olsdatter .... enchemanden Ole Olsen paa den ene og den S: qvindens børn navnlig:

 

1. Anders Knudsen boer paa Qvamme

2. Agate Knudsdatter gift med Peder Tostensen Langeland

3. Sÿnneve Knudsdatter gift med Knud Andersen Yndestad

4. Ales Knudsdatter gift med Anders Simonsen Niøsen

 

alle myndige og nærværende .......

 

Lars

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Lars Østensen

Takker nok engang! :)

 

Tviler på at hun er datter av Ales Knudsdatter..... Ingen av barna til Mads og Ingeborg er døpt Ales.

 

Står det noe om opphavet til foreldrene til Mads Ottesen?

 

Sjeleregister for Indre Holmedal ca. 1759/1760

 

892 Vaagen Opsidernes Otte Vaagen fører eet sømmelig lewnet 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

893 Vaagen Hustruen Barbroe Vaagen fører eet sømmelig lewnet 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

894 Vaagen børn Hans Ottesen Confirmeret og nogenledes oplyst i Guds Vei 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

895 Vaagen børn Mads Ottesen Læser godt i bog 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

896 Vaagen børn Siur Ottesen Har begyndt at Læse i bog 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

897 Vaagen børn Orlaug OttesDatter Confirmerede nogenledes oplyste i Guds Vei 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

898 Vaagen børn Sigri OttesDatter Confirmerede nogenledes oplyste i Guds Vei 1759 10 Wiigs Indre Holmedahls

 

Anno 1760 den 16th April blev paa gaarden Vaagen i Indre Dale skibreide efter de ? ægtefolk Otte Hermansen og hans hustru Barbro Hansdatter og i mellom deres børn holdt skifte og deling i mellom deres børn og arvinger som er:

 

1 Herman Ottesen myndig boer paa gaarden Kaarstad udi Bøgstad

2 Hans Ottesen den eldste myndig og ? paa ? gaard Kaarstad i Bøgstad

3 Hans Ottesen den yngste paa 20 aar gammel paa gaarden Vaagen

4 Mads Ottesen 17 aar

5 Simon Ottesen 13 aar

6 Orloug Ottesdatter 25 aar

7 Sigri Ottesdatter 23 aar gammel

alle hans barn

 

Qvindens barn:

Elling Monsen myndig soldat med Hr Capiten Storms compagnie

og med anførte mand: Herman, Hans den eldste, Hans den yngste, Madz og Simon Ottesen, item Orloug og Sigri Ottesdøttre

 

Lars

 

Tror jeg fant ut av hvem som var foreldrene til dette paret:

 

Anno 1745 des 20 Maj blev paa den gaard Kielstad udi Indre Dahle skibreide og Wigs sogn beliggende til for? ? registr: og vurdering ? skifte og deling efter avgangen Hans Hansen i mellom ? og efterladte qvinde Aagaathe Erichsdatter paa den ene og deris tilsammen aflede 6 børn, 2 sønner og 4 døttre navnlig:

 

1. Sigvard Hansen var gift?

2. Hans Hansen er død og efterladt sig 5 børn, 4 sønner og 1 datter nafnlig:

a) Erich Hansen ... og bor paa gaarden Espeland i Bøgstad sogn

B) Ole Hansen soldat og ?

c) Eling Hansen den yngste? 16 aar gl: og tienende Norrvik? .....

d) Hans Hansen 12 aar gl: tienende hos sin broder Erich Hansen Espeland

e) Datteren Guri Hansdatter ... 18 aar gl: er tiende ? paa gaarden Kielstad

3. Datteren Barbra Hansdatter er gift med Otthe Waagen

4. Kari Hansdatter er gift med Mons ? Aamohl?

5. Siri Hansdatter 22 aar gl: tienende hos hindes ? Haagene

6. Giertrud Hansdatter er gift med Johanes Kleiven

 

Boets formue 42-11-0

Gield 26-4-15

 

Elling Mogensen Waagen for ? løn ... (Sønnen til Barbro Hansdatter fra første ekteskap).

