Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Litt hodebry i Davik, Nordfjord 16/1700 tallet på gården Ervik

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Brite Eriksdtr. Ervik fra bruk 1, klokkarbruket giftet seg med Peder Olason Ervik ? Brite døde 1742 uten at jeg vet når hun er født. Peder var født rundt 1670 og døde 1730. De var bosatt på Ervik bruk 4.

 

Hodebryet mitt gjelder foreldrene til Brite som i følge bygdebok for Kjøllsdalen krins var Erik ? gift med Kristi Nojedtr. Erik døde i 1698 og enken, Kristi Nojesdtr. giftet seg på nytt med Johannes Johannesson 1661-1716. Problemet er at i første ekteskap med Erik fikk Kristi barn i 1670, 1677,1698 og Brite som jeg ikke vet når var født. I ekteskapet med Johannes fikk hun datteren Randi i 1702. Det er et sprang på 32år. Og selv om hun skulle ha vært 16 år da første barn ble født var hun i så fall 48 da siste barn så dagens lys.

Det er selvsagt teoretisk mulig, men hvor sannsynlig er det.

 

Jeg undres forsåvidt også på hvor denne Erik kom fra og hvem han var, og det samme kan sies om Peder Olason.

Er der noen som har synspunkter på dette, så er jeg takknemlig for svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Linda Wathne

Det er skifte etter pige Ane Erichsdatter Ervigen i 1714, og der opplyses det at hun har helsøsken Noe, Brite, Kari og Guri Erichsbarn, samt halvsøster Randi Johannesdtr.. Mor Christi Noedatter gift med Johannes Ervigen. Og det er nevnt at det var skifte etter avdødes far Erich Erichsen 7. des. 1699 (jeg fant ikke det skiftet i farten). Så det er vel ingen tvil om slektskapet her,- spørsmålet er om fødselsår på barna er korrekt (har du dem fra kirkebok, eller er de beregnet ut fra oppgitt alder ved død ..som ikke nødvendigvis behøver være korrekt?). Skifte etter Ane : http://arkivverket.n...read/24222/114/

 

Mvh

Linda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Skiftet etter Erik er i desember 1699 og neppe bevart - protokollen vi har sluttar før det. Eg vil dessutan meine at namnet på systera er Guni.

 

Skiftet etter broren Noje som også var barnlaus er her http://arkivverket.n...read/24232/460/ Alderen hans ved død i 1769 må vere betydeleg overdriven i kyrkjeboka (langt over 90?) sidan han er 8 år i 1701. Barneflokken ser derfor ikkje ut til å vere så spreidd som du antydar i fyrste innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk for gode tilbakemeldinger.

Når det gjelder alderen på barna, så er det hentet fra bygdeboka, jeg har ingen sikre kilder på det.

De to skiftene dere viser til skal jeg studere nøye, men det er jo nå bekreftet at det var Christi som var mor til dem alle. I tillegg fikk jeg farsnavnet på Erik. I bygdeboka står han bare oppgitt som Erik.

Da får jeg nøste videre på dette.

Er det noen som har en formening om hvor denne Peder Olsson kom fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Sidan han er oppgjeven som landsoldat på Ervik i 1701 vil eg tru han er frå garden - dei brukte oftast sine eigne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Aase.

 

Da får jeg gå tilbake til bygdeboka for Kjøllsdalen Krins og se hva jeg kan finne der.

 

Sørgelig at denne Erik Erikson Ervik ikke kunne ha ventet til etter 1701 med å dø, da hadde jeg i det minste fått vite alderen hans. :-)

I bygdeboka er der en Erik som var gift med en Anne Olufsdtr. Denne Erik var født rundt 1618. Jeg antar at dette er hentet fra koppskatten i 1645. Anne skulle være datter til forrige bruker Oluf Anderson som igjen var gift med Judit Tidemannsdtr.

 

Anne og Erik fikk i følge den samme kilden en sønn Ola Erikson født ca 1646. Men han kan neppe ha rukket å få en sønn Erik som igjen har fått en sønn Erik gift med Christi.

 

Da er det neste spørsmålet om den Erik som døde i 1698/99 er identisk med Erik født ca 1618. I så fall må han først ha vært gift med Anne Olufsdtr. for så å gifte seg med Christi Nojesdtr. Det kan i så fall forklare datteren Anne død 1714, som forresten bygdeboken ikke nevner.

 

Og siden dette er hentet bra bruk 3 mens Erik og Christi holdt til på bruk 1, så kan det også forklare hvorfor Erik og Christis sønn Noje slo seg ned nettopp på bruk 3.

 

Noen synspunkter på dette?

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg spinner litt videre på denne tråden.

Om vi antar at Peder Olsson Ervik var født på Ervik , så var han altså 31 år i 1701. Det gir oss et fødselsår rundt 1670. Da må vi kunne anta at hans far kanskje befant seg på gården i 1666. Der er det i alle fall bare en mann med det navnet, og han var 40 år i 1666. Han var i hvertfall i en alder som skulle tilsi at han kunne bli far 4-5 år senere. På bruk nr.1 befinner det seg i følge bygdeboka en mann ved navn Oluf Olsson født 1626. Han hadde bruket fra 1658.

