Gå til innhold
Arkivverket
Rune Thorstensen

Oppslag Gards og Ættesoge for Eidfjord, Hardanger gårde Indre Bu(e)

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Dersom noen har tilgang til nevnte bok, er jeg interessert i et oppslag på gården Indre Bu(e). I skattematrikkelen for 1647 finner jeg en Gjermund på gården, men han er borte i prestemanntallet 19 år senere.

Jeg antar at han må ha vært i slekt med Ingebjørg Gjermundsdtr. Bu som ble gift med Anders Torsteinson Bo. De fikk bl.a en sønn Ivar ca. 1630.

Hva sier bygdeboka om folket på gården i første halvdel av 1600 ta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Gjermund Halldorsen Bu gift med Ingebjørg Kjetilsdotter Bu

Born:

a) Halldor 1602-1683

B) Gunnar b Spånheim, U. br 5.

c) Lars 1610-59, b Myklatun br 1-3

d) Kjetil 1615-, b Midnes, K br. 1

e) Ingebjørg, g. m. Anders Torsteinson Bu, K. br 3

f) Synneva, b Varberg br 3-1

 

Sønn av Halldor Halldorsen Bu kona ukjent

 

Trenger du mer?

 

Lars

 

Litt tillegg:

 

Gard nr. 1, Bu (Indre)

 

Gjermund Halldorsen Bu gift med Ingebjørg Kjetilsdotter Bu, Kinsarvik br 1

 

Han er oppførd i skattemanntalet 1603, og er å finna i skattelistene til 1649. I 1606-1607 svara han tiend saman med verfar (svigerfar) sin, Kjetil Vikinson Bu, Kinsarvik br 1. Gjermund Bu har vore en velvyrd mann. Han var til del ved kongehyllinga i 1610, og kyrkjeombodsmann fra 1615 til 1620. Initialane GHs og IKd, som er rita på døypefonten i Eidfjordkyrkja tyder Gjermund Halldorson og Ingebjørg Kjetilsdotter, og ein meiner at fonten var ei gåve frå Gjermund og Ingebjørg Bu (den eine ljosekruna er og ei gåve frå Bu gard). Kanskje er dette "soning" for ei manipulering han gjorde seg skyldig i som kyrkjeombodsmann. Kyrkja tok mot både bygg og havre, men det gjekk 5/4 tn havre på 1 tn bygg. Gjermund hadde ført alt opp som havre og kom såleis sjølv til å tena mellomlaget. Han betalte attende pengane.

 

Gjermund og sonen Halldor eigde i 1647 2 1/2 smør, 1 hud og brukte 1 lp 1/2 pd 6 mrk smør, 1 hud, 2 ssk. Dei andre eigarane i dette bruket var Olmod Garatun og Gunnar Sæbø. Gjermund hadde bygsleretten til heile bruket, 1 lp 3 1/2 sp smør (sjå elles br 5-2). Den 15/1 1650 var tingskrivar Jens Søfrensen, lensmann Rikol Spånheim, Sivert Bu, lensmann Ola Anderson Ringøy og Ivar Midtun tilstades på Bu. Dei gjorde viteleg at då Gjermund "formeldes alderdoms skrøbelighed" ikkje lenger makta sjølv å oppebera landskylda av sitt jordegods, ville han overlata det til skifte mellom borna sine. Det er det siste me ser om han (sjå og br 5-1).

 

Born:

 

a Halldor, (1602-1683) bosted Bu gift med Brita Helgesdotter Årekol, Kinsarvik br 1 (1603-1689).

b Gunnar bosted Spånheim, Ulvik br 5

c Lars (1610-1659), bosted Myklatun br 1-3

d Kjetil (1615-?), bosted Midnes, Kinsarvik br 1

e Ingebjørg gift med Anders Torsteinson Bu, Kinsarvik br 3

f Synneva bosted Varberg br 3-1

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Døypefonten i Eidfjord kyrkje har "en besynderlig og enestående form, nærmest som en krukke med bredt og høit mundstykke. Den er av klebersten og råt hugget", skriv B. Bendixen i "Kirkene i Søndre Bergenshus Amt". Døypefonten synest å vera ei gåve frå Gjermund Halldorson Bu som var kyrkjeverje ca 1607-1620, og kona hans, Ingebjørg Kjetilsdtr. Det er nemleg inngrave to "medaljongar" med bokstavane GHS og IKD, dessutan bumerket åt Gjermund og eit bumerke som liknar det bror åt Ingebjørg hadde. Gjermund var nok på den tid Eidfjords fremste mann, sidan han var utsending til kongehyllinga i Oslo 1610.