 

Til formynder for Siri Hansdatter er ? Otthe Waagen og for de umyndige af Hans Hansens børn er ansadt Endre Iversen Kielstad

 

-------------------

 

Hage udi Wigs sogn:

 

Anno 1708 den 15 April blev holden skifte? efter S: Herman Eilufsen Hage udi Wigs sogn i mellom hans efterlevende qvinde Martha Olsdatter paa den ene og deris ? sammen aflede børn med nafn:

 

1. Otte Hermandsen

2. Peder Hermandsen

 

Så fordeles arven mellom de to sønnen hans.

 

Et stykke ut i skiftet står det: Morfaderen Ole Ottesen Ness er til formynder for sønnen Otte, og farbroderen Johannes ? for sønnen Peder

 

Lars

Link to post
Share on other sites
 • 4 years later...
Torbjørn Igelkjøn

I samme BB under gnr.122 "Kvamme" s. 555, finner jeg "Anders Knuts."(1712-1785) g. m. "Cecilie Simonsdtr."(1706-1778), barn nr.2 av i alt 7 barn, "Marte"(1734-1810), g. 1.g. m. "Nils Olss. Kvamme", g. 2.g. 1781 m. "Rasmus Lasses. Bjergene/ Fjaler".

 

 

Glimrende! Er den Anders Knutsen som var gift med Cecilie Simonsdatter sønn av Knud Johansen?/Marte Olsdtr på Hjelmeland?

 

Anno 1749 den 9 april ...blev skifte holden paa den gaard Hielmeland .... efter afg: Marta Olsdatter .... enchemanden Ole Olsen paa den ene og den S: qvindens børn navnlig:

 

1. Anders Knudsen boer paa Qvamme

2. Agate Knudsdatter gift med Peder Tostensen Langeland

3. Sÿnneve Knudsdatter gift med Knud Andersen Yndestad

4. Ales Knudsdatter gift med Anders Simonsen Niøsen

 

alle myndige og nærværende .......

 

Lars

 

I samband med jakta på anene til Anne Nilsdtr. Kvamme (g. til Nistad) har eg komme over denne gamle tråden. På side 382 i Bygdebok for Gaular 6A (Ytre Hjelmeland, bruk 1) står det om Knut Jonsson (ca 1637-ca1727) og Marte Olsdotter (?-ca1749): "(...) Born i 3. ekteskapet: h.) Anders, f. kr. 1691. Utkalla til Den store nordiske krig i februar 1711. Kom heim og vart busett på Kvamme." Dersom ein tek utgangspunkt i fødselsåra i bygdeboka må det her vere snakk om to ulike Anders Knutson som begge har budd på Kvamme.

 

Om Anders f. 1712 eigentleg var fødd rundt 1691 må han ha vore 94 år gammal då han døydde i 1785. Har du funne noko bevis for at den Anders Knutson som vart g. med Cecilie Simonsdtr. verkeleg kom frå Hjelmeland?

 

Ein kan jo her nesten spekulere på om han som skal ha dradd i krigen har blitt drepen og blitt oppattkalla av ein yngre bror, f. i 1712. Men så var det å prøve å finne kjelder då ...

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 15 og 16 Du skal ikke tro alt som står i bygdeboka, men i 1728 var det skifte etter Peder Knudsen Yndestad. Hans arvinger var både helsøsken og halvsøsken. Blant hans halvsøsken finner man Anders, Agate, Synneve og Ales. Knut på Hjelmeland må ha vært gift minst 3 ganger. I følge manntall 1701 var hans farsnavn Johansen. Med første kona Ales Larsdatter(?) hadde han 2 sønner, Johannes og Ole. Med andre kona (som for meg er ukjent) hadde han sannsynligvis 6 barn deriblant den omtalte Peder Knudsen Yndestad. Trolig var Anders Knudsen # 1 fra dette ekteskapet, men han må være død før 1728 siden han ikke er nevnt blant arvingene. I tredje ekteskap med Marte Olsdatter hadde han 4 barn. Deriblant Anders Knudsen # 2 som var bosatt på Kvamme.

