Gå til innhold
Arkivverket
Tore Fevolden

Olav Torsteinsen som brukte Forbrigd - hvem var hans hustru?

Recommended Posts

Tore Fevolden

Jeg har en Olav Torsteinsen som brukte Forbrigd (Kvam i Nord-Fron). Han betalte bygsel i Forbrigd 1605-1606.

 

Jeg er spesielt interessert i å vite hvem han var gift med og deres barn. Etter et notat i oppskriftene til Jon Harildstad skal en Østen ha bygslet Forbrigd i 1609 og at dette var sønn av Olav. Videre ser jeg at en Marit Østensdtr Vestad noen steder er oppført som kone, men uten kildehenvisning.

 

Var hans kone Marit Østensadtter Vestad, og var hun isåfall datter av Østen Jonson Helle og Marit Vestad? (Referanser: Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 77, 98-99.) Og fikk disse sønnen Østen Olavsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg kan ikke se at Østen Jonsen og Marit på Vestad hadde noen datter Marit, i hvert fall ikke etter Hougens oppsett, som så vidt jeg kan se bare nevner Gjertrud og Ingebjørg som døtre her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Fevolden

Jeg kan ikke se at Østen Jonsen og Marit på Vestad hadde noen datter Marit, i hvert fall ikke etter Hougens oppsett, som så vidt jeg kan se bare nevner Gjertrud og Ingebjørg som døtre her.

 

Ja, jeg har også lest det samme. Jeg henvisten til Hougen bare for ordensskyld. Det er jo gjort en del arbeid de siste 60-70 årene som kan kaste nytt lys over dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

En måte å teste ut en evt. slektsrelasjon på, er å se på evt. jordegods. Finnes det noe jordegods hos Olav Forbrigd eller barna hans som kan tilsi en forbindelse til Vestad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Overlærer Per Berg argumenterer i sin artikkel: Omkring jordskiftet på Steig 1588. i NST xv side 76- for at både Iver Asmundsson Harildstad/Sandbu og Ole Torsteinsson Forbrigd var gifte med døtre til Lodvar Slette. Som argument bruker Berg ei liste som Iver Harildstad førte over det han hadde til gode: Anders Boerstad 1 dr. som Lodver Slette Lonthe hannom och fech Iffuer Harildstad for n dall paa bytte effter Sallig Lodvers død.

Olle Forbrig fem mark for end brund stack som vi finge thil bytte paa Slette.

Skifte etter Lodver Slette er dat 2 Juni 1602 på Voge tingstuffue. Lodver hadde 5 sønner: Gunnar, Erik, Olloff, Amund, Ingebret. og 3 døtre: Marit, Ane, Rønog. Døtrene arva jord i Guttu i Ringebu. Både på Harildstad og Forbrigd eig dei 3 skind i Guttu i 1615.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Takk for meget interessant informasjon! Finnes skiftet av 1602 publisert noe sted?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Hougen kaller Lodver Slette for "Eiriksson" i Ættesoge for Gudbrandsdalen I s. 73, og viser også til NST I s. 74, hvor E.A. Thomle skriver at Lodvar Eriksen i 1570 og 1593 er Kronens leilending på Slette. Finnes det virkelig nevnt en Lodver Eriksen i 1570 og 1593? I hyllingen 1591 er nemlig Lodver Slettes initialer LG, som bedre kan harmonere med et patronym "Gunnarsson, han hadde da også en sønn Gunnar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Baardseth

Overlærer Per Berg argumenterer i sin artikkel: Omkring jordskiftet på Steig 1588. i NST xv side 76- for at både Iver Asmundsson Harildstad/Sandbu og Ole Torsteinsson Forbrigd var gifte med døtre til Lodvar Slette. Som argument bruker Berg ei liste som Iver Harildstad førte over det han hadde til gode: Anders Boerstad 1 dr. som Lodver Slette Lonthe hannom och fech Iffuer Harildstad for n dall paa bytte effter Sallig Lodvers død.

Olle Forbrig fem mark for end brund stack som vi finge thil bytte paa Slette.

