Gå til innhold
Arkivverket
Finn Roaas

Prest i Vågan og på Skrova i 1662

Recommended Posts

Finn Roaas

Er det noen som kan hjelpe meg med hva presten i Vågan het i 1662?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

En vet ikke med sikkerhet når den første kirken ble bygd og hva de første prestene het. Den aller første som er omtalt er en pastor Oscar til Lofotens prestegjeld. Buksnes som kirkesogn er nevnt i 1324 og den første omtale av kirke er i 1641 da det skal bygges ny.

 

 

1) Magister Aslak Andersøn ( - 1546)

Sogneprest fra ca 1531. Nevnes i et dokument av 1540 som sogneprest til Lofoten og er dermed den siste katolske og den første lutherske i Lofoten prestegjeld. Han var også prest i Nidaros domkirke.

Hans sønn var trolig magister Anders Aslaksønn, Lofoten.

 

2) Knud Henriksøn ( - ca 1561)

Beskikket som sogneprest 27. september 1546 til Lofoten.

Tidligere slottsskriver på Bergenhus.

 

3) Hans Andersøn ( - )

Utnevnt av lensherren på Bergenhus til sogneprest i Lofoten

den 16. juni 1562. Studerte i Rostock i 1554 og nevnes i 1556 som kannik i Trondheim.

4) Peder Hanssøn ( - )

Utnevnt til sogneprest i Lofoten i 1565.

 

5) Knud Henrikssøn Sogneprest i 1581.

 

 

6) Hans Pedersøn ( - død før 1631)

 

 

7) Hans Olssøn Sogneprest tidlig fram til 1643

 

8) Peder Eriksøn ( - )

Ble fradømt sitt embede, men tas til nåde i 1655 av kongen.

Sogneprest fra 1643

 

9) Hans Pedersen Schanche ( - 24.8.1653)

Var først prest i Vågan. I 1651 til Lødingen sognekall. Døde der.

 

10) Edvard den vise ( - )

Bare 3-4 år i Buksnes, deretter flyttet han til Vågan. Døde der.

 

11) Claus Mogensen Blix ( - 1676 )

Sogneprest fra 1656. Gift først med Anna Larsdatter Rasch som rømte til Holland, deretter med Christina Jacobsdatter.

 

 

 

12) Hans Hansen Jentoft (1641 – 1718)

Først visepastor til Buksnes, senere Borge. Først gift med Maren Graa, datter av sorenskriver Graa, deretter med Ingeborg Hartvigsdatter, datter av prost i Steigen Hartvig Arnesen.

 

 

13) Michael Bjørnsen Ursin (1649 - 1698)

Født i Ramsvik i Hol (Buksnes) Den første teologen fra bygda.

Visepastor fra 1677. Gift med Anne Svendsdatter Winstrup.

 

 

 

14) Magister Peder Crantz (1669 – ca 1731)

Født i Trondhjem.

Ordinert til res.kap. til Buksnes i 1698. Sønn av audeteur Albert Crantz og bror til Johan Crantz, sogneprest til Byneset kall i Trøndelag. Gift med Mætte Catrine Richter.

 

15) Leinert (Leonhard) Sidenius (april 1702 – 1763)

Født i Jamtland i Sverige. Hans bror Isak Sidenius var sogneprest på Falster i Danmark.

Leonhard ble først visepastor i 1728, deretter sogneprest i 1740 i Buksnes, senere sogneprest i Borge (1756)

Gift med Ingeborg Pedersdatter Helman.

Den første prest som holdt konfirmasjon i Buksnes kirke.

Hans sønn Jonas, f.1722, ble sogneprest på Værøy fra 1753 til 1756. Deretter Værøy, så Borge (13.5.1766) og til slutt Lødingen hvor han døde 21.2.1785.

Jonas ble viet 6.2.1755 i Vågan kirke med Elisabeth Lucia Kildahl, datter av sogneprest i Vågan, Simon Kildahl.

 

16) Erik Gerhard Schytte (07.06.1728 – 26.07.1808)

Født på Vega i Helgeland av foreldre Arnoldus Schytte og Lucie Bonsach. Hennes far var G.J.Bonsach, sogneprest i domkirken i Trondheim.

Erik var sogneprest i Buksnes fra 1761 til 1776. Gift med Anna Jentoft, datter av Hartvig Mogensen Jentoft, Petvik. Etter Schyttes død flyttet hun til gården Løp i Bodø og døde der 9.juni 1818.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

En vet ikke med sikkerhet når den første kirken ble bygd og hva de første prestene het. Den aller første som er omtalt er en pastor Oscar til Lofotens prestegjeld. Buksnes som kirkesogn er nevnt i 1324 og den første omtale av kirke er i 1641 da det skal bygges ny.

