Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Roger Fossum

Knive - Tordenstjerne

Recommended Posts

Roger Fossum

Hvor mange kjente barn finnes det etter Peder Paulsen Knive og Karen Oudensdatter Gullaug(Tordenstjerne) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Yttri

Er det ikke en vesentlig feil i selve spørsmålet?

 

I Ruuds samlinger på Statsarkivet i Kongsberg er det under Knive notert at slekta til Karen Oudensdatter på Knive ble dokumentert på tinget i Eiker 30.juni 1656. Det står der at Karen Oudensdatter var datter av en Ouden Olsen gift med Gurine Nilsdatter. Det er nevnt flere barn av dette paret, men jeg har dessverre litt mangelfulle notater derfra for øyeblikket. Tingboka vil sikkert kunne gi utfyllende opplysninger.

 

Jeg mener å ha vært borti at denne slekta også er omtalt i en eller annen slektsartikkel, men husker for øyeblikket ikke hvor. imidlertid er det vel i alle fall klart at slekta på Knive i Eiker ikke hadde noen forbindelse til Tordenstjerne-slekta på Gullaug i Lier.

 

I samme saken på tinget skal det stå nevnt 6 sønner av Karen Oudensdatter og Peder Paulsen Knive, nemlig Ouden, Rasmus, Amund, Augustinus, Anders og Nils - alt i følge Ruuds samlinger sitt referat fra tingboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Saken det refereres til i (2) er her: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28980/151/ men jeg kan ikke se at Karen Audensdatter på Knive har noe med den å gjøre. Saksøkeren her, Nils Audensen Rognstads barn på Toten, var riktignok sønnebarn av Auden Olsen og Guri Nilsdatter, som bodde på Holte og Rakkestad i Eiker. Og saken dreide seg om arv etter Erik Audensen Vålen, Nils Rognstads bror.

 

Jeg ser at Auden Pedersen Knive opptrer som fullmektig for saksøkerne - det gjorde han også for Nils Rognstads barn på et rettsmøte 15/4 1656 i Modum i en annen sak de hadde gående der - men dette kan ha en annen årsak, for eksempel mulig slektskap med Nils' kone Ragnhild Paulsdatter, eller av en annen grunn. I artikler jeg har lest der barna til Auden og Guri Holte/Rakkestad nevnes, er ikke Karen Audensdatter, gift med Peder Paulsen Knive, nevnt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Yttri

Det er mulig at opplysningene i Ruuds samlinger også framstår som mer sikre enn det som det egentlig er belegg for i tingboksnotatene. I så fall er det vel uvisst hvem som er Karen Oudensdatters foreldre.

 

For det er vel ingen som har lagt fram bevis for at Karen virkelig var datter av Ouden Jonsen på Gullaug? Slik jeg husker de opprinnelige artiklene hvor den påstanden / hypotesen ble satt fram, var det ingen sikre bevis der heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Engedahl

Ganske kort: 1626 Peder Paulsen nevnes som svoger til Jon Oudensen på Gullag. 1651 Jon Oudensen nevnes som bror til Karen Oudensdatter sal. Peder Paulsen Knive. Peder skatter også av jordegods som tyder på en forbindelse denne veien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Fossum

Utrykt Diplom datert Gullaug 18/1 1626

 

«Jeg Ionn Eudenssøn Gulow kiendes oc giør for alle witterligt i dette Obne Breff at jeg medt mine kiere søschendes, Willie och suogers samtyche, haffuer und och soldt Oluff Nilssøn på Nordbye Syndre udi Laurdal i Thunsberrig Læn boendis, en fierding Miell j Wassbotten j Hoff Sogen liggendis, och siuff Liespund korn i Komnes udi Sandswerdt, for siuff och fyrre thiuffue Rigs daler.

 

Hvilched forschriffuen Goudtz forbene Oluff Nilssøn och hans hustro Caren Lauridzdaatter schal frelseligens nyde, bruge och beholde under sig och sine Arffuinger til ewig Odell och Eyendomb, saa wy, eller wores arffuinger epter denne dag, iche kiender Os, i forschriffne Gaarder Wassbotten och Commenes, nogen Lut part eller Eyendeler til windisbiurdt haffuer wy medt wore signeter, undertrugt, och medt egen hand underschreffuet Actum Gullow, Dend 18 January Anno 1626.»

 

Jon Oudenssøns og hans svoger Peder Povelssøns segl står under brevet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Yttri

OK - ser at jeg må korrigere notatene mine om Knive.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Hei!

 

Apropos Nils Rognstad på Toten: Jeg har jeg drøftet litt rundt ham i forbindelse med min artikkel om Lindum i Skoger (Gjallarhorn, nr. 31, 2003).

 

mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Slektskretsen til Nils Rognstad er også tatt opp i to numre av Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift: I VSLT nr. 3/87 "Om Niels Oudensen Rognstad på Toten" av Jan Fredrik Lysaker Engedahl og i VSLT nr. 3/93 om Rognstad gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger Fossum

Takk til Ole, Svein Arnolf, Jan og Are for svar.

 

Har nå gått gjennom tingbøkene t.o.m. 1688, men foreløpig ikke funnet noe navn på kona til Rasmus Villumsen Knive (se lenke i innlegg 4). Rasmus er kanske død i 1680 for i en sak på tinget i Eiker 1685 tinglyser Augustinus Verp et kjøpebrev på 1/2 skippund i Knive fra Svend Lauritsen med hans hustrus samtykkke. Dette oppgis da å være hustruens odel. Datert 3 Okt. 1680. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28998/24/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.