Gå til innhold
Arkivverket
Lars.O.Wangensteen

Noen relevante spørsmål til ledelsen av Norges største forening for slektsgranskere DIS.

Recommended Posts

Lars.O.Wangensteen

Det er ikke bare jeg som i mange år har forsøkt å stille dere spørsmål via brev eller epost uten å få svar, så nå regner jeg med at dere på denne måten blir nødt til å svare både ærlig og sant på en mengde spørsmål jeg vil stille.

Om dere ikke vil svare tolker jeg som at dere helt bevisst forsøker å "tie meg ihjel", noe som i denne tråden vil mislykkes med

 

Det første vi lurer på er: (og dette spørsmålet blir også sendt Torill Johnsen)

 

Dere har flest medlemmer i Norge. Men hvorfor skal dere ikke da delta i " Den genealogiske Verdenskongress i Oslo 2014" Jeg vet hvorfor. Men tør DiS fortelle sine medlemmer det? Jeg tror at DIS sentralt ikke vil fortelle sannheten om det.

 

Eller gjør de det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Til glede - evt.det motsette - for Lars Ove skal eg svare; men det er på eigne vegne.

 

At ingen er påmelde - kan det ha noko å gjere med at ingen (førebels) er inviterte?

 

Arrangementet du nemner er, slik dei presenterer seg iallfall, ei internasjonal vitskapleg konferanse.

Eg har vore på ein del slike konferanser/møte - nokre titals - og eg har også vore arrangør.

 

Med få unnatak er det einskildpersonar som melder seg på og deltek, ikkje lag eller organisasjonar.

Invitasjonar vert gjerne send i alle retningar, men vanlegvis til einskildpersonar - fordi dette er mest effektivt.

Det er vanleg å be desse einskildpersonanen bruke interne kanalar i organisasjonar/institusjonar for å spreie informasjon om arrangementet.

Eg og andre legg stadig tilsendt informasjon ut på intranettet, eller sender til nokon som kan vere interessert.

 

Det er litt for tidleg å sende ut informasjon om arrangement i 2014. Arrangørane har ikkje lagt ut informasjon her på forumet, og ikkje på Slektsforum. På NSF sine sider er det ingen informasjon om kongressen, bortsett frå bloggen som berre fortel at det skal vere i Oslo 5-6 dagar ein eller annan gong i året 2014. På sidene til Norsk heraldisk forening (medarrangør) finn eg ingenting om det.

 

 

Det er tydelegvis ikkje nokon som er invitert på dette tidspunktet.

Fristen må vel uansett vere langt framme, og då er det vel litt tidleg å klage over at ingen har meldt seg på.....?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
JanMKeus

Lars Ove,

Du stilte bare ett spørsmål. Hva er de andre?

JanM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Henning Andersen

Lars Ove Wangensteen har kanskje mange spørsmål, men kommer med ett om gangen bare for å holde denne tråden varm - og kun for å agitere. Det første spørsmålet har du jo svaret på, så da er det vel tid for å komme med neste?

 

Jeg håper ikke styret i DIS har så lite å gjøre at de tar seg tid for å svare på dette våset.

 

Lars Ove, du gjør såpass mye frivillig, god innsats mht scanning og tilrettelegging av slektsmateriale - ikke la dumheter ødelegge et ellers godt inntrykk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roen

En må jo spørre seg om denne debatten sier mere om spørgeren enn om DIS?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Jeg registrerer igjen at alle går i forsvar når jeg tør å stille et spørsmål om DIS, og det var forventet :-)

 

For å utdype spørsmålet litt. Arrangementet skal avholdes i Oslo 2014 med NSF og Norsk Heraldisk Forening som arrangør. DIS er ikke med som arrangør. Vil det si at DIS ikke ser på seg selv som en genealogisk forening?

 

Svar fra DIS ønskes, og kommentarer fra Henning med likesinnede forventes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

En må jo spørre seg om denne debatten sier mere om spørgeren enn om DIS?

 

Den gjør nok desverre det.

 

Jeg har tidligere i annet debatt sagt noe om at jeg vil heve meg over å være med i en debatt om flåsete angrep på våre genealogiske interesseorganisasjoner.

