Gå til innhold
Arkivverket
Rune Thorstensen

Vilhelm Schjeldrup f. ca 1746 gift i Bergen 1791 med Agnethe Luth. Hvor var han født?

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jeg ser at Shcjeldrup familien er livlig diskutert her i Digitalarkivet bl.a i forbindelse med temaet om Borgermester Peter Trojel i Bergen. Da håper jeg at der er noen som kan svare meg på hvem som var foreldrene til Vilhelm Schjeldrup født rundt 1746. Han giftet seg som nevnt i Bergen i 1791 med Agnethe Luth. Ved folketellingen i 1801 finner jeg dem i Sogndal.

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=194&filnamn=f18011420&gardpostnr=70&personpostnr=1976&merk=1976#ovre

 

Jeg finner Agnethe døpt i Bergen 16.02.1766 som datter av Herman Wench Luth og hustru Anna Brygman. Men jeg finner ikke Vilhelm døpt der. Så da vil jeg gjerne vite hvor han er født, hvem som var foreldrene hans og gjerne også om det er noen som sitter på den informasjonen hvor og når Vilhelm og Agnethe døde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Jeg fant noe på FS:

 

Agnethe Hermansdt. Luth f. før 16/2 1766 Hordaland, + 25/12 1857 Sogndalsfj., Sogndal, SF.

Foreldre: Herman Wench? Luth og Anna Sophe Brügmand.

 

Agnethe 1.g. 1791 Wilhelm Melchiorsen Schjelderup.

Agnethe 2.g. 30/11 1814 Bergen med Iver Leganger Heiberg.

 

1801 Sogndal Agnethe osv. http://digitalarkive...erk=596742#ovre

 

1801 Herman Luth http://digitalarkive...erk=575180#ovre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Videre fant jeg:Wilhelm Melchiorsen Schjelderup (Schelderup) født 1746 Rønneid, Luster, SF - død 1814.

Foreldre: Melchior Willumsen Schjelderup og Ingeborg Marie Hansdt. Munthe Rue.

 

Wilhelm og Agnethe fikk barna: Ingeborg Marie W.dt. Schjelderup og Herman Luth W.s. Schjelderup.

 

Jeg har ikke sjekket noen av opplysningene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Vilhelms Schjelderups død i Sogndal, SF http://digitalarkive...merk=72422#ovre

 

Sønnen Hermans død i Sogndall, SF http://digitalarkive...merk=69106#ovre

 

Agnethes 2.ekteskap i Sogndal, SF http://digitalarkive...merk=26963#ovre

 

Ivar Heibergs død i Sogndal, http://digitalarkive...merk=72760#ovre

 

Agnethes dødsfall i Sogndal, http://digitalarkive...merk=70301#ovre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Berit for flott hjelp. Da har jeg i første omgang fått svar på det jeg spurte om. Så får jeg nøste meg bakover å se om jeg treffer på den delen av Scheldrup slekten som diskuteres i disse dager her i Digitalarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Der er et ordtak som går omlag slik. Mye vil ha mer og fanden vil ha fler.

Det stoppet opp igjen ved Melchior Willumsen Schjeldrup og hustru Ingeborg Marie Hansdtr. Munthe Rue. Hun må ha dødd i 1785/86 på gården Rønneid i Luster fort der er skifte etter henne i 1786. Der er også henvisning til skifte etter Melchior men det finner jeg ikke, det vises til side 495 bok 180 Indre Sogn.

Så om noen har noe å bidra med vedr. Melchior og hustru så mottas det med takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Her fra Gards- og ættesoge i Luster bind IV Gaupne sokn (av Lars E Øyane) :

 

Gården Rønnei. Melchior Wilhelmson Schjeldrup, frå Herøy på Sunnmøre, var son av klokkar Wilhelm Mentzson Schjeldrup til Herøy og første kona Anna Helene Melchiorsdotter Falch og f.. i Herøy kring 1718. Han flytte til Luster kring 1741 og vart gravlagd på Rønnei 4.2.1801. Han gifte seg ?.12.1743, uvisst kvar, med Ingeborg Hansdotter Rue, sonedotter av ovannemnde Johan Hansson Rue og oppali her på Rønnei. Ho var f. kring 1719, truleg i Fjaler, og vart gravlagd frå Rønnei 5.1.1785. Melchior fekk 26.11.1743 bygsel på dette bruket på Rønnei (bruk nr.1).

