Jump to content
Arkivverket

Sara Jonsdatter el Nilsdatter f ca 1728 i Rødøy


Anne Lise Hovdal

Recommended Posts

Anne Lise Hovdal

Jeg søker etter foreldre og aner på min formor Sara Jonsdatter eller Nilsdatter i Rødøy. Hun var gift med Hans Christensen Mygen som var født ca 1725, og det var skifte på han i Segelfore i

Rødøy 08.09.1759. Dette var oppe på gammelforumet:

 

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=48937&sok=Segelfore&nr=3&antinnlegg=25&startnr=&antall=&spraak=n#anker

Hvis lenken ikke går inn så er det webdebatt 48937. Jeg fikk fyldig svar der inne hvis Sara Nilsdatter skulle være den riktige, men kan ikke se at det har kommet frem bevis for at hun skulle

være en Nilsdatter og ikke en Jonsdatter. Barna var:

-Nils Hansen født ca 1754(5 år i 1759), som er den jeg skal videre på med hans kone Elisabet Larsdatter Våga og datter Helena Nilsdatter født 1792

-Lars Hansen født ca 1756

-Christen Hansen døpt Dom.Latare som var 4.søndag i faste(05.03) 1758

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Her er en annen debatt på gammelforumet hvor en kommer inn på slekt i Segelfore, og blant min Saras mulige far Niels Jensen som det var skifte på i 1734(han var jo faren hvis Sara Nilsdatter

var min formor og ikke Sara Jonsdatter).

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=66852&sok=Segelfore&nr=2&antinnlegg=7&startnr=&antall=&spraak=n#anker

 

 

Legger også ut lenke til skiftet etter Hans Christensen i Segelfore i 1759:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=66852&sok=Segelfore&nr=2&antinnlegg=7&startnr=&antall=&spraak=n#anker

 

Ser at det står Sara Jonsdatter som igjenlevende enke i begynnelsen av skiftet, men kan noen se om hun er gjentatt i samme skiftet som Sara Nilsdatter? Mitt

hovedspørsmål blir jo hvordan jeg skal kunne bevise at Sara Jonsdatter egentlig var en Sara Nilsdatter, som det menes i lenken til siste debatten her.

 

Prøver pånytt igjen med lenke til skiftet etter Hans Christensen Segelfore i 1759:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24875/144/?size=full&mode=0

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg henviser til siste lenken til siste debatt her hvor det hevdes at Joen Nielsen som holdt til i Segelfore ved skiftet etter Gabriel Joensen i 1758 var den samme som den Johannes Nielsen som nevnes som sønn av Niels

Joensen Segelfore i 1734. Denne Joen Nielsen Segelfore får barn døpt i kirkeboka i 1739 og 1742, og bør derfor være født før 1714 hevdes det. Men den Johannen Nielsen som var sønn av Niels Jensen Segelfore viser

seg å være født ca 1725, og da viser jeg til skiftet etter Eva Nielsdatter Værnes Nord av 1751. Dette var søster av Niels Jensens mor Sara Nilsdatter, og siden Sara var død og også sønnen Niels var død arvet barna hans.

Der var Johannes Nielsen 26 år:

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24853/45/?size=full&mode=0

 

Synd at det ikke er mulig å svare på gammelforumet, slik at Jan Sjaavik kan se dette nå

 

Kan Sara Jonsdatter være datter av nevnte Joen Nielsen Segelfore? Tror helst at hun het Nielsdatter til etternavn, og det blant annet fordi at det var ganske vanlig å kalle opp barna etter besteforeldre. Hun hadde jo

en sønn Niels(etter sin far??) og en sønn Christen sikkert oppkalt etter farfar(faren var jo Hans Christensen). Så jeg har omsider valgt å skrive henne inn som Nielsdatter i slektsprogrammet, og med det som kommer frem av

slektninger av henne i debattene det lenkes til her. Skulle det være feil kan jeg jo bare slette forbindelsen mellom Niels Hansen og moren i slektsprogrammet, og legge inn Sara Jonsdatter som mor igjen.

