Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

sogneprest Hendrich Pedersen Reimer og Johanne Marcusdtr Humbles barn

Recommended Posts

Leif Salicath

Hendrich ble født 1610 i Kolding og død/begr. 3.mar.1684 i Stavanger, Johanne født i Karleby i Danmark i 1634 og begr. 4.aug.1717 i Stavanger. Hun er datter av biskop Humble.

 

De ble gift ca 1649 i Stavanger og hadde trolig følgende barn:

 

Jonas Henrichsen Reimer c1650-25.mai.1695, sogneprest i Sokndal

Anna Henrichsdatter Reimer ca 1652- gift med Peder Godskesen Godtzen c1633-7.apr.1684

Marcus Henrichsen Reimer ca 1660-1694, sogneprest i Lye, gift 8.mar.1684 med Kirsten Clausdatter Brandt,

Elen Henrichsdatter Reimer 1661-26.aug.1722 gift 14.des.1682 med Hartvig Søfrensen Godtzen, prest i Stavanger, 11 barn.

Ingeborg Henrichsdatter Reimer 1665-26.jun.1713 gift 22.aug.1688 med Henrich Søfrensen Godtzen, sorenskriver i Karmsund, 3 barn.

Hendrich Hendrichsen Reimer 1668-.

Christian Hendrichsen Reimer 1671-, sogneprest i Findøen

 

De eneste jeg har relativt god kontroll på er de som er gift med en Godtzen.

 

Kilder til de andre er:

Jonas - Christiansand Stifts Prester og nermo.org

Anna - Gravskrifter fra Stavanger Domkirke med Anmærkninginger av Thomle. Hun er også trolig omtalt som salmedikter i Arne Kvitruds Sammendrag av skjøter mm. for Stavanger 1600. ("Vinje Samuel V: Anna Reimer, En Stavangersk salmedikterinne og hennes brev Ao. 1704, Ætt og heim, 1961, side 13. ")

Marcus - Christiansand Stifts Prester

Hendrich - Manntallet 1701 for Stavanger amt

Christian - Manntallet 1701 for Stavanger amt

 

Her er mye uklart/udokumentert og jeg håper på flere opplysninger om disse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Det nevnes i "Christiansand Sifts Prester" under sogneprest på Findøen, Torgeir Reiersen gift med Karen Christiansdatter Hase at hans etterfølger Christian Reimer gifter seg med hans enke. Da Torgeir dør på slutten av 1699 er ekteskapet trolig neste år, dvs. 1700. Det nevnes videre at Christian Reimer dør 15.jun.1715. Han fikk trolig ingen barn da Karen var ganske sikkert var for gammel til det i 1700, i og med at hun fikk barn tidlig på 1670-tallet.

 

Hendrich Hendrichsen Reimer som var 33 år i 1701 ble trolig ikke prest, og det nevnes at han i 1701 var gift og bosatt i Lyngdal. Dette er betyr at han ikke kan være identisk med løytnant Hendrich Reimer som er nevnt i Ovenstad.

 

Legger til et nytt funn: En Hendrich i Borvigen (Oustad sogn i Lyngdal) begraves 9.des.1734, 66 år gammel http://www.arkivverk...y&idx_side=-231 og det stemmer jo med alderen til Hendrich Hendrichsen Reimer. Kan det være riktig person ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Stein Norem Wisted har velvilligst besvart mitt spørsmål i DIS NO om innholdet i det ovenfor refererte innlegg i Ætt og heim fra 1961. Stor takk til ham. Her er utdrag av teksten:

 

Artikkelen står på side 102-112, og det gjengis et brev hun skrev i 1704. Hun skriver bl.a.

 

"..Min sl. Fader nafnlig Hr. Henrik Reimer var barnfød her udi Stavanger..

 

..da var ieg meget ung, der ieg ved døden misted min sl. Moder; dog giorde Gud det saa vel, at min Fader fik en from Hustru igien, som var høylærd Mag. Marcus Humble, da Biskop her ofver Stiktet, hans Datter, huilken som et sandt Guds Barn endnu lefver en velbedaget enke...

 

..Angaaende mit første Giftermaal da fik ieg en Mand, som var af værdslig stand, og var en Ko Ma Foged ofver Ryefylke Fogderie her i Lænet... (de var gift i 19 år og fikk 4 barn, men bare en datter på 26 år levde i 1704)

 

Hun mistet sin første mann, så faren 5 uker etter og i november samme år brant Stavanger.

 

.. Huad sit mit andet Giftermaal er anlangende, da er af velbaarne Hr. Cantzelie-Raad Herlof Trolle og hans sl. Fru Moder, Fru Hille Rozenkratz opsendt en Person fra Danmark (barnfød udi Kiøge). N. Jacob Ha (uleselig), som hafte været Protoculist ved den vensysselske Landmætteries Commission. At han for dennem skulle være Forvalter ofver Udsteen Closter...

 

Denne mannen ble hun gift med, og var gift. I notene til artikkelen mener at det må være Jakob Mattiassen Hauri, som ble grl. 18.7.1713.

 

Videre skriver hun

 

.. Af min s. Faders børn, som vare 13, er ieg den førstefødde..