 

Side     Amt     Prestegjeld     Sokn     År     Gard type     Gard     Gardskyld
834     133     Sunnfjord prosti     Holmedals præstegield     Bøgsta Sogen     1666     Fulde Gaarde     Hielmeland     2,5 pund
    Status     Førenamn     Etternamn     Alder     Bruksskyld
4060     Opsiddere     Knud         430     
4061     Sønner     Anders Gundersnen (Stiffsøn)         10     
4062     Sønner     Gregoris         7     
4063     Sønner     Gunder         5     
4064     Sønner     Johans     Knudsen     3     
4065     Sønner     Olle     Knudsen     0

 

Sammenlign med:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 1 , 1677-1687, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Merknader: 1682 mangler.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24184/192/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126620481.jpg
Anno 1684 den 22 April holdtes skifte etter sl: Solvi Olsdatter imellom hindes etterlevende mand Ole Josephsen och dens sl: qvindes børn som er i lifued, 3 døttre ?
1. Maritte Fos(?)
2. Britte Brorland
3. Siri Langeland
4. Item sønnen sl: Olle Larsen Lundes børn nafnlig: Lars, Halvor, Lasse, Niels, Giert, Anne, Britte, Kari och Alllis Olssønner och døtter
5. Den anden søn sl: Niels Larsens Liens børn: Maritte och Siri Nielsdøttere
6. sl: datteren Kari Myrmels børn: Joseph, Lars och Maritte
7. Item Allis Hielmelands børn: Gregoris, Gunner, Johannes och Olle Knudssønner

Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt
    Namn     Alder     Stilling     Gard     Sokn     Prestegjeld
1954     Knud Johansen     64     o     Hielmeland     Bøgstad Sv.     Holmedahls
1955     Halvor Knudsen*     18     s     Hielmeland     Bøgstad Sv.     Holmedahls
1956     Anders Knudsen*     10     s     Hielmeland     Bøgstad Sv.     Holmedahls

Anno 1728 den 19 Apill blev holden arveskifte og deling paa gaarden Yndestad ..... efter den afg: mand Peder Knudsen i mellom hans efterlevende hustru Inger Ingebrigtsdatter, og den afdødes søskende nafnlig:

Halvor Knudsen
Alis Knudsdatter
Synneve Knudsdatter
Maritte Knudsdatter

Som er den avdødes fuldsøskende

Johannes Knudsen
Ole Knudsen
Anders Knudsen
Aagathe Knudsdatter
Synneve Knudsdatter
Alis Knudsdatter

Som er den avdødes halvsøskende

Den salige mands hustrus:

søn Knud Andersen indstaaende arve midler 2-4-4
sønnen Lars Andersen ligeledes 9-4-12 efter hans sal: fader
datteren Synneve Andersdatter indestaaende hert? arve midler ?-4-5
datteren Margrethe Andersdatter ?erter ligeledes 3-5-5
? Lasse Knudsen ? ligeledes 1-2-8
sønnen Lasse Knudsen til bryllpp gitt imod sin broder Knud 12-0-0
datteren Synneve Andersdatter ligeledes 12-0-0
og Margrethe Andersdatter 12-0-0

Enchen til vederlag imod sin sal: mands begravelse 8-0-0

 

Er det anene til Anne Nilsdatter gift 1. med Jeremias Monsen Nistad og 2. med Peder Brandal Nistad du leter etter?

 

I følge bygdeboka var hun en datter av Nils Olsen Kvamme (ca 1714-1778) gift med Marte Andersdatter (ca 1734-1810). I følge samme bygdebok var Nils Olsen en sønn av Ole Nilsen Kvamme. Det som er pussig er at bygdeboka kun angir denne ene sønnen til Ole Nilsen Kvamme. Sannsynligvis hadde Nils Olsen både brødre og søstre:

 

I skiftet etter Ole Olsen Kårstad fremgår at farfaren var Ole Nilsen Kvamme og at Ole Olsen hadde en bror Mads Olsen på Sæle.