 

På bruk nr.3 er der i 1645 en Oluf Andersson gift med Judith Tidemandsdtr. De har barna Tidemand, Ola, og Anne. Sistnevnte er identisk med den Anne Olsdtr. som ble gift med Erik som jeg nevnte i forrige innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg klarer ikke helt å slippe taket i dette.

 

Om jeg går tilbake til Peder Olsson Ervik, så var han i følge manntallet i 1701 31 år gamel, landsoldat og ugift.

Skiftet etter ham i 1731 forteller at han hadde barna Ole, Guri, Christi og Jørgen. Sønnen Ole skal være født 1692 og da må Peder enten være enkemann i 1701 eller han har fått denne sønnen utenom ekteskap.

 

Fylkesarkivet Sogn og Fjordane sine databaser over døpte i Sogn og Fjordane viser at Peder døpte sønnen Erik 17.10.1717 (død før skiftet i 1731), Guri døpt 15.03.1719, Christi døpt 15.10.1722 og Jørgen 25.04.1724.

Jeg er derfor rimelig sikker på at Brite Eriksdtr. Ervik ikke kan være mor til Ola og at hun må ha giftet seg rundt 1715 med Peder. Det kan selvsagt være barn født før 1717, men de er ikke med i databasene og må i så fall alle ha dødd før Peders skifte i 1731.Dermed kan vi også fastslå at Brithe Eriksdtr neppe var født før 1680, mer trolig en gang på 1690 tallet.

 

Et annet problem er at jeg ikke finner noen klar kandidat til Kristi Nojesdtr.s foreldre. Er der noen som vet noe om hennes opprinnelse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

No må eg innrømme at eg ikkje følgjer deg heilt. Eg finn ikkje andre enn Ola, Jørgen og Guni i skiftet i 1731; Kristi er vel død i 1723. Ola er oppgjeven å vere myndig - det vil vel seie at han må vere over 21 år - eller var alderen for å vere myndig endå høgare på denne tida? - altså fødd seinast 1710.

 

Fødselsåret 1692 har du kanskje henta frå S&Fj-basen over gravlagde; i originalen står det at han er 84 år, men eg er nokså sikker på at det må vere overdrive; han skulle i så fall vore nemnd i 1701-manntalet. Giftarmål i 1732 kan kanskje tyde på litt før 1710.

 

Men uansett, med aldersskilnaden som er innan syskenflokken har eg alltid tenkt at Peder må ha hatt ei kone før Brite.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

No må eg innrømme at eg ikkje følgjer deg heilt. Eg finn ikkje andre enn Ola, Jørgen og Guni i skiftet i 1731; Kristi er vel død i 1723. Ola er oppgjeven å vere myndig - det vil vel seie at han må vere over 21 år - eller var alderen for å vere myndig endå høgare på denne tida? - altså fødd seinast 1710.

 

Fødselsåret 1692 har du kanskje henta frå S&Fj-basen over gravlagde; i originalen står det at han er 84 år, men eg er nokså sikker på at det må vere overdrive; han skulle i så fall vore nemnd i 1701-manntalet. Giftarmål i 1732 kan kanskje tyde på litt før 1710.

 

Men uansett, med aldersskilnaden som er innan syskenflokken har eg alltid tenkt at Peder må ha hatt ei kone før Brite.

 

 

Når Ola var oppgjeven å vera myndig så var han nok minst 25 år då. Dei som var over 17, men under 25 år gamle, vart rekna som

mindreårige. Umyndige var dei som var under 18, kvinner og sinnslidande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mange takk Terje, då er vi tilbake til seinast 1706.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Beklager, men jeg har vært en smule opptatt.

 

Jeg ser at mitt siste innlegg ikke kom med. Når det gjelder barna til Peder og Brite, så viser altså databasene til fylkesarkivet at de fikk sønnen Erik i 1717. Han må være død før 1731 all den tid han ikke er nevnt i skiftet etter Peder. Guri/Guni var født i 1719 død 1791. Christi var født 1722 gravlagt jan 1723 og Jørgen født 1724 død 1767. Om de fikk barn sammen før 1717, så må de uansett ha dødd før 1731. Jeg finner ikke ekteskap/trolovelse i kirkebøkene mellom 1710 og 1720, og har således ikke noe holdepunkt for å si når de ble gift.

Bygdeboka sier at Brite døde i 1742, men jeg finner ikke dødsfallet i kirkeboka eller i databasene til Fylkesarkivet. Om vi antar at Brite kan ha vært rundt 44 år da Jørgen ble født (finner ingen barn mellom 1724 og 1731) må hun ha vært født senest 1680. Hun kan selvsagt ha vært født senere, men da burde det vel kanskje ha vært flere barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.