Gå til innhold
Arkivverket
Inger Lise Larsen

Lars Christensen Oseid, Drangedal

Recommended Posts

Inger Lise Larsen

Lurer på om noen har noen formening om hvem Lars Christen f. 1671 Onseid, Drangedal var?

Det jeg har av opplysninger fra forskjellige kilder:

 

Lars Christensen født 1671, Onseid, Drangedal, gift Drangedal ca 1694, død 29.9.1729, gr.l. 9. Okt. 1729 Drangedal

 

Lars hadde i 1705 kjøpt hele Oseid av Tyke Tveit, De hadde før bodd på Ø. Nås og eid en part i det , som Tyke fikk. Der hadde også den første mannen til Anne, Olav, bodd. Etter han kom til Oseid måtte han for retten for noe tømmer han ikke hadde levert fra Nåsskogen. Lars eide hele Oseid og ble en velstående mann. Fra det første var han flere ganger stevnet for gjeld. Han var og for retten med andre ting. Prestesønnen Paul Brodal Stevnet han for han ikke hadde fått fram noe bruk han skulle drive. Lars hadde for retten Berte Kristoffersdtr Strømbeck for ”ærerørige beskyldninger mod hannem, hans hustru og datter”, For det måtte Berte betale 20 rd i bot- Da Lars var død, fikk enka kongl vevilling til å sitte i uskiftet bo. Da hun hadde sittet med det i 7 år, forlangte hun skifte. ”Som hun nu var 69 aar og dertil svag, saa haver hun med sine venner og børn bleven forlig om at skifte, og dertil for at se at hendes eiendele udi enighed bliver delte” Boet eide Oseid, satt i 240 rd, som var kjøpesummen fra 1705. Enken tok unna løsøre og tokk ”follaug” hos sønnen Tor, som fikke Oseid. Hun skulle nha 2 tn såkorn og et lite stykke til lin. Ellers skulle Tor sørge for henne og gi henne ”en hæderlig begravelse”. Tor skulle da ha alt de som var etter henne. I skifte meldte sønnen til Kristen, Lars Bustrak, odel og åsete til gården. Der ble ingen ting avgjort. En part av arven gikk til barna til Anne, med første nannen, Olav

 

65. Anne Torsdatter født 1660/65, Ytre Vefall, Drangedal, gr.l. 9. Nov. 1734, Drangedal.

Hun var 1. G.g.m. Ole Olsen Tveit/ Naas, død 1694

Hun var datter av Tor Larsen Vefall og Johanne Pedersdatter Finneid(130+131)

 

Hoseid, Drangedal i Drangedal 26.10.1734 Sk.pr. 3B, Fol 171a

 

Lars Christensen død, død ved mikkelsdagstider 1729, e. Anne Torsd. 69 år. g.1. Ole Olsen

 

Barn: 1. Ole Olsen, gift, Vefald ytre. 2. Christen Larsen Bostrak død, barn: a) Torbjørn Christensen 4 år. Lars Christensen 1 ½ år. 3. Tor Larsen 23 år. 4. Peder Larsen 20 år. 5. Karen Larsd. g.m. Thore Alfsen Heggetoe Gierstad sogn i Nedenes len.

 

Enkens barn av første ektesk: 1. Kari Olsd. død, em. Eilert Farsiøe, barn: a) Ole Eilertsen 20 år. Jens Eilertsen 16 år. c) Alet Eilertsd. g.m. Peder Tvedt i Drangedal. d) Anna Eilertsd. 16 år. 2. Anne Olsd. død, em. Stian Aaselsen Voje, barn: a) Anne Stiansd. 18 år. Aase Stiansd. 13 år. c) Kari Stiansd. 11 år. d) Johanne Stiansd. 8 år. e) Torbor Stiansd. 5 år. 3. Liv Olsd. g.m. Peder Pedersen Brødsrøe.