 

Anno 1753 den 27 april ... paa den gaard Kaarstad.... efter afgangen Ole Olsen i mellom enchen Ma? Haraldsdatter paa den ene side, og deres i ægteskab sammen aflede felles børn navnlig:

1. Jens? Olsen 10 aar gl:
2. Ole Olsen 7 aar
3. Lars Olsen 5 aar
4. Harald Olsen 1 aar
paa den andre siden.

Til laugverge for enchen antog hun sig Ole ?, for sønnene Jens og Harald  Olssønner blev an? farbroderen Mads Olsen Sæle, for Ole Olsen blev farbroderen (understreket)  farfaderen - Ole Nielsen Qvame og for Lars Olsen blev Ole Olsen Dÿsjeland

 

Likeså fremgår det i skiftet etter Ole Pedersen at enken Anne Olsdatter var en datter av Ole Nilsen Kvamme og at hun var en søster av Mads Olsen Sælle.

 

Anno 1750 den 7th oct: ..... blev arveskifte og deling .... paa den gaard Qvamme i Indre Dale skibreide og Bøgstad sogn beliggende efter den afdøde mand Ole Pedersen i mellom enchen Anna Olsdatter paa den ene og deres udi ægteskab sammen aflede eneste søn og arving:

Peder Olsen 3 1/2 aar gammel

paa den andre side

Til laugverge haver enchen antaget sig hendes fader Ole Nilsen Qvamme. Formynder for sønnen Peder Olsen blev til formynder ansadt morbroderen Mads Olsen Sælle.

 

Hva kan man så lese ut av skiftet etter Nils Olsen Kvamme når det gjelder formynderne:

 

Qvame Anno 1778 dend 29de Juni blev ... holdt skifte forretning paa gaarden Qvame i Indre Dale skibr: Bøgstad sogn ..... efter afg: Niels Olsen Qvame i mellom enchen Marthe Andersdatter Qvame og børn:

1 Sønnen Ole Nielsen 18 aar gl: med courator Mads Olsen Sælle i Bøgstad sogn
2 Sønnen Mads Nielsen 6 aar gl: med formynder Jens Olsen Kaarstad i Bøgstad sogn
3 Sønnen Anders Nielsen 2 aar gl: med formynder Lars Andersen Niøsen i Bøgstad sogn
4 Datteren Anne Nielsdatter 14 aar gl: med formynder Lars Andersen Niøsen

 

Jordegods etter skiøte af dato 18de December 1744 publisert den ? boets eiende 2 pd 12 sk ? ? i gaarden Kaarestad

 

Jeg vil bli meget forbauset om det ikke er broren Mads Olsen Sæle som er formynder på sønnen Ole, og at det er nevøen Jens Olsen Kårstad som er formynder på sønnen Mads.

 

Av de 2 skiftene nevnt over kan man lese at Ole Nilsen Kvamme var i livet både i 1750 og 1753. Om han nå også var far til Nils Olsen Kvamme slik jeg antar så stemmer opplysningene i bygdeboka dårlig når det gjelder hans dødsår (død ca 1732 i følge bygdeboka). Her tror jeg rett og slett ikke på historien i bygdeboka.

 

Videre er det et skifte til som også gir navnet på en søster:

 

Anno 1783 den 19 november ... blev paa den Gaard Sælberg ...... efter daumand Peder Østensen Sælberg .... børn og arvinger blev....:

først enchen Johanne Olsdatter dernest den afdødes ... ægteskab efterladte børn, 6 sønner og 2 døttre navnlig:

1. Østen Pedersen boer paa gaarden Lendingen ......
2. Jens Pedersen myndig og boende paa Himmelfart
3. Ole Pedersen den eldste også myndig og ?
4. Ole Pedersen den ÿngste 20 aar gl:
5. Anders Pedersen 17 aar gl:
6. Knud Pedersen 14 aar gl:
7. Ingeborg Pedersdatter 25 aar gl:
8. Brite Pedersdatter 11 aar gl:

Enchens barn:

1. Ole Pedersen den Yngste
2. Anders Pedersen
3. Knud Pedersen
4. Ingeborg Pedersdatter
5. Brite Pedersdatter
6. En datter ved navn Helvig Knudsdatter av første egteskab og oppholdene sig i Bergen

Morbroder Mads Olsen Sæle og for sønnen Ole Pedersen den ÿngste blev hans søskenbarn Ole Nielsen Qvame. For Knud blev Lars Hermansen Berge. For Ingeborg blev hendes morbroder Mads Olsen Sæle og for datteren Brite blev ? Peder Andersen Qvame.

