Jump to content
Arkivverket

Grete Krom, jomfru på Aurskog 1765 og 1767


Recommended Posts

Den 19. oktober 1765 fungerte jomfru Grete Krom som fadder ved dåpen av Ole Nordre Berger's sønn Jens i Aurskog. Blandt andre faddere var dessuten Herr Lieutenant Pettersen. To år senere, den 16 februar 1767 ble Grete Krom selv mor til en datter, Micholine Helene, som ved dåpen den 22. oktober fikk sin mors slektsnavn: Krom. Grete Krom var sannsynligvis ikke gift. Men som far nevnte hun nettopp denne samme Herr Lieutenant Pettersen.

 

Er det noen som kjenner til dette paret?

Hilsen

JanM

Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Kan løytnanten være Michael Pettersen fca. 1734 i Norge - død 21/2 1774. Pr.ltn.østlandske komp. 1759, Nannestad 1766, dim. 1773.

Det var den eneste jeg kunne finne i Ovenstad.

Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Lassen: Magrete Elisabeth Krom gift 17.... Hurdal med sortermester Abraham Knudsen Lerche, en sjømannssønn fra Tronheim, født der 6/3 1749 og død i Hurdal 14/5 1820, 72 år. Hun død i Hurdal 12/12 1828, 87 år.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det ser ut som flere dåpsinnførsler ikke er oppført i denne kirkeboka (Vestby), kun introduksjonen er ført på flere.

 

Alderen på Margrethe Krom var 87 år når hun døde i 1828, noe som tilsier født ca 1741. Dette er nok feil. I 1801 er alderen 55 år (i sitt 55. år), som tilsvarer født 1746-47. Dette er nok mer riktig og passer også bra ift konfirmasjonen i 1761. Har sjekket alderen på noen av de som ble konfirmert i samme periode, og de er i 15-16-årsalderen.

Link to post
Share on other sites
Vigdis Skaar Nygaard

Aldersoppgavene i folketellingene er nå ganske omtrentlige. Jeg har sett raskt gjennom kirkeboka 1740-47. Uansett har du funnet forbindelsen til faren og gården Krom i Vestby, Grete! Kjempebra!

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Ja, Grete Kroms identitet bør være avdekket.

 

 

Barn nevnt i skiftet i 1761 etter Helge Michelsen og enken Else Torgersdatter, 3 sønner og 7 døtre:

 1. Michel Helgesen, 21 år. 61 år i 1801
 2. Isach Helgesen, 14 år
 3. Peder Helgesen, 4 år
 4. Mallene Helgesdatter, gift med Poul(?) Botholpsen Brevig. 68 år i 1801
 5. Kirsten Helgesdatter, gift med Glør Michelsen Biørnstad, død før 1801
 6. Johanne Helgesdatter
 7. Ingeborg Helgesdatter, 56 år i 1801
 8. Margrethe Helgesdatter, 55 år i 1801
 9. Else Hellene Helgesdatter, 47 år i 1801
 10. Lisbeth Helgesdatter, trolig denne som er 46 år i 1801

 

Rekkefølgen på de ugifte døtrene angir hvem som er eldst og yngst. Margrethe er plassert mellom Ingeborg og Else Hellene, så alderen ved folketellingen er vel ikke så veldig feil.

Link to post
Share on other sites

Det at Helge Michelsen (Krom) bodde på eller eide Torp er nytt for meg. Jeg har ikke akkurat Vestby BB her, men kan se etter den på bibliotek.

Uansett Grete, du har gjort en fabelaktig jobb. Takk for det.

 

Jeg har sett i Ekstraskatten av 1762 og har et spørsmål: Grete Krom står nevnt i egen rubrikk, men hva gjelder denne rubrikken?

Er hun en del av mannskapet til en av husmennene under prestegården? Hva gjorde hun på prestegården? BB for Aurskog 1 (pagina 623) omtaler prestegården og dens driftige Herr Lars Rasch. Gården hadde vokst i løpet av årene og utgjorde snart et eget samfunn. I 1762 omfattet den 20 bosteder og ca 100 mennesker.

 

Interessant er her at Grete (Margrete) Krom blir kjent med Ltn Pettersen, og de får et barn utenfor ekteskap: Micholine/Michaeline (Helene) Krom i 1767. Denne Micholine ble 1791 gift med Peter Motzfeldt jr, som i sin tur også var et utenomekteskapelig barn av (den gang) ltn Peter Motzfeldt og bondedatter Anne Andersdatter, Fostre i Ramnes.

