Gå til innhold
Arkivverket
Torbjørn Igelkjøn

Planar for 2013?

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

Sidan ein snart byrjar på eit nytt år lurer eg på kva de har planlagt å leggje ut av skanna materiale i 2013.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Sidan ein snart byrjar på eit nytt år lurer eg på kva de har planlagt å leggje ut av skanna materiale i 2013.

 

Jeg har avventet å besvare dette spørsmålet, i påvente av at Arkivverkets toppledergruppe i går skulle behandle innstillinga fra Arkivverkets prioriteringsutvalg for digitalisering.

 

Prioriteringene sier hva som skal skannes i 2013. Indeksering/publisering vil i noen tilfeller komme noe senere, men i utgangspunktet prioriteres det å skanne materiale som kan/skal indekseres/publiseres fortløpende. For 2013 er følgende satt opp for skanning:

 • nyavleverte kirkebøker
 • manglende sider i kirkebøker, skifteprotokoller, panteregister og pantebøker, så langt vi kjenner til mangler
 • B- og C-pantebøker til og med 1950 som av ymse årsaker står til rest
 • panteregister (vesentlig SAO), som har vært utsatt pga store formater
 • dødsfallsprotokoller til 1935
 • ekstrarettsprotokoller
 • fogderegnskap til 1711
 • resten av FT1891
 • statsarkivenes avskriftsamlinger
 • skiftekort
 • utrykte diplom (etter 1570)
 • Samfundsbladet (utgitt av Studentersamfundet)
 • seterlistene i arkivet etter Instititutt for sammenliknende kulturforskning (IFSK)
 • Høyesteretts voteringsbøker til 1863
 • 1814-relatert materiale (privatarkivene Koren, Holch, Eidsvollbygningen)
 • materiale til vårslippet 2013 (avsløres ikke nå)
 • Digres samling (SAT)
 • Røros kobberverk (SAT)
 • et utvalg fotografier (pilotsatsing)

 

Det er alltid vanskelig å beregne arbeidsmengdene på forhånd, slik at det ikke er gitt at det vil la seg gjøre å skanne alt dette i 2013.

 

I 2013 vil vi i tillegg arbeide for å få publisert folketellingsmateriale som er skanna fra mikrofilm (FT1801, FT1865, FT1875 og FT1900). Av disse har FT1900 lavest prioritet, og det er ikke sikkert vi får publisert den i 2013. Videre vil vi se til at publisering av FT1891 kommer a jour med skanninga, og så har vi en del jordebøker, matrikler og militærruller som ligger an til å kunne bli publisert. Endelig skal Gammel grunnbok ferdigstilles i 2013.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Mye bra kilder som kommer til å bli lagt ut!

Det er vel ikke noe håp at kommunikantprotokollene blir lagt ut sammen med de andre kirkebøkene? Enkelte steder inneholder disse listene over konfirmanter som ikke er skrevet inn i ministerialboken...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Mye bra kilder som kommer til å bli lagt ut!

Det er vel ikke noe håp at kommunikantprotokollene blir lagt ut sammen med de andre kirkebøkene? Enkelte steder inneholder disse listene over konfirmanter som ikke er skrevet inn i ministerialboken...

 

Det legges opp til at kirkebokskanninga primært skal foregå i statsarkivene, Statsarkivene står for så vidt fritt til å inkludere eventuelle kommunikantprotokoller, men disse protokollene har ikke vært nevnt særskilt i prioriteringsdebatten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

Jeg har avventet å besvare dette spørsmålet, i påvente av at Arkivverkets toppledergruppe i går skulle behandle innstillinga fra Arkivverkets prioriteringsutvalg for digitalisering.