 

Hvori medregnet jordegods: 1. Hoseid 2 tønder 2 meler. Takst 240 rd. Skjøte 6.11.1704 tgl. 9.3.1705. 2. Vefald ytre 1 tønde. Takst 102-2-”. Skjøte 20.10, tgl. 30.10.1724. Samt 2 meler 1 3/5 notting(??). Takst 36 rd.

 

Brt: 768-3-7. Nt: 571-”-10.

 

Barn av Ole og Anne:

1. Kari Olsdatter Tveit gm Einar Farsjø (barn: Olav, Jens, Aalev gm Per Aasulvson Tveit, Anne)

2. Anne Olsdtr gm Stian Aasulvson Våje

3. Liv Olsdatter Oseid, f. 1693, død 1759 gm Per Person Brøsjø

 

Barn av Lars og Anne:

 

1. Ole Larsen f. jan. 1695 Oseid, kom til y. Vefall, gr.l. 15. juni 1737 gm Aslaug Villumsdtr. Sannidal (1699-1724)1719 og Marichen Halvorsdtr. Drangedal 1730

2. Karen Larsdtr. døpt 18. Mai 1698 Naas, gr.l. 3. Aug. 1698 Drangedal, faddere: Hans Tygesen, Niels Naas, Madam Larsen, Christen aa?, Mare?n Tygesdtr, Marthe Thorsdtr Vefall

3. Tor Larsen døpt 11. Okt. 1699 Oseid, gr.l. 12. Juni 1700 Drangedal, faddere: Aase Vefald, Lars Gunlichsen, Else Tvedt, Pauline Catharien Post, Marthe Thoendtr

4. Christen Larsen døpt 30. Juli 1702 Naas, gr.l. 17. Febr. 1706, faddere: Niels Naas, Aase Vefall, Knud ?, ? og Berthe Aachre

5. Karen Larsdtr. døpt 15. mars 1705 Oseid, faddere: Aase ? Vefall, Halvor Solberg, Agnes ? Post, Maren Naas, Maren Thorsdtr Vefall, gm Tor Alfsen, Homme, Søndeled, Aust-Agder f. 1707 d. 2.8.1776, Oddernes, Vest-Agder , g. 29.9.1728 Sønderled(de var fetter og kusine?) (barn: 1. Alf Thorsen Lindland f. 1729 Homme, Søndeled, d. 26.7.1783 Augland, Vågsbygd, Vest-Agder, 2. Anne Thorsdtr. F. 1731 Gjerstad, 3. Gunnild Thorsdtr. F. 1733 Gjerstad, 4. Lars Thorsen f. 1733 Gjerstad, 5. Lars Thorssen f. 1744 Gjerstad, 6. Christen Thorsen f. 1749, 7. Karen Thorsdtr. F. 1750 Gjerstad)

6. Christen Larsen døpt 23. Juni 1708 Oseid,fkom til Bustrak, faddere: Ola Niresson, Sven ? Jens, K ? Anne Maria Post, Margith Nielsdtr, Helvig Rolfson Oseid, død 1733, gm Synnøve Jørgensdtr. Niemann 1731 Drangedal(okt 1696-5-5-1769)

7. Tor Larsen f. 20. des. 1711 Oseid, faddere: Aase Vefall, Halvor ? Tygesen Naas, Aslach Rolfsøn Lille Oseid, Maren Thorsdtr V?, Thor ? Finneidd 14.8.1775 (32) gm Agnete Post Pedersdatter

8. Peder Larsen (Farsjø) Oseid døpt 10. Juni 1714, faddere: Elling Voje, Peder Jørgensen Naas, Halvor Tygesen, Aslach Naas, Anne ?..., død 1793

 

Tror det var i bygdebok for Drangedal jeg fant at Lars Christensen mest sansylig var sønn av Christen Jensen Fosstveit

 

Fant Christen Jensen Fosstveit bl.a. på siden over Borgar Stamlands aner, og der ser det ut til at den Lars som er sønn her , er en helt annen enn Lars Christensen Onseid, gm Anne Thorsdtr.:

 

 