Andre klarer det ikke beklageligvis. DIS tror jeg lever godt med bomslag under beltestedet. Men kan NSF og dets medlemmer leve med å ha en "ambassadør" som utad opptrer på denne måten?

Gang på gang blir det startet tråder som legger opp til å slenge dritt om andre og deres arbeid. Er brukerforumet tjent med dette? Mener virkelig de ansvarlige i Arkivverket at Brukerforumet skal brukes til slik destruktiv virksomhet?

 

Både DIS og NSF har så mye godt i seg at det er trist at enkeltpersoner legger så mye arbeid i prøve å slå splid mellom personer og organisasjoner.

Om NSF og Norsk Heraldisk Forening tar initiativ til et flott tiltak så er jo det glimrende og bør æres for det. Er det av den grunn noen hensikt å starte angrep på andre organisasjoner som har andre prioriteringer. Det må da vel være et gode at det innenfor norsk genealogi er mangfold der ikke alle behøver tygge på det samme.

Lars Oves resonement blir jo det samme som om en skiklubb arrangerer langrenn så betyr det at alle andre klubber i området som arrangerer hopp og alpinøvelser ikke er skiklubber.

 

Lars Ove: Denne burde vel ha skiftet navn:

http://www.disnorge.no/genress/ :lol:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Det er helt utrolig at voksne mennesker kan påstå at mitt hovedspørsmål i denne tråden blir oppfattet som noe negativt mot DIS.

 

Det er et ærlig spørsmål jeg vet mange vil ha svar på.

 

Men så lenge det finnes debattanter som ikke kan lese hva som står, så blir det håpløst.

Mitt spørsmål er også rettet til DIS, og det er i grunnen litt morsomt at det er flere her inne som mener de er DIS.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Halvorsen

Jeg tror spørsmål til DIS har større mulighet for å bli besvart ved en direkte henvendelse til foreningen enn via Arkivverket.

 

For evt uinnvidde: Lars Ove Wangensteen er representant for Norsk Slektshistorisk Forening på Hedmark/Hamar, iflg NSFs hjemmeside i juni 2012. Med erfaring som tidligere fagforenings tillitsvalgt vet jeg at en av arbeidsoppgavene for personer som representerer ulike lag og organisasjoner er å rekruttere flere medlemmer. Dette kan gjøres på flere måter, men de to mest vanlige er å fremheve fordelene ved egen forening eller bakdelene ved medlemsskap i en konkurrerende forening.

 

Gjennom de siste åra har Lars Ove Wangensteen i praksis benyttet en kombinasjon av disse ved sitt utrettelige arbeid med scanning og publisering av arkivmateriale som ellers ville vært vanskelig tilgjengelig for publikum. Dette har han den siste tida overlatt til NSF. Prisverdig !

Parallellt med dette har han i dette forum og i det DA’s gamle Brukarforum gjentatte ganger startet tråder og hatt innlegg med et klart formål om å diskreditere foreningen DIS’ troverdighet og eksistensberettigelse. Jeg vil karakterisere det som tidvis grensende til personforfølgelse gjennom ulike geriljaliknende anti-DIS kampanjer.

 

Jeg tror nytteverdien, i form av flere medlemmer til NSF, av det arbeidet Lars Ove Wangensteen gjør for NSF kunne vært større hvis hans tilbakevendende negative og destruktive holdning til DIS hadde blitt erstattet av konstruktiv kritikk. Tittel på første innlegg i denne tråden synes ikke å være særskilt oppløftende i så måte. Mitt evt medlemskap i NSF vil derfor fortsatt stå på vent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Jeg registrerer igjen at alle går i forsvar....

 

Ikkje "forsvar", men meir ei undring over spørsmålet....

 

Det er tydelegvis NSF og NHF som har søkt om, fått tildelt og teke på seg dette arrangementet. Då må dei først ha gjort nokre vurderingar av om dei er i stand til å gjennomføre det; både organisatorisk, økonomisk og fagleg.

Det er ganske mykje arbeid, og ein ikkje så reint liten økonomisk risiko i å ta på seg eit slikt arrangement.

 

Kvifor skulle då DIS "melde seg på" i etterkant for å dele på det NSF og NHF har meint dei kunne greie sjølve? Greier ikkje NSF og NHF dettte likevel?

