Gå til innhold
Arkivverket
Odd Annar Tangen

Har lyst til å teste DNA, men hvordan?

Recommended Posts

Odd Annar Tangen

Denne problemstillingen kan sikkert finnes i flere foraer, men ønsker en oppskrift på hvordan dette gjøres her på dette forum. Er det fastlegen som tar en prøve og sender det til ...?

 

Håper noen kan gi en forståelig fremgangsmåte på hvordan gå frem.

 

Min fars aner finnes tilbake til 15/1600 talet i Trøndelag, Stjørdal, Inderøy og Steinkjer.

 

V.h.

Odd Annar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Har også aner fra Lesja, Dovre, Lom, Alvdal og Tynset på min fars side.

 

På min mors side er det aner fra Finnmark(Karasjok, Kautokeino, Alta, Hammerfest, Porsanger, Hasvik), Troms (Lyngen, Kåfjord, Kvænangen og Storfjord) samt fra Tornedalen.

 

V.h.

Odd Annar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal

De fleste tester i dag på Family Tree DNA (FTDNA) i USA. Se deres hjemmeside her, hvor det nå er billigere tester ut året: http://www.familytreedna.com/Default.aspx?c=1 Hvis du bestiller, vil du etter noen dager få tilsendt en pose i posten med to skrapebørster. Disse bruker du til å skrape hudceller på innsiden av begge kinn, og etterpå legges børstene ned i to små beholdere som følger med. Så sender du posen tilbake til FTDNA, og etter noen uker får du svar på den testen du har bestilt.

 

Jeg vil anbefale at du deretter melder deg på Norgesprosjektet i FTDNA: http://www.familytreedna.com/public/Norway/ Det finnes også egne prosjekter for de ulike Y- eller mtDNA-haplogruppene her m.v.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Tusen takk Svein Arnolf for et oppklarende svar.

 

Jeg tror mange har lyst og teste DNA, men synes det er litt komplisert. Ønsker erfaringer når det gjelder dette.

 

V.h.

Odd Annar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Hva bør jeg som førstegangstester ta? Y-DNA, Family Finder eller mtDNA ?

 

Er litt usikker her.

 

V.h.

Odd Annar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Stian Høiset

Hva bør jeg som førstegangstester ta? Y-DNA, Family Finder eller mtDNA ?

 

Er litt usikker her.

 

V.h.

Odd Annar

 

Dét kommer vel an på hva du ønsker å finne ut - samt hvor mye du er villig til å spandere på en slik test.

 

Y-DNA kan gi deg en idé om din rene farslinjes opphav, samt slektninger som du er forbundet med i rene mannslinjer. Hvis du ønsker å finne slektninger, regner jeg med at du bør opp i en Y-DNA med (minst) 67 markører.

 

mtDNA kan gi deg en idé om din rene morslinjes opphav, samt slektninger som du er forbundet med i rene kvinnelinjer. Jeg har funnet såpass få genetiske slektninger på min rene morslinje at jeg ikke har erfaringsdata over hvor omfattende testen må være, her. Jeg tok fullsekvens.

 

Begge testene ga meg lite når det gjaldt å finne slektninger, men det var forsåvidt artig å vite de store linjene. Min rene farslinje og min rene morslinje er jo bare en liten del av meg.

 

Family Finder, autosomal test, har mulighet til å finne slektninger på tvers av manns- og kvinnelinjer. Som slektsgranskerredskap anser jeg den som mest nyttig. Jeg har funnet en ukjent femmenning med den testen.

 

Stian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Pia

Har jeg forstått rett mht test at jeg kan ikke ta y-dna for det er bare for menn, eller er det farslinjen som da kommer fram.