 

Det står fleire sider til i bygdeboka om disse Schjelderup folka, barn og barnebarn til Melchior og Ingeborg osv.

 

Forfedrene og slekta til Ingeborg Hansdotter Rue står det også mye om under Rønnei., så det svarer seg å få lånt eller kjøpt boka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hjertelig takk til Svein og Inge for fine nye bidrag til debatten. Da ser jeg at vi begynner å berøre deler av de Schjeldrup debattene som pågår her i Digitalarkivet nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Ser av skiftet at Wilhelm M. Schjelderups bror var Ole Schjelderup på Lesja. Dette er da sønner av sogneprest Mentz Olsen Darre Schjelderup og Anna Pedersdatter Jessen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Grete for nytt fint bidrag. Da får jeg knyttet to grener sammen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Døving

Garden Rønnei/Røneid/Rånnøy ligg på vestsida av elva i Gaupne.

 

Wilhelm Mentzson Schjelderup og Anna Helene Melchiorsdotter Falch (Falck) fekk ekteskapsløyve 2.juli 1717, dei var halvsøskenborn. Wilhelm var klokkar og gifte seg med dotter til soknepresten i Herøy på Sunnmøre (Melchior Falch, 1652-1716).*

 

Ingeborg Marie Hansdotter Munthe Rue (f. 1719 Fjaler, d. 5. jan 1785) gift med Melchior (Melkior) Wilhelmson Falch Schjeldrup (1718-1801), deira born:

1. Hans Rue Melchiorson Schjeldrup (1744-1781), gifte seg med ei enkje på Døsen og vart landhandlar der. Han var gift med Maren Malene Sunde. Ingen etterslekt?

2. (Ingeborg) Marie M. (1745-1797), gift med styrmann Knut Knutson Norenberg (1748-1799, frå Bergen), bruknr 4 på Rønnei; etterslekt der.

3. Wilhelm M

4. Melchior M

5. Anna Helene (1749-1835), gift med gardbrukar Christen Nitter (1758-1832) frå Rønnei bnr 5, tok over ”heimebruket hennar på Rønnei”.

6. Reier M

7. Bertha

8. Dortha Margretha (1757-1833), gift med Ole Sjurson på Fuhr (1753-1817).

9. Mette Marie (f. 1759, d. 1815), gifte seg 22.6.1790 i Luster med Iver Høgh Krohn (f.1770), son av sokneprest Ludolph (Ludolf) Krohn (1741-1795), dei flytta til Norddal på Sunnmøre og fekk stor etterslekt der.

 

Far til Ingeborg Hansdotter Rue: Hans Johansson Rue (1689-1729) som vart fut i Svanøy-birket. http://nrk.no/sf/leksikon/index.php/Johan_Hansson_Rue

 

*Bror av Anne Helene Falch var Michael Melchiorson Falch, han fekk sonen Melchior Falch (1720 -1791) som vart ein legendarisk sorenskrivar på Sunnmøre samstundes som han åtte Amla i Kaupanger. http://snl.no/.nbl_biografi/Melchior_Falch/utdypning

 

Det var mange prestar i Schjelderup-slekta, så der finst mykje dokumentasjon, heilt frå tidleg protestantisk tid i Bergen

http://snl.no/.nbl_biografi/Jens_Pederss%C3%B8n_Skielderup/utdypning

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#14 Takk, den virket, ja. Det er visst noe feil med "lenkeverktøyet" i dag, så det fungerer best å lime rett inn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

I Herøy kirke var det epitafium over Melchior Mikkelsen Falch (1652- 1716) og hans familie. Kirken brann senere ned, men bilde av det er gjengitt i "Herøy kyrkje" av Albert Håberg. Dette heftet på 33 sider ble utgitt til 75 årsjubileum for kirken i 1993.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Her renner det visst på. Jeg takker og bukker for nye interessante bidrag til debatten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

I Herøy kirke var det epitafium over Melchior Mikkelsen Falch (1652- 1716) og hans familie.

