Gå til innhold
Arkivverket
Remi

Magdalene (Mallene) Schjelderup, f. ? d. 31/12 1714 Kristiansand

Recommended Posts

Remi

I diskusjonen ang. Peter Trojel http://forum.arkivverket.no/topic/176162-soeker-informasjon-om-borgermester-peter-trojel-i-bergen/ har Magdalene Schjelderup og hennes mulige far, Oluf Worm Schjelderup, kommet opp.

 

Det er et kronologisk problem mellom Oluf Worm Schjelderup, som er født ca. 1640-1650, død 1678, hans mulig datter Magdalene, og hennes barn der de trolig er født mellom 1675 og 1684.

 

Det er flere sekundære/tertiære kilder som nevner at Magdalene antagelig er datter av Oluf Worm, men problemet er at det er veldig vanskelig å få til 3 generasjoner mellom 1640 og 1675 som trolig er det lengste mulige tidsintervallet mellom fødseldatoen til Oluf Worm og evt. barnebarn født 1675.

 

Hvem som er mor til Magdalene vites heller ikke.

 

Hvem er foreldrene til Magdalene Schjelderup?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Fredrik Buch

Hei Remi

 

Barnene til biskopen i Bergen, Jens Pedersen Schjelderup (1604 - 1665), er muligens sentrale i dette emnet. Jeg har 10 barn født fra 1640 til 1658, men 9 av disse plasert før 1650, så det ser ut som vi mangler flere... Har du mer detaljer om barnenes fødselsår???

 

Ellers er jeg enig med deg og Grete; vi mangler bevis her og vi må ha en 'open mind'...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

FS: Magdalena Olufsdt. Schielderup fca. 1675 - ca. 1722 ?

Gift ca. 1691 Kristiansand med Peder Olsen Kierulf fca.1645 Jylland -

 

Barn: Ole og Maren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Michael Moum

I slekten Sommerschild nevnes Nicolay Worm død 1666 på side 135. Han hadde blant annet datteren Elisabeth som var bosatt i Kristiansandområdet. Kan Nicolay være Mallene sin far?

 

Major Worm gravlegges i Oslo 28/4 1666 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7674&idx_id=7674&uid=ny&idx_side=-107

 

Hva kilden for at Peder Olsen Kjerulf brukte slektsnavnet Kjerulf/Kierulf/Kiærulf? Av de kildene jeg funnet på Digitalarkivet nevnes han kun som Peder Olsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Wenche Hillstrand

I slekten Sommerschild nevnes Nicolay Worm død 1666 på side 135. Han hadde blant annet datteren Elisabeth som var bosatt i Kristiansandområdet. Kan Nicolay være Mallene sin far?

 

Major Worm gravlegges i Oslo 28/4 1666 http://www.arkivverk...y&idx_side=-107

 

Hva kilden for at Peder Olsen Kjerulf brukte slektsnavnet Kjerulf/Kierulf/Kiærulf? Av de kildene jeg funnet på Digitalarkivet nevnes han kun som Peder Olsen.

 

I boken over slekten FLOR så nevnes Magdalene Nicolaisen Worm. Hun skal ha vært gift med sønnen til Augustinus Ambrosiussen

Flor som het Hans Augustinussen Haard. De skal ha blitt gift 1673 og hun døde 1702. Kan være at Magdalene blir til Malene.

Om dette er samme person vet jeg ei. Ville bare nevne det.

 

Denne Elisabeth du nevner ovenfor var gift med Oberstløytnant Peter Bruun. (Brun). Og var stasjonert bl.a i Oddenes og der han døde

2 august 1679.

 

mvh

Wenche

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Legger inn noen av opplysningener som har framkommet i den andre debatten:

 

Peder Olsen Kierulf (Kjærulf) og Magdalena skal ha hatt barna Ole, Nicolay, Johanna, og Maren. Maren er nevnt etter Johanna i skiftet etter Nicolai i 1710 og bør derfor være yngre enn Johanna.

Peder O. Kierulf skal være bror til Morten O. Kierulf, rådmann i Kristiansand. Deres foreldre var Oluf Enevoldsen og Johanna Bertelsdatter Kjærulf.

Ole Pedersen Kierulf (Schjelderup) er dermed oppkalt etter sin farfar (og mulig sin morfar – hvis det var en Ole/Oluf) og Johanna er oppkalt etter sin farmor. Vi kan derfor anta at Maren er oppkalt etter sin mormor og at Nicolai muligens er oppkalt etter sin morfar. Det kan også være flere barn vi ikke kjenner til, som døde unge, så hvem Maren og Nicolai er oppkalt etter blir da kun gjetninger.

 

Siden Ole Pedersen Kierulf valgte å bruke slektsnavnet Schjelderup bør navnet ha kommet fra hans mor, Magdalena. Men hvem av hennes foreldre som evt. var av Schjelderup-slekt vet vi jo ikke. Finnes det aktuelle Maren/Marie/Maria eller Nicolai/Niels i den store Schjelderup-slekta?

 

 

I Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820 finner vi Peder Olsen på side 56 under 1674 eller før:

 

«Peder Olsen. Enken Magdalene fort. bs. [borgerskap] – 1694-.»

 

Broren Morten finnes i borgerrullen fra 1666.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Hva kilden for at Peder Olsen Kjerulf brukte slektsnavnet Kjerulf/Kierulf/Kiærulf? Av de kildene jeg funnet på Digitalarkivet nevnes han kun som Peder Olsen.