Jeg kan godt tenke meg og investere endel penger i dette men synes det er vanskelig og velge test og vil jo gjerne finne ut mest mulig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Trond Bækkevold

Skal man bruke testen i slektsforskning, (og ettersom dette er et forum for slektsforskere så går jeg automatisk ut i fra det) så bør man velge test på et tilstrekkelig høyt nivå til at man kan få gode nok data ut av den. Om man i første omgang velger det ene eller det andre, så er min erfaring at man ender opp med å bygge ut testen gradvis (for det går an) til man har dekket de tre hovedtypene tester. Om man passer på når det er salg, så kan man spare noe av utgiftene. Selv valgte jeg å starte med Y-test. Her bør man velge 67-markørs test. Da får man kvittet seg med en del "falske positive" (dvs. de er ikke falske men ligger så langt tilbake i tid at det er håpløst å finne ut av). Når det gjelder mitokondrietester så er det fullsekvenstest som gjelder. Den 12. desember i år ble matchningssystemet omlagt hos FTDNA slik at også matcher med avstand 1, 2,3 og 4 kommer tilsyne. Selv om mutasjoner oppstår sjeldenere på mt-DNA så KAN de oppstå hvor som helst, og hvis en mutasjon har oppstått på din linje for relativt kort tid siden ville du med det gamle systemet gå glipp av relativt nære slektninger. Tester på disse nivåene er det så vidt jeg vet bare FTDNA som leverer. Dessuten så er det her de fleste i Norge så langt har testet seg.

 

Når det gjelder den tredje testtypen, AUTOSOMALtest, så er det to leverandører; 23andme med sin Relative Finder, og FTDNA med sin Family Finder. Autosomaltesten går som tidligere nevnt på alle linjer, MEN ettersom vi arver DNAet vårt fra begge foreldre vil bare ha ca 25% fra hver besteforelder, og slik tynnes DNAet veldig hurtig bakover i generasjonene, slik at det ikke er sikkert at vi faktisk får match med en slektning som har felles ane 6-7 generasjoner bakover. NOE vil vi likevel ha fra hver generasjon (men ikke fra alle personer i generasjonen), slik at viopplever stadig at folk får matcher som har felles opprinnelse så mye som 10 generasjoner og kanskje mer bakover.

 

Autosomaltesten er kanskje den morsomste av disse testene, men også den mest krevende. Man bør ha en rimelig komplett anetavle 5-6 generasjoner bakover for å kunne ha glede av den. Dessverre er det veldig mange av matchene som ikke har det.

 

Har jeg forstått rett mht test at jeg kan ikke ta y-dna for det er bare for menn, eller er det farslinjen som da kommer fram.

Jeg kan godt tenke meg og investere endel penger i dette men synes det er vanskelig og velge test og vil jo gjerne finne ut mest mulig

 

Da har du to muligheter: Enten så må du akseptere at du ikke selv kan teste Y, og satse for fullt på mitokondretest, eller du kan alliere deg med en mannlig slektning (bror, far, onkel på farssiden eller fetter) og la han gjøre Y-testen.

Det blir det samme som når jeg ønsket å teste min mors farslinje. Da gikk jeg til min fetter som stilte velvillig opp. Jeg har nå testet farslinjene til alle mine oldefedre.

Det har blitt ganske vanlig (innen miljøet vårt) at kvinner tar Y-tester ved hjelp av sin bror eller fetter.

 

Trond

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Annar Tangen

Tusen takk til Dere alle for gode tilbakemeldinger.

 

Da er det bare og bestemme seg og få bestillt.

 

V.h.

Odd Annar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigmund Steinsbø

Hei alle,

 

Tenkte jeg skulle slå et slag for DNA testing nå i julestria.

 

Selskapet FamilyTreeDNA tilbyr nå slike tester til reduserte priser frem til årsskiftet. Man finner lenke til selskapet her;

 

www.familytreeDNA.com

 

Betaling skjer ved bruk av kredittkort. Etter betaling får du tilsendt to avanserte Q-tips og prøveglass, for prøvetaking i munnen. Videre får man i pakken en kode og et passord, slik at du kan følge progressen i testen den. Etter man har tatt prøvene, returneres de til FamilyTreeDNA i en forhåndsadressert konvolutt. Et par måneder etterpå kommer reslutatet.

 

Ved å gå inn på lenkene;

 

http://www.familytre...ection=yresults

 

og

 

http://www.familytre...ction=mtresults

 

kan man se de eldste kjente mannlige eller kvinnelige personene i henholdsvis fars,- eller morslinjen til de som tidligere har testet.

 

Finner du din egen ane på denne listen, er det andre som har utført testen for deg..

 

Jeg ser mange er usikre på hvilken DNA test man skal kjøpe. Uten å utgi meg for noen ekspert, skal jeg prøve å gi en lettfattelig forklaring til hva som er hva.

