Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Hvem var Christen Jensen Sterch (Buskerud)?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

http://arkivverket.no/URN:rg_read/29024/33/

 

Han hadde bjelker liggende i Sigdal ved en befaring 3/5 1681.

 

Sterch-navnet er kjent i Kongsberg fra begynnelsen av 1700-tallet og fremover, og kjennes også fra Bragernes.

 

Spørsmålet er om denne Christen kan være identisk med den Christen Sterch som i hvert fall hadde følgende barn:

 

1) Sophie Christensdtr. Sterch, gift 5/6 1713 i Eiker med Gregers Henriksen. De bodde i Vestfossen. Barn: Lisabeth f. 1715, Mette Dorothea f. 1717 og Nils f. 1719. Barbro Christensdatter er fadder 1717 og 1719, Peder Hoff i 1719. Sophie og Gregers levde begge i 1752.

 

2) Joranne Marie Christensdtr. Sterch f. ca. 1683. Gift 23/12 1719 i Kongsberg med skomaker, senere skipper Peder Larsen Hoff fra Tønsberg (ca. 1680-1749). Hun kalles da Joranne Christensdtr. Ved en dåp i Tønsberg i 1728 kalles hun Anne Marie Christensdtr. Marie døde 1751 i Kongsberg. Hun kalles da Marie Christensdtr. Sterch. Barn: Petter Christian, Christina, Maren og Anne Dorthea.

 

3) Barbro Christensdtr. Sterch, gift 27/7 1719 i Kongsberg med enkemann og overstiger ved Sølvverket Tobias Pettersen Mandsfælder, skifte 8/2 1743. Ingen felles barn.

 

4) Hans Christensen Sterch. Ukjent, men må ha hatt sønnen Christen Hansen Sterch f. ca. 1719. Da det var skifte etter Christen Hansen Stærch 7/8 1764, sies det at Hartvig Davidsen Falchenberg var gift med Christens søskenbarn, og det kan stemme. Han var gift med Marie Sterchs datter Anne Dorthea Hoff. Steffen Koth kalles Christens søskenbarn, men det er nok samme forholdet her, at Steffen var gift med Christens søskenbarn. Da Christen Sterch døpte barna Hans og Jens i 1743 var bl.a. Stephan Kohts hustru Christina Hoff fadder, og da de døpte Nils i 1746 var Cornelius Jacobsen hattemakers hustru Maren Hoff fadder. - En Hans Christensen gift 1/12 1707 i Kongsberg med Cathrine Tobiasdtr.

 

Men hvor hørte Christen Jensen Sterch hjemme?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Tb. Modum og Sigdal 18/2 1688, fol. 6: Christen Jensen Sterch av Strømsø fremkom for retten (i Sigdal) og tilbød Kongl: Ma. fogd Sr. Anders Clausen 1 rdl. courant penger, fremlagt på tingbordet, som han begjærte at fogden mottok for sagmesterskatten for 2000 bord angitt og skåret på "Laffnæss"(?) sagen Ao 1689, hvortil fogden svarte at Nils Madsen ham samme penger på hans vegne hadde betalt, og som han i dess fald ei var ham noe skyldig, ville han heller ikke denne daler motta. Christen Jensen tok så daleren igjen med seg. (språklig modernisert) : http://arkivverket.no/URN:rg_read/29030/7/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

"Laffnæss" i #2 skal være Løvnes i Sigdal.

 

Tb. Modum og Sigdal 1/3 1690, fol. 45: Åstedssak ved Løvnessagen i Sigdal. På Hr. Directeur Daniel Knoffs vegne møtte velagte mann Christen Jensen Stærk.

 

Det fantes en Christen Jensen 29 år som i 1665 var gårdsfogd i Strømsø for hr. generaltollforvalter Daniel Knoff.

 

Noen som vet om disse to kan ha vært samme mann?