 

Jeg har ikke funnet noen kilder (ennå) hvor Peder er ført med navnet Kierulf. Det samme gjelder for broren Morten. Peders sønn, Nicolai kan jeg heller ikke se brukte navnet, men barna til Morten brukte navnet Kierulf.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

FS: Magdalena Olufsdt. Schielderup fca. 1675 - ca. 1722 ?

Gift ca. 1691 Kristiansand med Peder Olsen Kierulf fca.1645 Jylland -

 

Opplysningene på FS er nok feil. Magdalena (med ukjent patronym) er antakelig født omkr. 1650-55 og hun døde nyttårsaften 1714.

Utfordringen er at nettet florerer med feilaktige opplysninger rundt Magdalenas identitet, som nok bygger på gamle antakelser. Noen sider har også oppgitt at Oluf Worm Schjelderup ble hennes far som 13-åring.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

I skiftet til Magdalene sin sønn Nicolai Pedersøn, som er her på høyre side og mange sider utover http://arkivverket.no/URN:sk_read/24491/97/ er der bl.a. et brev fra Ole Schjelderup, gjengitt her:

 

Og endelig den Egte Arvings Hr. Ole Schieldrups Missiwe til Magistraten af 29 Martj 1710 som først d. 26 November 1710 af Hendrich Wit saa meldende:

Welædle of Welwiise Hr. Magistrat Gunstige Velyndere

Som for nemmis min Sl. Broders Nicolay Pedersøn Skils misse fra Verden, er skeed og ingen lifs frugter effter ham, hvor foore Jeg effter Vor allernaadigste lov er en Rætt arfing. Saa anmelder Jeg mig med Respect til derres Welædelheder at nyde rætt som en Broder, foruden dend broders loed som til kommer min Kierre Moder, hvilchet jeg udbeder ærbødigst maa Wærre min gunstige Velyndere Recommanderet til det beste, effter de det er en Enohesten fattig hverchen eller helstand og min moder saa Vel som Jeg kan intet som Rætten tillager, effter lade Hvor med Jeg over lefverer den inden guds giærds til at sælf begierlig fornøyelse med, ærbødigste Respect til derres gandsche huus. Stavanger d. 29 Martij 1710 fra deris tachnemmeligste og tienste bered ferdigste tienner Olle Schilldrup.

 

Etter mye om og men ble oppskriften slik:

Welædle og Welviise Hr. Magistrat President Borgermester og Raad udj Christiansand Ærbødigst for at Skiffte og delle mellem hans Effterlats Hustrue Karren Anders daatter og hendes end første mand Joen Christensen avlende daatter Elsse Kirstine Jons daatter og, denne Sahl. Mands Arvinger Moderen Mallene Sahl. Peder Olsens med hendes børn, og den Sahl. Mands Sødskinde; Nembl. Hr. Olle Schieldrup Capelan udj Stavanger, Johanne Peders daatter gifft med Abraham Jacobsen, Marn Peders daatter gifft med Organisten Hendrich Vitt som Var til stede og paa samptl. Arvingernis Vegne fremstillede Lars Sørnssen som fuldmegtig paa derres Vegne, hvorda Enchen af Rætten alvorlig blev forholt.

 

Saaledis boens midler at angive som Den Arvingerne hendes End Ville ud fordre hun de da med en god Samvittighed Kunde Præsstere, Og som Sørn Andersen Næskild, Var anordned som til sums mand for den Umøndige thi mødte paa hans Vegne Stadt Procurator Christian Sogn, Ved denne Registering at Være over værrende; Til Formynder for den uMyndige Elsse Kistine Er af Magistraten bleven Anordned Morten Hertz og Thomas Christensen Viborg som personlig mødte, og formodede for saadant Vergemaal at blive forskaaned men skulle endelig Skiffte Forvaltterne hannem den biurde Ville paa læge saa paastoed de at den umyndiges Arve part denne ieg med Reede penge Vorder Leveret. Jachob Jensen Riber erbød sig at værre Enchens laug Værge Som hund der til antog og da blev frem Visset.

 

Blant sølvet er disse gjenstander med initialer:

2 nye skteder med S.H.S. - J.N.S.

2 ditto med L.N.S.

2 ditto Vog 6 loed med P.A.S.h.

2 mindre ditto med L.N.S.

 

Jeg har ingen forslag til hva initialene kan stå for.

 

Legg ellers merke til at Ole Schjelderups missive er skrevet i slutten av mars 1710, hvilket skulle bety at Nicolai døde før slutten av mars 1710.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Den tidligste Nikolai Schjelderup (med stavevarianter) jeg har i databasen min er Nikolai Abraham Rommedal Tollevsen Schjelderup, født på Vevlen i Idd i slutten av november 1792. Han er oppkalt etter sin morfar Nikolai Abraham Rommedahl.

 

Jeg har også sett Ole Pedersen Schjelderup sitt navn skrevet slik: Ole Schielderup Pedersen, som kan indikere at han er døpt Ole Schielderup, og at han har tatt i bruk slektsnavnet Schjelderup i voksen alder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Michael Moum

Ole Schielderup i studentmatrikelen.

 

Kjøbenhavn Universitets Matrikel Bind 2 (1667-1740): http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B2-201-300ocr.pdf

 

1699 D. 19. Iulij.

Post prævia styli et artium examina civibus nostris adscripti sunt seqventes:

 

s. 241

 

Christiansandensis.

 

19. Olaus Petri Kierulf. ....... . ..... . . . . . . .. . . . . . . lob. Fr. Barth.

 

Die 17. Maji 1700. Baccalaurei LXXXI:

 

s. 253

 

Olaus Petri Kierulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.