 

 

1) Magister Aslak Andersøn ( - 1546)

525]Sogneprest fra ca 1531. Nevnes i et dokument av 1540 som sogneprest til Lofoten og er dermed den siste katolske og den første lutherske i Lofoten prestegjeld. Han var også prest i Nidaros domkirke.

525]Hans sønn var trolig magister Anders Aslaksønn, Lofoten.

 

525]2) Knud Henriksøn ( - ca 1561)

525] Beskikket som sogneprest 27. september 1546 til Lofoten.

525] Tidligere slottsskriver på Bergenhus.

 

525]3) Hans Andersøn ( - )

525] Utnevnt av lensherren på Bergenhus til sogneprest i Lofoten

525] den 16. juni 1562. Studerte i Rostock i 1554 og nevnes i 1556 som kannik i Trondheim.

525]4) Peder Hanssøn ( - )

525] Utnevnt til sogneprest i Lofoten i 1565.

 

525]5) Knud Henrikssøn Sogneprest i 1581.

 

 

525]6) Hans Pedersøn ( - død før 1631)

 

 

525]7) Hans Olssøn Sogneprest tidlig fram til 1643

 

525]

525]8) Peder Eriksøn ( - )

525] Ble fradømt sitt embede, men tas til nåde i 1655 av kongen.

525] Sogneprest fra 1643

 

525]9) Hans Pedersen Schanche ( - 24.8.1653)

525] Var først prest i Vågan. I 1651 til Lødingen sognekall. Døde der.

 

525]10) Edvard den vise ( - )

525] Bare 3-4 år i Buksnes, deretter flyttet han til Vågan. Døde der.

 

525]11) Claus Mogensen Blix ( - 1676 )

525] Sogneprest fra 1656. Gift først med Anna Larsdatter Rasch som rømte til Holland, deretter med Christina Jacobsdatter.

 

 

 

525]12) Hans Hansen Jentoft (1641 – 1718)

525] Først visepastor til Buksnes, senere Borge. Først gift med Maren Graa, datter av sorenskriver Graa, deretter med Ingeborg Hartvigsdatter, datter av prost i Steigen Hartvig Arnesen.

 

 

525]13) Michael Bjørnsen Ursin (1649 - 1698)

525] Født i Ramsvik i Hol (Buksnes) Den første teologen fra bygda.

525] Visepastor fra 1677. Gift med Anne Svendsdatter Winstrup.

 

 

 

525]14) Magister Peder Crantz (1669 – ca 1731)

525] Født i Trondhjem.

525] Ordinert til res.kap. til Buksnes i 1698. Sønn av audeteur Albert Crantz og bror til Johan Crantz, sogneprest til Byneset kall i Trøndelag. Gift med Mætte Catrine Richter.

 

525]15) Leinert (Leonhard) Sidenius (april 1702 – 1763)

525]Født i Jamtland i Sverige. Hans bror Isak Sidenius var sogneprest på Falster i Danmark.

525] Leonhard ble først visepastor i 1728, deretter sogneprest i 1740 i Buksnes, senere sogneprest i Borge (1756)

525] Gift med Ingeborg Pedersdatter Helman.

525] Den første prest som holdt konfirmasjon i Buksnes kirke.

525] Hans sønn Jonas, f.1722, ble sogneprest på Værøy fra 1753 til 1756. Deretter Værøy, så Borge (13.5.1766) og til slutt Lødingen hvor han døde 21.2.1785.

525] Jonas ble viet 6.2.1755 i Vågan kirke med Elisabeth Lucia Kildahl, datter av sogneprest i Vågan, Simon Kildahl.

 

525]16) Erik Gerhard Schytte (07.06.1728 – 26.07.1808)

525] Født på Vega i Helgeland av foreldre Arnoldus Schytte og Lucie Bonsach. Hennes far var G.J.Bonsach, sogneprest i domkirken i Trondheim.

525]Erik var sogneprest i Buksnes fra 1761 til 1776. Gift med Anna Jentoft, datter av Hartvig Mogensen Jentoft, Petvik. Etter Schyttes død flyttet hun til gården Løp i Bodø og døde der 9.juni 1818.

 

 

Muligens var jeg litt for rask, sognene i Lofoten var noe om en annen den gang.

Tror denne er bedre.