 

Disse kildene forteller meg at Ole Nilsen Kvamme (død etter 1753) sannsynligvis hadde minst 5 barn: Nils, Ole, Mads, Anne og Johanna.

 

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg er imponert over kor mykje du har funne om begge sider av slekta til Anne Nilsdtr., som er mi tippx3oldemor. (Er dette dine slektningar?)

Som du seier virkar det som om det truleg har vore ein Anders Knutson i både 2. og 3. ekteskapet til Knut. Men budde også han på Kvamme, eller er desse blitt blanda saman?

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 18 Ja, er nok det. Nils Olsen Kvamme er min 4. tippoldefar.

 

Jeg vet ikke om AK 1 og 2 har blitt blandet sammen, men trolig siden det er så mye annet rot og mangler i disse bygdebøkene (både gammel og ny utgave).

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.1, Sted: Sunnfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB
Merknader: Lenet
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070808170100.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=11852&uid=ny&idx_side=-99
Den sannsynlige faren, Ole Nilsen Kvamme, kjøpte en part i gården Kvamme på offentlig auksjon i 1727. Da går det også frem at han var blant oppsitterne.
 

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

# 15 og 16 Du skal ikke tro alt som står i bygdeboka, men i 1728 var det skifte etter Peder Knudsen Yndestad. Hans arvinger var både helsøsken og halvsøsken. Blant hans halvsøsken finner man Anders, Agate, Synneve og Ales. Knut på Hjelmeland må ha vært gift minst 3 ganger. I følge manntall 1701 var hans farsnavn Johansen. Med første kona Ales Larsdatter(?) hadde han 2 sønner, Johannes og Ole. Med andre kona (som for meg er ukjent) hadde han sannsynligvis 6 barn deriblant den omtalte Peder Knudsen Yndestad. Trolig var Anders Knudsen # 1 fra dette ekteskapet, men han må være død før 1728 siden han ikke er nevnt blant arvingene. I tredje ekteskap med Marte Olsdatter hadde han 4 barn. Deriblant Anders Knudsen # 2 som var bosatt på Kvamme.

 

Side     Amt     Prestegjeld     Sokn     År     Gard type     Gard     Gardskyld

834     133     Sunnfjord prosti     Holmedals præstegield     Bøgsta Sogen     1666     Fulde Gaarde     Hielmeland     2,5 pund

    Status     Førenamn     Etternamn     Alder     Bruksskyld

4060     Opsiddere     Knud         430     

4061     Sønner     Anders Gundersnen (Stiffsøn)         10     

4062     Sønner     Gregoris         7     

4063     Sønner     Gunder         5     

4064     Sønner     Johans     Knudsen     3     

4065     Sønner     Olle     Knudsen     0

 

Sammenlign med:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 1 , 1677-1687, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: 1682 mangler.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24184/192/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081126620481.jpg

Anno 1684 den 22 April holdtes skifte etter sl: Solvi Olsdatter imellom hindes etterlevende mand Ole Josephsen och dens sl: qvindes børn som er i lifued, 3 døttre ?