Christen Jensen Fostveit f ca 1626 i Kragerø, gravlagt 30.08.1722 på Bamble kirkegård Han giftet seg (1) ca 1666 i Bamble med Kirsten Rasmusdatter, født ca 1644 i Linna i Bamble død 1704 på Fostvedt i Bamble gravlagt 15.07.1704 på Bamble kirkegård Han giftet seg (2) 13.09.1705 i Bamble med Kirsten Olsdatter, født ca 1680

 

Omkring 1670 finner vi Christen som eier og bruker av Fostvet i Bamble (2 huder) og eier av Rosland (4 huder). Han var dessuten eier av atskillig annet jordgods, nemlig 1 1/2 hud i Skogen, 3 1/2 huder i Lina, 2 huder i Torsdal, 9 skinn i Østre Glittum, 1 1/2 skinn i Utgarden, 1 1/2 hud i Gjerset, 1 hud i Lille Vingreid, 2 skinn i Høn og 1 1/2 hud i "Haselen".

 

I 1674 stevnet Christen Fostvet, Jørgen Rørholt for ulovlig hogst i sitt skogstykke "Schauffschauffuen" og fikk medhold. En ser også at han har slike saker mot oppsitterne på Stokke og Dørdal.

 

I desember 1705 kom Christen Fostvets sønn Gunder Glittum for retten og begjærte tingsvitne på at hans far den afvigte (dvs. sist forløpne) sommer hadde vært utsatt for en "schrechelig" ildebrann på Fostvet. Alt brant opp, hverken "stich eller Stage" ble stående igjen. Med sin familie og sine folk måtte Christen oppholde seg på den "vilde March" og på sagen i noen fjele-hytter. Det ble imidlertid opplyst at litt løsøre fikk de reddet, og dyrene var i skogen, så de strøk ikke med.

 

I 1709 ble det holdt takst på Fostvet, hvor det nå var nye hus. Det opplyses ar det på Fostvet sagen var tillatt å skjære 1000 deler om året. Ved sagen, som var gammel og skrøpelig, stod det et lite kvernhus med et par kvernsteiner, også dette gamle saker. Gården med sag og kvern ble taksert til 480 rdl.

 

Samme året skjøtet Christen både Fostvet, Rosland, Gonge, Lina og "Monum schougen" til Jørgen Pedersen i Langesund for 1500 rdlr. I 1711 opplyses imidlertid at Christen bodde på Fostvet med hustru, 4 barn og 3 tjenestefolk.

 

Han fikk sitt siste barn 1713, så dersom dette stemmer må han ha vært en meget viril mann. Det står ved hans død i 1722 at han ble 96 år.

 

Kirsten Rasmusdatter Linna, født ca 1644 i Linna i Bamble] død 1704 på Fostvedt i Bamble gravlagt 15.07.1704 på Bamble kirkegård

Hun er trolig "Kirsten Fostvet" som gravlegges i Bamble i 1704, 60 år gammel.

 

Hun var datter av Rasmus Olsen og Marthe Simensdatter Meen

 

Barn av Christen og Kirsten:

 

1. Gunder Christensen, født ca 1667 død 1736 på Østre Glittum i Bamble gravlagt 11.03.1736 på Bamble kirkegård

 

Det opplyses at Gunder i 1711 bor på Østre Glittum med 5 barn. Det står at han var 69 år da han døde.

 

Han giftet seg (1) med Anne Larsdatter, født ca 1676 på Rørholt i Bamble død 1720 på Østre Glittum i Bamble gravlagt 26.12.1720 i Bamble

 

Han giftet seg (2) 11.10.1720 i Bamble kirke med Karen Olsdatter, født ca 1686 død 1764 på Kjellmyr i Bamble gravlagt 19.01.1764 på Bamble kirkegård

 

2. Hans Christensen, født ca 1673 død 1742 på Høen i Bamble gravlagt 22.11.1742 på Bamble kirkegård Han giftet seg (1) 15.10.1703 i Bamble med Sophie Olsdatter, født ca 1688 død 1726 på Høen i Bamble gravlagt 22.11.1726 på Bamble kirkegård Han giftet seg (2) 15.10.1727 i Bamble kirke med Aaste Christensdatter, født ca 1699 i Bamble død 1762 på Høn i Bamble gravlagt 19.05.1762 på Bamble kirkegård