 

"Den 4. november 1768 (ett år etter at hennes barn Peetter ble døpt i Ramnes Kirke) fikk Anne Andersdatter Fostre "Publice Absolverede"= syndenes forlatelse. Her blir også barnets far nevnt.

Hun giftet seg senere med enkemann, gårdbruker Ole Kristoffersen, Østre Bakke men fikk ingen barn med ham. I 1799 ble hun enke og giftet seg omigjen i 1801 med Kristoffer Olsen fra Stusrød i Slagen, men hun døde allerede i samme år. (Kilde: Ramnes BB, s 300 og 1051. Kirkebøkene for Ramnes RA/Les)"

 

Da gutten ble morløs tok Peter Motzfeldt sr (nu oberstløytnant i Trøgstad) ham til seg og lot ham bruke navnet Motzfeldt. Ifølge kirkeboken for Trøgstad ble Peter Motzfeldt, Ringstad 15 år gammel konfirmert i Baastad Kirke, søndag etter Mikkelsdag 1781. Gutten ble av sin far rettmessig anerkjent, idet han oppvokste på Ringstad og bodde der ved konfirmasjonen.

Peter Motzfeldt jr. skulle, lik sine forfedrene, ha en militær karrière, men som kadet ble han syk, og under hjemtransport forfrøs han sine ben, slik at han ble udyktig som militær.

Han ble deretter klokker i Egersund 1794, og døde der 1839. Grunnen til at han fikk stilling som klokker i Egersund kan være at hans kusine, Anne Maria Bull, f 1770 var gift med sogneprest i Egersund Christen Heiberg Kahrs, f 1742.

I annonsen ved sin død i 1839 står det at det var 11 barn i ekteskapet, hvorav 4 gjenlevende. To sønner var blir nevnt ved arveoppgjøret:

Petter Pettersen i Groningen (Nederland) og Michael Pettersen i Liverpool (denne grenen har jeg ikke utarbeidet)

(Kilde: Dødsfall i Norge)

 

Petter Pettersen Motzfeldt ble stamfar til den Nederlandske grenen, nu skrevet Motzveld. Nu: Pieter Motzveld var skomaker. Han døde i 1826; og etterlot seg 4 barn. Slekten er utdød i agnatisk linje.

 

Når det gjelder lieutenant Pettersen, så hadde jeg også funnet ham i Ovenstad og han kan være aktuell som far.

Jeg skal søke litt mer ut om ham. Uansett Berit Knudsen, takk for tipset.

 

Jeg har nu, etter mange år's leting funnet ut om Michaeline Helene Krom og hennes opphav i Vestby. Og hennes forbindelse med slekten Lerche.

Vennlig hilsen

JanM

Link to post
Share on other sites

Lassen: Magrete Elisabeth Krom gift 17.... Hurdal med sortermester Abraham Knudsen Lerche, en sjømannssønn fra Tronheim, født der 6/3 1749 og død i Hurdal 14/5 1820, 72 år. Hun død i Hurdal 12/12 1828, 87 år.

 

Jeg har i mine notater vielsen 1776 i Hurdalen; året før datteren Else Margrete Lerche ble født.

JanM

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Interessant tema ;) Margrethe Elisabeth er min 4-tippoldemor, har fått spørsmål om jeg kjente til Grete fra før.

Men at hun kan være den samme som Margrethe Elisabeth har jeg aldri tenkt på, blir spennende å se hva som finnes av kilder..

 

Margrete Elisabeth Krum (Krom) var ifølge familieopptegnelsene: http://wangensteen.n...berg/index.html (side 12)

født: 2 Januar 1741 og døde: 12 Desember 1828. Ifølge Trinitatis.no var Fastelavenssøndag i 1741, 12 Februar.

 

Margrethe Elisabeth var gift med sortermester ved Hurdal glassverk Abraham Lerche (sønn av Knud Justesen Lerke)

Om han skriver Lassen "han kom til Glassmester Liebe i København, var der da Struensee halshuggedes i 1772. Denne Kjendte ham ogsaa. Carsten Anker fikk Lerche op til Hurdal som Sortermester og Glarmester. Og der blev han i 50 år." videre finner jeg i Christiansen: De gamle priviligerte norske glassverker og Christiania glassmagasin: "Ved Hurdal glassverk bestemte ledelsen at de måtte ha en fast Sortermester ved magasinet. Han måtte være dyktig og erfaren i glassmesterfaget. Og måtte kunne ta ansvaret for sorteringen av verkets glassprodukter. Lønna ble satt til 20 rd. pr hyttemåned med tillegg i fri bolig og brenne(brensel?). Som Sortermester ansattes vinteren 1777 Abraham Lerche, som innehadde stillingen i mange år." Det vil si at de mest sannsynlig ble gift i Hurdal i 1776/1777.