Skifte etter Lodver Slette er dat 2 Juni 1602 på Voge tingstuffue. Lodver hadde 5 sønner: Gunnar, Erik, Olloff, Amund, Ingebret. og 3 døtre: Marit, Ane, Rønog. Døtrene arva jord i Guttu i Ringebu. Både på Harildstad og Forbrigd eig dei 3 skind i Guttu i 1615.

 

Jeg har sett at Oluf torstensen skulle ha vært gift med Marit Østensdatter Vestad. Ett eller annet sted må navnet Østen komme fra. Ei Marit Vestad finnes i skattelistene i 1615 Skatter kun i Vestad og Preestegård. Forbrigd er ikke nevnt. Jeg vil jo da tro at hun ikke har noe med Forbrigd å gjøre, men det er farlig å være for rask i konklusjonene. Selvfølgelig kunne Olut torstensen ha vært gift to ganger.

 

Østen Olufsen betaler skatt av Forbrigd allerede i 1610.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Ei Marit Vestad finnes i skattelistene i 1615 Skatter kun i Vestad og Preestegård. Forbrigd er ikke nevnt. Jeg vil jo da tro at hun ikke har noe med Forbrigd å gjøre (...).

 

Jeg har antatt at Marit Vestad var enken på Vestad etter Østen Jonsson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Jeg har antatt at Marit Vestad var enken på Vestad etter Østen Jonsson.

Finnest det fleire argument enn namnet Østen som taler for at det er nokon forbildelse mellom Vestad og Forbrigd?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thor Wold

Ok Sveen og jeg (begge fra Hedm Slektshistorielag) har hatt en runde på dette etter dugurden i dag. Skattelististene har ei Marrette (vi antar un er enke eter Østen Olufsen som forsvinner ut av skattelistene i 1635) som betaler tredjeårstake av 5 huder i Forbrigd sist på 1630-tallet. Vi lurer på om dette kan være Marte Jakobsdatter, men vi har ingen kilder som sier Jakobsdatter. Foreløpig er Jakobsdatter ren gjetning ut fra udokumenterte lister på Internet. Hedmark slektshistorielag er best på Hedemarken og noe perifere på Oppland.

 

Så her trenges det mere studier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

Finnest det fleire argument enn namnet Østen som taler for at det er nokon forbildelse mellom Vestad og Forbrigd?

 

Jeg har i så fall ikke sett det. Østen/Esten-navnet er vel dessuten ikke eksklusivt for Vestad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Jeg har i så fall ikke sett det. Østen/Esten-navnet er vel dessuten ikke eksklusivt for Vestad?

Nei, Østen var ikkje eksklusivt for Vestad.

Kva veit vi om Østen/Esten Forbrigd? Er det sikkert han var son til Ole/Oluff Torsteinsson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Moldal

Initalene i segelt til Østen Forbrigd fra 1610, er Ø O, dette tyder på Oluffsen er riktig, men hvilken Oluff?

 

En Tosten Forbrigd er dømt i fogderegnskapen 1634-35, men om dette er broren til Østen, eller en husmann eller dreng som holder hus på Forbrigd?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Fevolden

Nå er jo ikke dette et bevis mot kobling til Vestad, men i hylligene fra 1591 finner jeg en Oluff Forbrydt med patronym T. I 1610 finner jeg en (s. 305) Estenn Forbrigtt med patronym O. Oluff betalte bygsel i 1605 og 1606 og brukte denne frem til 1608 da Estenn betalte bygsel for første gang. Østen Østensen var bruker på Forbrigd i 1647 og 1668. Han er nevnt som gjestgjevar i 1684. I 1670 er Forbrigd solgt av Gyldenløve, det er mulig det er på kongens vegne, til assesor Nils Toller. Østen Østensen kjøpte så Forbrigd av Nils Toller i 1674. Østen Østensen dør i 1694. Ved skiftet etter ham 8. mai 1695 er jordeiet på hele 18 huder, 3 skinn og 3 1/5 fetlung.

