Gå til innhold
Arkivverket
Lars Østensen

Kjetill Vikingssønn på Bu (?-ca 1621) gift med en datter av Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn eller Midnes i Kinsarvik sogn?

Recommended Posts

Lars Østensen

Skifte etter Kjetill Vikingssønn på Bu:

 

1621, 18. november Hordaland, Kinsarvik, Huse kunngjøring ; (skifte)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssønn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte Torsteinsdatter og Helga Torsteinsdatter, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre Bu og Ytre Bu, Tveisme og Røten, som de hadde arvet etter deres far Kjetill Vikingssønn på Bu.

 

Kjetil etterlater seg altså 4 barn:

 

Gunder på Huse

Sivord på Bu

Ingeborg på indre Bu

Torstein (død), med 2 døtre Biritte og Helga

 

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Ingebrigt Simonssønn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssønn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssønn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 merker smør og 1 laup salt, for 21 gode uforfalskede daler og en god vårfødt ku i skjøtningsøre. Seks menn undertegner skjøte.

 

2 av sønnene nevnes her:

 

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Hagtor Utormssønn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissønn på Skåle har inngått et odels-jordskifte med Gunder Kjetilssønn på Huse og Sivor Kjetilssønn på Ytre Bu i Kinsarvik sogn. Hagtor har overlatt dem en odelspart i Tveisme mot at han til gjengjeld får en odelspart i Store Røten, begge gårder ligger i Kinsarvik sogn. I mellomlegg får Hagtor 4 gode riksdaler og Utorm 1 riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Samson Farteinssønn på Store Linge og Jon Bjørnssønn på Bøvre overvar makeskiftet.

 

I 1650 er det skifte etter Gjermund Haldossønn på Bu indre:

 

1650, 18. januar Hordaland, Eidfjord, Bu skifte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Senere påskrift av 15. mars 1656.

 

Da Gjermund Haldorssønn på grunn av alderens skrøpelighet ikke kunne oppbære landskyld m.m. av sine jordparter, foretok Jens Søffrenssønn, tingskriver i Hardanger, og fire lagrettemenn i Kinsarvik skipreide, etter hans eget ønske et skifte av hans jordparter i gårdene, Bu, Lund, Mykletun og Midnes, mellom hans seks barn. Det oppregens hva hver får i jordgods.

 

Gjermund hadde disse barna:

 

Born:

 

a Halldor, (1602-1683) bosted Bu gift med Brita Helgesdotter Årekol, Kinsarvik br 1 (1603-1689).

b Gunnar bosted Spånheim, Ulvik br 5

c Lars (1610-1659), bosted Myklatun br 1-3

d Kjetil (1615-?), bosted Midnes, Kinsarvik br 1

e Ingebjørg gift med Anders Torsteinson Bu, Kinsarvik br 3

f Synneva bosted Varberg br 3-1

 

I følge Gards- og ættesoge for Eidsfjord side 28-29 var han gift med Ingebjørg Kjetilsdotter Bu, Kinsarvik, bruk 1

 

I 1618 selger Halldor Ellingssønn Indre Ålvik i Øystese odelsparten Midnes i Kinsarvik til Gjermund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord. Det samme gjør Laurids Lauridsssønn på Telstø i Øystese sogn på vegne av kona si Siri Sivorsdatter (hennes odelsgård).

 

1618, 4. desember Hordaland, Kvam, Ålvik skjøte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

I følge senere påskrift er skjøtet lest og forkynt på Kinsarviks vårting som ble holdt på Lutre 12. april 1627.

 

Halldor Ellingssønn på Indre Ålvik i Øystese sogn kunngjør, at han har solgt til Geirmund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord, en odelspart i gården Midnes i Kinsarvik sogn, som årlig har landskyld på 18 merkers smør og 1 geiteskinn, for 18 riksdaler, 1 spesie og 3 1/2 riksdaler i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn besegler brevet.

 

1618, 19. oktober Hordaland, Kinsarvik, Hause skjøte

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

I følge senere påskrift er skjøtet lest og forkynt på Kinsarviks vårting som ble holdt på Lutre 12. april 1627.

 

Laurids Lauridsssønn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri Sivorsdatter sitt samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en landskyld på 6 merkers smør, 1 geiteskinn og 1 fåreskinn, til Gjermund Halldorssønn på Indre Bu i Eidfjord for 13 riksdaler, 1 spesie og 2 alen i klede for 1 daler og 1...? i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kinsarvik sogn besegler brevet.

