Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Terje E Skrolsvik

Konglevoll i Lindås

Recommended Posts

Terje E Skrolsvik

Jeg har Marie sal Johan Luden som eier av gården fra 1672. Men jeg har ikke funnet hvem som eiet gården før 1672 ? Marie ble senere gift med Oberstløytnant Gierhart Macodi. Hun eiet flere gårder i Hamre, men hvem arvet hun de etter ? Hennes far het Jørgen Blechmann/Blichmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Weidling

Hei Terje

 

Ser av skattematrikkelen 1647 at Konglevol tilhørte Allhelgengodset i Bergen.

 

Dette var en godssamling som sammen med Utstein kloster og ca. 100 gårder av krongodset i Stavanger len/amt ble solgt til et konsortium av dansker i 1664/1665 - de fremtredende adelsmennene Niels Trolle, Holger Vind, Otte Krag og Axel Urup, samt sekretær i Rentekammeret Frederik Giese..

 

Etter noen år begynte disse å selge enkelteiendommer til privatfolk, Omkring 1670 hadde konsortiet kvittet seg med så og si alle eiendommer i Hordaland og Sogn og Fjordane. En av kjøperne var Marie Blechman, enke etter Johan Lud. Så vidt jeg kan se, kjøpte hun 26 gårder. Så her er det nok snakk om kjøp, ikke arv.

 

Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Takk for svaret Tor.

Nei jeg hadde ikke trodd hun arvet noe etter sin far,- da ville jo de andre søsknene og sitte med noen gårder. De gjorde de ikke . Men hun må da ha sittet på en "liten" arv etter sin mann siden hun hadde midler til å kjøpe disse 26 gårdene. Vet du om det finnes dokumentert dette kjøpet ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Weidling

Det er flere år siden jeg arbeidet med dette nå, så jeg husker ikke helt alle detaljer. Men så vidt jeg husker så er viktigste kilde en del odelsmanntall for de ulike fogderiene i Rogaland, Hordaland og Sogn-Fjordane hvor denne og flere godssamlinger dukker opp omtrent samtidig. Og så er det i tingbøker henvist til skjøter. Problemet med henvisningene i tingbøkene, er at de kom i forbindelse med senere rettssaker om enkeltgårder. I tingbokreferatene oppgis ikke navnet på samtlige eiendommer som ble skjøtet under ett, men bare navnet på de(n) omtvistede gården(e).

 

Da jeg arbeidet med dette, så jeg f.eks. at det i ulike tingbøker var referert til mange skjøter utstedt i København 21. mars 1668 . Både Axel Urup og enkene etter Niels Trolle og Otte Krag var utstedere, og det var tydeligvis gods i Bergenhus amt som først og fremst gikk unna denne datoen. Jeg fant også henvisninger til ett par skjøter senere samme året. Henvisningene fant jeg ved å søke i de transkriberte tingbøkene som ligger på nettet. De personene som kjøpte gods fra konsortiet i 1668 dukker først opp i skattelister - med store godsmengder - noen få år senere, ca. 1670-1672 - litt forskjellig i ulike fogderier. Jeg regner med at alt disse kjøperne hadde av tidligere Allhelgen-gods og Utstein-gods ca. 1670/1672 ble kjøpt samtidig. Min konklusjon er at av de ca. 175 gårdene i Bergenhus len som konsortiet opprinnelig satt med, så ble minst 100 solgt i året 1668. Ytterligere 50 gårder ble solgt før 1670/1672 - og det er egentlig ikke noe i veien for at salget av disse gårdene også fant sted nettopp i 1668.

 

Jeg glemte i stad å si at også oversekretær i Danske kanselli Erik Krag var med i konsortiet.

 

 

 

Og ja, Maria må hatt en god slant med penger - eller god kredittverdighet - for å få tak på alt dette.

 

Hilsen Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Hallo Tor.

Takk for svaret. Jeg skal sjekke litt om det finnes noe på Statsarkivet event om bygdebøkene nevner noe om kjøpet.

Marie Blichman var fadder på en av mine "formødre" i 1696, og jeg er selv en etterkommer av Jørgen Blichman i Bergen.

 

Mvh

Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.