 

Prioriteringene sier hva som skal skannes i 2013. Indeksering/publisering vil i noen tilfeller komme noe senere, men i utgangspunktet prioriteres det å skanne materiale som kan/skal indekseres/publiseres fortløpende. For 2013 er følgende satt opp for skanning:

 • nyavleverte kirkebøker
 • manglende sider i kirkebøker, skifteprotokoller, panteregister og pantebøker, så langt vi kjenner til mangler
 • B- og C-pantebøker til og med 1950 som av ymse årsaker står til rest
 • panteregister (vesentlig SAO), som har vært utsatt pga store formater
 • dødsfallsprotokoller til 1935
 • ekstrarettsprotokoller
 • fogderegnskap til 1711
 • resten av FT1891
 • statsarkivenes avskriftsamlinger
 • skiftekort
 • utrykte diplom (etter 1570)
 • Samfundsbladet (utgitt av Studentersamfundet)
 • seterlistene i arkivet etter Instititutt for sammenliknende kulturforskning (IFSK)
 • Høyesteretts voteringsbøker til 1863
 • 1814-relatert materiale (privatarkivene Koren, Holch, Eidsvollbygningen)
 • materiale til vårslippet 2013 (avsløres ikke nå)
 • Digres samling (SAT)
 • Røros kobberverk (SAT)
 • et utvalg fotografier (pilotsatsing)

Det er alltid vanskelig å beregne arbeidsmengdene på forhånd, slik at det ikke er gitt at det vil la seg gjøre å skanne alt dette i 2013.

 

I 2013 vil vi i tillegg arbeide for å få publisert folketellingsmateriale som er skanna fra mikrofilm (FT1801, FT1865, FT1875 og FT1900). Av disse har FT1900 lavest prioritet, og det er ikke sikkert vi får publisert den i 2013. Videre vil vi se til at publisering av FT1891 kommer a jour med skanninga, og så har vi en del jordebøker, matrikler og militærruller som ligger an til å kunne bli publisert. Endelig skal Gammel grunnbok ferdigstilles i 2013.

 

Nå som over halve 2013 er gått, hadde det vært fint å få en oppdatert status over hvordan det ligger an med planene :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nå som over halve 2013 er gått, hadde det vært fint å få en oppdatert status over hvordan det ligger an med planene :-)

 

I vinter hadde vi ei omorganisering som medførte at ansvaret for skanning ble separert to enheter; skanning i den opprinnelige Seksjon for digitalisering og konservering og indeksering i den nye Seksjon for digital tilgjengeliggjøring. Jeg arbeider nå i sistnevnte enhet og er derfor ikke like tett på hva som er status for skanningsarbeidet. I løpet av noen dager skal vi kunne opplyse om status for både skanning og indeksering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Selv venter jeg mest på ft. 1801. Når jeg allikevel må oppdatere samtlige lenker til denne tellinga på Solumslekt, vil jeg heller lenke til originalen enn til avskriften i det «nye» Digitalarkivet hvor jeg, i tillegg til den vanlige usikkerheten med avskrifter, synes det blir klusset for mye med originaldataene i form av konstruerte fødselsår og farsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nå som over halve 2013 er gått, hadde det vært fint å få en oppdatert status over hvordan det ligger an med planene :-)

 

Med hensyn til skanning skal det først gjøres oppmerksom på at Riksarkivet i hele år har hatt problemer med en nyinnkjøpt skanner. Dette har ført til en vesentlig lavere kapasitet på løsbladskanning enn forutsatt da skanningsplanene ble lagt. En tilsettingssak som tok lenger tid enn planlagt, har likeledes bidratt til lavere kapasitet i Riksarkivet.