 

I 1608 selger Sten Torjulssøn på Tørviken jorden Midnes i Kinsarvik sogn til Tosten Grepssøn på Aga. Dette var odelsjord som hans kone Helgi Sivordsdatter hadde arvet etter sin far Sivord Nielssønn på Vik i Øystese.

 

 

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

 

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

 

 

Sammendrag

 

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn. Betalingen er 17 gode gamle riksdaler, som Stens barn skal arve fra sin mor.

 

Kanskje hadde denne Sivord Nielssøn Vik/Mindenes minst 4 døttre:

 

Helgi gift med StenTorjulssøn på Tørviken (i Jondal)

Siri gift med Laurids Lauridsssønn på Telstø i Øystese sogn

NN gift med Halldor Ellingssønn på Indre Ålvik i Øystese

NN gift med Kjetil Vikingssønn på Bu i Kinsarvik?

 

Mitt spørsmål blir da:

 

Var Kjetill Vikingssønn på Bu i Kinsarvik (?-ca 1621) gift med en datter av Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn eller Midnes i Kinsarvik sogn?

 

1600, 13. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Sammendrag

 

Bakpå brevet: "Siuord Nilssøns Prouff om Indre Vlffuigs Jorder."

 

I dag finnes kun gården Ålvik Ytre, Ålvik Indre hadde tidligere gnr. 77. (O.R)

 

To edsvorne menn i Kinsarvik skipreide kunngjør, at Lauritz Olssønn på Nesthus i Steinsdalen (Kvam) fremkom på vegne av Ingeborg Ingebriktsdatter , enke etter Håge på Noreim , og spurte Sivord Nilssønn på Midnes om hvilket markebytte som fantes mellom "thuende Jorder kallis Indre Vlffuig" ( Indre Ålvik ) . Jordpartene tilhørte på den ene side Ingeborg og på den annen Havord Gjermundssønn .

 

 

Hvem var Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn eller Midnes i Kinsarvik sogn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Sammendrag

 

Mats Jørgenssønn , befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger , Bjørn på Bøvre , lensmann i Øystese skipreide , og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob Jonssøn på Mykletun i Eidfjord i Ulvik skipreide. Jacob beholder Mykletun , som årlig skylder 1 pund smør og 1 bukkeskinn, og Sivord beholder Rykken , som årlig skylder 1 pund og 6 mark smør, en halv laup og 1 fåreskinn.

 

Kan dette være samme Sivord?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

I følge VFS var Tormod Torgilsson Drage 1550 - 1611 bror til Sten Torjulssøn på Tørviken (han som var gift med Helgi Sivordsdatter).

I følge samme VFS hadde Tormod en sønn: Jakob Tormodson Drage 1584 - 1674

 

1623, 29. mars Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring ; (skifte)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Ifølge senere påskrift er dette brevet lest og forkynt for retten på vårtinget på Bøvre i Øystese i nærvær av Jørge Brockenhus, og det skulle nå følge Jacob Drage til odel og eiendom.

 

Lensmannen, Amund Bøvre, og fem lagrettemenn i Øystese skipreide i Strandebarm kunngjør et skifte på Drage i Tøvikbygd etter avdøde Birgitt Sivertsdatter mellom hennes barn. Odelsgodset tilfalt hennes eldste sønn, Jacob Tormodssønn på Drage. Fogd Jens Thommessønn og sorenskriver Niels Riis i Hardanger overvar skiftet.

 

1630, 12. juni Hordaland, Strandebarm, Store Linge kunngjøring ; (skifte)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Lasse Sivertssønn på Tveit i Strandebarm og Jacob Tormodssønn på Drage (i Jondal) kunngjør et innbyrdes makeskifte (av arvegods etter Birgitt Sivertsdatter). Lasse overlater til Jacob sin odelspart i Drage og mottar til vederlag hans odelspart i Røyrvik pluss en part i Sauegrunnen som han kjøpte for to riksdaler. Fem menn blir anmodet om å besegle brevet.

 

Var denne Birgitte Sivertsdatter søster av Helgi Sivordsdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.9 nr.793) Neste brev i trykkrekkefølge (b.9 nr.795)

 

b.IX s.821

 

Sammendrag:

Jakob Sevrenssön, Sogneprest til Eidsfjord, og 5 Lagrettemænd i Kinserviks

Skibrede og Eidsfjord gjöre vitterligt, at de overvare et Jordebytte

mellem Sjurd Nilssön paa Drag og hans Frende Haldor Haldorssön paa

Bu, hvorefter denne skulde have hele Bu med Undtagelse af en Söster-

part, som Viking paa Tvesme besidder, medens Sjurd skulde have al

Haldors Anpart i Midnes og Midhus.

