Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Rottem Krangnes

Ekstraskattemanntal frå 1762

Recommended Posts

Lars Rottem Krangnes

Under kjeldetilvisingane i boka Nordkapp - En fiskerikommune, viser forfattar Einar Richter Hanssen til "Ekstraskattmanntallet 1762. (Avskrift, original i Riksarkivet)". Denne avskrifta, skriv han, finst i Statsarkivet i Tromsø.

 

Riksarkivet har som kjent lagt ut det meste av ekstraskattematerialet frå fute-, by- og bergverksrekneskapa, i tillegg til materiale frå Realistisk ordna avdeling og hovudkasserekneskapa. Alt materiale frå 1762 og dei første åra skal vere lagt ut. Frå Finnmark ser det ut til kun å vere materiale i futerekneskapa.

 

Allmua i Finnmark hadde skattefritak, og manntalslistene frå futerekneskapa har kun informasjon om dei få personane som var skattepliktige.

Men fleire stader i Nordkapp - En fiskerikommune, ser Richter Hanssen, også når han omtaler folk frå allmua, ut til å vise til avskrifta i Statsarkivet i Tromsø .

 

- TIl dømes skriv han (s. 65) at "I ekstraskattemanntallet for 1762 blir hustru-betegnelsen kun brukt om konene til presten, kjøpmannen og bøkkeren". Desse tre er dei einaste kvinnene i Kjelvik i manntalet og manntalsførelegget som ligg i futerekneskapen.

 

- Vidare skriv han (s. 155) at "tjenerskapet blant de norske hovedsaklig bestod av menn. Dette synes å bli bekreftet hvis vi går til ekstraskattmanntallet av 1762. Mens de norske familiene hadde mange drenger, hadde de samiske flest tjenestepiker".

 

- Noko seinare (s. 162) heiter det at i "de norske værene var det bare Ane Nielsdatter som i 1762 ble benevnt som fattig."

 

Mitt spørsmål er derfor: Er avskrifta i Statsarkivet i Tromsø av eit fullstendig manntal, også over allmua, og frå kva arkiv i Riksarkivet er dette manntalet henta?

 

 

mvh

 

Lars Rottem Krangnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solbjørg Ellingsen Fossheim

Hei

Det er riktig at Statsarkivet i Tromsø har en avskrift av "Mandtaller over Finmarkens Beboere indleveret af Præsterne, i Følge den udi Aaret 1762 paabudne Extra Skatt, og tagne samme Aar." I et brev fra Riksarkivet 15.11.1961 skrives det blant annet til det daværende Statsarkivkontoret i Tromsø: "Under 20.november 1762 får han (amtmann Hammer) følgende svar fra Rentekammeret (etter søknad om skattefrihet for almuen i Finnmark) "Udi anleedning af det Hr. Amtmand anfører udi Skivelse os under 5te hujus og da det detsuden er bekiendt at Finmarkens Almue tildeels bestaar udi Finner, som ingen blivende Opholds Stæd haver, og andre forarmede folk, og dets aarsage for ald Exstra Skat tilforn har været befriet, saa i henseende at de ey heller den seeneste Paabudne Exstrra Skat skal formaae at betale, faaer de ligesom tilforn, derfor være befriet, hvorimod de Geistlige udi Landet Betienterne og Sorenskriverne Handles- og saadanne Folk, der udi Finmarken sig opholder og skatten formaade at erlegge, samme tilkommer at betale. Vi forblive Hr. Amtmands Tienstvillige."

Videre skriver Riksarkivet i sitt brev:

"Riksarkivet har ekstraskatt-regnskapene for Finnmark 1762-1784 med alle bilag, også hovedmanntallene. Men disse inneholder bare de skattytergruppene som er nevnt i Rentekammerets brev 20. november 1762, og skiller seg derfor ikke ut blant bilagene på samme måte som de fyldige hovedmanntallene vi har fra de andre fogderiene. Det manntallet fra 1762-1763 som nå ligger i Finnmarkens amts arkiv, må etter dette være opptatt før innholdet av Rentekammerbrevet 20. november nådde dit opp."

 

Dette gir svar på noe av ditt spørsmål. Hvor omfattende manntallet som skal ligge i amtmannens arkiv, er, kan jeg per nå ikke si noe sikkert om.

 

Vennlig hilsen

Solbjørg Ellingsen Fossheim

Statsarkivet i Tromsø

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.