1. Maritte Fos(?)

2. Britte Brorland

3. Siri Langeland

4. Item sønnen sl: Olle Larsen Lundes børn nafnlig: Lars, Halvor, Lasse, Niels, Giert, Anne, Britte, Kari och Alllis Olssønner och døtter

5. Den anden søn sl: Niels Larsens Liens børn: Maritte och Siri Nielsdøttere

6. sl: datteren Kari Myrmels børn: Joseph, Lars och Maritte

7. Item Allis Hielmelands børn: Gregoris, Gunner, Johannes och Olle Knudssønner

 

 

Ut frå dette ser det vel ut som om også Gregorius og Gunnar er sønene til Knut, slik at berre Anders f. ca 1656 er frå ekteskapet mellom Alis og Gunnar. Gregorius og Gunnar må i så fall ha vore døde i 1728.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 20 Det kan se slik ut dersom man tolker teksten bokstavtro i dette skiftet, men det stemmer dårlig om man sjekker mot manntall 1666:

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 24: Sunnfjord prosti, 1664-1666, s. 132-133
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ft10051005191078

Det står "stiffsønner" i flertall øverst, deretter oppregnes Anders Gundersen gl 10 år, Gregorius 7 år, Gunder 5 år. De 2 neste er Johannes Knudsen 3 år og Ole Knudsen 9 uger. Jeg kan ikke tolke dette til annet enn at de 3 første har samme farsnavn og at skillet når det gjelder Knuds egne sønner starter med Johannes.
 

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ref. # 17 Jeg lurer på om ikke Anne Olsdatter Kvamme er identisk med hun som ble oppgift med Lars Andersen Njøsen. I skiftet etter henne i 1788 hadde hun en sønn Peder Olsen fra et første ekteskap (med Ole Pedersen Kvamme?). Det som får meg til å tro dette, forutenom navnelikhet, er at det i skiftet i 1788 nevnes jordegods i Kvamme etter et skifte av 16. desember 1763.

 

Anno 1750 den 7th oct: ..... blev arveskifte og deling .... paa den gaard Qvamme i Indre Dale skibreide og Bøgstad sogn beliggende efter den afdøde mand Ole Pedersen i mellom enchen Anna Olsdatter paa den ene og deres udi ægteskab sammen aflede eneste søn og arving:

Peder Olsen 3 1/2 aar gammel

paa den andre side

Til laugverge haver enchen antaget sig hendes fader Ole Nilsen Qvamme. Formynder for sønnen Peder Olsen blev til formynder ansadt morbroderen Mads Olsen Sælle.
 

 

Niøsen Anno 1788 dend 18 september paa gaarden Niøsen efter afgangen Anna Olsdatter i mellom enkemanden Lars Andersen og deres børn, dend afdødes søn ... første egteskab:

1 Søn Peder Olsen Strand - Viet: 28. november 1773 med enken Ingeborg Colbensdatter Strand
2 Søn Axel Larsen
3 Ole Larsen Fængestad
4 Orsle Larsdatter gift med Peder Korsvold
5 Ingeborg Larsdatter gift med Iver Furrevig
6 Marthe Larsdatter 24 aar formynder Peder Korsvold

Jordegods efter skifte af 14 april 1751 Niøsen. Ditto af 16 december 1763 gaarden Qvame, Mads Ottesens brug i Bøgstad ... af 18 februar 1771 ligeledes 12? i gaarden Waardahl i Ytterdale. Auctionsskiøde af 28 aug: 1780 udi gaarden Bircheland, Ole Christensens brug.

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Torbjørn Igelkjøn

Tror jeg fant ut av hvem som var foreldrene til dette paret:

 

Anno 1745 des 20 Maj blev paa den gaard Kielstad udi Indre Dahle skibreide og Wigs sogn beliggende til for? ? registr: og vurdering ? skifte og deling efter avgangen Hans Hansen i mellom ? og efterladte qvinde Aagaathe Erichsdatter paa den ene og deris tilsammen aflede 6 børn, 2 sønner og 4 døttre navnlig:

 

1. Sigvard Hansen var gift?

2. Hans Hansen er død og efterladt sig 5 børn, 4 sønner og 1 datter nafnlig:

a) Erich Hansen ... og bor paa gaarden Espeland i Bøgstad sogn

cool.png Ole Hansen soldat og ?

c) Eling Hansen den yngste? 16 aar gl: og tienende Norrvik? .....

d) Hans Hansen 12 aar gl: tienende hos sin broder Erich Hansen Espeland

e) Datteren Guri Hansdatter ... 18 aar gl: er tiende ? paa gaarden Kielstad

3. Datteren Barbra Hansdatter er gift med Otthe Waagen

4. Kari Hansdatter er gift med Mons ? Aamohl?

5. Siri Hansdatter 22 aar gl: tienende hos hindes ? Haagene

6. Giertrud Hansdatter er gift med Johanes Kleiven

 

Boets formue 42-11-0

Gield 26-4-15

 

Elling Mogensen Waagen for ? løn ... (Sønnen til Barbro Hansdatter fra første ekteskap).