 

Kilde:

Efter Orig. p. Papir i Bergens Museum (No. 107). 2 paatrykte Voxsegl og Sporaf 4, hvorpaa intet Signet har været trykt.

 

Nummer: 794.

 

Dato: 8 Septbr. 1566. Sted: Bu.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Vy eptherne Jacop Seffrensøn sogne prest till Eyde fiord,

Trond Tolleffsøn paa Legred, Od Torckelsøn paa Diødnum Richoll

Toresøn ibid. Oluff Gunarsøn paa . . . . . Joen Hallesøn suorne lag-

rettis mend y Kindser[vigs] skiprede oc Eydefiord kennis oc giøre vit-

terligt for alle med thette vort obene breff anno dominj 1566 vor frue

dag seyr. wor wy offueru(er)indis vdy en wenlig contract handell oc

forligelse, emellom Siurd Nilsøn paa Drag: [oc] Haldor Haldorsøn po

b.IX s.822 Bu, hørde paa beggis deris [ord oc sa]a paa theris handebande ath thj

frender bytte seg [eme]llum saa ath forne Haldor Haldorsøn skulle [haffu]e

nyde oc beholle all Bu, till seg oc sine aff[ko]m oc erffuinge till euin-

delig egnar. vndertagen [ei]n syster part som Vicking po Tuesme fyller

[o]c oppebeer. Desligeste skulle deremod forne Siurd Nilsøn haffue nyde

oc beholle all den anpart som forne Haldor tillkommer y Mednes oc y

Medhuus till seg oc syne erffuinge till euindelig egnar. Oc gaff Siurd

Nilsøn sitt mercke der vd paa huicket ieg forne Jacop Seffrensøn vor

offueruerindis. Till ythermere viszen setther wy forne mend wore jnd-

zigleer neden thette vort optne breff. Datum Buu anno et die vtsupra.

 

Tillegg: Bagpaa: Lest paa Buw den 30 Maij, Anno 1635.

 

1573, 3. april Hordaland, Kinsarvik salgsbrev stadfesting ; (kjøp)

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Sammendrag

 

Haldor Øysteinssønn selger til Nikolaus Erikssønn 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme i Kinsarvik sogn i Hardanger.

 

Seks lagrettemenn i Hardanger stadfester etter oppfordring av Viking Sjurdssønn , at hans foreldre hadde kjøpt og tatt for sitt rette kirkegods de førnevnte 4 laupsbol i Ulgenes og 3 spannsbol i Tveisme.

 

Var Viking Sjurdssønn på Tveisme far til Kjetil Vikingssønn Bu, Kinsarvik?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

 

b.IX s.822

 

Sammendrag:

Sjurd Thollefssön paa Hus (i Kinservik?) erkjender at have solgt til Kel

Vikingssön paa Hereid (i Eidsfjord) en Del af Ödejorden store Röten i

Kinservik Sogn i Hardanger, hvilken aarlig giver 2 Löber Salt i Land-

skyld, for en 4 Lods Sölvske og 1 Daler i Skjödningsöre; den ene Löb

var gjenlöst fra Brödrene Knut, Anved og Olaf Johanssönner i Ose (i

Ulfvik).

 

Kilde:

Efter Orig. p. Perg. i Bergens Museum (No. 108). Af de 6 Segl vedhængerkun Levning af No. 5.

 

Nummer: 795.

 

Dato: 16 Marts 1567. Sted: Hus.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Thet bekennist ieg Siurd Tolleffsøn paa Huusz met thette mit

offne breff, at ieg haffuer met min fri wilge och welberaadt modt selt

Keell Wiginsøn paa Herei ein part i ein ødeiord wid naffn store Røten,

som er aarlige tho løber salt i landskyldt, som ligger paa Nestrandt

i Kinseruig sogn i Hardanger for ein sølffskei om fire lodt och ein

daler tiill skøtings øre, frels och aakerelaust for huerie minum erffuin-

giom och wnder forschriffnne Keell Wiginsøn och hans erffuinger tiill

euindelig eign, helst fordi at alle tre brødrene i Ose som ere Knudt,

Anduedt, och Oluff Johansz sønner wnte mig ein løp salt till løsen

(then andre kom Siurdt alene tiill) met saa skell som ieg kunde foruinde

thet met forschriffne Siurd Tolleffsøn, och wor Orm i Felckedall, och

Oluff Ommundsøn offueruerendis samme tidt och hørde beggis wore

ord, och saage wore handebandt ther paa, och paa at thet skall och

maa wryggelige holdis osz imellum, tha setter ieg Siurd Tolleffsøn mit

jnsigle her neden, tilbeder ieg paa baade sider erlige och forstandige

mendt Tosten Magnussøn paa Øduen Trond Tolleffsøn paa Legreidt,

Knudt Johanssøn i Ose, Oluff Torfindsøn paa Tuedt, Magnus Torfindsøn

paa Seedt met mig at jnsigle thette mit offne breff, som schriffuit er

paa Huusz kere søndag anno 1567.