 

Forøvrig finner jeg Niels Jensens mor Sara Nielsdatter og ektemannen Jens Nielsen som brukere av Strømdalen i Hemnes, og Jens var bruker der fra senest 1704. Barn av Jens og Sara døpes der fra 1704 og

utover, og Anders Jensen ble døpt 16.03.1704, Ane Jensdatter 31.10.1706, Christopher 14.09.1710 og Johannes døpt 24.09.1713. Niels skal være eldre enn Anders, og jeg finner heller ikke Elen Jensdatter som

døpt. Så jeg regner med at de kanskje ble født før 1704.

Link to post
Share on other sites
Alv Edvardsen

Hei og Godt Nytt år. -

 

For meg ser det ut som det er blandet sammen to slekter her. - Du nevner at du skal videre på Nils Hansen og Elisabet Larsdr. Våga. - Hun er vel dr. av Lars Michelsen Vaage, sk. 1780 ? -

 

Den andre familien har jeg selv strevd mye med, men kom ikke lengre enn at en Nils, ukj. bosted og kone, hadde barna: a) Anders Nilsen, f.c. 1661, til Gjesbakken i Hemnes. - B) Eva Nilsdr., sk. Nord Vernes 1751. - c) Peder Nilsen, Gjesbakken i Hemnes. - d) Jacob Nilsen, d. før 1751, bosted ukj. - e) Karen Nilsdr., Selnes. - f) Sara Nilsdr., g.m. Jens Nilsen Straumdalen i Hemnes. --

Det er jo litt merkelig at Saras sønn Nils Jensen havnet på Segelfor og Saras sønn var bos. på Vaage og senere Stømdalen. - Det kan jo ha vært slektskap med den andre familien ? -- M.v.h. Alv.

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Godt nyttår. Ja jeg skal videre på Nils Hansen Segelfore, som var gift med Elisabet Larsdatter Våga(døpt 04.02.1749) med foreldre Lars Mickelsen Budde Våga og Berit Ellingsdatter som døde i 1803. Lars Mickelsen kaller seg Lars Mickelsen Budde ved giftermålet i 1747, og det er nok han som ble døpt i Ytteren Rana 06.01.1718(3 aktuelle fedre til han og Mickel Jonassen Ytteren var den ene så derav har han

vel fått navnet Mickelsen). Var skifte på han 01.08.1780, men jeg har ikke greid å finne han gravlagt i kirkeboka. Så tilbake til debatten igjen.

 

Ja mye kan iallefall tyde på at det er Niels sin søster Ane Jensdatter som ble trolovet 17.10.1751 og gift med Christen Olsen Mygen 24.10.1751(det var jo far til Hans Christensen Segelfore og farfar til Niels Hansen). Skiftet etter Eva Nilsdatter var 27.august 1751, og derfor står hun som ugift enda da. Han var jo født ca 1693 og hun da i 1706 hvis dette var Niels sin søster. Ane var fra Stien, og Christens

3 ektefelle. Anes farssøster Elen Jensdatter bodde jo i Stien, og blant forloverne i 1751 var Elens ektemann Peder Israelsen Stien. Ellers skulle jeg gjerne ha visst hvem Christen Olsens første kone var, for det er der jeg skal videre med sønnen Hans.Elen Jensdatter var forøvrig 79 år da hun døde i 1768(ifølge bygdebok). Så hun ble født i ca 1689. Så barna til Jens og Sara ble da altså født ca 1689-1713, så Elen

er da sikkert den eldste. Da må Niels være født mellom 1689 og 1704. Så det kan såvidt stemme det Jan Sjaavik skriver om at han kan ha vært gift med en Berit før 1714, og være far til den Joen Nielsen

Segelfore som fikk barn døpt i Rødøy i 1739 og 1742. Elen og Peder Israelsen ble gift i ca 1735, og fikk datteren døpt 05.01.1738. Peder Nielsen Gjesbakken finner jeg som 34-åring ved manntallet 1701,

og ble altså født ca 1667. Hvor har du Anders Nielsen fra? Han er ikke nevnt ved skiftet etter Eva Nielsdatter i Nord-Værnes i 1751.