 

Daniel Knoff hadde svart grunnleie av sagen siden 1682, og det er vel ikke utenkelig at Christen Jensen Sterchs tidligere gjøremål i Sigdal kan ha vært på Knoffs vegne, i hvert fall da han tiilbød å betale sagmesterskatten for Løvnessagen i 1689.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Det er far og sønn Daniel Knoff i 1665 og 1690, men det kan jo likevel tenkes å være en forbindelse, hvis Christen Jensen har arbeidet for familien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil H Thomassen

Min eldste ane med navnet Sterck er Tønnes Christophersen Sterck f.sept.1690, g.08.05.1721 på Kongsberg m. Malene Jørgensdatter. Han ble begr. 11.12.1751 på Kongsberg. Jeg har ikke funnet Christopher Sterck.

 

To generasjoner tidligere har jeg Stephen Koht, bergmann, f.1640, d.april 1728, begr. 01.05.1728 på Kongsberg. En av hans barn er Anna Stephensdatter Koht f.1684 g.m. Jacob Berthelsen Landtverk. Et barnebarn er vel navnet opp og er den Stephen Koht du nevner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Christoffer Sterch nevnes på Kongsberg, og her er er også andre jeg har funnet:

 

Christoffer Sterch, far til Tønnes Christoffersen Sterch (nevnt i mt. 1732), han nevnes på sl. av 1600-t. og fremover.

Døpt 22/8 1697: Christoffer Sterchs sønn Antonius. Dpt. 16/2 1703: Christopher Sterchs barn Maren. 27/7 1709 begr. Christoffer Sterchs kone.

Begr. 24/11 1716 Antoni Sterchs barn. Begr. 25/5 1720: Antoni Stærks kone. 17/2 1703 ble begr. en Erland Sterch, uten aldersangivelse.

Des. 1721 døpt Tønnis Sterchs sønn Jørgen.

1/7 1724 døpt Tønnis Christoffersen Sterchs sønn Christoffer.

2/12 1724 døpt Amund Stærchs datter Helena. Fadder bl.a. Tønnis Sterch.

23/12 1728 ble begr. Tønnis Sterchs kvinne.

3/6 1730 ble begr. en Anne Sterch.

16/3 1741 begr. Tønnes Sterchs kvinne Anna Nilsdtr. 44 år.

 

Det behøver likevel ikke å være sammenheng mellom disse Sterch'ene og Christen Sterch, ettersom jeg ikke har funnet forbindelse via faddere osv.

 

Jeg har også sett at Sterch-navnet finnes i Danmark, og mulig Christen kan ha sitt opphav der, i hvert fall om han er identisk med Christen Jensen Sterch i Strømsø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Vedr. Steffen Koht: Jøran Christina Pedersdtr. Hoff, f. ca. 1710(!), gift i Kongsberg 16/1 1742 med Stephan Davidsen Koht. De hadde i hvert fall disse barna: 1) Jochum Andreas f. 1744, 2) Anne Sabina f. 1746, 3) David f. 1749, 4) Anna Catharina f. 1751, 5) Peder Hoff f. 1753. Skifte 6/9 1780 etter myntarbeider Steffen Davidsen Koth. Enken levde. De hadde da barna: Jochum, David, Peder og Anne Cathrine (død). Begravet i Kongsberg 22/12 1787 som Kirstine Pedersdtr. Hoff, sal. Stephen Davidsen Koth, pensjonist, 77 år.

 

(Utropstegnet etter fødselsåret 1710 er fordi foreldrene giftet seg i 1719).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagfinn Stærk

Jeg vet ikke om denne diskusjonen følges fortsatt, men min sønn gjorde meg nettopp oppmerksom på den. Jeg er etterkommer etter Christen Hansen Sterch, døpt 30. mai 1719 på Kongsberg. Min far undersøkte ganske mye i sin tid rundt slektens opphav, og det var så langt han mente det var mulig å komme. Men han etterlot seg mange papirer rundt Sterch-navnet (med ulike stavemåter) på Kongsberg. Jeg kommer nærmere tilbake til dette senere, antagelig i morgen, så får vi se om jeg kan bidra med noe - og kanskje noen har noen bidrag til min kartlegging av slekten Stærk i Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hei, Dagfinn!