 

Eg er litt usikker på kva slag konferanse dette eigentleg er.... Det presenterer seg som ei vitskapleg konferanse. Då skulle ein vente at når det vert arrangert i Oslo var det ein forskingsinstitusjon som stod bak (univsersitet, høgskule, museum, forskningsinstitutt), ikkje ei medlemsforeining av (i hovudsak) privatpersonar. Det ville vore meir naturleg å invitere Historisk institutt til å vere med. Er dei inviterte? Og er dei interesserte?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan

Nå har nå Lars Ove prøvd og kontakte Dis uten resultat. Samme hva de enn syns Lars Ove så burde de være såpass voksne at de svarer i det minste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

Har DIS-Norges medlemmer gitt styret mandat, eller har et flertall av medlemmene ytret ønske om, at organisasjonen skal være med som arrangør? Jeg finner ingenting i formålsparagrafen om internasjonale kongresser;

Organisasjonens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd K. Stuvstad

Ikkje "forsvar", men meir ei undring over spørsmålet....

 

Det er tydelegvis NSF og NHF som har søkt om, fått tildelt og teke på seg dette arrangementet. Då må dei først ha gjort nokre vurderingar av om dei er i stand til å gjennomføre det; både organisatorisk, økonomisk og fagleg.

Det er ganske mykje arbeid, og ein ikkje så reint liten økonomisk risiko i å ta på seg eit slikt arrangement.

 

Her er litt informasjon om dette arrangementet fra NSF sine sider:

 

http://www.genealogi...s-til-oslo-2014

 

Kvifor skulle då DIS "melde seg på" i etterkant for å dele på det NSF og NHF har meint dei kunne greie sjølve? Greier ikkje NSF og NHF dettte likevel?

 

Fra linken ovenfor: NSF har i samarbeid med Norsk Heraldisk Forening og DIS Norge fått tildelt arrangementet XXXI Congress of Genealogical and Heraldic Sciences.

 

Her er DIS Norge nevnt som en av arrangørene, og da er det vel ikke snakk om at DIS Norge skal melde seg på i etterkant? Basert på Lars O. Wangensteen første post og denne linken fra NSF kan det se ut til at DIS Norge har trukket seg som arrangør av denne kongressen. Så spørsmålet er vel ikke om hvorfor NSF og NHF ikke greier dette likevel, men heller hvorfor DIS Norge ikke greier dette?

 

Eg er litt usikker på kva slag konferanse dette eigentleg er.... Det presenterer seg som ei vitskapleg konferanse. Då skulle ein vente at når det vert arrangert i Oslo var det ein forskingsinstitusjon som stod bak (univsersitet, høgskule, museum, forskningsinstitutt), ikkje ei medlemsforeining av (i hovudsak) privatpersonar. Det ville vore meir naturleg å invitere Historisk institutt til å vere med. Er dei inviterte? Og er dei interesserte?

 

Fra nettsiden til Maastricht konferansen i 2012 :

 

"The International Congresses of Genealogical and Heraldic Sciences take place every two years in different countries.

 

They are organized by institutions of the respective host country which have an outstanding reputation as genealogists and heraldists.

 

In collaboration with the Académie Internationale de Généalogie and the Confédération Internationale de Généalogie et Héraldique the Bureau Permanent de l’Académie Internationale d’Héraldique has conferred the congress of the year 2012 on the Nederlandse Genealogische Vereniging (Dutch Genealogical Society) and the Centraal Bureau voor Genealogie (Central Bureau of Genealogy)."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Alfheim

Hva er det som gjør at Lars Ove til stadighet blir sett ned på og tråkket på av enkelte???? Har han på noen måte angrepet dem?

 

Nå vet jeg at det er sendt mail direkte til DIS gjentatte ganger og en har IKKE fått svar fra DIS..

 

Og som det blir ref til i flere overliggende innlegg står der vitterlig at DIS er med..

er det så vanskelig å svare? Eller ligger det mer bak som ikke kommer fram? Bare en smule nyskjerrig her etter å ha lest endel debatter her og på gamle forumet...

 

Måtte dere alle få en strålende fin dag og nyte helgen uten negativitet.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
JanMKeus

Økonomisk var nok denne kongress i sikre hender all den stund Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) er en statstøtet organisasjon som "bor" i samme hus som Nationaal Archief i Den Haag.