 

Kilde: Granvin, Ulvik og Eidfjord I, side 264-265

 

Den 6/9 1566 vart det sett opp eit makeskiftebrev på Bu mellom Halldor Halldorson Bu og frenden hans Sjur Nilsson Drage. Tilstedes var sokneprest i Eidfjord Jakob Søfrensen og desse lagrettmennene frå Eidfjord og Kinsarvik: Trond Torleivson Eidfjord, Odd Torkjelson Djønno, Rikol Toreson Djønno, Ola Gunnarson og Jon Halleson. Sjur Drage overdrog då eiga si i Bu Eidfjord til Halldor mot å få som vederlag det Halldor eigde i Medhus og Midnes. Unnteke var ein systerpart i Bu, som verbror til Halldor, Viking Sjursson Tveisme, skulle ha. Denne systera heitte truleg Gurid, sidan det i 1701 var odelsstrid om ein del av Bu Eidfjord, som var kalla Guridteigen. Det kan vera den som vart fråskilt i 1566.

 

Halldor Halldorson Bu (kona er ukjend) var busett på Bu i 1566 då han makeskifta til seg Sjur Drage sine arvepartar i Bu. Desse må Sjur ha teke i arv etter farfaren Tormod Hereid.

 

Born:

 

a Halldor (?-1605), bosted Bu br 5-1

b Gjermund (?-1650), bosted Bu br 1

c Anna gift med Halldor Erlingson Ytre Ålvik, son til Erling Halldorsen Rogne (sjå Æb. Kvam II, s 664). Dersom det er rett at dei var syskenborn, må dei ha løyst kongebrev.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Lars for rask respont på min forespørsel. Dette var over all forventning. Denne Gjermund må jo da trolig ha dødd engang mellom 1647 og 1666 og må vel ha vært født på 1570 tallet all den tid han var gift rundt 1602.

Står det noe mer om Kjell Vikingson i ættesoga?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Dette er det jeg har på ham:

 

Truleg samme mannen som Kjell Vikingson Hereid, nemd i 1563, og han er kanskje son til Viking Tveisme. Namna Kjetil og Viking tyder på at dei er av Hovlandsætta. Han fekk 25/7 1604 skøyte 27 mrk. smør, 1 lp. salt i garden frå Simonsønene Lars Bjotveit (Kvam) og Ingebrigt Alsåker. Skifte etter han 18/11 1621.

 

Nevnt i dette avsnittet som omhandler Ola Torfinnson Tveit:

 

"Frå gards-og ættesoge for Eidfjord, side 489. Brukarar på Tveit: I tiendepengemanntalet 1520/1521 står Andor på "Tved" med ingenting medan Johan same stad måtte svare 1/2 mark og 1 1/2 lodd sølv. Dei var kanskje far og son. I 1563 svara Oluff på "Thuedt" med 2 lodd sølv og Guttorm med 1 riksdaler. Olluf Torfinnson er også nemnd 10/3 1567. Han er då tilstades på Hude i Kinsarvik og set siglet sitt under kjøpebrevet på øydejorda Røte frå Sjur Tolleivson Hus til Kjetil Vikingson Hereid. Han hadde borna Torfinn, Per og Lars. Per vart gift med Katla Åmundsdatter. Han må være født i 1580-åra. Han er ikkje ført som brukar på Tveit, men har heller ikkje vore husmann. Etter den posisjon borna hans fekk, må han ha vore ein velstandsmann. Garden Tveit er den øverste i Simadalen. Tveit er eit svært vanleg navn, særleg på vest- og sørlandet, og det svarar til det mykje yngre "rud" på austlandet, dvs. nyrudning utangards. Navnet vart her som mange andre stadet skrive Tvedt."

 

Jeg har notert 4 barn på ham, men kan ikke se hvor jeg har hentet dette fra (kilden).

 

Ingebjørg

Sivert

Gunnar

Torstein

 

Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Takk igjen for verdifull hjelp. Da er han kanskje bror til Arne Vikingson Tveisme.

Er det noe referanse til innholdet i det skiftet fra 1621 eller er det et skiftebrev som senere har forsvunnet og som senere bare er nevnt i andre dokumenter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 5 Der er jeg blank. Begynner å bli en stund siden jeg noterte ned dette.

 

Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Her er det jeg har notert på farfaren til Gjermund Halldorson Bu:

 

Halldor har truleg vore busett på Bu i første halvpart av 1500-talet.