 

Jeg har forholdsvis nylig funnet Christens Hansen Sterchs foreldre i kommunikantprotokollene på Kongsberg, i hvert fall fra 1737 av. Det var ovennevnte Hans Christensen Sterch og kone Karen Tallaksdatter. Hun døde i 1749 på Kongsberg, 59 år gml. som Hans Christensen Sterchs enke, men jeg har ikke funnet Hans begravet på Kongsberg. I de nevnte kommunikantprotokollene nevnes Hans Christensen og kona så sent som i 1745 (holder fortsatt på å gjennomgå dem), så Hans må ha dødd en gang mellom 1745 og 1749. I noen tilfeller er sønnen Christen nevnt sammen med dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagfinn Stærk

Hei Svein.

 

Jeg ser du har arbeidet grundig med stoffet. Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg, men jeg kan jo nevne en del ting angående Sterch og lignende fra Kongsberg.

 

Den første med navnet Starch (Stärke eller lignende) i Kongsberg er nok Anthonius Starch, kommet i 1624. Han kom fra Harz i Tyskland. Jeg har en bok på tysk, som jeg bare har sett litt i, der står han nevnt. Boken heter "Technologietransfer und Auswanderungen im Umfeld des Harzer Montanwesens". Jeg har også sett (men finner ikke papirene i farten) flere med lignende navn som kom til Tyskland på denne tiden, og noen ser ut til å ha reist litt frem og tilbake. Etter hva jeg har forstått, er det norske Tønnes avledet av det tyske Anthonius, et navn vi senere finner i forbindelse med Sterch på Kongsberg.

 

Min far, død 1996, hadde kontakt med flere slektsforskere i forsøket på å finne ut mer om slektens opphav. En av dem var Terje Gudbrandsen, Oslo. Jeg tror det er fra ham at jeg også har skifteprotokollen til Christen Hansen Sterch fra 1764. Han nevner også Kongsberg panteregistger II 2 (fol 374A) der det står at "Christen Hansen Stærch selger til bergmann Toll Hansen et mig tilhørende og af Madme Salig Jochum Paasches under 26de May 1762, tilskjødede Huus og gaard bestaaende af en 6 Lofttet Stue med Kammer ved, og Kiøken med Skaarstenudi med tilliggende gresløkke." Huset lå på Schavanger grund - mellom Sr Christopher Gartners havneløkke på den vestre og Anders Kielsens eiendom på den nordre side. Skjøtet var datert 12. juni 1762. Christen eide samtidig også et annet hus i 1762. Dette iføgle Kongsberg panteregister II 4 (1763-72) der det står at  Christen Hansen Stærch - "bergmann ved Søvverket og på bergstaden boende" - låner 60 rd. av regnskapsfører ved Skov- og flaade-Væsenet Gert Christian Schwingel. For sikkerhet for lånet pantsetter Christen sitt hus på Korpemoen. Pantebrevet er datert 28. jauar 1864.

 

Jeg vet ikke om du har sett på panteregisterene, men her er i så fall noen tips.

 

Dette foreløpig.

 

Dagfinn Stærk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Christen Hansen Sterch nevnes i kommunikantprotokollene som hauer, mens faren Hans Christensen Sterch ikke er oppført med yrke, men nevnes i hvert fall en gang som "oplagt", dvs. at han ikke lenger var i arbeid. Enken hadde ikke bergpensjon da hun døde i 1749, så han arbeidet derfor neppe ved sølvverket. Kanskje hadde han vært håndverker av noe slag, og det ser jo ut til at han har oppholdt seg utenfor Kongsberg inntil omkring 1737, siden han ikke gjenfinnes som gift på Kongsberg og sønnen Christen heller ikke er døpt der.

 

Det kan absolutt se ut som at Tønnes Sterch på Kongsberg kan ha vært en etterkommer etter Anthonius Starch, siden navnet Tønnes iflg. "Norsk personnamnlekikon" sies å være en tysk kortform av Antonius.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Dom. 21 p. Trin. (30/10) 1746 nevnes Karen Tallaksdatter sal. Hans Christensen Sterch som kommunikant. Hans levde i 1745, så han har trolig dødd tidligere på året i 1746.