 

3. Lars Christensen, født ca 1675 død 1750 på Åbyelven i Bamble gravlagt 20.12.1750 i Bamble Han gravlegges 75 år gammel ifølge kirkeboken

Han giftet seg (1) 10.10.1706 i Bamle kirke med Elen Michelsdatter

Han giftet seg (2) 20.6.1721 i Bamle kirke med Else Christophersdtr., f. ca 1678, død 1750 på Åbyelven i Bamle, gr.l .27.07.1750 i Bamle

 

Barn med Kirsten Olsdatter:

 

4. Ole Christensen f. 1706 på Fostvedt i Bamle, dpt. 24.01.1706 i Bamle kirke

Faddere: Frants Olsen, Hans Glitttum, Arnold Grasmyr, Ane ?, Hans Evensen, Ane Glittum

Han giftet seg med Mari Pedersdtr.

5. Kirsten Christensdatter f. 1707 på Fosstvedt i Bamle, dpt. 27.11.1707 i Bamle kirke

Faddere: Hans Eriksen, Hans Glittum, Jacob Christensen, Helvik Jørgen Pedersen, Giørol Møller

 

6. Christen Christensen f. 1710 på Fosstvedt i Bamle, dpt. 02.02.1710 i Bamle kirke

Faddere: Otte Pasche, Hans kone?, Frans? Nielsen, Ann Larsdtr. Glittum, Maren Erichsdtr.

 

7. Karen Christensdtr. f. 1713 på Fosstvedt i Bamle, dpt. 21.05.1713 i Bamle kirke

Faddere: Nils Ravenæs, Otte Paaske, Gunner Glittum, Sofie Kiær, Boel Aaby

 

.

Er det noen som har noen opplysninger om denne Lars Christensen Oseid, kan det være en annen Christen Jensen Fosstveit som er faren, eller er disse opplysningene helt feil, noen som vet noe om dette eller har noen synspunkter?

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Lise Larsen

Hei!

 

Har funnet frem dette gamle innlegget mitt fra 2012

Lurer på om det er noen som har funnet ut hvem denne Lars Christensen fra Drangedal er. Jeg kommer ikke noe lenger, så dersom det er noen som har noen opplysninger så ville jeg bli veldig glad

 

Lise Larsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei Inger Lise,

vi er mange som har forsøkt å finne ut hvor Lars Christensen Oseid kom fra uten å komme videre. Men på Farsjø var det i første halvdel av 1600-tallet en bruker som het Lars Christensen og en Christen (far tll Lars Christensen?) sammen med Jens Knudsen. Vår Lars Christensen var født 1671, så han er for ung til å være brukeren her, men kan brukeren Lars Christensen være hans bestefar? Det er mye kontakt mellom gårdene i Gjerstad, Sannidal og Drangedal og det er grunn til å sjekke om det kan være aktuelle personer som heter Christen i disse områdene. Og det har vært mye kontakt mellom Farsjø og Ytre Vedfall der Anne kommer fra.

 

Det er flere aktive på dette forumet som har sjekket ut Farsjø tidligere, er det noen som har flere opplysninger om disse personene?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Lise Larsen

Hei!

Hvor ligger Farsjø, er det i Sannidal. Har lest et sted, tror jeg, at Lars Christensen kommer fra Fosstveit, Det er vel en gård i Drangedal som heter det, men har ikke funnet noe. Får gå inn på Drangedalsboka igjen, men synes det er litt tungvint å lese den på nett

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei!