Av barna jeg kjenner til er disse:

 

*Else Margrethe Lerche, født 11 Mai 1777, gift med forvalter på Hakadal jernverk Nicolaus Magnus Widerberg.

*Sophia Fredrikke Lerche, født 1779, døde ugift.

 

Begge barna blir nevnt i Folketellingen 1801 for Hurdal.

 

Hmm.. så ikke Jans to siste innlegg, skal studere de ;)

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Når jeg sjekket meldingen fra Jan, ser jeg at det var datteren Michaeline jeg fikk spørsmål om, da var det kanskje ikke så rart at jeg ikke tenkte på kobling Grete=Margrete Elisabeth..

Og når jeg da ser på navna til tre av Michaelines barn (som Jan har nevnt i en melding), tenker jeg at dette må jo stemme..

 

*Abraham Lerche Motzfeldt f 1796

*Margrethe Elisabeth Lerche Motzfeldt f 1800

*Abraham Lerche Motzfeldt f 1804.

 

Jan: Vet du hvor denne vielsen er nevnt, eller det en antakelse?

 

Og er denne Peter Motzfeldt i slekt med Peter Motzfeldt (1777-1854) som var med på Eidsvoll i 1814 og i tilfelle hvordan er de i slekt?

Link to post
Share on other sites

Hei David

Du ser, etter jeg sendte deg en privat melding vedr Krom slekten, at jeg har gått videre og resultatet er å se i denne dialogen. Mitt søken har i det vesentlige vært konsentrert rundt denne "mystiske" Michaeline Krom (det tok meg flere år) og det ser ut til at hun nå er lokalisert. Problemet med Trøgstad var at det ikke finnes noen bygdebok. Jeg har forøvrig også lagt ut et spørsmål om Michaeline på DIS-forum.

 

Det ser imidlertid ut til at din opplysning på Geni om at Margrete Elisabet Krom var født 2 januar 1741 er feil. Hun ble konfirmert i 1761, og da skulle hun ha vært 20 år. Hvilket er meget uvanlig; ikke minst når hun samtidig bor på en prestegård i Aurskog. Jeg har søkt i Aurskog- og Vestby-kirkebøker før- og etter 1741, men finner henne ikke.

 

Slekten Lerche har jeg ikke gjort så mye med, fordi utgangspunktet og målet mitt var slekten Motzfeldt/Motzveld i Nederland. Det har jeg klart (med fantastisk hjelp av mange gode med-forskere her på Debattforum). Slekten Motzfeldt har jeg god oversikt over. Men jeg synes, om vi skulle diskutere denne slekten, at vi forlater denne tråden, og heller setter den opp i et nytt thema, slik at andre slektsforskere med kunnskap om Motzfeldt-slekten kunne fatte interesse (og bidra).

 

Hilsen

JanM

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Barn nevnt i skiftet i 1761 etter Helge Michelsen og enken Else Torgersdatter, 3 sønner og 7 døtre:

 1. Michel Helgesen, 21 år. 61 år i 1801
 2. Isach Helgesen, 14 år
 3. Peder Helgesen, 4 år
 4. Mallene Helgesdatter, gift med Poul(?) Botholpsen Brevig. 68 år i 1801
 5. Kirsten Helgesdatter, gift med Glør Michelsen Biørnstad, død før 1801
 6. Johanne Helgesdatter
 7. Ingeborg Helgesdatter, 56 år i 1801
 8. Margrethe Helgesdatter, 55 år i 1801
 9. Else Hellene Helgesdatter, 47 år i 1801
 10. Lisbeth Helgesdatter, trolig denne som er 46 år i 1801

 

Rekkefølgen på de ugifte døtrene angir hvem som er eldst og yngst. Margrethe er plassert mellom Ingeborg og Else Hellene, så alderen ved folketellingen er vel ikke så veldig feil.

 

Dåpen til til Michel og Margrethe er ikke ført i kirkeboka, kun introduksjonen til mor. Ellers har jeg funnet dåpen til de andre.