 

Til formynder for Siri Hansdatter er ? Otthe Waagen og for de umyndige af Hans Hansens børn er ansadt Endre Iversen Kielstad

 

-------------------

 

Hage udi Wigs sogn:

 

Anno 1708 den 15 April blev holden skifte? efter S: Herman Eilufsen Hage udi Wigs sogn i mellom hans efterlevende qvinde Martha Olsdatter paa den ene og deris ? sammen aflede børn med nafn:

 

1. Otte Hermandsen

2. Peder Hermandsen

 

Så fordeles arven mellom de to sønnen hans.

 

Et stykke ut i skiftet står det: Morfaderen Ole Ottesen Ness er til formynder for sønnen Otte, og farbroderen Johannes ? for sønnen Peder

 

Lars

 

1745:

 

 

1. Sigvard Hansen var gift?

2. Hans Hansen er død og efterladt sig 5 børn, 4 sønner og 1 datter nafnlig:

a) Erich Hansen ... og bor paa gaarden Espeland i Bøgstad sogn

cool.png Ole Hansen soldat og ?

c) Eling Hansen den yngste? 16 aar gl: og tienende Norrvik? .....

d) Hans Hansen 12 aar gl: tienende hos sin broder Erich Hansen Espeland

e) Datteren Guri Hansdatter ... 18 aar gl: er tiende ? paa gaarden Kielstad

3. Datteren Barbra Hansdatter er gift med Otthe Waagen

4. Kari Hansdatter er gift med Mons ? Aamohl? Anders Myrmel

5. Siri Hansdatter 22 aar gl: tienende hos hindes ? Haagene Waagen

6. Giertrud Hansdatter er gift med Johanes Kleiven

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
Lars Østensen
På 27.8.2016 den 10.46, Lars Østensen skrev:

Disse kildene forteller meg at Ole Nilsen Kvamme (død etter 1753) sannsynligvis hadde minst 5 barn: Nils, Ole, Mads, Anne og Johanna.

 

Og i tillegg en datter gift med Torstein Larsen Foss.....

 

SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv - II Tinglysing, Bb: Pantebok nr. II.B.6a, 1742-1769, s. 138
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808181211
Vi underskrevne tilstår og hermed for alle vitterliggjør, at have solgt skiødet og afhendet saasom vi og hermed selger skiøder og aldeles afhender fra os og våre arvinger til vores kjære broder og svoger den velagte dannemand Niels Olsen Qvame der udi gaarden Qvame arvelig tilfaldene arve lodder, følgelig skiftebrevets formeldt af dato 18 mai 1754 saasom jeg Mads Olsen Sæle selger 12 pund(?) smørs leie, jeg Lars Andersen Njøsen paa min hustrus veigne 6 ?, Jeg Tosten Larsen Foss, i ligemaade paa min hustrus veigne 9 ? og jeg Johanna Olsdatter paa egne veigne, ligesaa 9 ?. Tilsammen 1 pund 12 mark smørs leye. Desuden er kiøberen i samme gaard arvelig tilfalden 18 marks giør saa til haabe gaards partens fra skyld ??? 6 mark smørs leye. Og saa mere bemelte kiøber Nils Olsen os hver for sine lodder etter accord følgelig haver betalt - ??? for hver mark smørs leye, som giør den summa 36 Rdr.......

 

Er denne datteren til Ole Nilsen Kvamme som var gift med Torstein Larsen Foss mulig å spore i kildene?

Hvilken gård Foss kan det være snakk om? Er det gård nr. 70, Foss i Gaular (se bind 5, side 297)?

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.