 

LØDINGEN kannikgjeld

(RKAP i Ofoten og Vågan) Jakob

 

SP 1533

Peder

Munch SP 1537 1571 Just Geblesen

RKAP 1544

Vågan Jens Jakobsen Holst RKAP 1560

Vågan Gustav Olsen

KAP 1569 1572 Christoffer Hansen

SP 1575 1591 Jens Christensen

RKAP 1580

Vågan Christen Christoffersen

SP 1592 1615 Arne Olsen

PKAP

1599 Knut Christensen

RKAP 1602

Vågan Henrik

 

KAP 1610

Ofoten Oluf

Bagge SP 1610 1615 Einar Andersen

PKAP 1612

Peder Eriksen

KAP

1618 Laurits Holgersen

KAP 1618 1620 Vågan Peder Eriksen

SP 1618 1644 Jens Jensen Bull RKAP

1640 Vågan Hans Pedersen

KAP

1643 Ivar Esbensen

KAP

1650 Vågan Claus Christensen

RKAP

1646 Vågan Hans Olsen

RKAP 1645 1645 Ofoten Hans Pedersen

RKAP 1646 1648 Ofoten Anders Lauritsen Paasche SP 1648 1657 Evert

 

KAP 1655

Vågan Oluf Augustinussen

SP 1657 61 Hans Jakobsen Keinapel SP 1661 1676 Peder Jensen Helsingør RKAP 1664 1672 Vågan Hans Jensen Sparboe PKAP 1665 1671 Ofoten Henrik Pedersen Munch RKAP 1667 1670 Ofoten Mads Olsen Homle RKAP 1670 1721 Ofoten Hans Pedersen Nyrop KAP 1674 1678 Vågan Christen Christensen Hegelund SP 1677 1678 Gjert Estensen

RKAP 1678 1706 Vågan Hans Pedersen Nyrop SP 1678 1700 Gabriel Augustinussen Røg(ow) PKAP 1698 1703 Ofoten Jakob Svendsen Parelius SP 1700 1733

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harry Aronsen

Er det noen som kan hjelpe meg med hva presten i Vågan het i 1662?

 

Residerende kapellan i Vågan 1661-1672 var Peder Jensen Helsingør. Han var trolig fra Helsingør og døde trolig der i 1678. Han var gift med Mette Olsdatter som døde i 1672 og som det var skifte etter den 23/3 1675. I skiftet er nevnt barna Jens og Sidsell.(Fra Svein Tore Dahl)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Jeg synes alltid det er litt mer redelig å angi kildereferanse til de opplysninger man bringer til torgs.

 

 

Odlands siste oversikt er helt klart "sakset" fra Norsk Slektshistorisk Forenings nettsted http://www.genealogi.no

 

http://old.genealogi...ti_lofoten.html

 

Hvor altså Per Assev er den som skal kreditteres for å ha samkjørt denne listen.

 

Aronsen referanse til (nå avdøde) Svein Tore Dahl (1958-2000) dreier seg trolig om denne boken (fra BIBSYS sin datbase):

 

Tittel: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 / Svein Tore Dahl

Forfatter: Dahl, Svein Tore 1958-2000

Årstall: 2000

Trykt: Trondheim : S.T. Dahl

ISBN: h.

Sidetall: 405 s.

 

 

Håper at nye opplysninger kan komme med kildehenvisninger heretter. Da blir mye lettere å vurdere verdien av de samme opplysningene.

 

Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harry Aronsen

Jeg synes alltid det er litt mer redelig å angi kildereferanse til de opplysninger man bringer til torgs.

 

Jeg tar ikke denne kritikken til meg. Når jeg kun oppga Svein Tore Dahl som referanse, antok jeg at han var såpass kjent i slektsforskermiljøet at man ville skjønne at jeg refererte til hans bok om geistligheten i Midt- og Nord-Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Harry,

 

Misforstå meg rett: Jeg er glad for at dere har funnet frem til et svar her. Jeg ble bare overrasket over at kildereferansene enten var helt fraværende eller svært skrinne. Man bør jo (igjen så er jeg en smule normativ) søke å gjøre oppmerksom på hvilken kilde man tar ting fra, og det er det greit med en boktittel i tillegg til forfatternavnet (med mindre man baserer seg på en muntlig opplysning fra den samme). Dette vil gjøre det langt enkele for andre å følge med. Vi er jo enkle sjelermed behov for litt ekstra informasjon i ny og ne,

 

Mvh Are :rolleyes:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harry Aronsen

Are

 

Point taken! :lol:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.