 1. Mallene Helgesdatter, døpt 28. mars 1734
 2. Christine Helgesdatter, døpt 21. mai 1736
 3. Johanne Helgesdatter, døpt 28. sept. 1738
 4. Michel Helgesen, f. 1741, mor introdusert 19. feb. 1741
 5. Ingeborg Helgesdatter, døpt 6. april 1744
 6. Margrethe Elisabeth Helgesdatter, f. 1746, mor introdusert 20.mars 1746
 7. Isach Been Helgesen, døpt 16. nov. 1748
 8. Else Hellene Helgesdatter, døpt 4. mai 1754
 9. Lisbet Maria Helgesdatter, døpt 23. okt. 1756
 10. Peder Helgesen, døpt 7. okt. 1758

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Takker for god oversikt Grete ;)

 

Opplysningene om fødselsdato har jeg fra familieopptegnelsene og da dåpen ikke eksisterer og alderen ble bekreftet i begravelsen,

var det ikke mulig å vite om denne datoen var feil eller ikke.. Kirkeboken er jo gjerne mer å stole på enn Folketellingen.

Men etter å ha lest skiftepapirene, må det være broren Michel som er født i 1741.

Uten å kjenne til denne brorens alder, hadde det vært nesten umulig å vite sikkert hva som stemmer.

 

Jeg mener å ha vært borti konfirmanter opptil 17 år gamle, men er enig at 20 år blir litt mye..

Regner da 1746 for å være den riktige, men lurer da på hvor datoen 2/1 i familieopptegnelsen kan komme fra?

 

Synes det også er interessant at en av søsknene er oppkalt etter Isach Been, (Mulig oppkalt etter sønn av min 7-Tippoldefar med samme navn?)

Link to post
Share on other sites

Berit,

Jeg har sett introduksjon for Else Torgersdatter (Krom) i kirkeboken, 1746. Det er forstemmende hvor lite en kvinne ble ansett som egen person på denne tid (og dette av kirken).

Ikke ens her ble hennes navn nevnt. Kun som hustru av sin mann: Helge Kroms hustru.

 

Ifølge Våre røtter, s 48 var fødende kvinner "urene" og ble ved første kirkegang - ca 6 uker etter fødsel - velkommen i menigheten. Presten gjorde opptegnelse av dette i kirkeboken.

Bestemmelsen krevde vel at hun som hadde fødd, ble igjen introduceret i menigheten på en søndag når menigheten var samlet.

Du sier 20 mars 1746; som imidlertid var en torsdag. Kanskje førte presten denne begivenheten i kirkeboken først i etterkant, og kan vi regne med at dette skjedde da søndagen før, altså 16. mars (Judica).

Regner vi 6 uker før den søndagen hun kom igjen til menigheten, så er vi et eller annet sted mellom 2. og 9. februar.

 

Jeg har funnet frem BB for Vestby, og sett på gården Torp. Margrete's far (Helge Michelsen Krom, 1705-1761) hadde i 1748 kjøpt Torp.

På side 738 vises barna hans. De er der alle sammen; noen små navneforskjell, Christine heter her Kirsten.

Videre står der at ved FT 1763 var 3 av barna hjemme hos mor Else: Michel, Isach og Ingeborg.

Her får vi enda en gang bekreftet at Margrete ikke bodde hjemme. Da var hun 17 år, konfimert og voksen.

 

Når det gjelder Margrete's relasjon til Lieutenant Pettersen, så finner jeg i Ovenstad kun Michael Pettersen,

født i Norge (!) ca 1734 og død 1774. Han tjenestegjorde sine siste år i Nannestad, før han ble pensjonert i 1773.

Kanskje var forholdet kjærlig, idet datteren som ble resulatet av denne relasjon i hvert fall fikk hans fornavn: Michaeline. :wub:

 

Takk for dialogen.

JanM

 

Berit: Når det gjelder Michaeline's ektemann Peter Motzfeldt jr, så fortsetter jeg om ham i et eget thema her på forumet.

Muligens kunne du hjelpe meg å finne ut om gården Ringstad i Trøgstad.

ds

Link to post
Share on other sites

Åsbjørg:

Jeg har fulgt Kalender for åren 1000-2000 (på det svenske slektsprogrammet Holger) og der står det at 20 mars 1746 var en torsdag.

Dette skal jeg ta opp med program-arkitekten i Sverige.

Takk for innspill.

 

JanM

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Tydelig forskjellig i disse kalenderne, vet ikke helt hvilke jeg skal stole på.

Men Trinitatis.no er iallfall den jeg bruker, ser også at det er den same som Åsbjørg viser, bare med annet design..

Datoen 20 Mars er da: 4 Søndag i Fasten (Midtfaste, Dominica Laetare) Synes siden er svært bra, da en god del datoer

blir skrevet i latin.. Interessant dette med introduksjon, har ikke tenkt på det før..

 

Spennende med slike historier, hadde vært interessant å visst om Michaela hadde noe kontakt med sin mor og far i oppvekst/alder.