 

Hadde forøvrig vært artig om noen hadde noe om Maren Olsdatter, som var kona til Niels Jensen. Hvem var hennes foreldre?

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Det var selvfølgeig Ane Jensdatters søster Elen Jensdatter som bodde i Stien(ikke farsøster som tidligere skrevet). Blir så mange navn her...Ser nå at Anders Nilsen nevnes i bygdebok for Hemnes under

Gjesbakken, som bror av Peder. Han hadde vel ikke etterslekt, og derfor nevnes han ikke i 1751. Finner forøvrig Sara Nilsdatter Strømdalen som gravlagt 14.12.1750 i Hemnes, men alder er ikke oppgitt

ved dødsfallet.

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Anders Nilsen(bror av min formor Sara Nilsdatter) var jo født ca 1661, og ved manntallet 1663-66 er det et par kandidater. Den ene bor i Busteråga og er 1 år, og faren var Niels på 46 år. Så ser en at sønnen Niels

 

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=bd28MT60&gardpostnr=435&merk=435#ovre

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Her i Øbbe er oppsitterne Niels 51 år, Helge 46 år og Christen 37 år. Som sønner er blant annet ført Anders 2 år og Per 4 år:

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=bd28MT60&gardpostnr=362&merk=362#ovre

 

Andre kandidater jeg finner når det gjelder Anders Nilsen i Nesna, Hemnes og Rana er: Anders Nielsen 8 år på Sund, med far Niels på 54 eller 55 år(står 545 på alder), Anders 8 år i Dilkestad med far Niels, Peder eller

Jacob.

Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg vil tilbake til Jens Nilsen som fra senest 1704 var bruker i Strømdalen i Hemnes. Det er også sannsynlig at sønnen Niels var født før 1701, med tanke på

at denne får barn fra ca 1725(sønn Anders 26 år i 1751) og det Jan skriver om at Niels muligens var gift med en Berit før 1714. Er bare en Jens Nielsen med

sønn Niels i passende alder til å kunne gifte seg før 1714:

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=mt18001701&gardpostnr=485&personpostnr=2127&merk=2127#ovre

 

Så er det en Jens Nielsen til som har sønn på 2 år som heter Niels, og det er Jens Nielsen Sømhof i Brønnøy med sønn Niels 2 år

 

De andre Jens Nielsen på Helgeland som kunne være far i ca 1689(Elen Jensdatter var født ca da)

 

-Jens Nielsen 40 år i 1701 og oppsitter i Medvigen i Meløy

-Jens Nielsen 42 år i 1701, og oppsitter i Utskarpen

-Jens Nielsen Rørvigen i Rana, som var 60 år i 1701

-Jens Nielsen 40 år i 1701 i Stuvland i Vefsn

-Jens Nielsen 50 år i 1701, i Peperøen

-Jens Nielsen 50 år i 1701, og inderst i Brasøen i Alstahaug

-Jens Nielsen Kielsnes i Herøy 40 år

-Jens Nielsen 36 år i 1701 i Nord-Herøy og født i Berg

-Jens Nielsen Sande 43 år i 1701 og oppsitter i Sande i Brønnøy eller Sømna

-Jens Nielsen 61 år i 1701, og oppsitter i Sande i Sømna

-Jens Nielsen Sømhof i Brønnøy var 37 år, og hadde sønnen Niels på 2 år(skulle denne være den riktige faller Jan sin teori om giftermål før 1714 bort)

 

Når det gjelder søk på Niels Jensen i 1701 finner jeg bare 2-åringen og 14-åringen og en 17-åring(den siste blir for gammel mener jeg siden alle Jens

sine barn født i ca 1689-1713 hadde samme mor Sara Nilsdatter ut fra skifter). Elen blir jo en del eldre enn de av søsknene som er døpt fra 1704 og

utover, og bare Niels kan være født mellom av dem som levde til skiftet etter Eva Nielsdatter i 1751. Kan være flere født i 1690-årene som døde før 1751.

Kan noen Jens Nielsen fra listen over utelukkes(hadde noen f.eks andre koner enn Sara Nilsdatter??)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.