 

Det er vel dette bildet:

 

Falch%252520Melchior%252520Michelsen%252520Epitafium%252520%2525201700%252520Her%2525C3%2525B8y.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

 

Det er vel dette bildet: epitafium Melchior Michelsen Falch

 

Ja, er samme personene, men i farger og så er det tre barn til (de tre eldste) på mindre bilde over dette andre. selve bildene er avbilda litt små, men likevel såpass brukbart at det er bedre enn å ikke ha. Hele epitafiet er med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Døving

I følgje dei notatane eg har for handa no så vart «Ingeborg Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . .» Eg finn i farta ikkje kjelda til dette (kanskje ættebok av Lars Øyane), formuleringa er litt pussig fordi det truleg var Ingeborg som åtte Rønnei garden i utgangspunktet. Ingeborg vaks ifølgje mine notatar opp på Rønnei hos farmora Ingeborg Christophersdatter Munthe (frå Flahammar f. 1668, d. 1743 på Rønnei).

 

Medan Melchior Schjelderup (1718-1801) altså gifta seg til Gaupne, sat søskenbarnet (sorenskrivaren) Melchior Falch (1720 -1791) med Amla litt lenger ute i fjorden.

 

Det som slår meg når eg ser på slektstilhøva er at medan bønder ofte gifta seg innanfor bygda eller i nabobygda, hadde prestar og andre embetsmenn kontakter over mykje større områder og det ser ut til at dei gjerne gifta seg inn i andre preste- eller embetsmannsslekter. Til dømes i Rue-familien (Ingeborg Marie Hansdotter Munthe Rue 1719-1785) var det futar i Nordfjord og Sunnfjord. Sorenskrivar Falch var og knytt til den legendariske presten Hans Strøm gjennom ekteskap. http://snl.no/.nbl_biografi/Hans_Str%C3%B8m/utdypning

 

Mi hypotese er derfor at Melchior Schjelderup (1718-1801) endte opp i Gaupne gjennom familiens kontaktar i Sogn og Sunnfjord.

 

Seinare flytta også Ludolf Krohn (presten i Norddal) til Indre Sogn, han kjente sorenskrivar Melchior Falch frå Sunnmøre. Krohns son, Iver, gifta seg i Luster med yngste dottera til Ingeborg og Melchior.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hei Erik og takk for nytt bidrag til debatten.

Jeg er langt fra noen ekspert på dette, men erfaringen min fra andre presteslekter bekrefter det du sier. Sønner av prester ble svært ofte prester selv mens døtrene ofte ble prestefruer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Bare for å vise til en side som Simon Ellefsen hadde på sin tidligere hjemmeside, denne er fra 2005: http://web.archive.org/web/20081014122823/http://www.nose.dk/Norge/schjelderup.html men er vel den beste og mest komplette som er lagt ut på internett angående slekten Schjelderup. Simon har her 2328 personer i denne etterkommerrapporten.

 

Jeg har 9371 etterkommere etter 2. biskop i Bergen etter reformasjonen Jens Pedersøn Schielderup i tillegg til 3767 partnere av disse, fordelt på 17 generasjoner i min database.

 

Rune, her har du Melchior Schjelderup med hustru Ingeborg Hansdatter Rue i Simon sitt tre. Så er det bare å klatre videre. http://web.archive.org/web/20081014122823/http://www.nose.dk/Norge/schjelderup.html#872

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

Fra Gards og ættesoge for Luster, Bind IV, side 658, ang. Melchior Willumsen Schjelderup:

 

Han flyttet til Luster rundt 1741. Melchior fikk bygsel 26/11 1743 på dette bruket på Rønnei, og 28/11 1743 skreiv han ut kårbrev til Reier Urdahl og kona hans. Ved skiftet etter Ingeborg Munthe sluttet 8/7 1744 blei bruket delt mellom enkemannen Reier og de to barna som da levde igjen etter stesønnen Hans Rue og første kona hans. Kona til Melchior fikk da hånd om 18 5/8 merker smør og 1 mæle korn, men alt 9. og 10/7 1744 fikk Melchior skøyte hos Reier og Johan Rue på resten, også odelsrretten som Johan hadde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Dette er storartet. Tusen takk Remi for nye interessante opplysninger og lenker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.