 

Og så over til Vestad:

 

Østen arvet ved skiftet etter sin far Jon Trondsen på Glommen i 1601 2 huder 8½ skinn i Kvamme på Lom mens hans søster, Gjertrud Leikvam, arvet 3½ skinn i samme gård. Disse har Østen eller Marit og søsteren Gjertrud antagelig makeskiftet med Øystein Erichsen Rudi, eller med hans enke, slik at Marit Vestad ble eier av 2 huder 9 skinn i Vestad. Samtidig overtok Eirik Leikvam med "sine medeiere" 3 skinn i Vestad. Den fjerde huden i Nigard Vestad var det Guttorm Erichsen på Heringstad som arvet og fortsatt eide i 1615.

 

 

I et dokumentet fra 1615 gjør lagmannen kjent følgende:

"Anno Chritj 1615 Snt Martini Afften paa Laugtinget vdj Hammer ...

War shicket for Rette Jørgenn Trunndsønn paa sinn Moders Johanne Joensgaardt i Øier sogenn i Guldbrandtzdallenn hindes wegne ...".

Johanne Jonsgard hadde stevnet

"O1uff Glommen, John Weestad, Erich Hiellen, Jonn Hellen,

Ragnild Brede, Giertrud Lequam och Ingeborrigh Lauckan"

fordi hun som enke etter Trond Glømmen ikke fikk den retten som tilkom henne etter skifte som ble holdt etter Jon Trondsson Glømmen 23.08.1601. Dokumentet nevner alle arvingene som var tilstede:

Eirik Jonsson på Hellen i Vågå, Eystein Jonsson på "Wettestad i Ringeboe Sogenn", Finn Jonsson på Hjelle i Ringebu, Oluf og Trond Jonssøner på Glømmen i Øyer og søstrene Ingebjørg, Ragnhild og Gjertrud Jonsdøtre for å skifte arven etter

"vores salige affgagne Fader Jonn Thrundsønn, saavel och paa huis goeds som voris kiere Moder Anne Erichsdotter eigendis er, effterdj hun er enn gandske gammel och udleffuen quinde, och er kommen i barndoms vanmagt ..."

Det gods som skulle skiftes var 4 huder i Hellen, Vågå, 3 huder i Kvamme, Lom, 2½ hud i Hjelle, Fåvang, 3 huder 9 skinn i Glømmen, 8 skinn i garden Sogge (antagelig) i Romsdal, ½ hud i Laukam-øygarden i Øyer, ½ hud i Enge øygard, 1 hud i Sør-Bjørke øygard, 4 skinn i Bjørke, ½ hud i Viker, ½ hud i Rokvam og 3 skinn i Ringdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Initalene i segelt til Østen Forbrigd fra 1610, er Ø O, dette tyder på Oluffsen er riktig, men hvilken Oluff?

 

En Tosten Forbrigd er dømt i fogderegnskapen 1634-35, men om dette er broren til Østen, eller en husmann eller dreng som holder hus på Forbrigd?

Frå Gardar og Slekter i Fron bind 2 Nord Fron side 496:

Før reformasjonen var Forbrigd erkebispegods og er oppført i Olav Engebrektson's jordebok med 20 alnar vadmål=4 huder. I 1668 har Forbrigd ei skyld på 20 alnar vadmål, 6 skind og 18 merker fisk= 5 huder. Erkebispegodset vart lagt under krona ved reformasjonen. Krona er eigar fram til 1764 da Østen Østensen Forbrigd kjøper heile garden. Vi vil ikkje finne nokon lokal eigar i Forbrigd på 1600 tallet. Folket på Forbrigd eig ein del jord, men ikkje i den garden dei budde på.

Østen Forbrigd betalte 1. byksel av 5 huder i Forbrigd i 1609.(Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1608-09):Annamitt aff Østenn Forbrygtt udj første bøxell aff 5 huder guodz liggenndis udj forn gaard Forbrøgtt. Kong May følger.