 

Hun døde i 1711, grl. 2.9 og var da 67 år 2 mnd."

 

Her får vi en rekke nye opplysninger om familien:

 

Anna Hendrichsdatter Reimer er førstefødte av 13 barn og sikker datter av Hendrich Pedersen Reimer, men også ganske sikkert ikke datter av hans hustru Johanne Marcusdatter Humble 1634-1717. Anna begr. 3.aug.1717, 67 år og 2mdr. gammel og må være født i 1744 (trolig i juni). Jeg tror at også sønnen Jonas Henriksen Reimer ca 1648-1695, sogneprest i Sokndal er fra første ekteskap. Av de øvrige barna kan Elen ha vært fra første ekteskap, dog mere usikkert. Hvem Hendrich da var gift med er foreløpig ukjent, men Annas mormor bør hete Anna, da de var veldig nøye på oppkalling den gangen og Hendrichs mor skal ha vært Margrethe. Det siste er dog usikkert, da Hendrichs far Peter Reimer kan ha vært gift flere ganger.

 

Det står også at hennes far var barnefødt i Stavanger.

 

Annas 2. mann er altså forvalter over Utstein kloster, Jakob Mathiassen Hauri fra Køge som begr. 18.jul.1713.

 

Opplysningen om at hennes første mann var "af værdslig stand" kan vel indirekte tolkes slik at hennes 2. mann ikke var det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Remi

I følge bygdeboken Hjelmeland - Gardar og folk, bind 2, side 340, er Ellen Henrichsdatter Reimer gift med sogneprest til Hjelmeland Jens Simonsen Morsing som hans 4. hustru. Jens døde i 1680. Han hadde da vært sogneprest til Hjelmeland siden 1655 og kapellan i 7 år før det. Ellen må ha vært betydelig yngre enn Jens. Jens sin vielse med hans 2. hustru Karen Jensdatter Trane ble foretatt ca. 1661, noe som kan si noe om aldersforskjellen mellom Jens og Ellen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk for det, Remi.

 

Jens Simonsen Morsing c1624-1680 er med i "Christansand Sifts Prester" også.

 

Hustru 1) var Margrethe Jørgensdatter død 25.des.1659, enke etter forrige sogneprest i Hjelmeland, Jens Jonassøn Hielm og datter av biskop i Stavanger, Jørgen Eriksen og Adrianne Jensdatter Schjelderup,

 

2) Karen Jensdatter Trane c1615-1663, datter av magister og sogneprest i Stavanger, Jens Jørgensen og Kirsten Christensdatter Trane,

 

3) Sara Gudmundsdatter begr. 27.nov.1677 og

 

4) altså Elen/Ellen Henrichsdatter Reimer 1661-1722. Det siste ekteskapet må ha vært ganske kort. Elen ble gift med Hartvig Søfrensen Godtzen 14.des.1682.

 

Finnes det noe om Sara Gudmundsdatter i bygdeboken ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Linda Wathne

Ad "Legger til et nytt funn: En Hendrich i Borvigen (Oustad sogn i Lyngdal) begraves 9.des.1734, 66 år gammel http://www.arkivverk...y&idx_side=-231 og det stemmer jo med alderen til Hendrich Hendrichsen Reimer. Kan det være riktig person "

 

I følge bb for Austad II side 350 er dette Henrik Reiersen født ca 1670 i Spind, død 1734,gift med Maren/Mari Kristensdtr Bugdøy d. 1731.

 

Mvh

Linda

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Ja, ja - da røyk den. Tusen takk allikevel, Linda. Et par år feil var ganske vanlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Nesten samtidig med Hendrich Pedersen Reimer var det også to andre prester i området som også het Reimer, nemlig

 

Christen Marcussen Reimer 1636-1699, sogneprest i Søgne og hans bror

Henric Marcussen Reimer 1633-1713 som ble sogneprest etter ham i Søgne.

 

Hendrich Pedersen Reimer skal være etterkommer av kunstmaler (kontrafeier) Peter Reimer så det er ingen nær forbindelse.

 

En annen slektning (8tip) er Anna Reimer c1540-1679 gift med Henning Schlüter c1530-1609. Hun er oldemor til Ilse Dorothea Schlüter som var gift med berghauptmann i Norge, Heinrich von Schlanbusch 1640-1705 (Kongsberg sølvverk). Denne Anna Reimer og de nærmeste slektsleddene kom fra Goslar, Niedersachsen, Tyskland. Det kan være at de forskjellige prestefamiliene Reimer opprinnelig stammer fra Tyskland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stein Norem Wisted

Ifølge samme artikkel som nevnt over her, var Anna Reimers morfar og mormor Hr. Jonas Jenssøn d. 1621, sogneprest og prost i Stavanger og Anna Lauritsdatter, av ukjent opphav. Deres datter Elen Jonasdatter var altså mor til Anna Reimers.

 

Anna Reimer skriver i brevet at hun var født i Stavanger 14.6.1644.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Fantastisk, Stein. Tusen takk igjen. Dette brevet er en gullgruve av en kilde.