Hvor ligger Farsjø, er det i Sannidal. Har lest et sted, tror jeg, at Lars Christensen kommer fra Fosstveit, Det er vel en gård i Drangedal som heter det, men har ikke funnet noe. Får gå inn på Drangedalsboka igjen, men synes det er litt tungvint å lese den på nett

 

Det er en gård i Drangedal som heter Fosstvedt. Men Drangedalsboka har ingen Kristen eller Lars på den gården. Sannes nevner i Drangedalsboka i innledende kapittel om navn at det var to personer som het Kristen i 1664. Siden Lars C er født på 1670-tallet er dette mulige fedre. Men siden han kjøpte  Oseid, han kom dit som eier og måtte ha midler til å kjøpe gården. Det tyder på at han kom fra en pengesterk familie. Det var vanskelige tider for bøndene på slutten av 1600-tallet og de fleste Drangedalsbøndene slet med gjeld til borgere i Kragerø.

 

Farsjø ligger i Sannidal og er en stor gård. Men det er dårlig med kilder så langt tilbake, Det ligger en del skifter og kirkebøker fra Sannidal på nettet, men jeg har ikke funnet noen opplysninger om noen Lars Christensen der.

 

Lars Christensen er forøvrig en av mine aner 9 generasjoner tilbake.

 

Hei!

Hvor ligger Farsjø, er det i Sannidal. Har lest et sted, tror jeg, at Lars Christensen kommer fra Fosstveit, Det er vel en gård i Drangedal som heter det, men har ikke funnet noe. Får gå inn på Drangedalsboka igjen, men synes det er litt tungvint å lese den på nett

 

Det er en gård i Drangedal som heter Fosstvedt. Men Drangedalsboka har ingen Kristen eller Lars på den gården. Sannes nevner i Drangedalsboka i innledende kapittel om navn at det var to personer som het Kristen i 1664. Siden Lars C er født på 1670-tallet er dette mulige fedre. Men siden han kjøpte  Oseid, han kom dit som eier og måtte ha midler til å kjøpe gården. Det tyder på at han kom fra en pengesterk familie. Det var vanskelige tider for bøndene på slutten av 1600-tallet og de fleste Drangedalsbøndene slet med gjeld til borgere i Kragerø.

 

Farsjø ligger i Sannidal og er en stor gård. Men det er dårlig med kilder så langt tilbake, Det ligger en del skifter og kirkebøker fra Sannidal på nettet, men jeg har ikke funnet noen opplysninger om noen Lars Christensen der.

 

Lars Christensen er forøvrig en av mine aner 9 generasjoner tilbake.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Lise Larsen

Er du enig at det er lite sannsynlig at det er Christen Jensen Fosstveit fra Bamle som er far til Lars Christensen Oseid.

Har gått igjennom alle barna til Tor og Anne, unntatt nr. 1. Ole f. 1695, kirkebøkene begynner ikke før 1697. Skjønner ikke alt som står, men den eneste som jeg kunne se som hadde Christen navnet til fadder var nr.2 Karen 

(Får ikke kopiert over linkene, har helt ny maskin som jeg ikke kan ennå)

1. Ole f. jan, 1695

2. Karen dpt. 28.5.1698, Dr.dal 1698, s. 4, bilde 7, høyre side

Den eneste som jeg så som hadde navnet Christen til fadder, madam Karen Christensdtr. paa Ruud, tror jeg det står

3. Tor dpt. 11.10.1699, Dr.dal 1699, s. 6. bilde 9, venstre side

4. Christen dpt. 30.7.1702, Dr.dal 1702 s. 11, bilde 14, v.s.

5. Karen dpt. 5.3.1705, Dr.dal 1705, s. 16, bilde 19, h.s.

6. Christen dpt. 23.6.1708, Dr.dal 1708 s. 21, bilde 24, v.s.

7. Tor dpt. 20.12.1711, Dr.dal 1711, s. 25, bilde 28, h.s.

8. Peder dpt. 10.6.1714, Dr.dal 1714, s. 79, bilde 82, h.s.

Her var det så vanskelig å forstå hva som stod , i hvert fall det siste, så det gav jeg opp.

På han, Peder, har jeg skrevet Farsjø i parentes, men hvor jeg har det fra husker jeg ikke, har ikke skrevet opp kilde.