 

Karens patronym Tallaksdatter kan tyde på at hun kom vestfra et sted, f.eks. Agder eller Rogaland, hvor navnet Tallak/Tollak var vanlig. Det er et par andre familier på Kongsberg på denne tiden som har familiemedlemmer ved navn Tallak, og de er heller ikke fra Kongsberg. Kan vi klare å finne ut hvor Hans og Karen giftet seg, kan vi kanskje også finne sønnen Christens dåp ca. 1719. Så sant kirkebok altså eksisterer der så tidlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagfinn Stærk

For det første, jeg har forstått det slik at Christen Hansen Sterch ble døpt i Kongsberg 30. mai 1917. Jeg har kopi av noen linjer fra kirkeboka der dette visstnok står - ikke enkelt for meg å forstå alt der, men min far fikk det nok bekreftet av vedkommende som hadde lest kirkeboka, han var veldig nøye sånn (Han døde i 2004).

 

Nå fant jeg det har lett etter i dag, en tysk oversikt fra 1942 over tysk innvandring til Norge. "Beitrage zur Geschichte des Deutschtums in Norwegen", hefte 2. Har du dette heftet? Hvis ikke, kan du få det av meg, for det ser ut til at jeg har to kopier.

 

Her kan vi bl.a. lese at Anthonius Starch kom fra Harz til Kongsberg i 1624. Dro tilbake til Tyskland i 1625, for så komme igjen i 1629. Hans sønn Anthonius ble født på Kongsberg i 1632. Hans sønner var antagelig Phillip, Erland og Jacob, alle med etternavnet Starch (med tøddel - får det ikke frem på iPaden). Dessuten kom Jorgen Starche i 1629 og Valentin Starche i 1624. Kanskje dette er til noe hjelp.

 

Dagfinn Stærk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

For det første, jeg har forstått det slik at Christen Hansen Sterch ble døpt i Kongsberg 30. mai 1917.

 

I 1717 finner jeg ingen Christen Hansen døpt på den datoen, men 3. Pentec. 1719 (som vel skulle bli 30. mai) sees en Hans Eliesøn å døpe sønnen Christen, etter det jeg kan se. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8568&idx_id=8568&uid=ny&idx_side=-72

Skulle det likevel være en annen innførsel du tenker på, vil jeg være glad for å få oppgitt sidenummer i kikeboken.

 

Som nevnt i #6, har jeg ikke funnet noe som skulle tilsi at det er en forbindelse mellom Antonius/Tønnes Sterch/Stärch og Hans Christensen Sterch med søstre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagfinn Stærk

Ja, 1719 er selvsagt det riktige (ikke 1917!). Siden han var født ca. 1720, tror jeg ikke det var noen annen enn han med det navnet på den tiden. Men siden vi ikke vet helt sikker at han faktisk ble født på Kongsberg, kan vi altså heller ikke være helt sikre på hvem hans foreldre faktisk var.

 

Vel, vi kommer vel ikke lengre med dette, iallfall ikke jeg. Men kommer du over mer av interesse, hører jeg gjerne fra deg igjen.

 

Dagfinn Stærk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jo, vi kan være sikre på Christens Hansen Sterchs far var Hans Christensen Sterch; det viser innførslene i kommunikantprotokollene. Fadderskap mellom de ulike søsknene og deres barn i kirkebøkene for øvrig, og skiftedata, viser at de alle var barn av en Christen Sterch. Så langt er det bare Christen Jensen Sterch på Strømsø som peker seg ut i tid og rom, men kildesituasjonen for Strømsø er dessverre nokså bedrøvelig for denne tiden, så det kan være vanskelig å få verifisert dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagfinn Stærk

Du har selvsagt rett i det. Da vet jeg iallfall navnet på ett ledd til av mine forfedre. Du har hjulpet meg, men jeg har dessverre ikke kunnet hjelpe deg med så mye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.