 

Elen Jonasdatter er altså Hendrich Pedersen Reimers første hustru. Jeg har jo forstått som jeg også har kommentert tidligere, at her var det geistlige i alle ledd. Det passer godt inn at Annas morfar var sogneprest (og prost).

 

Dette at Annas mor het Elen fører også til en konklusjon om at Hendrichs datter Elen må være første datter i 2. ekteskap da det var vanlig å "ære" den salige forrige hustru på den måte. Jeg har sett mange eksempler på akkurat det.

 

Er det mulig å få en kopi av denne artikkelen, Stein ?

 

mvh

Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stein Norem Wisted

Jeg har sendt deg en PM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Linda Wathne

Matrikkelprotokoll 1723 for Å Lyngdal..øverste gård Tierritzland..står det Hendrich Reimer på første oppsitter? Jeg har litt tydeproblemer her. Dersom jeg leser rett, så trengs det bygdebok for Å, og den har dessverre ikke jeg, men kanskje noen andre. http://arkivverket.n...d/db/39171/284/

 

mvh

Linda

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Marcus Henrichsen Reimer som er nevnt i skiftet fra 1726 som 20 år gammel, altså født i 1706. I Borgerrulle for Kristiansand, http://da4.uib.no/da/bo10011641.pdf i året 1762 finner jeg dette på side 141:

 

"desbr. Lars Jacobsen Waager, skipper, skulle gifte seg med borgerenken Kirstine sal. ·Marcus Reimers og føre et skip som tilhørte henne og hennes mor mad. Langefelt"

 

Beklager, dette er feil Marcus, nemlig Marcus Bessesen Reimer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Søren Storaker

Henrik Henriksen Reimer på Tjersland er omtalt side 126 i Lyngdal II. Den yngste dattera Mette blei gift på Årnes, ho og etterslekta er omtalt side 501-502 Eldstesønnen Mads kom til Fidja og Bringsjord. Han og etterslekt er omtalt side 439 i Lyngdal II.

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk for det, Harald.

 

Da skal jeg sende en mail til biblioteket mitt og be om fjernlån av Lyngdal bygdebok 2, midtre del, gard og folk.

 

mvh

Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Bygdeboken hadde god oversikt. Da skulle slektstreet etter Hendrich Hendrichsen Reimer 1668-1726 være omtrent slik:

 

Gift med Mette Madzdatter Kvåvig c1680-etter 1726, datter av Mads Stålesen Bringsjord, 7 barn:

 

Madz Henrichsen Reimer c1702-1775 ble gift med Anne Larsdatter Fidje/Fidja 1730-1781 fra Vestre Fidja i Lyngdal. 6 barn: Henrich, dødfødt barn, Lars, Mette, Kirsten og Kristian.

 

Henrich Henrichsen Reimer, død 1753 på Tjersland.

 

Marcus Henrichsen Reimer 1706- gift 1762 med Anne Tellefsdatter Skogerø (sønn Henrich Marcussen Reimer 1762-).

 

Christian Henrichsen Reimer 1708-c1753

 

Susanna Maria Henrichsdatter Reimer gift med Henrik Schritzmeyer, Danmark.

 

Johanne Henrichsdatter gift med Andreas Michelsen Funch, Danmark.

 

Mette Henrichsen Reimer 1721-1797 ble gift med enkemannen Torje/Torjus Knudsen Årnes c1700-1766 og de fikk 7 barn: Edel, Mette Susanne, Henrik Reimer, Kristian Reimer, Susanne Marie, Mette Susanne (Sofie) og Tobias.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Linda Wathne

Her er det noe som absolutt ikke stemmer i bygdeboka for Lyngdal.. For Marcus Henrichsen 1732-1798 , som giftet seg med Anne Tellefsdatter Skauerøy i 1762 i Kristiansand er sønn av Henrich Bertorsen Vigeland, dsk 1743, høyre side. Marcus er da 11 år gammel : http://arkivverket.n...k_read/24414/7/

Marcus Henrichsen Viigeland konfirmeres dom 20 p trin 1748 i Vennesla, høyre side: http://www.arkivverk...ny&idx_side=-26

 

Vielse 1762 : http://www.arkivverk...y&idx_side=-330

Dødsfall 1798 i Vennesla øverst høyre side : http://www.arkivverk...y&idx_side=-192

 

Så Marcus H. Reimer født 1706 må det letes etter andre steder.

 

Mvh

Linda

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Takk skal du ha, Linda. Er ting feil, så er det viktig at det rettes og her har jeg vært for rask. Det var jo riktig i innlegg #15 og vi mangler altså spor av ham etter 1726.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Marcus Henrichsen Reimer omtales i en god artikkel om seilskutetiden i Ny-Hellesund, se http://www.mamut.net...ene/subdet3.htm Der kalles han strandsidder og los. I samme artikkel nevnes også sogneprestene Schive i Søgne. Jeg tror Marcus må være sønn til Henrich Henrichsen Reimer 1668-1726, dvs. han som omtales i skifte etter Henrich som 2. sønn og myndig i 1726.

 

Jeg mangler imidlertid hans ekteskap og barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.