 

Born:

 

a Halldor (?-etter 1566)

b Tormod bosted Hereid

c Gurid? gift med Viking Sjurson Tveisme, Kinsarvik br 1

d Erling, eigde i Djønno, bosted Rogne på Voss, nemnd 1593 (sjå Vossiboka 1, s 260). Han og Mikkel som hadde odelsrett til Akre (Djønno) etter far sin, kan vera søner til Halldor Bu.

e Mikkel er bror til Erling

 

Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Takk igjen for god hjelp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
M Halvorsen

Innhold i skifte fra 1621 finnes her: http://ub.uib.no/diplom/katalog/UBB-1621-11-18.html.

 

1621, 18. november Hordaland, Kinsarvik, Huse kunngjøring ; (skifte)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag: Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssønn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte Torsteinsdatter og Helga Torsteinsdatter, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre Bu og Ytre Bu, Tveisme og Røten, som de hadde arvet etter deres far Kjetill Vikingssønn på Bu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hjertelig takk for henvisning og hjelp med skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 9 Jeg har noen til fra samme samling som kan være av interesse:

 

1616, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Huse skjøte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

I følge senere påskrift er skjøtet lest for retten til Ulvik vårting som ble holdt på Vambeim den 22. april 1628.

 

Sundre Aderssønn på Nedre Bøvre i Ullensvang kunngjør, at han har solgt 1 1/2 månedmatsbol odelsgods i ødegården Hjeltnes i Ulvik til Gunnar Kjetillssønn på Huse. Godset hadde Sundres far for meget lang tid siden kjøpt av far til Kjetill, Viking på Bu, og det skulle derfor være Gunders rette odelsgods. Kjøpsummen er 6 1/2 gode riksdaler. Tre lagrettemenn i Ullensvang beselger skjøtet.

 

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Gunder Kjetillssønn på Huse og Sivor Kjetilssønn på Bu i Kinsarvik kunngjør et makeskifte med Hagtor Utormssønn på Morangsnes i Kvinnherrad i Sunnhordaland. Hagtor får en odelsprt i gården Store Røten i Kinsarvik, mens de til gjengjeld får en part i gården Tveisme i Kinsarvik. i mellomlegg gir de Hagtor 4 gode riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Jon Bjørnssønn på Bøvre og Samson Farteinssønn på Store Linge overvar makeskifte.

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

 

b.IX s.822

 

Sammendrag:

Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel

Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i

Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt i Land-

skyld, for en 4 Lods Sölvske og 1 Daler i Skjödningsöre; den ene Löb

var gjenlöst fra Brödrene Knut, Anved og Olaf Johanssönner i Ose (i

Ulfvik).

 

Kilde:

Efter Orig. p. Perg. i Bergens Museum (No. 108). Af de 6 Segl vedhængerkun Levning af No. 5.

 

Nummer: 795.

 

Dato: 16 Marts 1567. Sted: Hus.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Thet bekennist ieg Siurd Tolleffsøn paa Huusz met thette mit

offne breff, at ieg haffuer met min fri wilge och welberaadt modt selt

Keell Wiginsøn paa Herei ein part i ein ødeiord wid naffn store Røten,

som er aarlige tho løber salt i landskyldt, som ligger paa Nestrandt

i Kinseruig sogn i Hardanger for ein sølffskei om fire lodt och ein

daler tiill skøtings øre, frels och aakerelaust for huerie minum erffuin-

giom och wnder forschriffnne Keell Wiginsøn och hans erffuinger tiill

euindelig eign, helst fordi at alle tre brødrene i Ose som ere Knudt,

Anduedt, och Oluff Johansz sønner wnte mig ein løp salt till løsen

(then andre kom Siurdt alene tiill) met saa skell som ieg kunde foruinde

thet met forschriffne Siurd Tolleffsøn, och wor Orm i Felckedall, och

Oluff Ommundsøn offueruerendis samme tidt och hørde beggis wore

ord, och saage wore handebandt ther paa, och paa at thet skall och

maa wryggelige holdis osz imellum, tha setter ieg Siurd Tolleffsøn mit

jnsigle her neden, tilbeder ieg paa baade sider erlige och forstandige

mendt Tosten Magnussøn paa Øduen Trond Tolleffsøn paa Legreidt,

Knudt Johanssøn i Ose, Oluff Torfindsøn paa Tuedt, Magnus Torfindsøn

paa Seedt met mig at jnsigle thette mit offne breff, som schriffuit er

paa Huusz kere søndag anno 1567.

 

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Ingebrigt Simonssønn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssønn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssønn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 merker smør og 1 laup salt, for 21 gode uforfalskede daler og en god vårfødt ku i skjøtningsøre. Seks menn undertegner skjøte.