Oppkalling av barna tyder iallfall på at hun visste om sitt opphav og hvem moren hadde giftet seg med..

Mulig at det finnes noen spor i fadderlistene..

 

Uansett takker for spennende og ny informasjon!

Link to post
Share on other sites

David skrev: Spennende med slike historier, hadde vært interessant å visst om Michaela hadde noe kontakt med sin mor og far i oppvekst/alder.

Oppkalling av barna tyder iallfall på at hun visste om sitt opphav og hvem moren hadde giftet seg med..

Mulig at det finnes noen spor i fadderlistene..

 

Kontakten med faren må ha vært begrenset, idet han tjenestegjorde i Nannestad (det var kanskje ikke noe militærforlegging i Aurskog), og dessuten døde allerede i 1774, da Michaeline var kun 7 år.

Det man kan spørre seg er naturligvis i hvilket miljø Grete Krom og Lieutenant Pettersen møtes. Det finnes (så vidt jeg vet) to opptegnelser hvor Grete og lieutenanten blir nevnt samtidig.

Så kontakten må ha vært "tett". Var det på sosiale tilstellinger i prestegården at dette skjedde; i den forstand at hun bodde der, og han var gjest?

Ser vi på fadderlisten da Michaeline ble døpt, så er dette navn av personer som må ha tilhørt den lokale kretsen, (husmenn under prestegården?)

Jeg tyder: Bente Olsdtr Hugrin, Lisbet Prestegaarden, Hans Olsen Hugrin, Hans Christensen ibid.

 

Hilsen

JanM

Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Kontakten med faren må ha vært begrenset, idet han tjenestegjorde i Nannestad (det var kanskje ikke noe militærforlegging i Aurskog), og dessuten døde allerede i 1774, da Michaeline var kun 7 år.

Det man kan spørre seg er naturligvis i hvilket miljø Grete Krom og Lieutenant Pettersen møtes. Det finnes (så vidt jeg vet) to opptegnelser hvor Grete og lieutenanten blir nevnt samtidig.

Så kontakten må ha vært "tett". Var det på sosiale tilstellinger i prestegården at dette skjedde; i den forstand at hun bodde der, og han var gjest?

Ser vi på fadderlisten da Michaeline ble døpt, så er dette navn av personer som må ha tilhørt den lokale kretsen, (husmenn under prestegården?)

Jeg tyder: Bente Olsdtr Hugrin, Lisbet Prestegaarden, Hans Olsen Hugrin, Hans Christensen ibid.

 

Hilsen

JanM

 

Kontakten med faren var naturligvis begrenset ja, hadde vært interessant å visst om han hadde andre barn.

(En slektning av meg som også var soldat, viste det seg å ha 5 ukjente barn utenfor ekteskap med 4 forskjellige mødre...)

Kanskje det finnes skifte etter han? Ellers tror jeg skal prøve å finne skiftet etter hennes mor, kanskje Michaeline er nevnt der? Det er vel sannsynlige at løytnanten hadde vært på besøk på prestegården... Kanskje det også var gjennom presten at hun møtte sin ektemann Abraham Lerche. Når det gjelder faddere tenkte jeg egentlig på Michaelines barn, interessant dette med oppkalling..

 

 

Ellers forteller Hanna Winsnes i boken: "Fra Hanna Winsnes prestegaard" følgende historie om Margrethe Elisabeth Krums datterdatter min 2-Tippoldemor: Caroline Emilie Widerberg (1808-1895) "I Juleselskaberne var det Skik at lege en

Leg, hvor hver af Deltagerne fik et Blomsternavn. Saa blev der spurgt, om man var forelsket — eller noget lignende — og «i hvem» — og saa svarede man det Blomsternavn, som man antog at ens Udkaarede havde valgt — og saa dansede man med den, som havde det nævnte Blomsternavn. En Jul var en Frøken Widerberg, en fortryllende, graciøs liden Dame i Besøg paa Glasværket, og vor Ven M. var straks Fyr og Flamme. Paa Spørgs maalet om han var forelsket, svarede han straalende «Ja». «I hvem?» End mere henrykt svarede han: «I Karoline Widerberg!» Der blev almindelig Latter, men den unge Dame blev saa forarget, at hun gik tversover Gulvet og gav sin mislykkede Tilbeder en Øredask. M. begyndte at græde, blev trøstet af Mor og gik op og lagde sig."

 

Kanskje det var i et slikt selskap de to møttes? Ikke godt å vite, men synes slike fortellinger gjør slektsforskning til mer enn bare navn og årstall ;)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.