Det synes å herkse litt usikkerhet om hva som foregikk i Maastricht under kongressen. NSF var (officielt/ikke officielt?) representert og vedkommende burde kanskje fortelle litt om denne tunge begivenhet som ble officielt åpnet den 24. september av HKH Kronprins Willem Alexander. Blandt deltagere var CBG, Nederlandse Genealogische Vereniging, Nationaal Archief, Verein für Computergenealogie (Tyskland), Familiekunde Vlaanderen (Belgiën), Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (Tyskland) + mange regionale foreninger samt flere antikvariater og forlag.

I bladet Genealogie, tijdschrift voor Familie Geschiedenis omtales kongressen.

Deltagerkostnad Euro 340,- pp (studenter Euro 245,-). Dagsdeltagelse Euro 125,-. Ekskursjon til Aken/Achen og Luik/Liège Euro 70,-

JanM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Henning Andersen

Terje Alfheim: Hvis du karakteriserer min oppførsel som en "som gjør at Lars Ove til stadighet blir sett ned på og tråkket på av enkelte????" vil jeg be deg om å se hvem som er trådstarter til disse innleggene. Det er alltid én og samme person. Hvis du samtidig mener at jeg reagerer på usannheter, oppviglersk oppførsel, sleivspark og forsøk på splid og svartmaling så er jeg enig med deg. Men jeg har tilgode å prøve og tråkke på noen. Jeg har heller aldri blitt utestengt fra et forum, i motsetning til enkelte andre her på dette forumet, ei heller oppfordret til utestenging. Jeg tror det sier litt om forholdene også. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Her er litt informasjon om dette arrangementet fra NSF sine sider:

 

http://www.genealogi...s-til-oslo-2014

 

 

 

Fra linken ovenfor: NSF har i samarbeid med Norsk Heraldisk Forening og DIS Norge fått tildelt arrangementet XXXI Congress of Genealogical and Heraldic Sciences.

 

Her er DIS Norge nevnt som en av arrangørene, og da er det vel ikke snakk om at DIS Norge skal melde seg på i etterkant? Basert på Lars O. Wangensteen første post og denne linken fra NSF kan det se ut til at DIS Norge har trukket seg som arrangør av denne kongressen. Så spørsmålet er vel ikke om hvorfor NSF og NHF ikke greier dette likevel, men heller hvorfor DIS Norge ikke greier dette?

 

 

Ok - eg oversåg at DIS var nemnt som medarrangør på NSF-bloggen. Kanskje Lars Ove kunne gjeve litt meir bakgrunn når han spør offentleg? Vi veit framleis ikkje noko anna enn det NSF-bloggen seier.

 

Det står ingenting på NHF-sidene.

Sidene til Académie Internationale de Généalogie/International Academy for Genealogy har ikkje kome lenger enn til å annonsere 2012 møtet.

Confédération Internationale de Généalogie et Héraldique har ikkje oppdatert sidene sine sidan 2008.

Académie Internationale d’Héraldique annonserer eit møte i 2011 som aktuell informasjon.

 

 

Terje: Lars Ove elskar å provosere.... - og å verte provosert.

 

Dersom DIS som organisasjon har vore involvert, vil det vere naturleg at kommunikasjonen går mellom styra i DIS, NSF og NHF - ikkje mellom DIS-styret og "NSF's representant på Hamar".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Jeg forstår ennå ikke at spørsmålet jeg stiller oppfattes som sjikane mot DIS.

Men jeg er vant med at de samme personene gang på gang går til personangrep på meg.

 

DIS er Norges største forening for slektsforskere. Da forstår jeg ikke at mange av dere ikke synes det kunne vært interessant å vite hvorfor DIS ikke er med på å arrangere denne kongressen.

 

Det noen er mer opptatt av er å angripe meg, og blande NSF inn i debatten. Jeg stiller spørsmålet som privatperson og på vegne av flere DIS-medlemmer

 

Og for de som fortsatt ikke har forstått inngangsspørsmålet så bør det leses en gang til. Hva er provoserende med det? Det er kun et enkelt spørsmål som ikke kan misforstås.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Alfheim

Ser det at noen følte seg truffet... Nå vil jeg be om at innlegget mitt vert lest ein gong til og vise hvor jeg spesefikkt har satt navn på eller hennvist direkte til noen spesefikke. Om det kan gjøres beklager eg dette. For det jeg skrev var vel etter å ha lest nytt og gammel forum?????