 

YDNA er en test som bare menn kan ta, fordi kvinner ikke har YDNA i sine celler. Dette DNAet er arvet far-far-far, osv, helt tilbake til «Adam». En kvinne som ønsker teste sin fars DNA, må derfor teste sin brors, en onkel eller en annen person i samme farslinje som sin egen far.

 

Europeiske menn har alle en felles mutasjon, fra en mann som levde for 17.000 år siden, - forskerne har gitt ham navnet Oisin. Nå har jeg brakt inn begrepet mutsjon, og er da ved kjernen i det å bruke DNA som verktøy i genealogi, - en mutasjon er en vilkårlig endring i DNAet som oppstår spontant og som kan spores tilbake til en bestemt person, og til alle de som nedstammer fra denne personen. (og bare de). Så ved å undersøke distinkte områder i DNA strengen din og lete etter bestemt mutasjoner, kan FamilytreeDNA gi deg en gruppetilhørighet, samt at de i grunnpakken sin har funnet 37 markører som bruker til å angi ditt slektskap med.

 

For å si noe om resultatet og oppløsingen i testene; - jeg har selv testet til en gruppe som kalles R1b1a2a1a1b. Dette er en undergruppe av de av våre forfedre som innvandret til Norge fra vest etter siste istid. Så har jeg har mutasjon, - markert ved «DYS390=26» som er svært uvanlig i Norge. For å være helt sikker på at denne verdien ikke oppstod etter min bestefar, testet et søskenbarn av meg også. På 37 markørene våre var det ingen forskjeller på min og hans prøve. Den genetiske avstanden mellom oss er 0. Denne uvanlige markøren vår, har således ikke oppstått i nyere tid. Så har jeg en annen ane utenom den rene farslinjen, som figurerer som en slags «arke-stamfar» i familien, som jeg ønsker å teste. Min generasjon er firmenninger etter han. Nå har vi ingen i Norge som har hans YDNA, så jeg fikk testet etterkommerne etter hans bror, altså en femmenning av meg. Senene var jeg i USA, hvor min «arke-stamfar» har mannlige etterkommere og jeg fikk en prøve fra en av de. Altså har jeg to tester fra femmenninger. Disse viser en genetisk avstand på 1. Man kan øke presisjonen i selve testen ved å bestille en 67 eller en 111 markør test, og man trenger ikke sende ny prøve av den grunn.

 

Tilsvarende kan både menn og kvinner teste sitt kvinnelige DNA, - mtDNA. Man får da den rene morslinjen tilbake til «Eva», eller rettere sagt til en av «Evas syv døtre». Den «dårlige» nyheten, er at det kvinnelige DNAet er mye mer robust enn det mannlige, og derfor muterer det langt sjeldnere, og færre mutasjoner gir færre grupper, slik at nært slektskap er vanskeligere å finne hos kvinner.

Jeg har brakt inn begrepet, Evas syv døtre; dette er en betegnelse forskerne benytter for å beskrive alle vesterlandske kvinners opphav. De 7 «ur-mødrene» som definitivt ikke var søstre, fødte hver et jentebarn med en unik mutasjon i sitt mtDNA, som nå kan gjenkjennes og differensieres hos alle dagens vesterlandske kvinner. Disse syv kvinnene har man gitt et navn hver; Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine og Jasmin. Så har man i den senere tid funnet nok en gruppe kvinner, spesielt i Skandinavia og nord Tyskland, som danner en egen gruppe. - Ulrikke. Tester man sitt mtDNA, får man vite hvilken av disse «ur-mødrene» som er ens stammor.

 

Når det gjelder autosomal test, - eller «Family Finder» som FamilytreeDNA kaller denne testen, så er dette en test for å teste nært slektskap. Dette betyr at den du ønsker å teste slektskap med må også testes. Denne type test har jeg liten erfaring med, så her får andre overta;

 

SÅ VIL JEG TIL SLUTT BARE OPPFORDRE ALLE NORSKE SOM HAR TESTET OM Å MELDE SEG PÅ NorgesProsjektet. Dette er viktig, for da får alle andre også får nytte av dine tester.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigmund Steinsbø

OOPS, skulle egentlig opprette forrige innlegg under eget emne, så gikk det ""galt. Men temaet er så viktig at deg gjør kanskje ikke så mye om det står to plasser...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.