Det er jo å håpe at noen finner ut noe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei Inger Lise,

dette var interessant. Jeg har sett på kirkeboka. Tror ikke det er Ruud. Synes det ligner mer på Lund, eller kanskje det kan være Rinde.Det ser it til å være en prikk over en av bokstavene der. Har sjekket Rinde i Sannidalsboka, men ikke kommet nærmere Karen Christensdatter.

Har også lagt merke til at Lars Oseid her blir kalt Lauritz. Lauritz og Christen - og Karen - er navn som går igjen på Barland og Lystrup.slekten. Sannes antar i Sannidalsboka at det også har vært en forbindelse mellom Harald på Farsjø og Lystrupene på Barland. At Karen Christensdatter også ble kalt Madam tyder på at hun kom fra en velstående familie eller hadde tilknytning til byborgere. Ser at Halvor Solberg var fadder for flere av de senere barna, og også Else Tvedt (Tveit) som var gift med Tyge Tveit er fadder. skal sjekke døde i Sannidal på 1700 tallet og se om jeg kan finne noen Karen Christensdatter.

Ser også at to av barna til Else Tolfsdatter og Tyge Tveit også er faddere til Karen. Det er Jens Tygesen som var degn i Danmark, han også kalt Monsieur i kirkeboka, og søstera Mariken Tygesdatter som ble gift med lensmannen i Solum Hans Nilsson Aafoss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Fant ingen Karen Christensdatter i kirkebøkene for Sannidal. En annen mulig forbindelse her er  Aafoss-familien hvor Christen navnet opptrer.Halvor Solberg som er fadde for noen av de senere barna har en søster Hanna Halvorsdatter som blir gift til Aafoss. Hun er født 1674. Marichen Tygesdatter gifter seg første gang med Peder Isaksen Aafoss. Så de tvirker som det er noen nære forbindelser her. Men jeg finner ingen Christen med barn Karen eller Lars.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei,

jeg har gått gjennom døpte i Sannidal på begynnelsen av 1700-tallet. Navnet Karen Christensdatter går igjen som fadder ved flere dåper her.

 

april 1703: Harald Larsen (Lauritzens) datter Gunhild. Faddere Karen Christensdatter, Arne Rindøen, Isac Thorsdall, Johanne Humlestad, Jørgen Jørgensen Fossen.

7.10.1703: Arne Rindøens sønn Knut. Faddere: Even Christensen, Ane Christensdatter, Ane Nielsdatter

9.3.1710: Niels Farsjøs datter Aase. Faddere: Villum Aarøe, Rasmus Moe, Niels Svennum, Berte Svennum, Karen Christensdatter

27.12.1710: Haral Larsens datter Kari. Faddere: Even Lien  samme person som Even Christensen?), Elef Rinde, Malene Guttormsdatter, Kari (Karen?) Christensdatter.

12.7.1711: Finbo Ellefesens sønn Elef. Faddere: Jens og Lars Hougholt, Knud Henrichsen, Karen Lofthaug, Ingeborg Tellefsdatter.

 

Karen Christensdatter synes å være den eneste av fadderne til Lars Christensens datter Karen som ikke har tilknytning til Drangedal.

Hvis hun er identisk med Karen Christensdatter i disse dåpene, har hun tilknytning til Farsjø, Rinde og Lofhaug-ættene på en eller annen måte.

 

Lars Christensen kjøpte Oseid av Tyge Tveit i 1705 ifølge Drangedalsboka. Han kom dit 10 år tidlgere da han giftet seg med enken etter Olav Olavsen på Naas. Han kan kanskje ha fått en arv før 1705 som gav ham mulighet til å kjøpe en gård. Den eneste jeg finner som kan være aktuell i Sannidal er Christen Haslem. Han ble begravet 25. februar 1703.

Er det mulig å finne et skifte etter ham?

 

 

Endret av Mariken Øvrebø

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Lise Larsen

Hei Mariken!

Først beklager jeg at jeg ikke har kommentert noe tidligere, men har hatt så mye annet å gjøre at jeg ikke har vært her inne på en stund

Det var mye interessant du hadde funnet, selv om det ikke var noe fasit.