 

Identisk med Kjetil Vikingssønn Bu, Kinsarvik?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Hei Lars..

 

Med fare for feil, så fant jeg et gammel notat. Jeg vet ikke hvor det er hentet fra, men i følge det var Viking Sjurdsson på Tveime gift med Gurid Haldorsdtr. Bu, datter av Haldor Bu. Jeg har notert samme sted at de hadde sønnene Arne på Tveisme og Kjetil født på Tveisme med død ca 1621 på Bu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 6 I Gards- og ættesoge for Eidfjord, side 28 antydes det at Gurid? Halldorsdotter, Bu Eidfjord bruk 1 var gift med Viking Sjurson, Tveisme, Kinsarvik bruk 1

 

Fornavnet hennes synes som en gjetting basert på stedsnavnet Guridteigen. Ekteskapet med Viking Sjurson Tveisme?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

 

b.XXI s.537

 

Sammendrag:

Halldor Øysteinsson selger Niklas Eiriksson 4 laupsbol i Ulsnes og 3

spannsbol i Tveisme (i Ullensvang).

 

Kilde:

Utdrag av G. Schøning i Langebeks Excerpter i Det Kongelige Bibliotek,København.

 

Nummer: 708.

 

Dato: [Før 3. april 1512.] Sted: Uten sted.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

- - Oven for dette (d. e. nr. 709 her nedenfor) begyndt Afskrivt

af et gammelt brev, at Haldor Øystenssen (havde) solt Niclas Ericks-

son iiij loupaboll i Ulfsnese oc triga spanna bol i Tuesmin. uden aar.

 

Hvem var Halldor Øysteinsson?

Hva er forbindelsen fra Halldor Øysteinsson til Viking Sjurssønn Tveisme?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Kan det tenkes at Haldor Bu og Haldor Øysteinson er en og samme person?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 9 Det samme tenkte jeg på......

 

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

 

Sammendrag

 

Bakpå brev: " Jeg under tegnendt Amund Larsen Bue ..."

 

Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssønn på Herre , som bar landskyld av gårdne Indre Bu , Midnes , Hjeltnes og Midhus , hadde en sønn og 2 døtre. De lever alle etter hans død og var hans rette arvinger.

 

http://ub.uib.no/dip...1600-02-13.html

 

Er det mulig å lese navnene på arvingene ut av dette brevet montro?

 

Er denne personen identisk med Tormod Halldorssønn på Hereid?

 

Finner ingenting om ham i Eidfjord boka under Hereid.....

 

Fra Gards- og ættesoge for Eidfjord, side 430 (Under Gard nr. 25, Hereid):

 

Kjell Vikingson Hereid kjøpte 16/3 1567 2 lp salt i øydegarden Røte i Kinsarvik av Sjur Tolleivson Hus for 1 4-lodds sølvskei og 1 daler. Born: Viking Kjellson (Kjetilson) Bu, Kinsarvik, bruk 1.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

1620, 8. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg) kunngjøring ; (forlik)

UBB:UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

Sammendrag

 

Knut Gullaugssønn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn Torsteinsdatter sitt samtykke har solgt til Bård Johannssønn på Spånheim i Ulvik, hennes odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger brevet, og kunngjør også at Bård ble forlikt med sin mors søskenbarn, som er Viking på Jøre, Erik på Såkvitne og Sivor på Li på Voss, om deres odelspart som de eiet i Indre Bu. Likeså er Bård forlikt med sine søsken og brorsønnen (?) om deres part i nevnte gård.

 

Hvem er Anngunn Torsteinsdatter?

 

Hvordan er slektsforbindelsen fra Bård Johannssønn på Spånheim i Ulvik til de nevnte personer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Kan Anngunn være datter til Torstein Ivarson Bu? Jeg har bare sønnen Anders i mine papirer gift med Ingebjørg Gjermundsdtr. Bu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn eller Midnes i Kinsarvik sogn bør være identisk med Sjurd Nilssön paa Drag.

 

Stemmer det så er neppe Kjetil Vikingssønn Bu gift med en datter av Sivord Nielssønn.

 

Kan Viking Sjurssønn Tveisme være sønn av Sivord Nielssønn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.