I samme regnskap, Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1608-09, under avsnittet Sagefalldt er under Fronn sogenn bøtelagt ein Østen Ollssenn for hand belaa hans festemø veed naffnn Jørrann Oluffsdatter, førind dirris brøllups høytid. Dette kan vera Østen Forbrigd. Dersom desse er frå Forbrigd blir spørsmålet: Er det Østen eller Jørrann som er frå Forbrigd?

Gardar og Slekter i Fron namner og ein Tosten Forbrigd som er brukar på Forbrigd i 1520.

Den Tosten Forbrigd som blir bøtlagt for slagsmål 1634-35(fogderegnskapet) er nok helst ein son til Oluff Tostensen.

Vi kjenner ikkje jordeiga til Oluf Tostensen på Forbrigd. Men Østen Olsen eig i 1615:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Moldal

Det er ikke mange Østen Olsen i denne tidsperioden som er kjent fra Fron, så sansynligheten er ganske høy for at dette er Østen Olsen Forbrigd, som blir dømt for leiermål før tiden, men han kan jo være gift opp igjen senere.

 

I Fogderegnskapen 1622-23, blir en Erik Forbrigd dømt for leiermål, kansje er dette en broder eller en gardsgutt?

 

Torsten Lille Klefstad eller Øvre Klefstad, er kansje en annen broder? tidlig på 1600-tallet eier Tosten 2 skind, og Østen 2 Skind i Øvre Klefstad, men etterhvert eier Tosten 4 skind i gården, og Østen ingen:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Geir Thorud

Det er ikke mange Østen Olsen i denne tidsperioden som er kjent fra Fron, så sansynligheten er ganske høy for at dette er Østen Olsen Forbrigd, som blir dømt for leiermål før tiden, men han kan jo være gift opp igjen senere.

 

Må man ikke først spørre seg om hvor mange av personene i Fron på denne tiden som er kjent, før man sier noe om hvor mange Østen Olsen som fantes. Hvis kun et lite antall av alle personene er kjent, kan man vel ikke si så mye om alle personene i Fron ut fra de få som er kjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Moldal

Regner jo med at du, sitter på desse opplyningene selv, da du skriver på din hjemmeside at du har kildende fra din far som han hadde i hodet, og at 97% av tilfellene stemmer:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Geir Thorud

Saklig argumentasjon er tydeligvis ikke av interesse så jeg skal ikke forstyrre resonementet ytterligere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

Frå Gardar og Slekter i Fron bind 2 Nord Fron side 496:

Før reformasjonen var Forbrigd erkebispegods og er oppført i Olav Engebrektson's jordebok med 20 alnar vadmål=4 huder. I 1668 har Forbrigd ei skyld på 20 alnar vadmål, 6 skind og 18 merker fisk= 5 huder. Erkebispegodset vart lagt under krona ved reformasjonen. Krona er eigar fram til 1764 da Østen Østensen Forbrigd kjøper heile garden. Vi vil ikkje finne nokon lokal eigar i Forbrigd på 1600 tallet. Folket på Forbrigd eig ein del jord, men ikkje i den garden dei budde på.

Østen Forbrigd betalte 1. byksel av 5 huder i Forbrigd i 1609.(Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1608-09):Annamitt aff Østenn Forbrygtt udj første bøxell aff 5 huder guodz liggenndis udj forn gaard Forbrøgtt. Kong May følger.

I samme regnskap, Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1608-09, under avsnittet Sagefalldt er under Fronn sogenn bøtelagt ein Østen Ollssenn for hand belaa hans festemø veed naffnn Jørrann Oluffsdatter, førind dirris brøllups høytid. Dette kan vera Østen Forbrigd. Dersom desse er frå Forbrigd blir spørsmålet: Er det Østen eller Jørrann som er frå Forbrigd?

Gardar og Slekter i Fron namner og ein Tosten Forbrigd som er brukar på Forbrigd i 1520.

Den Tosten Forbrigd som blir bøtlagt for slagsmål 1634-35(fogderegnskapet) er nok helst ein son til Oluff Tostensen.