 • Nyavleverte kirkebøker: Oppgaven ligger til statsarkivene, som leverer jevnt og trutt. 27 nye kirkebøker er lagt ut siden nyttår, og så langt vi vet er alle statsarkivene mer eller mindre à jour, i alle fall om vi holder klokkerbøker yngre enn 1940 (som uansett ikke kan legges ut) utenfor. Unntaket er Statsarkivet i Bergen, der skanneren nå er i orden, slik at arbeidet med å skanne kirkebøker kan starte denne høsten. Særlig for Sogn og Fjordane er det restanser.
 • Manglende sider i kirkebøker etc.: Oppgaven vil ligge til statsarkivene, men fordi innarbeiding av de manglende sidene først kan skje når nye programvare for visning av kirkebøkene foreligger, og fordi arbeidet med denne programvaren ikke kan starte før Digitalarkivet er ferdig, har vi valgt å skyve oppgaven litt foran oss. I Riksarkivet vil vi denne høsten legge til rette for at statsarkivene kan starte sitt arbeid.
 • B- og C-pantebøker til og med 1950: Løsbladmateriale som vi har vært nødt til å utsette. Imidlertid er det nylig indeksert ca. 80 pantebøker i denne kategorien, slik at indekseringa stort sett er à jour med skanninga.
 • Panteregister i store formater: 16 protokoller er skanna, indeksert og publisert, men det gjenstår fremdeles over 70 protokoller fra Statsarkivet i Oslo.
 • Dødsfallsprotokoller: Oppgaven er delt mellom statsarkivene og Riksarkivet. Statsarkivene i Kristiansand og Stavanger har skanna og indeksert sitt materiale, mens Riksarkivet har skanna lensmennenes dødsfallsprotokoller fra Statsarkivet på Kongsberg (indeksert av SAKO). Statsarkivet i Oslo er allerede godt dekket pga tidligere mikrofilming. Riksarkivet planlegger å skanne lensmennenes dødsfallsprotokoller fra Statsarkivet i Trondheim mot slutten av året, men rekker sikkert ikke alt i år. Det er også mye som gjenstår ved statsarkivene i Hamar, Bergen og Tromsø, og her vil det nok ikke være kapasitet i 2013 (SAB vil formodentlig prioritere kirkebøker).
 • Ekstrarettsprotokoller: Oppgaven er delt mellom statsarkivene og Riksarkivet. Statsarkivet i Stavanger har gjort seg ferdig med sitt materiale, mens Statsarkivet i Kristiansand har skanna og indeksert 50 protokoller, og Statsarkivet i Kongsberg har skanna 130 og indeksert 100. Riksarkivet har skanna og indeksert omkring 200 protokoller for Statsarkivet i Oslo. For de øvrige statsarkivene er ingenting skanna, men så er også ekstrarettsprotokollene lavt prioritert blant de prioriterte kildekategoriene.
 • Fogderegnskap til 1711: Skanninga er nesten ferdig. 40-50 esker (av drøyt 560) gjenstår. Mye indeksering gjenstår. Vi har tidligere signalisert publisering i første halvår 2014.
 • Folketellinga 1891: Dette arbeidet har blitt skadelidende av kapasiteten på løsbladskanning har vært vesentlig lavere enn forventet. Noen herreder i Nordland har blitt skanna, og det er dessverre det hele så langt i 2013. Vi håper å få fart på FT1891 utover høsten, og det gjenstår om lag 400 esker (av 886).
 • Statsarkivenes avskriftsamlinger: Løsbladmateriale som vi har vært nødt til å utsette.
 • Skiftekort: Løsbladmateriale som vi har vært nødt til å utsette.
 • Utrykte diplomer etter 1570: Skanningsarbeidet starter i august.
 • Samfundsbladet (utgitt av Studentersamfundet): Skanningsarbeidet er ferdig. Om lag halvparten er indeksert, og publisering kan skje i løpet av høsten.
 • Seterlistene: Arbeidet har ikke startet.
 • Høyesteretts voteringsbøker til 1863: Både skanningsarbeidet og indekseringsarbeidet er ferdig. Noe kvalitetssikring gjenstår før publisering.
 • 1814-relatert materiale: Skanningsarbeider er stort sett ferdig. Delvis utfordrende indeksering, men arbeidet skal naturligvis være ferdig til 17. mai 2014. Noe vil bli publisert allerede denne høsten.
 • Materiale til vårslippet 2013: Arkivmateriale knyttet til Vidkun Quisling ble publisert 9. april.
 • Digres samling: Arbeidet har ikke startet.
 • Røros kobberverk: Arbeidet har ikke startet.
 • Fotografier: Riksarkivet er i gang med et pilotprosjekt med skanning av fotomateriale fra arkivet Coop Norge. I første omgang arbeider vi med å etablere ei god produksjonslinje. Publisering kommer derfor i andre rekke.