Jeg vet ikke hvor jeg skal finne et event. skifte, men det er jo så mange flinke folk her inne, så det måtte jo være rart om ikke noen kunne finne det dersom det finnes.

Trodde kanskje flere hadde denne anelinjen og at det var flere som hadde prøvd å finne ut av dette. Dette er vel en av de berømmelige nøttene, men selv de vanskeligste nøttene lar seg som regel løses før eller siden, plutselig dukker det opp noe og plutselig "løser" alt seg opp, vi får håpe at dette skjer her også

 

Lise

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Lise Larsen

Derom du leser Helge Berntsens innlegg i "Bent Olsen Mesel Gjerstad" var det masse navn og gårder fra området Drangedal, Gjerstad, Sannidal m.m.   - kan det være noe etterkommere av noen av disse vi leter etter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei,

tråden om Lars Glosimot har opplysninger om en del personer fra samme tidsrom på Naas mv. Her spekuleres det i om Lars Christensen har søsken på Våje.

Jeg heller imidlertid til at Madam Karen Christensdatter på Rinde kan være hans søster og at han kan komme fra Sannidal. Kan Karen ha vært gift med Arne Rindøen? Hun opptrer som fadder sammen med ham i dåpen til Haral Larsens datter Gunhild. Et halvt år senere døper Arne Rindøen sin sønn Knut med Even Christensen og Ane Christensdatter som faddere. Er disse to søsken av Karen?

Arne Rinde / Rindøen kommer fra Rinde og bodde der først. Det er mulig han var så velstående at hans kone kunne bli kalt Madame. Det var fra gammelt av en gård med tilknytning til bondearistokratiet i Bamble.

Jeg starter en tråd om disse to og ser om det er noen som vet noe mer om dem.


Hei,

tråden om Lars Glosimot har opplysninger om en del personer fra samme tidsrom på Naas mv. Her spekuleres det i om Lars Christensen har søsken på Våje.

Jeg heller imidlertid til at Madam Karen Christensdatter på Rinde kan være hans søster og at han kan komme fra Sannidal. Kan Karen ha vært gift med Arne Rindøen? Hun opptrer som fadder sammen med ham i dåpen til Haral Larsens datter Gunhild. Et halvt år senere døper Arne Rindøen sin sønn Knut med Even Christensen og Ane Christensdatter som faddere. Er disse to søsken av Karen?

Arne Rinde / Rindøen kommer fra Rinde og bodde der først. Det er mulig han var så velstående at hans kone kunne bli kalt Madame. Det var fra gammelt av en gård med tilknytning til bondearistokratiet i Bamble.

Jeg starter en tråd om disse to og ser om det er noen som vet noe mer om dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Skarelven

Hei Mariken,

Jeg så dette innlegget først nå, og det er en interessant teori. Kobling mellom Rinde og Naas:  det ser vi bl.a. ved at Lars Pedersen Naas f. 1714 g. 1741 med Kirsti Voje f. 1722, kom til Rinde.  I tråden om Glosimot, så vet vi at Lars Christensen - gift med Anne Torsdtr. Y. Vefall - kom til Oseid i 1705, som eier der, og at Anne var datter til Tor Larsen Vefall og Johanne Pedersdtr. Finneid. Far til Tor var Lars Landsverk i Sannidal, så langt jeg har kommet til.

Vet du hvem denne Harald Larsen var, og hvem som var kona? Jeg lurte på om han kunne ha kobling til Sannes-slekta, Harald Sannes? Det var en Harald som først kom til Moe (Torjerød) i Sannidal, for så å ende på Tørnes (Kåsa/Sanden). Det var under nedgangstidene rundt 1700 at flere måtte dra fra gård og grunn. På Sannes var det datter Aase Torsdtr. som overtok, mens sønner dro vekk. Hun var gm Olav Jensen Voje. Olav flyttet til Sannes, og brukte Sannes.

Det kan godt være at Christen kom fra Rinde, evt. annen gård i Sannidal/Bamble, - fint å få oppklart det.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.