 

1600, 13. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Sammendrag

 

Bakpå brevet: "Siuord Nilssøns Prouff om Indre Vlffuigs Jorder."

 

I dag finnes kun gården Ålvik Ytre, Ålvik Indre hadde tidligere gnr. 77. (O.R)

 

To edsvorne menn i Kinsarvik skipreide kunngjør, at Lauritz Olssønn på Nesthus i Steinsdalen (Kvam) fremkom på vegne av Ingeborg Ingebriktsdatter , enke etter Håge på Noreim , og spurte Sivord Nilssønn på Midnes om hvilket markebytte som fantes mellom "thuende Jorder kallis Indre Vlffuig" ( Indre Ålvik ) . Jordpartene tilhørte på den ene side Ingeborg og på den annen Havord Gjermundssønn .

 

Og litt til:

 

1573, 3. april Hordaland, Kinsarvik salgsbrev stadfesting ; (kjøp)

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Sammendrag

 

Haldor Øysteinssønn selger til Nikolaus Erikssønn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme i Kinsarvik sogn i Hardanger.

 

Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssønn , at hans foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme.

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.9 nr.793) Neste brev i trykkrekkefølge (b.9 nr.795)

 

Halldor Øysteinsson er truleg identisk med den Halldor Øysteinsson som i 1481 eller 1482 er nemnt som oldermann i St. Nikolasgildet i Øystese i Hardanger.577 Eg vil rekna han til den lokale eliten på bakgrunn av ombodet som gildeforstandar eller oldermann.578

Kven kjøparen Nikolas Eiriksson er, har eg ikkje funne, men det er vel rimeleg å rekna med at Viking Sigurdsson er gift med ei dotter av Nikolas, ettersom han omtalar sine foreldre (som rett nok også kan tyda forfedrar, men neppe her) og deira kjøpegods. Jorda er såleis ikkje vorte odel i 1512, noko som fortel at den ikkje har vore i eiga hjå slekta i 60 år. Heller ikkje Viking Sigurdsson har eg funne meir om.

 

b.IX s.821

 

Sammendrag:

Jakob Sevrenssön, Sogneprest til Eidsfjord, og 5 Lagrettemænd i Kinserviks

Skibrede og Eidsfjord gjöre vitterligt, at de overvare et Jordebytte

mellem Sjurd Nilssön paa Drag og hans Frende Haldor Haldorssön paa

Bu, hvorefter denne skulde have hele Bu med Undtagelse af en Söster-

part, som Viking paa Tvesme besidder, medens Sjurd skulde have al

Haldors Anpart i Midnes og Midhus.

 

Kilde:

Efter Orig. p. Papir i Bergens Museum (No. 107). 2 paatrykte Voxsegl og Sporaf 4, hvorpaa intet Signet har været trykt.

 

Nummer: 794.

 

Dato: 8 Septbr. 1566. Sted: Bu.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Vy eptherne Jacop Seffrensøn sogne prest till Eyde fiord,

Trond Tolleffsøn paa Legred, Od Torckelsøn paa Diødnum Richoll

Toresøn ibid. Oluff Gunarsøn paa . . . . . Joen Hallesøn suorne lag-

rettis mend y Kindser[vigs] skiprede oc Eydefiord kennis oc giøre vit-

terligt for alle med thette vort obene breff anno dominj 1566 vor frue

dag seyr. wor wy offueru(er)indis vdy en wenlig contract handell oc

forligelse, emellom Siurd Nilsøn paa Drag: [oc] Haldor Haldorsøn po

b.IX s.822 Bu, hørde paa beggis deris [ord oc sa]a paa theris handebande ath thj

frender bytte seg [eme]llum saa ath forne Haldor Haldorsøn skulle [haffu]e

nyde oc beholle all Bu, till seg oc sine aff[ko]m oc erffuinge till euin-

delig egnar. vndertagen [ei]n syster part som Vicking po Tuesme fyller

[o]c oppebeer. Desligeste skulle deremod forne Siurd Nilsøn haffue nyde

oc beholle all den anpart som forne Haldor tillkommer y Mednes oc y

Medhuus till seg oc syne erffuinge till euindelig egnar. Oc gaff Siurd

Nilsøn sitt mercke der vd paa huicket ieg forne Jacop Seffrensøn vor

offueruerindis. Till ythermere viszen setther wy forne mend wore jnd-

zigleer neden thette vort optne breff. Datum Buu anno et die vtsupra.

 

Tillegg: Bagpaa: Lest paa Buw den 30 Maij, Anno 1635.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hei Lars. Takk for nytt spennende og svært interessant innlegg. Dette skal jeg studere nøye i morgen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.