Med hensyn til indeksering kan, utover det som allerede er skrevet, nevne følgende:

 • Folketellinger: Indeksering av FT1891 er à jour med skanninga, men vi har ikke publisert hovedlistene for de herredene og byene der huslistene og personsedlene ikke er skanna. FT1865 er nesten ferdig indeksert, og kvalitetssikringa er 75 %. Vi forventer å kunne publisere i løpet av høsten. FT1875 er det vi kan kalle grovindeksert, men det gjenstår et større arbeid med sammenkobling av enheter som hører sammen, samt generell kvalitetssikring. Her har vi også avdekket behov for å skanne noen hovedlister på nytt. FT1801 er relativt ukomplisert å indeksere, men lite er gjort. For FT1900 er hovedlistene indeksert, men det vil være et stort arbeid å komme gjennom spesiallistene. - Vi prioriterer at FT1891 skal indekseres i takt med skanninga, og ellers er vi nær ved å fullføre FT1865. Vi vurderer om vi deretter skal konsentrere oss om FT1875 (som mange etterspør) eller FT1801 (som gir et raskere resultat). FT1900 er uansett lavest prioritert.
 • Jordebøker og matrikler: Jordebøkene fra Stattholderarkivet (serie D IX) og Statens gods i Realistisk ordnet avdeling (Rentekammeret) er lagt ut denne våren. Vi arbeider med jordavgifta 1802 og håper å publisere den i løpet av høsten. Matrikkelen fra 1660-tallet og Landkommisjonen 1661 (som er skanna) blir det neppe tid til før 2014.
 • Militærruller: Det gjenstår noe kvalitetssikring før vi kan publisere militærrullene fra Kommanderende General I.
 • Gammel grunnbok: Når vi ser bort fra utskrevne grunnboksblad og grunnboksblad for sammenslåtte eiendommer, er indekseringsarbeidet så godt som fullført. Dette er etter planen. Imidlertid må ny programvare for skanna tinglysingsmateriale finne seg i å ligge på is inntil Digitalarkivet er ferdig.
 • Annet: Relasjons- og resolusjonsprotokoller med registre fra Kammerkanselliet (Rentekammeret) ble publisert denne våren. Statsarkivet i Stavanger har publisert en del arkivmateriale fra petroleumsbransjen. Det har kommet til noe rettergangsmateriale utover det som er nevnt over, samt enkelte andre enkeltstykker og småserier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Hildrum

At statsarkivene er ajour med kirkebøker er vel neppe rett, I hvert fall ikke Statsarkivet i Trondheim. Det er flere kirkebøker der som ikke går lenger enn til 1879 eller 1886. Jamfr Namsos, Høylandet, Grong og Harran, Muligens tenkte du på avleverte kirkebøker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Muligens tenkte du på avleverte kirkebøker.

 

Ja, kulepunktet handler om nyavleverte kirkebøker. Nyavleverte kirkebøker kan her defineres som kirkebøker avlevert etter siste runde med mikrofilming tidlig på 2000-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Kristiansen
Militærruller: Det gjenstår noe kvalitetssikring før vi kan publisere militærrullene fra Kommanderende General I.

Betyr dette at rullene hos KG I kommer på nett i løpet av 2013? :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Betyr dette at rullene hos KG I kommer på nett i løpet av 2013? :)

 

Jeg er redd vi ikke rekker det på denne sida av årsskiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Kristiansen

Jeg er redd vi ikke rekker det på denne sida av årsskiftet.

Nei, det gjør ingenting. Det er ikke så lenge til årsskiftet. Det er bare kjekt at det kommer, :-) Tror du det kan komme i løpet av første eller andre kvartal 2014?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nei, det gjør ingenting. Det er ikke så lenge til årsskiftet. Det er bare kjekt at det kommer, :-) Tror du det kan komme i løpet av første eller andre kvartal 2014?

 

Erfaring viser at ting alltid(!) tar lenger tid enn først antatt, men jeg håper vi får gjort unna dette i første kvartal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.