 

Så Henning at du sier JEG har utpekt deg direkte seier vel sitt... Du følte deg uthengt? Det beklager eg du følte.. Men eg oppfordrer til å lese hva som skrives før du annklager meg... Om det ikke er formye å be om...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Jeg forstår ennå ikke at spørsmålet jeg stiller oppfattes som sjikane mot DIS.

Men jeg er vant med at de samme personene gang på gang går til personangrep på meg.

 

DIS er Norges største forening for slektsforskere. Da forstår jeg ikke at mange av dere ikke synes det kunne vært interessant å vite hvorfor DIS ikke er med på å arrangere denne kongressen.

 

Det noen er mer opptatt av er å angripe meg, og blande NSF inn i debatten. Jeg stiller spørsmålet som privatperson og på vegne av flere DIS-medlemmer

 

Og for de som fortsatt ikke har forstått inngangsspørsmålet så bør det leses en gang til. Hva er provoserende med det? Det er kun et enkelt spørsmål som ikke kan misforstås.

 

At det kan verte oppfatta som "sjikane" (for å bruke same ord som deg) kan ha fleire grunnar. Nokre av dei kjenner både du og dei som har frekventert her ei stund ganske godt til. Men viktigast er vel at du kjem med halvkveda viser. Har DIS trekt seg? eller berre "Ikkje ville vere med"?

Du sjølv har ikkje informert lesarane om spørsmålet du tek opp.

At NSF vert "blanda inn" kjem av at det tydelegvis berre er NSF som har lagt ut noko informasjon om dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Det triste i denne tråden er at (det som vanlig) fokuseres på meg som person, ikke på hva jeg og mange med meg spør om.

 

Jeg blir framstilt som en person som kun er ute etter å "ta" DIS. Jeg har i snart 5 år arbeidet hardt og helt uselvisk for alle innen slektsgransker-miljøet i Norge, også for DIS sine medlemmer ved å skanne og publisere slektshistorisk materiale.

 

Dette er takken. At jeg som privatperson tør å stille kritiske spørsmål til ledelsen av landets største forening fører til at noen medlemmer gjør alt for å sverte meg som person, og i tillegg så forsøker de samme personene å sverte NSF fordi jeg har valgt å være medlem der.

 

Det er trist at disse DIS-medlemmene bruker mer tid på dette, enn å finne svaret på hva jeg spør om.

 

Og det er trist å igjen få bevist at person er viktigere enn sak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif B. Mathiesen

Det jeg ikke har forstått.

Stille hr. Lars O. Wangensteen spørsmål som representat for NSF's styre og med fullmakt fra styret?

Eller stiller han spørsmål som privatperson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

 

 

At det kan verte oppfatta som "sjikane" (for å bruke same ord som deg) kan ha fleire grunnar. Nokre av dei kjenner både du og dei som har frekventert her ei stund ganske godt til. Men viktigast er vel at du kjem med halvkveda viser. Har DIS trekt seg? eller berre "Ikkje ville vere med"?

Du sjølv har ikkje informert lesarane om spørsmålet du tek opp.

At NSF vert "blanda inn" kjem av at det tydelegvis berre er NSF som har lagt ut noko informasjon om dette.

 

Du spør om det samme jeg gjør. Hvorfor er ikke DIS med? Og hvem synes du skulle svare på det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alf Christian Frogner

Jeg har absolutt ikke interesse av denne debatten og det er selvfølgelig heller ikke min plikt å lese alle innlegg. Men likevel...Er dette det rette forum???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Det jeg ikke har forstått.

Stille hr. Lars O. Wangensteen spørsmål som representat for NSF's styre og med fullmakt fra styret?

Eller stiller han spørsmål som privatperson?

 

Selvfølgelig stiller jeg spørsmålet som privatperson. Hvilke forening jeg er medlem i har ingen betydning i dette, på samme måte som det er uinteressant hvilke politisk parti jeg stemmer på.

 

NSF har overhode ingen ting med dette temaet å gjøre.

 

Og har du stilt Helge eller Henning det samme spørsmålet når det gjelder hvem de representerer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.