Vi kjenner ikkje jordeiga til Oluf Tostensen på Forbrigd. Men Østen Olsen eig i 1615:

Deler av dette innlegget forsvant, prøver på nytt:

Østen Olsen Forbrigd eig i 1615:

1 hud 2 skind i Skålgård (på Lesja)

6 skind i Prestgard på Lom

2 sk i Lille Klevstad (i Kvam)

3 sk i Guttu (i Ringebu)

 

Tosten Klevstad eig: 2 skind i Klevstad

 

Marit Vestad eig i 1615:

2 huder og 9 skind i Vestad.

 

 

I 1624 eig dei dette

Østen Forbrigd:

1 hud i Helle på Vågå

1/2 hud i Kjørum på Lesja

2 skind i Lille Klevstad i Quam

3 skind i Guttu i Ringboe

 

Tosten Klevstad finn eg ikkje nemnd i odelsmanntallet for 1624.

 

Marrette Wettestad

1 1/2 hud i Wettestad

1 1/2 skind i Prestegard på Vågå

 

I tillegg er kome

Endre Vestad og hans søsken

9 skind i Vestad

1 1/2 skind i Vestad (Pantegods)

 

Etter å ha gjennomgått jordeiga til desse folka, ser det for meg ut som Per Berg's påstand står seg best. Eg seg ikkje nokon forbindelse mellom Forbrigd og Vestad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Fevolden

 

Etter å ha gjennomgått jordeiga til desse folka, ser det for meg ut som Per Berg's påstand står seg best. Eg seg ikkje nokon forbindelse mellom Forbrigd og Vestad.

 

men beviser NST xv side 76 en kobling til døtrene Lodver Slette? Og Østen Østensen fikk han barn med Marte Simensdatter fra Heggen (Lensmann Gausdal)? (Beklager at jeg hopper litt over i et nytt spørsmål)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn P. Hagen

men beviser NST xv side 76 en kobling til døtrene Lodver Slette? Og Østen Østensen fikk han barn med Marte Simensdatter fra Heggen (Lensmann Gausdal)? (Beklager at jeg hopper litt over i et nytt spørsmål)

.

Det var den lista som Iver Asmundsen førte over sitt tilgodehavende. Der han opplyser at han (Iver) og Olle Forbrig hadde fått(arva) ein brun stakk på Slette. Iver hadde fem mark til gode av Ole Forbrigd for denne stakken.Olle Forbrig fem mark for end brund stack som vi finge thil bytte paa Slette.

Iskifte på Slette i 1602 arva dei 3 døtrene Marit, Ane og Rønnaug Lodversdøtre 3 skind i Guttu kvar.

Både på Harildstad og Forbrigd eig dei 3 skind i Guttu (1615 og 1624).

Om desse 3 skinda i Guttu som Østen Olsen Forbrigd eig er arv frå Slette veit vi ikkje, men det kan vera.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Geir Thorud

Jeg er en av de som har lagt ut på nett at Ole Torsteinson var gift med Marit Vestad. Ser ut som jeg har kopiert dette fra "Ætterøtter for Austlid og andre Gudbrandsdalsgarde", trolig side 16 eller 18, men er ikke sikker. Jeg har ikke notert evt. argumentasjon for forbindelsen, og har ikke boka tilgjengelig. Er det noen som har tilgjengelig noen publikasjon eller annet dokument som argumenterer for forbindelsen, og kan gjengi den?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Fevolden

Jeg er en av de som har lagt ut på nett at Ole Torsteinson var gift med Marit Vestad. Ser ut som jeg har kopiert dette fra "Ætterøtter for Austlid og andre Gudbrandsdalsgarde", trolig side 16 eller 18, men er ikke sikker. Jeg har ikke notert evt. argumentasjon for forbindelsen, og har ikke boka tilgjengelig. Er det noen som har tilgjengelig noen publikasjon eller annet dokument som argumenterer for forbindelsen, og kan gjengi den?

 

Interessant! Håper det er kildehenvisninger i denne. Har selv ikke hørt om boken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.